• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poda&#38...

Nawigacja

Podaż i czynniki kształtujące podażPodaż i czynniki kształtujące podaż


Podaż i czynniki kształtujące podaż!!!Podaż jest to ilości dbr, ktre producenci gotowi są zaoferować

do sprzedaży przy rżnych alternatywnych cenach, w określonym miejscu

i czasie i przy założeniu stałości innych czynnikw.

Zwrćmy uwagę, że:

• wielkość podaży mierzymy stosując mierniki naturalne jak sztu-

ki, kilogramy, itd.;

• musimy określić zasięg terytorialny naszego badania, gdyż oczy-

wiste jest, że podaż na rynku lokalnym będzie inna niż na rynku

krajowym lub międzynarodowym;

• należy podać okres, ktry bierzemy pod uwagę, bo podaż tygo-

dniowa jest naturalnie mniejsza niż miesięczna czy roczna;

• określamy ilość, ktrą producenci zaoferowaliby po rżnych ce-

nach, ale w takich samych, konkretnych warunkach, czyli zmienna

jest tylko cena.

Źrdłem podaży jest produkcja. Jednak podaż określonego dobra w pewnym okresie nie musi rwnać się wielkości produkcji tego dobra w tym właśnie okresie. Rżnice wynikają:

• z konieczności gromadzenia zapasw, np. nie wszystkie wyprodu-

kowane we wrześniu ziemniaki są natychmiast zaoferowane do

sprzedaży, większość produkcji będzie zmagazynowana i trafi na

rynek w następnych miesiącach;

• z faktu występowania mniejszych lub większych strat podczas prze-

chowywania i transportu wytworzonych dbr, część naszych przykła-

dowych ziemniakw może ulec zepsuciu podczas przechowywania;

• z istnienia spożycia naturalnego, np. rolnik pewną ilość wyprodu-

kowanych w gospodarstwie ziemniakw z reguły przeznacza na

wyżywienie własnej rodziny;

• z funkcjonowania wymiany międzynarodowej, np. jeżeli część ziem-

niakw wyprodukowanych w kraju zostanie wyeksportowana to ich

podaż na rynku krajowym będzie niższa niż wynikałoby to z wiel-

kości produkcji.

Podaż dowolnego dobra zależy od:

• ceny dobra ;

• cen czynnikw produkcji;

• technologii produkcji;

• opłacalności w innych gałęziach produkcji.

Zależność podaży od ceny

Podaż jest funkcją ceny. Zależność ta jest dodatnia, tzn. że przy wyższych cenach producenci są gotowi zaoferować do sprzedaży większą ilość danego dobra. Graficzną ilustracją tej zależności jest krzywa podaży.Krzywa podaży wznosi się w prawą stronę. Jest to odzwierciedleniem fatku, że przy wyższych cenach producenici są skołonni zaoferować więcej towaru na rynku. Podaż rośnie, gdy cena jest wyższa z dwch powodw. Po pierwsze, wzrost ceny sprawia, że producenci, ktrzy już produkowali to dobro przy niższej cenie, zwiększają produkcję, po drugie, na rynek wkraczają producencni, ktrym nie opłacało się wytwarzać przy niższej cenie. Zmiana ceny powoduje ruch po krzywej podaży, nastomiast zmiana innych czynnikw powoduje zmianę położenia całej krzywej podaży.Wzrost podaży na skutek zmiany innych niż cena determinantw podaży, np. spadku cen surowcw, spowoduje przesunięcie krzywej podaży w prawo, tj. na zewnątrz przecięcia osi układu wspłżędnych – położenie S, krzywej podaży. Spadek podaży przesuwa krzywą podaży w lewo, tj. w kierunku przecięcia osi układu wspłrzędnych – położenie S2 krzywej podaży.


Przykadowe prace

Woda - związek wodoru i tlenu

Woda - związek wodoru i tlenu 1. BUDOWA CZĄSTECZKI WODY Woda to tlenek wodoru czyli związek chemiczny o wzorze H2O Cząsteczka wody składa się z dwch pierwiastkw, więc wsplne pary elektronowe przyciągane są przez te atomy z rżną siłą. Pary elektronow...

Lesmianowskie gry z konwencją gatunku i tradycją. Na podstawie utworu "Gad"

Lesmianowskie gry z konwencją gatunku i tradycją. Na podstawie utworu "Gad" Temat : Leśmianowskie gry z konwencja gatunku i tradycją. Zinterpretuj podany fragment utwory Gad . Pomimo ,że życie Leśmiana przypada na XX-lecie międzywojenne, jego twrczość ucieka od wp&#...

Życiorys Jerzego Giedroyca

Życiorys Jerzego Giedroyca Giedroyc Jerzy, publicysta, polityk, twrca i redaktor paryskiej Kultury. Urodzony 27 lipca 1906 w Mińsku Litewskim, syn Ignacego i Franciszki Starzyckiej. Studia prawnicze (1924-1929) i historyczne (1930-1931) na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiw prezes Korporacji Patria i Koła...

Rżne rodzaje zanieczyszczeń

Rżne rodzaje zanieczyszczeń Rżne rodzaje zanieczyszczeń Zanieczyszczenia Produkty uboczne działalności człowieka wywierające niekorzystny wpływ na środowisko. Głwnie są one wynikiem działalności przemysłu i rolniczej, np. hałas, dym, sp...

Znaczenie barw w życiu człowieka

Znaczenie barw w życiu człowieka Kolory odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka. Już w czasach prehistorycznych wykorzystywano w terapii i sztuce oddziaływanie barw. Poprzez obserwację zmieniających się barw w przyrodzie ludzie coraz bardziej poznawali ich znaczenie n...

Czasowniki

Czasowniki A absoudre – odpuścić grzechy, rozgrzeszyć abstenir - powstrzymać się accourir - przybiec, nadbiec accueillir - powitać, przyjąć acheter – kupić, kupować acqurir – nabyć [ zdobyć ] adjoindre – przyłączy...

Antropogeneza

Antropogeneza 1) Wstęp : Antropogeneza (z języka greckiego anthropos - człowiek, genesis - początek), to filogeneza człowieka, historia rodowa człowieka i człowiekowatych; całokształt procesw ewolucyjnych, ktre doprowadziły drogą stopniowych zmian struktury genetycznej ...

Reise nach Hannover

Reise nach Hannover Ich kam gerade aus der Geschftsreise zurck. Ich war in Hannover. Bereits 1947 wurde Hannover zur Messestadt und setzt immer noch Massstbe: im Jahr 2000 durch die EXPO 2000 und seit 1986 mit der erfolgreichsten und bekanntesten Messe im Informations und Telekommunikationsbereich, die grte Messe der Welt der C...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry