• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podstawo...

Nawigacja

Podstawowe rodzaje ryzyka w działalności bankuPodstawowe rodzaje ryzyka w działalności banku
Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej nieodłącznie jest
związane z podejmowaniem ryzyka w celu np. zwiększenia swoich zyskw czy zdobycia nowych klientw. Szczeglnym przypadkiem będą tu instytucje zaufania publicznego takie jak banki komercyjne, gdzie jest wiele możliwości wystąpienia negatywnych dla ich wyniku finansowego zdarzeń. Bank poprzez swoją działalność operacyjną nie tylko ryzykuje utratą zyskw czy płynności finansowej, ale przede wszystkim zaufaniem swoich klientw, co jest przecież dla banku racją istnienia. W literaturze fachowej z zakresu bankowości można znaleźć co najmniej kilkadziesiąt rżnorodnych klasyfikacji rodzajw ryzyka związanych
z działalnością bankw. Każda z nich ma swoje wady i zalety, nie opracowano jednak jak dotąd jednolitego podziału ryzyk, co wynika ze złożoności roli bankw w funkcjonowaniu wspłczesnych gospodarek, a także jednoczesnego, wzajemnego oddziaływania poszczeglnych rodzajw zagrożeń na sytuację banku. Można jednak wyrżnić dwa zasadnicze obszary związane z ryzykiem:
- ryzyko w obszarze finansowym ? związane z charakterem działalności (np. ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko płynności, ryzyko stp procentowych, ryzyko wyniku, ryzyko rynkowe),
- ryzyko w obszarze techniczno-organizacyjnym ? związane z prowadzeniem działalności tzw. ryzyko operacyjne (np. ryzyko personalne, ryzyko związane
z organizacją pracy, ryzyko związane z zapleczem rzeczowo-technicznym, wyposażeniem itp.).
W związku ze złożonością zagadnienia w poniższej pracy przedstawiono podstawowe rodzaje ryzyka pojawiające się w działalności każdego banku głwnie
w obszarze finansowym, ich charakter, przyczyny występowania oraz możliwości podjęcia działań, ktre dane zagrożenie mogą zmniejszyć.

Omwione zostaną poniższe zagadnienia:
1. Ryzyko kredytowe
2. Ryzyko płynności
3. Ryzyko stopy procentowej
4. Ryzyko walutowe

1. RYZYKO KREDYTOWE

Występowanie ryzyka w obrębie działalności kredytowej banku komercyjnego jest jej naturalną konsekwencją. Ryzyko związane jest z zagrożeniem osiągnięcia zaplanowanych zyskw, gdy kredytobiorca nie dopełni warunkw umowy nie spłacając kredytu w ustalonej wysokości, czy w ustalonym terminie. Ryzyko kredytowe obejmuje następujący zakres działalności banku:
- udzielone kredyty,
- przyznane, a nie pobrane kredyty,
- gwarancje i akcepty bankowe,
- akredytywy,
- lokaty międzybankowe,
- instrumenty rynku kapitałowego (operacje dewizowe, transakcje futures, transakcje swap, akcje, obligacje, bony skarbowe).
Przedstawiony powyżej podział wyraźnie pokazuje, iż produkty oraz działania banku, ktre mogą stwarzać ryzyko kredytowe umiejscowione są w rżnych departamentach
i komrkach organizacyjnych banku, w związku z tym można spotkać się z kilkoma klasyfikacjami ryzyka kredytowego.


Przykadowe prace

Motywy ojczystego kraju w ujęciu literackim i malarskim – porwnanie i komentowanie

Motywy ojczystego kraju w ujęciu literackim i malarskim – porwnanie i komentowanie Pojęcie emigracji wiąże mi się z utratą domu rodzinnego, utratą ojczyzny oraz z okresem romantyzmu, kiedy Polska była w niewoli, a zrywy narodowowyzwoleńcze były tłumione przez zaborcw...

Jan Paweł II kim był dla mnie za życia i kim jest teraz.

Jan Paweł II kim był dla mnie za życia i kim jest teraz. Podobnie jak światopogląd każdego z nas jest odmienny, tak nie ma gwarancji, iż moja opinia jest mniej słuszna od kolegi , koleżanki , czy kogokolwiek. Każdy z nas kocha , widzi , czuje oraz interpretuje fakty inaczej, in...

Powstanie listopadowe na ziemiach polskich 1830-1831

Powstanie listopadowe na ziemiach polskich 1830-1831 POWSTANIE LISTOPADOWE NA ZIEMIACH POLSKICH 1830-1831 Po 1815 r. rządy Rosji, Austrii i Prus, mimo wielu obietnic składanych Polakom, nie zapewniły rozwoju polskiej narodowości (w zakresie szkolnictwa i administracji), coraz ostrzej zwalczały wsz...

Na wybranych przykładach omw rżne sposoby i funkcje kreacji postaci lekarza w literaturze.

Na wybranych przykładach omw rżne sposoby i funkcje kreacji postaci lekarza w literaturze. I Literatura podmiotu 1. Żeromski S., Ludzie bezdomni, wyd. Zielona Sowa, Krakw 2008. 2. Camus A., Dżuma, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957. 3. Żeromski S., Siłaczka, wyd. Gr...

Psychologia

Psychologia WYKŁAD 1 – plan wykładw i literatura. 1. Psychologia społeczna- zarys 2. Komunikacja społeczna 3. Kultura polityczna - elementy, funkcje, klasyfikacje, co na nią wpływa 4. Konflikt- nacisk na konflikt polityczny, eskalacja, metody eskalacji 5. Deter...

Systemy religijne świata

Systemy religijne świata ABSOLUT- byt istniejący bez przyczyny, niezależny i nieograniczony, bstwo. Określenie boga lub boskości stosowane przez ludzi ujmujących boga w abstrakcjach, bezosobowych terminach. Jest tym co jest w sobie dzięki sobie. AHINSA- zasada etyczna hinduskich kie...

Genetyka - pojęcia

Genetyka - pojęcia Założenia teorii komrkowej: • komrka jest podstawową jednostką strukturalną każdego żywego organizmu. • komrka jest podstawową jednostką funkcjonalną każdego żywego organizmu. • komrki powstają z już istni...

Polska pod zaborami i powstanie Kościuszkowskie

Polska pod zaborami i powstanie Kościuszkowskie Unia Polsko- Saska Dynastia Wettionw 1696-1763. August II mocny i August III. Stanisław August Poniatowski- ostatni krl polski (elekcja) 1770-1721- wojna płnocna 1696- zostaje elektem August II- zm. 1733 Poczatkowo wygrywała Szwecja 1704...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry