• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podoboje ...

Nawigacja

Podoboje rzymskiePodoboje rzymskie


PODBOJE RZYMSKIE1. Przyczyny podbojów rzymskich.

a) chęć zdobycia nowych ziem

b) chęć zdobycia łupów i niewolników2. Przyczyny sukcesów rzymskich- organizacja armii

a) w armii rzymskiej służyli wszyscy obywatele między 17 a 46 rokiem życia (w razie zagrożenia państwa powoływano mężczyzn od 16 do 60 roku życia). Dzięki temu Rzym posiadał olbrzymie rezerwy wojskowe, nawet klęska w jakiejś bitwie nie miała wpływu na losy wojny, ponieważ Rzym mógł wystawić nowe armie.

b) W armii rzymskiej panowała żelazna dyscyplina, stosowano surowe kary za tchórzostwo

c) Podstawową jednostką armii rzymskiej był legion. Składał się on z 4200 wojowników pieszych i 300 konnych. Piechota walczyła w trzech szeregach, a jazda zajmowała skrzydła. Taki szyk ułatwiał manewrowanie na polu bitwy, co przyczyniło się do sukcesów Rzymian.

d) Rzymian wspomagały oddziały sprzymierzeńców, co zwiększyło siłę armii rzymskiej

e) Rzymianie rozwinęli na niespotykaną skalę sztukę fortyfikacyjną (zdobywanie miast i budowanie umocnień). Maszerując przez wrogi kraj Rzymianie zatrzymując się na nocleg zawsze budowali umocniony obóz.3. Etapy podbojów rzymskich

a) PODBÓJ ITALII

Rzymianie rozpoczęli swą ekspansję militarną od wyzwolenia się spod panowania Etrusków. Etruskowie, którzy w VI w.p.n.e rozciągnęli swe panowanie na cała północną Italię podbili również Rzym. Przypuszcza się, że ostatni trzej królowie Rzymu byli Etruskami. Wraz z obaleniem monarchii i wprowadzeniem republiki Rzymianom udało się zrzucić jarzmo etruskie. Dzięki podporządkowaniu sobie sąsiednich plemion latyńskich (należących do Italików) i utworzeniu ZWIĄZKU LATYŃSKIEGO Rzymianom udało się w ciągu V w.p.n.e podbić miasto etruskie.

Na początku IV w.p.n.e w wyniku najazdu Galów (390r.p.n.e) Rzym został zniszczony, lecz szybko odbudował swą potęgę. W ciągu następnych stu lat Rzymianie podbili Italików natrafiając jednak na bardzo silny opór ze strony górskiego plemienia SAMNITÓW. Po ich pokonaniu przyszła kolej na miasta greckie w południowej Italii. Najsilniejsze z nich TARENT wezwało na pomoc króla Epiru PYRRUSA.

Wojna Rzymu z Pyrrusem była bardzo krwawa. Początkowo król Epiru odnosił zwycięstwa, lecz były okupione wielkimi stratami i doprowadziły z czasem do jego klęski (stąd powiedzenie pyrrusowe zwycięstwo). Zadali mu ją Rzymianie w 275 r.p.n.e pod BENEWENTEM. To zwycięstwo zadecydowało o zajęciu przez Rzym miast greckich, co zakończyło podbój Italii.

b) WOJNY PUNICKIE (wojny Rzymu z Kartaginą)- Rzymianie nazywali Kartagińczyków Punijczykami (czyli Fenicjanami)

Przyczyną wojen punickich była rywalizacja dwóch potęg:

- lądowej- Rzymu i

- morskiej- Kartaginy

O hegemonię w zachodniej część basenu M. Śródziemnego Rzym stoczył z Kartaginą trzy wojny:

* I WOJNA PUNICKA (264-241 p.n.e)

Do wybuchu wojny doprowadziła rywalizacja rzymsko-kartagińska o Sycylię. Wojna ta miała charakter morski ponieważ Kartagina posiadała wielką flotę. Rzym musiał stworzyć flotę wojenna dorównującą jej siłą. Po pierwszych sukcesach rzymskich przyszły klęski:

- wódz kartagiński HAMILKAR kilkakrotnie rozbił flotę rzymską

- niepowodzeniem zakończyła się próba lądowania armii rzymskiej w Afryce Północnej (cała armia rzymska wraz z konsulem REGULUSEM dostała się do niewoli)

Jednak zasoby Kartaginy wyczerpały się szybciej, a klęska floty kartagińskiej koło WYSP Gackich (242 r.p.n.e) przypieczętowała zwycięstwo Rzymu.

Skutki wojny:

- Kartagina oddała Sycylię, Sardynię i Korsykę

- zapłaciła olbrzymią kontrybucję

- oddała całą flotę wojenną

** II WOJNA PUNICKA (218-201 p.n.e)

Po klęsce w I wojnie punickiej doszło w Kartaginie do walk wewnętrznych. Wówczas Hamilkar zebrał armię, wyprawił się do Hiszpanii i rozpoczął jej podbój. Po śmierci Hamilkara podbój prowadził dalej jego syn Hannibal. Udało mu się zająć prawie cała Hiszpanię i zdobyć kopalnie srebra. Dzięki nim stworzył potężna armię, która miała mu umożliwić pokonanie Rzymu i odbudowę potęgi Kartaginy.

Wyprawę na Rzym podjął Hannibal w 218 r.p.n.e. Na czele swej armii przeszedł przez Pireneje i Alpy, wkraczając do północnej Italii. W kilku bitwach pokonał armie rzymskie:

- w 217 r.p.n.e nad Jeziorem Trazymeńskim

- w 216 r.p.n.e pod KANNAMI

Po tym zwycięstwie Hannibal stał się panem Italii, choć nie zdobył Rzymu. Sytuację Rzymu uratował SCYPION, który najpierw wylądował w Hiszpanii i rozbił znajdujące się tam wojska kartagińskie, a następnie przeniósł działania wojenne do Afryki Północnej. Ponieważ armia Scypiona zagroziła bezpośrednio Kartaginie Hannibal zebrał armię, opuścił Italię i wylądował w Afryce. Doszło do bitwy pod ZAMĄ (202 r.p.n.e) zakończonej klęską Hannibala. Bitwa ta przypieczętowała losy wojny- w 201 r.p.n.e Kartagina skapitulowała.

Skutki wojny:

- Kartagina oddała wszystkie posiadłości (ziemie w Hiszpanii i Afryce)

- zapłaciła olbrzymią kontrybucję

- oddała cała flotę handlową

*** III WOJNA PUNICKA (149-146 r.p.n.e)

Mimo utraty floty i swych terytoriów Kartagina nadal pozostawała bogatym miastem handlowym, co nie podobało się Rzymowi. W 149 r.p.n.e armia rzymska dowodzona przez wnuka Scypiona, SCYPIONA EMILIANUSA rozpoczęła oblężenie. Po trzech latach miasto zostało zdobyte. Całą ludność sprzedano w niewolę, miasto zburzono, a ziemia na którym stało przeklęte.

c) PODBÓJ PAŃSTW HELLENISTYCZNYCH (III-I w.p.n.e)

Po pokonaniu Kartaginy w I wojnie punickiej Rzym rozpoczął podbój państwa hellenistycznych. W ciągu dwustu lat rzymskie armie zajęły:

- Macedonię

- Grecję

- Azję Mniejszą

- Syrię

- Egipt

d) PODBÓJ TERENÓW BARBARZYŃSKICH (II w.p.n.e-II w.n.e)

Rzymianie podbili również tereny zamieszkałe przez ludy stojące na niższym poziomie cywilizacyjnym. W ciągu trzech stuleci zajęli:

- Hiszpanię

- Galię (dokonał tego Cezar)

- płw. Bałkański

- Brytanię

- Mauretanię

W wyniku podbojów powstało imperium, obejmujące cały basen M. Śródziemnego, oparte na północy na wielkich rzekach: Renie i Dunaju.4. Organizacja podbitych przez Rzymian obszarów

a) w czasie podboju Italii Rzymianie stosowali elastyczną politykę. Wobec plemion latyńskich, pokrewnych Rzymianom stosowano politykę pewnych ustępstw, przyznając im niepełne obywatelstwo rzymskie (bez praw wyborczych). W stosunku do innych ludów Rzymianie nie byli tak wyrozumiali, ponieważ zabierali im 1/3 ziemi, którą rozdawano obywatelom rzymskim. Mimo to położenie tych ludów też nie było bardzo złe- Rzym tworzył z nich tzw. sprzymierzeńców, którzy musieli dostarczać jedynie posiłki wojskowe.

b) Tereny podbite, leżące poza Italią przekształcili Rzymianie w tzw. prowincje. Pierwszą prowincją rzymską była Sycylia. Prowincjami zarządzali byli konsulowie, bądź byli pretorzy, którzy zdzierali z nich olbrzymie kwoty. Część z nich szło do skarbu rzymskiego, a reszta do kieszeni urzędników. Nieludzko wyzyskiwane prowincje buntowały się często, lecz każdy taki bunt był krwawo tłumiony.

Przykładowe prace

Wykorzystując znajomość nośników reklamy przedstaw rolę

Wykorzystując znajomość nośników reklamy przedstaw rolę Bez względu na treść i formę przekazu, reklama jest zjawiskiem wielowymiarowym, mającym związki z ekonomią, psychologią, socjologią, a także estetyką czy moralnością. Jako zjawisko spo...

Judaizm

Judaizm Judaizm, mozaizm, najstarsza monoteistyczna religia, prekursor chrześcijaństwa i islamu, narodowa religia Żydów. Wyznawcą jej może być tylko ten, kto urodził się z matki Żydówki. Bardzo rzadko dopuszcza się przyjmowanie wyznawców innego pochodzenia etnicznego. Równocze&#...

Galileo.

Galileo. Galileusz, wielki włoski uczony, który prawdopodobnie w większym stopniu niż ktokolwiek inny przyczynił się do rozwoju naukowej metody badań, urodził się w 1564 r. w Pizie. Jako młody człowiek studiował na uniwersytecie w Pizie, przerwał jednak studia ze wzgl...

Faszyzm włoski

Faszyzm włoski Mimo, że Włochy znalazły się wśród zwycięzców I wojny światowej, okazało się, że była ona dla tego państwa zbyt trudnym zadaniem. Wysiłek wojenny obnażył słabość gospodarki włoskiej, nastąpił ostry kryzys ...

Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Polityka zagraniczna ostatnich Piastów była i jest ciągle żywym problemem badawczym w mediewistyce tak polskiej, jak i w historiografii europejskiej. Ciągłe badania naukowe prowadzone nad tym zagadnieniem przyniosł...

Płazińce i obleńce

Płazińce i obleńce Płazińce inaczej robaki płaskie, są to zwierzęta spłaszczone grzbieto-brzusznie, dwubocznie symetryczne, o lekko zaznaczonej cefalizacji. Z zewnątrz okrywa je jednowarstwowy nabłonek, który u form wolno żyjących jest orzęsiony. Pod nabł...

Narkotyki.

Narkotyki. MARIHUANA Gatunek Cannabis sativa, czyli konopie siewne (np. do wyrobu sznurków) zawiera pewne związki halucynogenne. Odmiana var. Indica, czyli konopie indyjskie, zawiera je w wystarczająco sensownej ilości i jest znana pod nazwą marihuany. Marihuana zawiera THC (tetrahydrokanabinol), dzia&...

WIBOR-oprocentowanie na rynku międzynarodowym

WIBOR-oprocentowanie na rynku międzynarodowym WIBOR - czyli oprocentowanie na rynku międzybankowym Zacznijmy od podstaw... WIBOR - ten tajemniczy skrót oznacza średnią cenę za jaką banki pożyczają sobie pieniądze. Tak, to prawda - banki nie tylko pożyczają pieniądze swoi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry