• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podej&#3...

Nawigacja

Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemw z dziedziny organizacji i zarządzaniaPodejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemw z dziedziny organizacji i zarządzania
Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemw z dziedziny organizacji i zarządzania .Każde z tych podejść może mieć mieć charakter bardziej lub mniej systemowy lub sytuacyjny .Przy podejściu diagnostyczny punktem wyjścia jest istniejący stan w interesującym nas obszarze . Zmieniając ten stan tworzy się projekt odpowiadający wymaganiom określonej przyszłości . Podejście prognostyczne charakteryzuje się postępowaniem odwrotnym . Wychodzi się w nim od modelu idealnego ( idealnego pewnym sensie utopijnego ) utworzonego na podstawie danych warunkw ( technicznych , społecznych itd.) w podległej przyszłości a następnie urealnia się go .

S->P podejście diagnostyczne W->P podejście prognostycznePodejście diagnostyczne wywodzi się z klasycznej metodologi zapoczątkowanej przez F.Taylora . Metoda ta obejmuje 4 etapy postępowania.

1) podział badania procesu na jak najmniejsze elementy 2)obserwacja i pomiar 3)analiza rozdrobionego procesu pod kątem wyeliminowania elementw zbędnych 4)uporządkowanie procesu i ustalenie czasu trwania czynności

Procedura postępowania składa się z 3 etapw :

Faza wstępna ( wybr przedmiotu badania oraz określenie celu o zakresu badania )

Faza podstawowa ( 1. Rejestracja stanu faktycznego 2. Krytyczna ocena i analiza stanu faktycznego 3. zaprojektowanie nowego i ulepszonego rozwiązania )

Faza końcowa (1. Wdrożenie nowego ulepszonego rozwiązania 2. zanikająca kontrola rezultatw )Praktycznym przykładem podejścia diagnostycznego jest analiza SWOT ( mocnych i słabych szans ) [ sila , słabość , szanse , zagrożenia ] Punktem wyjścia jest znalezienie odpowiedzi na pytania jacy jesteśmy? Jaka jest obecna organizacja ? Jakie są jej silne i słabe strony ? Z jakimi zagrożeniami musi się ona liczyć ? Jakie szanse może wykorzystać ?Głwnym celem SWOT jest dopasowanie przedsiębiorstwa do pojawiających soę w otoczeniu szans na dalszy rozwj lub przetrwanie . Zasadnicza część diagnostyczna analizy SWOT polega na określeniu silnych i słabych stron firmy oraz zewnętrznych tworzonych przez otoczenie szans i zagrożeń . Mocne i słabe strony zależą od kadry pracowniczej . Mocna stroną firmy są przedewszytkim jej właściwości zasoby , specyficzne umiejętności oraz inne spekty odrżniające je w sposb pozytywny od innych firm .

Słabości to przeciwieństwa atutw , to te aspekty , ktre ograniczają sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa . Szanse i zagrożenia zależą od czynikw zewnętrznych , czyli takich na ktre firma nie ma wpływu . Analiza szans i zagrożeń polega na identyfikacji dynamiki dostawcw , odbiorcw , aktualnej i potencjalnej konkurencji .Podejście prognostyczne ktrego twrcą był G.Nadler za punkt wyjścia obierało teoretyczny system idealny ktrego funkcjonowanie nie wymagało ponoszenia żadnych kosztw . Ten teoretyczny system idealny Nadler sprowadził następnie do systemu możliwego do zastosowania , technicznie wykonalnego aż do poziomu zalecanego do realizacji .

Procedura podejścia prognostycznego składa się z 3 faz:

Faza wstępna ( ustalenie przedmiotu i celu badań)

Faza podstawowa ( 1.budowa wzorcowego systemu idealnego 2. zbieranie informacji tworzenie praktycznych rozwiązań 3. wybr rozwiązania najlepszego )

Faza końcowa (wdrożenie wybranego rozwiązania , kontrola wynikw)Zdaniem wieli teoretykw i praktykw podejście prognostyczne daje dużo więcej efektw . W podejściu tym projektuje się struktury idealne przyszłościowe niezależne od przejściowych lub pozornych ograniczeń. Podejście to wymaga szerszego widzenia problemu , umiejętności generowania koncepcji idealnych . Dużej wiedzy w zakresie osiągnięć światowych a także Wiedzy z zakresu osiągnięć światowych , a także wiedzy o realnych i potencjalnych ograniczeniach realizacyjnych .


Przykadowe prace

Papierosy

Papierosy W jaki sposb nikotyna uzależnia ? Nikotyna z dymu tytoniowego szybko przechodzi do krążenia płucnego, a po przedostaniu się do mzgu (10-15 sekund od zaciągnięcia się dymem) pobudza receptory cholinergiczne w układzie nagrody. Przy wielokrotnym stosowaniu nikotyny wzras...

"Dziady" jako dramat romantyczny.

"Dziady" jako dramat romantyczny. Dramat: Jeden z trzech podstawowych rodzajw literackich. Charakteryzuje go dialogowość i wielopodmiotowość, na ogł także fabularność. Dramat wywodzi się z starogreckich obrzędw religijnych ku czci Dionizosa. Jego głwne formy klas...

Czasownik w perfect

Czasownik w perfect scheinen (świecić) geshienen schieben (popychać) geschoben schieBen (strzelać) geschossen schlafen (spać) geschlafen schlagen (bić) geschlagen schlieBen(zamykac) geschlossen schneiden (krajać) schnitten schreiben (pisać) geschrieben schreien (k...

Giaur - G. Byron

Giaur - G. Byron Temat utworu stanowią dzieje miłości Giaura i Leili, zakończone jej tragiczną śmiercią, ktra pociągnęła za sobą dokonanie zemsty przez Giaura na Hassanie. Giaur jest Wenecjaninem, ktry pokochał muzułmańską brankę, Gruzink...

Porwnanie trzech dowolnie wybranych programw nauczania zintegrowanego.

Porwnanie trzech dowolnie wybranych programw nauczania zintegrowanego. Wielu z nas stawia sobie zasadnicze pytanie: W jaki sposb wychowywać młode pokolenie, aby świadome zadań, ktre stawia przed nimi wspłczesność mogło na miarę swoich zdolności budować kolejne warstwy...

Tlen i jego właściwości

Tlen i jego właściwości 1. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości: a) Przebieg: ogrzewamy nadmanganian potasu, b) Obserwacja: wydziela się bezbarwny gaz, w ktrym zapala się tlące się łuczywo, c) Wniosek: tlen jest gazem, ktry podtrzymuje palenie 2. ...

Beinah wr’s zu Tragdie gekommen

Beinah wr’s zu Tragdie gekommen Anna Bauer ist 30 und arbeitslos. Sie ist Hausfrau. Den ganzen Tag arbeitet sie zu Hause. Sie beschftigt sich mit Kochen, Aufrumen, Abwaschen und Bgeln. Sie hat immer viel zu tun. Mit ihrem Mann, dem Kaufmann Franz, hat sie zwei Kinder. Diesen Tag kam der Mann wie immer aus der Arbeit zu...

Miłość romantyczna.

Miłość romantyczna. 1)Związki historii miłosnej i biografii z Mickiewiczem. - imię bohaterki- Maryla - wychodzi za mąż za innego, ktry jest bogaty - czuje się odtrącony 2)Miłość tu została wystylizowana, opiera się na historii ,, Cierpie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry