• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podatki ...

Nawigacja

Podatki ekologicznePodatki ekologiczne
PODATKI EKOLOGICZNEPrzez podatki ekologiczne rozumie się obciążenia finansowe doliczane do cen produktw, ktre wykorzystywane w sposb masowy i rozproszony, stanowią bardzo dużą uciążliwość dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub poprodukcyjnego składowania. Są to świadczenia za wprowadzanie do publicznego obrotu i korzystanie z produktw, ktre powodują zanieczyszczenie środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub utylizacji. Mogą one być związane z pewnymi cechami produktu lub z samym produktem. Opłaty te nałożone są na cenę produktu .Dodatkowe obciążenie cen tych produktw należy traktować jako pewną specjalną opłatę ekologiczną , płaconą przez ich konsumentw, zanieczyszczających w ten sposb środowisko, z ktrego dochody przeznaczane są na pokrycie części kosztw ochrony środowiska. Celem opłat produktowych jest też ograniczenie zużycia produktw ekologicznie uciążliwych i stymulowanie substytucji produktami ekologicznie czystszymi . Opłaty produktowe dotyczyć powinny przede wszystkim:

- gospodarki odpadami, na przykład w zakresie akumulatorw i opon samochodowych, olejw smarowych, baterii rtęciowo-kadmowych, świetlwek rtęciowych czy opakowań jednorazowych;

- gospodarki paliwami.Z dniem 1 stycznia 1998r. weszły w życie ustawa o odpadach i znowelizowana ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Ustawy te wprowadziły nowe rozwiązania w zakresie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w szczeglności za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadw . Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za wytwarzanie zanieczyszczeń wnosi się bez wezwania i decyzji.Wprowadzenie "ekopodatkw" powinno stanowić istotny bodziec dla wielokrotnego wykorzystania opakowań (np. butelek zwrotnych), segregacji odpadw (ich powtrne wykorzystanie eliminuje konieczność ich składowania) i ograniczenia wytwarzania zanieczyszczeń (poprzez oszczędne zużycie paliw, wykorzystanie czystszych źrdeł energii, eliminację indywidualnych źrdeł zanieczyszczeń czyli niskiej emisji i zmiany stosowanych nośnikw energii). Istnieje 10 sposobw zmniejszania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, są to m.in. :

- wielokrotne wykorzystanie opakowań (np. butelek zwrotnych)

- odbir opakowań przez dostawcę/dystrybutora w celu powtrnego użycia

- segregacja i powtrne wykorzystanie odpadw

- stosowanie opakowań z materiałw, ktrych składowanie jest tańsze

- oszczędność energii, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliw

- wykorzystanie czystszych źrdeł energii, np. gazu zamiast węgla

- wykorzystanie odnawialnych źrdeł energii, np. biomasy i energii słonecznej

- kompostowanie odpadw organicznych

- spalanie biomasy (ale tylko w urządzeniach do tego przeznaczonych - nie na powierzchni ziemi!)OPŁATY EKOLOGICZNE I ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNEW roku 2001 w kontekście uchwalonego Prawa ochrony środowiska stworzony został jednolity system opłat, opłat podwyższonych pieniężnych i administracyjnych kar pieniężnych dla poboru wody i zanieczyszczenia wd, zanieczyszczenia powietrza, powodowania hałasu, magazynowania i składowania odpadw, przeniesiono przepisy o opłatach i karach pieniężnych za usuwanie i niszczenie drzew, krzeww i zieleni do ustawy o ochronie przyrody, w prawie geologicznym i grniczym zniesiono kary pieniężne zastępując je opłatami podwyższonymi.Opłaty ponosi się za faktyczne korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim ustawa wprowadza obowiązek opłatowy, obojętnie czy to korzystanie było zgodne z prawem czy też nie.Warunkiem wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej jest posiadanie przez podmiot decyzji administracyjnej oraz przekroczenie lub naruszenie określonych w niej warunkw.

Natomiast opłata podwyższona ponoszona jest za korzystanie ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji.Wysokość opłat naliczana jest według stawek obowiązujących w dniu korzystania ze środowiska, ustalanych przez Radę Ministrw w drodze rozporządzeń, odrębnie za każdy rodzaj korzystania ze środowiska i w zależności od ilości i jakości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń czy dokonywanych zmian. Wyrżnia się następujące rodzaje stawek opłat:

- za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających powstających przy przeładunku benzyn silnikowych

- za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesw spalania

- za umieszczanie odpadw na składowisku odpadw

Podstawę systemu opłat za składowanie odpadw stanowi klasyfikacja odpadw, uwzględniająca nie tylko miejsce powstania odpadw, ale głwnie stopień ich szkodliwości dla człowieka i środowiska naturalnego.

PODATKI EKOLOGICZNE A OPŁATY EKOLOGICZNEPodatki ekologiczne i opłaty ekologiczne to płatności za każdą jednostkę wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń lub za każdą jednostkę zanieczyszczenia środowiska. Stanowią one swoistą cenę za używanie zasobw środowiska.Wprawdzie podatki ekologiczne nazywane inaczej opłatami produktowymi (ecotaxes) są w swoim charakterze zbliżone do opłat ekologicznych, to jednak mają one odmienną konstrukcję. Polegają one na doliczeniu narzutu ekologicznego do cen produktw uciążliwych dla środowiska.Podatki ekologiczne są znacznie praktyczniejszym rozwiązaniem niż opłaty ekologiczne. Pozwalają one na obciążenie w sposb powszechny tych produktw, ktre są użytkowane w sposb masowy i rozproszony. Przy opłatach ekologicznych (za emisję) możliwe ekopodatki oznaczają odejście od zasady "zanieczyszczający płaci" na rzecz obciążenia ostatecznego konsumenta lub użytkownika "ostateczny sprawca płaci".Konsument może uniknąć zapłacenia ekopodatku tylko wtedy, gdy wybierze produkt czysty ekologicznie a więc produkt nie obciążający środowiska. Wprowadzenie na szerszą skalę ekopodatkw przyniesie dwa rodzaje korzyści (dwie dywidendy).Po pierwsze - ekopodatki zapewniają skuteczniejszą ochronę środowiska są bowiem bezpośrednim bodźcem dla konsumentw do zmiany struktury konsumpcji, natomiast opłaty tylko pośrednio wpływają na konsumenta. Ekopodatki w naturalny sposb łączą we wsplnym interesie producentw i konsumentw w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.Po drugie - przychody z ekopodatkw mogą posłużyć do obniżenia innych podatkw a w szczeglności podatku dochodowego oraz podatkw i narzutw na płace.Opłaty produktowe mogą mieć zastosowanie do produktw obciążających środowisko, jak np. farby i lakiery, nawozy sztuczne, pestycydy, opakowania plastykowe, szklane i z tektury powlekanej, puszki metalowe. Opłaty produktowe powinny obejmować przede wszystkim dobra finalne. Niemniej jednak dopuszcza się odchylenia od tej zasady.

Specyficznym zastosowaniem koncepcji opłat produktowych jest kontrowersyjny podatek CO2, zalecany przez Unię Europejską i OECD. Wprawdzie jego nazwa formalnie nawiązuje do emisji CO2, to jednak jego faktyczna konstrukcja polegać może tylko na obciążeniu narzutem ekologicznym produktw, jakimi są nośniki energii (podatek energetyczny, podatek węglowy).Funkcje opłat i podatkw ekologicznych zbliżone są do funkcji cen. Z jednej strony pełnią one rolę motywacyjną, zachęcając do oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz do minimalizacji emisji zanieczyszczeń. W przypadku opłat funkcja motywacyjna jest nakierowana głwnie na przedsiębiorcw (wybr czynnikw produkcji, wybr technologii wytwarzania). Natomiast przy opłatach produktowych wybr należy przede wszystkim do konsumentw. Podatki i opłaty stanowią skuteczny instrument korygowania nadmiernego zanieczyszczenia wd, nadmiernej eksploatacji lasw, zagospodarowania odpadw, przeciwdziałania powstawaniu odpadw toksycznych.Podatki ekologiczne lepiej spełniają kryterium przejrzystości niż opłaty ekologiczne, ktre w zasadzie dla ostatecznego konsumenta są ukryte w cenach produktw finalnych.

Bibliografia:

Sławomir Nahotko Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem

Polska Izba Przemysłu Chemicznego Raport środowiskowy

Wojewdzki Inspektorat Ochrony Środowiska Raport Środowiskowy


Przykadowe prace

Makkartyzm

Makkartyzm Zimna wojna trwała od końca drugiej wojny światowej czyli od roku ‘45 do rozpadu związku radzieckiego w roku ’91. Okres ten dzielimy na kilka faz, wydarzenia ktre opisuję miały miejsce w pierwszej fazie zimnej wojny, ktrą przyjmujemy na lata ‘45-’55. Faza ...

Motyw przemijania w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza Panny z Wilka.

Motyw przemijania w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza Panny z Wilka. Opowiadanie Panny z Wilka’ J. Iwaszkiewicza ukazuje historię Wiktora Rubena, ktry wraca po wielu latach nieobecności, podczas urlopu do dworku w Wilku. Powraca jako dojrzały i dorosły mężczyzna do znanych mu kiedy&#...

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna Inżynieria genetyczna Inżynieria genetyczna jest stosunkowo nawą gałęzią nauk, czasem myląco zwana nową biotechnologią, w celu upodobnienia jej do nauki wykorzystującej od wiekw żywe organizmy w procesie produkcji, jak np. wykorzystywanie d...

Kwestia żydowska w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce

Kwestia żydowska w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce Kwestia żydowska to temat niezwykle istotny, a często nawet obsesyjny. W dwudziestoleciu międzywojennym tym istotniejszy, że Żydzi stanowili prawie 11 % populacji. Stąd nasuwa się pytanie: jaka była polityka rządu II...

Przyimki-wyjatki

Przyimki-wyjatki PRZYIMKI LACZACE SIĘ Z DATIVEM: aus-z (skądś) np.: Ich gehe aus der Schule (die Scule=Nominativ -> der Schule=Dativ) bei-u, przy np.:Die Scule steht bei der Post. (die Post=Nominativ -> der Post=Dativ) np.:Ich wohne bei den Groseltern. (die Groseltern=Nominativ -> d...

Achilles. Szlachetny rycerz czy bezwzględny morderca?

Achilles. Szlachetny rycerz czy bezwzględny morderca? Zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego Grecy uważają, głoszą, że ich największym, najmężniejszym bohaterem jest Achilles? Przecież jest cały legion herosw, ktrzy o niebo bardziej nadawaliby się do noszenia tego z...

Elektromagnetyzm

Elektromagnetyzm 1. Na przewd umieszczony w polu magnetycznym, ktrym płynie prąd, działa siła, zwana siłą elektrodynamiczną. Jej wartość zależy od: – natężenia prądu płynącego w przewodzie; – pola magnetycznego, w ktrym przewd u...

Biografia - Lem Stanisław.

Biografia - Lem Stanisław. LEM Stanisław, ur. 12 IX 1921 we Lwowie, prozaik i eseista. Studiował medycynę na UJ w Krakowie, gdzie osiadł po wojnie. Debiutował na łamach tygodnika „ Nowy Świat Przygd „ powieścią Człowiek z Marsa, powstałą w czasie woj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry