• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podatki

Nawigacja

PodatkiPodatki
Typy opodatkowania· podatki bezpośrednie – są to podatki nakładane na dochód i majątek; najbardziej oczywistym przykładem jest osobisty podatek dochodowy; te podatki nazywane są bezpośrednimi gdyż osoba odpowiedzialna za opłacenie podatku ponosi jego ciężar;

· podatki pośrednie – są to podatki nakładane na wydatki; najbardziej znany jest podatek od wartości dodanej (VAT), podatek akcyzowy; ten rodzaj podatku nazywa się pośrednim gdyż osoba mająca zapłacić podatek może przenieść jego ciężar w formie ceny w całości lub w części na kupujących;

· podatki proporcjonalne – jeżeli wszyscy podatnicy płacą ten sam odsetek swoich dochodów (wydatków lub majątku) w postaci podaku; podatek od zysków spółek jest przykładem podatku proporcjonalnego;

· podatki progresywne – jeżeli osoby z wyższymi dochodami płacą jako podatek większy procent swoich dochodów; dochód podlegający opodatkowaniu przedstawiony jest w formie przedziałów: im wyższy przedział wartości tym wyższa stawka podatkowa

· podatki dochodowe od osób fizycznych – jest to podatek, jaki płacą osoby fizyczne od uzyskiwanych z różnych źródeł dochodu; źródłem dochodów są: praca zarobkowa, pozarolnicza działalność gospodarcza oraz dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży i innych źródeł. Podatek ten został wprowadzony w Polsce w 1992r.;

· podatek dochodowy od osób prawnych – podatek płacony przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną od przychodów pomniejszonych o koszty; w 2001 roku wynosił 30%;

· podatek konsumpcyjny – podatek płacony przez producenta lub importera od takich towarów jak: spirytus i wyroby spirytusowe, paliwa i oleje silnikowe, wino, piwo, papierosy i wyroby tytoniowe, wyroby jubilerskie i samochody osobowe;

· podatek od nieruchomości – płacą go podmioty gospodarcze z tytułu posiadanych bydynkow, budowli i gruntów; obciąża on koszty działalności podmiotu;

· podatek od wartości dodanej (od towarów i usług – VAT) – jest to podatek, jaki płacą osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące w swoim imieniu i na własny rachunek działalność w zakresie sprzedaży i importu towarów i usług; podatek ten został wprowadzony w 1993 roku w miejsce podatku obrotowego;

Podział podatków wg podziału dochodów podatkowychPodatki państwowe:

· podatek od towarów i usług

· podatek akcyzowy

· podatek od gier

· oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach skarbu państwaPodatki samorządowe:

· podatek rolny

· podatek leśny

· podatek od nieruchomości

· podatek od środków transportowych

· podatek od posiadania psów

· opłaty lokalne (targowa i miejscowa)

· podatki opłacone w formie karty podatkowej

· podatek od spadków i darowizn

· opłata skarbowa od czynności cywilno prawnych

podatki wspólne:

· podatek dochodowy od osób fizycznych, którego 85% przypada budżetowi państwa, a 15% gminom

· podatek dochodowy od osób prawnych, którego 95% przypada budżetowi państwa, a 5% gminie


Przykładowe prace

Motywowanie pracownika

Motywowanie pracownika MOTYWOWANIE PRACOWNIKA W swojej pracy chciałabym skupić się przede wszystkim na pojęciu motywacji, motywowania pracownika na przykładzie wykonywanego przeze mnie zawodu funkcjonariusza policji. Pierwszą część pracy poświęcę rozważa...

Miłość ma różne barwy. Jaki rodzaj miłości ma największe znaczenie w życiu człowieka?

Miłość ma różne barwy. Jaki rodzaj miłości ma największe znaczenie w życiu człowieka? Natura ludzka wzbogacona jest wieloma uczuciami. Najcenniejsze spośród nich to miłość.Spotyka się ją często ,lecz każdy z nas odbiera ją inczej.Ona te...

Domowa pielęgnacja wszystkich cer

Domowa pielęgnacja wszystkich cer Jak wiadomo każdy z nas ma inną cerę i każdą z nich należy w odpowiedni sposób pielęgnować. W gabinecie kosmetycznym kosmetyczka odpowiednio dobierze nam zabiegi i preparaty odpowiednio do naszej cery lecz o naszą skórę możemy równie...

Okrzemki

Okrzemki Okrzemki (Bacillariophyceae, Diatomae), klasa jednokomórkowych organizmów samożywnych, występujących w środowisku wodnym na całym świecie. Znanych jest ok. 10 000 gatunków. Wytwarzają charakterystyczne krzemionkowe skorupki o skomplikowanej budowie, składające się z wiec...

Interpretacja wiersza C.K. Norwida "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie"

Interpretacja wiersza C.K. Norwida "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie" Utwór Norwida jest refleksją nad losem wybitnej jednostki – artysty, geniusza, poety – która, głosząc trudną i niewygodną dla świata prawdę, spotyka się z odrzuceniem i lekceważeniem. Poeta roz...

Oskarżam Lady Makbet

Oskarżam Lady Makbet Wysoki Sądzie, Szanowna Ławo Przysięgłch! Chciałabym wygłosić mowę oskarżyciela kierowaną przeciwko Laddy Makbet. Według mnie, tudno jest bronić oskarżoną lub jej współczuć, dlatego postaram się udowodnić, &#...

Recenzja książki "kamienie na szaniec"

Recenzja książki "kamienie na szaniec" Lektura pt. "kamienie na szaniec" powstała w połowie XX wieku. Jej autorem jest Aleksander Kamiński, twórca polskich zuchów i współtwórca Szarych Szeregów. Książkę napisano w oparciu o dziennik jednego z bohaterów - Tadeusza Zawadzkiego....

Gdzie tkwi prawda o człowieku? Na zewnątrz w kostiumie, czy wewnątrz w głębi?

Gdzie tkwi prawda o człowieku? Na zewnątrz w kostiumie, czy wewnątrz w głębi? Każdy z nas zastanawiał się kiedyś nad takim problemem, jakim jest prawda o drugim człowieku. Czy to jak wyglądamy, jak się zachowujemy wiernie odwzorowuje nasze prawdziwe ?ja?? A mo&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry