• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podstawy...

Nawigacja

Podstawy socjologii - ściągaPodstawy socjologii - ściąga


Socjologia - to nauka, ktra intensywnie w sposb zdyscyplinowany, tzn. naukowy interesuje się poczynaniami ludzi oraz wszystkimi miejscami gromadzenia się ludzi. Przedmiotem zainteresowania socjologii jest świat ludzi oraz wszystko co oni robią.

Cel socjologii:

1/ poznawczy - chce poznać rzeczywistość społeczną;

2/ praktyczny - dostarczać przesłanek do podejmowania praktycznych decyzji (np. rozmowy z narkomanami);

3/ obywatelski - za pomocą publikowanych sondaży społecznych socjologia upowszechnia (edukuje) w zakresie wiedzy i świadomości społecznej.

Funkcje socjologii:

1/ opisowa - jak jest?;

2/ wyjaśniająca - dlaczego tak jest?;

3/ terapeutyczna - co zmienić?;

4/ prognostyczna - co się stanie?

Metody socjologii:

1/ serveyowe – wywiady i ankiety środowiskowa (tylko w pewnym środowisku, np. lekarzy), pocztowa, handlowa, telefoniczna, audytoryjna (na jakieś dużej sali, audytorium), prasowa;

2/ obserwacji – uczestnicząca (obserwator uczestniczy w wydarzeniach), nie uczestnicząca (obserwator nie uczestniczy w tym co bada), jawna (osoby badane wiedzą o badaniu), ukryta (nie wiedzą), socjometria (metoda badania integracyjnego małych grup, konflikty, podgrupy), eksperymentalna (w laboratoriach), terenowe (w naturalnych warunkach).

Inteligencja potencjalna – ta z ktrą się rodzimy.

Inteligencja nabyta – wyuczona podczas naszego życia

Osobowość społeczna – jest to zespł trwałych cech jednostki wytworzonych na podbudowie cech biogennych i psychogennych a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości w ktrych jednostka została wychowana i w ktrych uczestniczy.

Cechy biogenne – płeć, wiek, rasa, kod genetyczny, czynniki biologiczne.

Cechy psychogenne – cechy psychologiczne, pamięć, inteligencja potencjalna, uczucia, emocje, temperament.

Cechy socjogenne – część naszej osobowości, ktra jest kształtowana przez otaczające nas środowisko społeczne (w punkcie wcześniejszym).

Typologia osobowości - Hipokrates:

1/ sangwinik – otwarci, życzliwi, optymiści, otwarci;

2/ melancholik – zadumany, zamyślony, buja w obłokach;

3/ holeryk – nerwus;

4/ flegmatyk – strasznie powolny.

Typologia osobowiści – Jung:

1/ intrawertyk – całą aktywność kieruje do wewnątrz, skryty, powściągliwy, nie uzewnętrznia emocji;

2/ ekstrawertyk – przeciwieństwo, uzewnętrznia swoje emocje, otwarty na kontakty, co myśli, to mwi, zawiera wile znajomości.

Typologia osobowości – Sprangler:

1/ teoretyczny – człowiek niepraktyczy, głwną uwagę kieruje w stronę roztrząsania poważnych, dużych problemw, typ naukowca;

2/ ekonomiczny – szkoda mu czasu na takie pierdoły, jasno stawia cele, użyteczność, funkcjonalność, lubi konkrety;

3/ estetyczny – szczeglnie wrażliwy na wartości estetyczne, plastyka, muzyka, dba o to jak się ubiera, np. czy kolor swetra pasuje do koloru spodniJ;

4/ społeczny – ma potrzebę altruistycznej (bezinteresownej) działalności dla innych, wolontariusze, np. Ochojska, Owsiak, Śp. Kotański;

5/ polityczny – chcą mieć władzę, aby realizować jakieś pomysły, idee

6/ religijny – ponadprzeciętnie podatny na komunikowanie się z rzeczywistością niebiańska, boską , członkowie ruchw religijnych, praktykujący katolicy, członkowie

sekt, wrżbiarstwo, ufologia, czytanie z kart.

Os. Zdrowa - socjopata - Os. Chora

J X L

? Tego się nie leczy, są to defekty charakterologiczne. Osoby te jednak bardzo często odnoszą sukcesy. Z ich powodu jednak cierpi otoczenie. Przyczyną tego są czynniki biologiczne lub defekty nabyte przez oddziaływanie społeczeństwa oraz otaczającego środowiska. 1 na 7 osb ma problemy z osobowością, 1 na 50wykazuje defekty osobowości, 1 na 10 bardzo poważne.

Typy osobowości psychopatycznych:

1/ paranoidalna – zamknięci w sobie, nieufni, podejrzliwi, przewrażliwieni na jakimś tle, cały świat jest przeciwko;

2/ cyklofreniczna – wahania nastrojw, brak stałości, jakiegoś normalnego dla tych ludzi nastroju, zachowania, jest nieprzewidywalna, ciężko mu odnieść sukces;

3/ schizoidalna – brak rezonansu uczuciowego i brak zdolności do empatii, nie ma przyjacił, samotnik, dziwaczne zainteresowania, słabo rozwinięty emocjonalnie, nie umie wspłczuć, niewrażliwy na zło, na bl człowieka;

4/ eksplozywna – podwyższona wrażliwość, pobudliwa, reaguje gniewem i agresją, brak samokontroli, reaguje bardzo impulsywnie;

5/ anankastyczna – przesadne poczucie obowiązku, sumienne, pedantyczne, dobrze funkcjonują, gdy ich życie jest regulowane przez regulaminy, plany dnia, oficjalni, niezdolni do zabawy, relaksu, odprężenia, wszystko musi być symetryczne, nie cierpi chaosu;

6/ histeryczna – dramatyzują zwykłe wydarzenia, zwracają na siebie uwagę;

7/ asteniczna – mączliwość , wiecznie zmęczone, obniżony prg odporności na wszelkie obciążenia, sama myśl o pracy powoduje zmęczenie, często pesymistycznie nastawieni, bardzo wrażliwi uczuciowo, emocjonalni, narzekają na wszystko;

8/ antyspołeczna – zaburzone sumienie, nie istnieje coś takiego jak dobro i zło, brak dylematw moralnych, mogą być członkami grup przestępczych.

Elementy osobowiści społecznej:

1/ Zespł jaźni;

2/ Wzorce osobowe;

3/ Zespł rl społecznych;

4/ Zespł postaw i stereotypw.

Rodzaje zespołw jaźni:

1/ jaźń subiektywna – jaźń ktra decyduje o naszej osobowości (jesteśmy w centrum wszechświata, kim jestem? Po co jestem? Wiemy o swoich zaletach i wadah);- 2 -

2/ jaźń fasadowa – kierujemy ją na zewnątrz (reklamujemy się). Przekonanie otoczenia, że jaźń fasadowa jest autentyczna (chociaż wiemy że nie jest). Im mniejsza jest siła jaźni subiektywnej tym większą rolę odgrywa jaźń fasadowa.

3/ jaźń odzwierciedlona – ja w odbiciu lustrzanym (jak mnie inni postrzegają, jakie mają opinie na mj temat). Im mniejsza siła jaźni subiektywnej tym większa siła jaźni odzwierciedlonej.

Jaźń zobiektywizowana – jest wypadkową tych 3 jaźni. Ma na celu zrwnoważenie tych 3 jaźni.

Rodzaje wzorcw osobowych:

1/ historyczne – ktrych już nie ma;

2/ teraźniejsze – żyjące obecnie;

3/ publiczne – znani muzycy, sportowcy, politycy;

4/ z życia prywatnego – rodzice, rodzin, koledzy, przyjaciele;

5/ postacie realne – Napoleon, Stalin;

6/ postacie fikcyjne – Esmeralda, Rocki, Shrek.

Naśladownictwo – małpowanie, chęć upodabniania się do wzorca (chcę być taki..., dotyczy najczęściej dzieci).

Naśladowanie – selektywne przyswajanie pewnych cech (do swojej osobowości chcę przejąć tylko pewne cechy).

Rola społeczna – jest to zespł oczekiwań ze strony grupy społecznej

pod adresem człowieka zajmującego określoną pozycję społeczną.

Przystosowanie – przyswajanie rl bez ich modyfikacji.

Uspołecznienie – selektywne przetwarzanie rl.

Postawa społeczna – jest to względnie stały stosunek oceniająco - emocjonalny do przedmiotw wyrażający się w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub neutralnych.

Trzy komponenty struktury postawy:

komponent poznawczy › komponent ocenieająco – emocjonalny › komponent behawioralny (wyrażający się w zachowaniu).

Stereotyp – postawa kształtuje się z pominięciem komponentu poznawczego. To obraz w umyśle ludzkim odnoszący się do jakiegoś faktu lub zjawiska społecznego, obraz ten jest cząstkowy i schematyczny stanowiący fikcję, a nie adekwatne odbicie jakiegoś faktu. Stereotypy zniekształcają rzeczywistość. Stereotypy zwalniają od myślenia i zamiast myśleć, posługujemy się nimi.

Propaganda (reklama) wg Parsona – jest to prba oddziaływania na postawy a przez to bezpośrednio na działalność ludzi za pomocą bodźcw językowych i wizualnych.

Propaganda wg J.Ellul – jest to technika, ktra interweniuje w społeczeństwie poprzez silne uproszczenia.

Propaganda wg. McLumga Lee – jest to działalność polegająca na operowaniu słowami, symbolami i osobistościami z intencją poparcia lub zaatakowania jakiegoś zainteresowania, projektu, programu, instytucji, osoby, produktu lub usługi w oczach i umysłach publiczności.

Typ propagandy:

1/ informacyjna – odwołuje się do komponentu poznawczego;

2/ emocjonalna – odwołuje się do komponentu oceniającego, emocjonalnego;

3/ sterująca – pokazuje przykłady (wzorce) zachowań.

Typy reklamy:

1/ racjonalna – reklama może podać racje;

2/ emocjonalna - ma budzić emocje związane z zakupem;

3/ tworząca nawyk – tworzenie nawyku u konsumenta;

4/ dająca satysfakcję – produkty dające satysfakcję.

Metody socjotechniczne na użytek reklamy i propagandy:

1/ Metoda zwrcenia uwagi – używanie rżnego rodzaju trikw zwracających uwagę. Pokazanie korzyści, jaki nam produkt oferuje (np. szampon na łupież);

2/ Metoda irradiacji – oddziaływanie poprzez kontekst, w ktrym ukazuje się dany obiekt lub treść. Przeprogramowanie wartości i emocji z osb i treści stanowiących tło, na osoby i treści, ktre zgodnie z intencją powinny być wyeksponowane. Nie zawsze ważne jest kim się jest, co się prezentuje, ale czasami ważniejsze jest to, z kim się zadajemy, przebywamy (np. w otoczeniu polityka). Ważna jest kolorystyka – kolor zielony, kojarzy się z naturą, towarzystwa ubezpieczeniowe, najczęściej wykorzystują kolor błękitny, a czarny uważa się za luksusowy.

3/ Technika identyfikacji – polega na zmniejszaniu dystansu między nadawcą a odbiorcą. Trzeba pokazać, że jest się z tego samego środowiska, że zna się potrzeby tego środowiska. Nie można jednak przesadzić, gdyż może to być niekorzystne.

4/ Technika stereotypizacji – reklama odwołuje się do stereotypw zadomowionych w danym środowisku i wykorzystuje je. Reklamy wykorzystują stereotypy międzypokoleniowe, płci, przedmiotowe wykorzystywanie kobiet, mężczyzna jako ekspert (np. reklama Calgonu).

5/ Metoda symplifikacji – operowanie skrtami, dąży się do sformułowań zwięzłych i jednoznacznych. Istotą jets

redukowanie programw do sloganw, sloganw do obrazw, itd.

6/ Technika suplemacji – polega na segmentacji rynku. Przygotowanie rżnych argumentw dla rżnych segmentw tego rynku (do rżnych grup, rżnego środowiska, rżnymi kanałami dystrybucji).

7/ Technika dwustronnej argumentacji- robimy wrażenie na publiczności, że nasz komunkat jest komunikatem obiektywnym. Obiektywnie patrzymy na siebie i przeciwnika.

8/ Technika globalnego ataku – prowadzone na dużą skalę i jest skondensowana w czasie. W krtkim odstępie czasowym są skondensowane informacje. Adresowana jest do ludzi nie posiadających wyrobionego zdania. Bazuje na mechanizmie sokratyjskim – jeżeli do człowieka dociera informacja sprzeczna z jego poglądami, to ją wypycha albo bagatelizuje. Nie można przesłać informacji sprzecznej z poglądami danej osoby. Wysyła się takie informacje, ktre nawiązują do tego systemu wartości.

9/ Metoda zasada wiarygodności – komunikat musi być wiarygodny w znaczeniu (2 poziomy). Osoby, ktre przekazują komunikat, są kompetentne. Zgodność formy z treścią. To co się usłyszy, musi być zgodne z tym co się widzi.

Konflikt – jest to występowanie sprzeczności interesw między dwiema lub większą liczba jednostek lub

- 3 -

zbiorowości społecznych. Sprzeczności te pojawiają się wwczas, kiedy jednostka lub grupa dąży do określonego celu, natomiast druga jednostka lub grupa udaremnia lub przeszkadza w osiągnięciu tego celu.

Typy konfliktw:

1/ jawny – jest widoczny dla obserwatora z zewnątrz;

2/ ukryty – istnieje, ale nie jest widoczny dla obserwatora z zewnątrz;

3/ racjonalny – mają racjonalne podłoże (obiektywne podłoże);

4/ irracjonalne – wynikają z pewnych uprzedzeń, ze źle odczytanej informacji, z zakorzenionych stereotypw;

5/ destrukcyjne – prowadzą do dezintegracji społecznej, grupy, ktre zwyciężyły i ktre zostały upokorzone, w społeczeństwie pojawia się apatia;

6/ twrcze – pozytywna funkcja tych konfliktw, konflikty te pobudzają do nowych pomysłw i rozwiązań. Przeszłość nie rzutuje na teraźniejszość.

Sposoby podejścia do konfliktw:

1/ wyłączenie – polegające na tym, że strona silniejsza wyłącza stronę słabszą (pracodawca zwalnia pracownika);

2/ poddanie się – dochodzi do konfliktu, jedna strona ustępuje pola. Takie społeczeństwo nie będzie zintegrowane;

3/ kompromis – konflikt tylko częściowo r

b23d

ozwiązany. W kompromisie każda strona pilnuje by nie stracić zbyt dużo, albo nie więcej niż przeciwnik;

4/ wspłpraca – integracja w ktrej strony konfliktu przyjmują wspłpracę. Nikt nie musi nikomu ustępować, wszystkie strony wygrały.

Etapy rozwiązywania konfliktw:

1/ Wyraźne określenie źrdła konfliktu. Precyzyjne zdefiniowanie problemu. Trzymamy się tematu (problemu), ktry mamy rozwiązać (np. nie umyte szklanki).

2/ Określenie celw zamierzonego rozstrzygnięcia (np. chcę, aby szklanki były umyte i była miła atmosfera w domu).

3/ Zebranie niezbędnych informacji na dany temat (nie można polegać na plotkach, bo ktoś coś powiedział, trzymamy się faktw).

4/ Opracowanie możliwych alternatyw (czyli jakie w tej sytuacji możemy podjąć działania).

5/ Wyrażenie zgody na pewne rozwiązanie (jakiś konsensus).

6/ Weryfikacja, czyli sprawdzenie czy nasze rozwiązanie się sprawdziło i czy było dobre.

Przyczyny konfliktw:

1/ Wynikające z podziałw obowiązkw i z wadliwej organizacji pracy, jedna ze stron buntuje się.

2/ Konflikty występujące z rzadkości zasobw i db. Popyt większy od podaży.

3/ Przyczyny wynikające z rżnicy interesw. W samych interesach istnieje sprzeczność.

4/ Konflikty mają swoje przyczyny w nieuzasadnionych i nadmiernych wymaganiach stawianych wobec ludzi.

5/ Wynikają z ambicji ludzkiej i potrzeby dominacji. Tkwi w samym człowieku.

6/ Przyczyny wynikające z nieznajomości sytuacji lub złej interpretacji (są to wszystkie konflikty irracjonalne).

Frustracja – jest to stan osobowości występujący wtedy, gdy na skutek jakiejś przeszkody zostaje przerwany ciąg zachowań zmierzających do osiągnięcia danego celu i kiedy wymaga od działającego przestawienia się z celu na przeszkodę (takie działanie przestaje być racjonalne).

Frustracja w pięciu postaciach:

1/ Agresja – wyładowujemy ją na przeszkodzie (np. na osobnikach słabszych)

2/ Apatia – zniechęcanie do wszelkiego działania, każda inicjatywa styka się z oporem (biernością). Widoczna w Polsce.

3/ Regresja – polega na uwstecznianiu działań, wracamy do wydarzeń z przeszłości (jest to ucieczka w przeszłość, od problemw teraźniejszych).

4/ Fiksacja – nie umiejętność podjęcia nowych działań, pomimo iż wiadomo, że działania dotychczas realizowane nie przynoszą rezultatw.

5/ Stłumienie – nieświadome zapomnienie o rzeczach przykrych i kłopotliwych.

Grupa społeczna – nazywamy zbir minimum 3 osb, ktre ze względu na wsplne wartości i cele związane są więzią społeczną. Posiadają własne środki skupienia oraz mniej lub bardziej formalną strukturę i wewnętrzną organizację

Krąg społeczny – są to wszelkie zbiorowości opierające się na bezpośrednich osobowych i względnie trwałych stycznościach, ale nie posiadające wyraźnej odrębności materialnych i symbolicznych ośrodkw skupienia oraz nie posiadające wewnętrznej struktury, władzy i przywdztwa. Są to kręgi koleżeńsko – towarzyskie. Przeważnie kręg tworzą się n podstawie jednej osoby o ciekawej osobowości.

Publiczność – są to ludzie, ktrzy w tym samym czasie odbierają identyczny przekaz. Łączy tych ludzi zainteresowanie tym samym przekazem. Publiczność można podzielić na zbiorową i rozproszoną. Publiczność zbiorowa, to zebrana jednym miejscu (np. w sali, auli, na stadionie). Publiczność rozproszona, to ludzie nie znajdujący się w jednym miejscu (np. przed tv).

Zbiegowisko – jest to przelotne, często krtkotrwałe spontaniczne skupienie ludzi zainteresowanych nagłym zdarzeniem.

Publiczność można zaplanować, a zbiegowiska nie, bo są to nagłe zdarzenia.

Tłum – przelotne skupienie dużej masy ludzi na przestrzeni umożliwiającej bezpośredni kontakt i względnie identycznie reaguje na te same bodźce (może powstać ze zbiegowiska lub z publiczności). W tłumie istnieje bardzo silna łączność psychiczna, ktra stanowczo identyfikuje jednostkę z tłumem. Cechy wsplne tłumu, to dezidentyfikacja (obniżenie poczucia odpowiedzialności jednostkowej), wyraźne naśladownictwo, oraz zarażenie emocjonalne (posiadają podobne stany emocjonalne).

Warstwa społeczne, wg Maxa Webera – są to grupy społeczno – zawodowe, ktre rżnią się

zajmowaną pozycją w strukturze społecznej, uznające się przez siebie i przez inne, uznawane za społecznie wyższe lub niższe i charakteryzując się specyficznym stylem życia.

Stratyfikacja – uwarstwienie czyli budowa społeczeństwa.

Model demokratycznego społeczeństwa rynkowego:- 4 -Model Południowo Amerykański:Model realnego socjalizmu:Model Amerykański:

Wyższa wyższa – stare rodziny amerykańskie, posiadające duże bogactwa o arystokratycznym pochodzeniu, dbają o zwyczaje tego środowiska, uczestniczą w kulturze i ją sponsorują.

Wyższa niższa - zamożni posiadacze kapitału, jednak bez arystokratycznych tradycji i rodowodu.

Średnia wyższa – składa się z managerw, prawnikw, lekarzy, naukowcw, oficerw, jest to elita społeczna.

Średnia niższa – drobna prywatna inicjatywa, nauczyciele, technicy.

Niższa wyższa – robotnicy, drobni farmerzy.

Niższa niższa – człowiek mieszkający w slumsach, margines społeczny.

Model niemiecki:

Wyższa – właściciele ziemscy, właścicielem kapitału, najwyżsi urzędnicy państwowi.

Średnia najwyższa – inteligencja, naukowcy, lekarze.

Średnia średnia – pracownicy umysłowi z wyższym wykształceniem w zawodach o niższej randze.

Średnia niższa – drobna inicjatywa prywatna.

Niższa najwyższa – robotnicy wykwalifikowani, technicy.

Niższa wyższa – pracownicy umysłowi, bez kwalifikacji.

Niższa średnia – robotnicy niewykwalifikowanie.

Niższa niższa – margines społeczny.

- 6 -Kultura – całokształt zachowań społeczeństwa zarwno pozytywnych, jak i negatywnych (pijaństwo). Jest to ogł wytworw działalności ludzkiej. Materialnych i niematerialnych wartości i uznanych sposobw postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w danej społeczności.

Podział kultury:

A) Materialna i duchowa.

1/ materialna – technik, budownictwo, ubir

2/ duchowa – literatura, sztuka, nauka, religia.

(błędny podział, bo zachodzą na siebie)

B) Kultura i cywilizacja

C) Bytu, społeczna, symboliczna

1/ bytu - dotyczy wartości codziennego użytku, motoryzacja, środki konsumpcji

2/ społeczna – prawo, stosunki międzyludzkie

3/ symboliczna – sztuka, religia.

D) Pierwotna, zinstytucjonalizowana, masowa.

1/ pierwotna – istniała od samego początku, a formy jej przetrwały do dziś

2/ zinstytucjonalizowana – wraż z rozwojem kultury mogły pojawiać się instytucje (teatry, opery)

3/ masowa – powstała wraz z rozwojem środkw masowego przekazu (prasa, radio). Wprowadziła też nową terminologię do kultury (producent, konsument), zaczęto także zarabiać na kulturze.

E) Ze względu na aktywność człowieka

1/ K. Pracy – ze względu na aktywność pracy.

2/ K. Czasu wolnego – odpoczynek, zabawa i zajęcia rozwijające, gospodarowanie czasem wolnym oraz infrastruktura potrzebna do jego wykorzystania.

3/ K. Święta – Wielkanoc, Boże Narodzenie. Najważniejszym celem świętowania jest wyrażenie wartości. Święta można podzielić na Religijne i Laickie.Przykadowe prace

Egzamin ustny na pilota wycieczek

Egzamin ustny na pilota wycieczek ZESTAW 1 Gotyk, co o nim wiesz, podaj przykłady tego stylu w Polsce. Gotyk ? (XII-XIV w.) styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych, ktry powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji i swoim zasięgiem objął zachodnioch...

Matura

Matura Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"? Zdaniem tym określa się często bohaterw mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogw greckich, ktrzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia i namiętności, ...

Historia badań nad wpływem społecznym

Historia badań nad wpływem społecznym Witam - to rwnież jest część pracy dyplomowej z zakresu psychologii wpływu społecznego. Też oglnikowo ale myślę, że się komuś przyda. 1. 2. Badania nad wpływem społecznym Proces komunikacji t...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne 1. Prawo rodzinne – zespł norm regulujących osobiste i majątkowe stosunki między małżonkami, krewnymi, oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki, kurateli. 2. Źrdła prawa: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r. – 3. Pojęcia...

Werter jako bohater romantyczny - odczucia wewnętrzne oraz powody, ktre skłoniły go do samobjstwa (na podstawie wybranych listw).

Werter jako bohater romantyczny - odczucia wewnętrzne oraz powody, ktre skłoniły go do samobjstwa (na podstawie wybranych listw). Konstruując postać tytułowego bohatera, Goethe stworzył kreację będącą wzorem dla wielu pisarzy i poetw. Rzeczywiście, Werter to nieprze...

Internet jako źrdło wiedzy i informacji.

Internet jako źrdło wiedzy i informacji. Żyjemy w XXI wieku, w czasie, gdy technika elektroniczna rozwija się w zawrotnym tempie. W każdym przeciętnym domu znajdują się jakieś urządzenia (np.: pralka), ktre ułatwiają nam codzienne prace lub po prostu pomagają. Je...

Moja odpowiedź dekadentom.

Moja odpowiedź dekadentom. Żadna ludzka postawa nie jest w stanie wzbudzić poczucia sensu istnienia, nie ma w co wierzyć, wartości swą wartość straciły. Z tezą dekadentw to ja się nie zgadzam, nie czuję się wcale małą mrwką walcząca o byt i ni...

Dopełnienie

Dopełnienie Sposoby wyrażania dopełnienia Dopełnienie może być wyrażone: - rzeczownikiem (Kupiłem psa ) - zaimkiem rzeczownym (Kogo widziałeś? ) - przymiotnikiem (Chorego odwiedziła rodzina ) - zaimkiem przymiotnym (Takiego nie kupię ) -...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry