• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podstawo...

Nawigacja

Podstawowe zasady admistracyjnego prawa gospodarczegoPodstawowe zasady admistracyjnego prawa gospodarczego


PODSTAWOWE ZASADY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

1.Zagadnienia wprowadzające

a) materialne prawo publiczne- to ta część prawa składająca się z norm bezwzględnie obowiązujących, ktre służą realizacji dobra publicznego(interesu publicznego) tj. określają i wskazują te zachowania jednostek gospodarczych, jakich interes ten wymaga, tworzą i wyposażają w odpowiednie instrumenty prawne organy władzy publicznej powołane do stosowania tych norm.

b) władza publiczna i organy władzy publicznej- rozumieć przez t będziemy system powołanych przez prawo organw reprezentujących Państwo i związki samorządowe. Z kolei przez władztwo publiczne rozumieć należy ten atrybut organu władzy publicznej, ktry polega na możności jednostronnego określenia prawa i obowiązkw drugiego podmiotu jako uczestnika stosunku publiczno-prawnego.

2.Pojęcie i zakres prawa administracyjnego gospodarczego

Administracyjne prawo gospodarcze to ta część prawa administracyjnego, ktra określa sytuacje podmiotw podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą(podmiotw gospodarczych) do ktrych zaliczamy osoby fizyczne, prawne jako przedsiębiorcw, Skarb Państwa i inne państwowe osoby prawne a także podmioty samorządowe. Określając więc prawo (publiczne) administracyjne gospodarcze od strony jurydycznej możemy przyjąć, że prawo to wyrażają normy określające warunki wykonywania władzy publicznej w sprawach gospodarczych.

Publiczne prawo gospodarcze to odrębna gałąź prawa. Decyduje o tym przedmiot regulacji. Podejmowanie ,prowadzenie i likwidacja działalności gospodarczej jest przedmiotem prawa gospodarczego. Podstawowym kryterium podziału na gałęzie prawa jest metoda regulacji stosunkw społecznych .Stosunki społeczne związane są z metodą regulacji. Metodą w prawie gospodarczym jest jednostronność.

Przedmiot regulacji: Aktualnie prawo publiczno-gosp. reguluje nie tylko stosunki z państwem ale także między przedsiębiorcami ale tylko wtedy gdy występuje między nimi stosunek publicznoprawny. Aktywność przedsiębiorcw podlega prawu cywilnemu (przeważnie) ale gdy państwo oddziałuje na nich ,to łączy się to zagadnienie z prawem publiczno-gospodarczym (problematyka zamwień publicznych to prawo cywilne ale procedury związane z tymi zamwieniami to już jest prawo adm.-gospodarcze).Metodą regulacji stosunkw społecznych w zakresie prowadzenia, podejmowania i likwidacji działalności gosp. jest metoda władcza państwa w stosunku do przedsiębiorcw. Prawo administracyjne gospodarcze nie jest kategorią norm prawnych wyodrębnioną normatywnie w systemie prawa. Zachowując s woj ą odrębność zarwno co do przedmiotu, jak też zwłaszcza zasad stosowania tego prawa, pozostaje w istotnych związkach z prawem administracyjny.Przykadowe prace

Ist es besser ein Junge oder ein Mdchen zu sein?

Ist es besser ein Junge oder ein Mdchen zu sein? Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Es ist klar, dass es besser ist, ein Mdchen zu sein. Warum? Ich glaube, dass es schrecklich ist, ein Junge zu sein. Ich wei am besten, dass die Junge die Mdchen ihre Launen und ihre Laumen vertragen mssen. Und das Schlechteste: die Jung...

Historia rodu Labkaidw

Historia rodu Labkaidw Lajos, ktry przebywał bardzo długo na wygnaniu, mgł po śmierci obu braci powrcić do Teb i odzyskać władzę krlewską. Poślubił Jokastę (Epikastę), z ktrą miał syna Edypa. Ponieważ Lajosowi przepowiedziano, że zginie z ...

Komunikat prasowy- przykład

Komunikat prasowy- przykład Urząd Gminy Kowal Kowal, dnia 12.09.2005r. 11 – 900 Kowal ul. Mazowiecka 10 Komunikat prasowy nr 7 Żyj drożej , ale zdrowiej Na sesji, ktra miała miejsce 29.07.2005r. w Urzędzie Gminy Kowal nasi Radni dowiedzieli się kilku jakże ...

Czy istnieją rżnice w pojmowaniu tego, czym jest prawda ?

Czy istnieją rżnice w pojmowaniu tego, czym jest prawda ? Cała ludzkość, poprzez wszystkie wieki, dążyła do poznania tego, czym jest nazwana tu przez nas prawda. Szukała tego, co jest niezaprzeczalnie pewne, nie do obalenia, dające realne podstawy dla budowania własnego ...

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza.

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza. Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. Platon, ktrego prawdziwe imię to Aristokles, żył w latach 427 – 347...

Antyk - opracowanie na powtrkę i do matury

Antyk - opracowanie na powtrkę i do matury Antyk 1. Chronologia i nazewnictwo epoki : Starożytność – w historiografii europejskiej okres dziejw najstarszych cywilizacji Europy i Bliskiego Wschodu, od około 4000 roku pne do 476 roku ne Antyk – świat starożytny, gł...

Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści.

Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści. Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści. Wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ponoszeniem korzyści jak i strat. Ponadto, zmiana działalności gospodarczej wywołuje korzyści i straty w rżnym stopniu o...

Człowiek wobec Boga, życia, śmierci w poezji Jana Kochanowskiego.

Człowiek wobec Boga, życia, śmierci w poezji Jana Kochanowskiego. O Janie Kochanowskim możemy powiedzieć, że to typowy poeta doctus. Był wszechstronnie wykształcony. Władał trzema językami: łaciną, greką i hebrajskim. Wszystko to umożliwiało mu pozna...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry