• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podstawy...

Nawigacja

Podstawy ZarządzaniaPodstawy Zarządzania
Organizacje możemy interpretować w znaczeniu atrybutowym, rzeczowym oraz czynnościowym.

a) Org. Atrybutowe – to cecha bycia zorganizowanym

b) Org. Rzeczowe

c) Org. Czynnościowe – czynność organizowania bądź też samoorganizowania się.1. Kierowanie(w znaczeniu szerszym)

To takie oddziaływanie na kogoś lub coś, aby spowodowało ono zachowanie zgodne z wolą kierującego. (są 3 elementy podmiot kierujący, podmiot kierowania, relacje między 1 a 2)2. Kierowanie(w znaczeniu węższym)

To takie oddziaływanie, aby spowodować zachowanie zgodnie z wolą kierującego.3. Rodzaje kierowania ze względu na źrdło władzy:

a) Rządzenie-jest rodzajem kierowania gdzie źrdłem władzy jest możliwość stosowania legalnego przymusu.

b) Wymuszanie-forma kierowania, źrdłem władzy jest nielegalne stosowanie przymusu

c) Egzekwowanie roszczeń-źrdłem władzy jest możliwość odwołania się do wyroku sądowego

d) Zarządzanie-źrdłem wł. Jest własność produkcji lup upoważnienie właściciela do dysponowania tymi środkami.5. Działanie, Praca, Cel

a) Działanie- to celowe i świadome zachowanie człowieka w specyficznych warunkach

b) Praca – jest to splot czynw mających charakter pokonywania trudności dla uczynienia zadość czyimś potrzebą istotnym.

c)Cel – dotyczy przyszłości, dla podmiotu działania cenny (pożądany), wyznacza kierunek i strukturę naszego działania.Cechy CELU

I cecha celu dotyczy przyszłości

II cecha celu dotyczy tego, że musimy sobie go wyobrazić

III cecha celu dotyczy tego, że musi być cenny4. Warunki, jakie musza być spełnione przy formułowaniu celw.

a) Cel - formułowany w sposb jasny precyzyjny

b) Cel – konkretny

c) Cel – sformułowany w sposb realny (możliwy do wykonania)

d) Cel – musi być sformułowany tak, aby był społecznie użyteczny(ktry zaspokaja czyjeś potrzeby)5. Klasyfikacja i typologia celw działania:

a) od strony strategii zarządzania:

• strategia funkcjonalna- odpowiedzialna za badania i rozwj

• Strategie instrumentalne-strategia wynagrodzenia

b) Podział celu głwnego, czyli rozwj i przetrwanie:

• Ekonomiczne-zysk krtko-długo-terminowy, poprawa rentowności

• Produkcyjne- poprawa jakości, maksymalizacja jakości

• Społeczne- wzrost wynagrodzenia

• Regionalne, ekologiczne- poprawa infrastruktury, ochr ś. Naturalnego

• Cel głwny- dotyczy przyszłości, jest na tyle ważny, że podmiot jest gotw podjąć to działanie

• Cel uboczny-rwnież ważny, ale nie na tyle aby podjąć te działania, jest to cel realizowany przy okazji realizacji celu głwnego.

• Cele etapowe-to cele częściowe, wynikają z rozłożenia w czasie(drugim kryterium celu jest Kryterium ważności.

• Cele stopniowalne-ktre można wykonać w jakimś stopniu

• Cele konkurencyjne- realizacja jest możliwa, ale jeśli częściowo się zrezygnuje z części celw pozostałych

• Cele wykluczające się- realizacja wyklucza realizacje innych celw

• Cele niezależne- realizowana niezależnie od innych celw, czyli nie wpływają na nich.6. Warunki jakie muszą być spełnione przy realizacji celu.

a) Cele muszą być sformułowane strategicznie

b) Cele poszczeglnych elementw nie mogą być sprzeczne i wykluczać się

c) Cele formułować operacyjnie, tak aby znać stopień realizacji tego celu.

d) Cele formułować zrozumiale, konkretnie

e) Cele powinny być zbieżne, ale nie sprzeczne z celami pracownikw7. Działanie aby było sprawne musi spełnić warunki:

a) SKUTECZNE – działanie skuteczne jest wtedy, gdy umożliwia, ułatwia realizację skutku traktowanego jako cel działania, miarą skuteczności jest stopień przybliżenia się do celu.

b) NIESKUTECZNE – kiedy nie przybliżamy ani nie oddalmy się od realizacji celu

c) PRZECIWSKUTECZNE- oddalamy się od skutku traktowanego jako cel działania8. Głwne walory sprawnego działania: skuteczność, ekonomiczność, korzystność

Korzystamy z dwch kategorii:

• Kosztu działania

• Wyniku działania

Działanie jest korzystne, gdy rżnica między kosztem, a wynikiem jest >od 0 wtedy uzyskujemy korzyści.

Jeżeli rżnica kształtuje się niekorzystnie wwczas mwimy że działanie jest niekorzystne(strata netto w działaniu)9. Koszt-przewidywane nakłady działania

• Wysiłek fizyczny

• Wydatki finansowe

• Nakłady związane z czasem

• Wysiłek umysłowy10. Między skutecznością, a korzystnością mogą zajść rżne relacje:

a) Działanie jest skuteczne i korzystne

b) Działanie jest skuteczne, a mimo to niekorzystne, czyli wynik użyteczny + koszty działania są od jedności. Jeżeli jest od kosztu to działanie jest korzystne, ekonomiczne

b) Gdy wynik użyteczny jest zadania trzeba dobrać takie organy, ktre pasują do wykonania takiego zadania, muszą do siebie pasować.

b) Zharmonizowanie działania tych organw

c) Harmonia duchowa-ten rodzaj, ktry wskazuje na dobr członkw, ktrzy umieją się ze sobą komunikować(zespl musi być zgrany)Zasada – to pewne reguły, ktre ustala człowiek i może je zmieniać.Prawo wzrastającej produkcji:

W miarę wzrostu produkcji koszt jednostkowy maleje, ale tylko do pewnego momentu po przekroczeniu ktrego kosztem zaczyna wzrastaćPunkt optymalnej produkcji:Prawo przekory i inercji przyzwyczajeń – oznacza 3 postawy pracownikw:

a) Pionierska- taka, ktra sprzyja zmianą w organizacji

b) Recepcyjna – można zaakceptować zmianę wprowadzoną przez kierownictwo, ale trzeba przekonać, że skutki zmiany będą dobre

c) Zachowawcza – neguje konieczność wprowadzenia zmian(strach o prace itp.) Można i należy wprowadzać zmiany, ale musi być wcześniej przygotowany plan.

Ad b)Kierunek administracyjnyHENRY FAYOL

Życie zawodowe związał tylko z jednym zakładem. Stwierdził, że nie trzeba się urodzić tylko można zdobywać odpowiednie kwalifikacje.

Dokonał klasyfikacji wszystkich czynności wew. przedsiębiorstwa:

a) Definiczne – proces podstawy funkcjonowania firmy

b) Handlowe – kupno, sprzedaż

c) Finansowe, – czyli pozyskiwanie kapitału i odpowiednie gospodarowanie

d) Ochronne – ubezpieczenia pracownikw, zabezpieczenie majątku trwałego

e) Rachunkowe

f) Kierownicze – planowanie (przewidywanie), organizowanie, rozkazywanie(motywowanie), koordynowanie, kontrolowanie14 zasad administracji:a) podział pracy

b) autorytet

c) dyscyplina

d) jedność rozkazodawstwa

e) jedność kierownictwa

f) podporządkowanie

g) wynagrodzenie

h) centralizacja

i) hierarchia

j) ład

k) odpowiednie traktowanie personelu

l) stabilność personelu

m) inicjatywa

n) esprit de corps

Szkoła II KIERUNEK STOSUNKW MIĘDZYLUDZKICHPrzedstawiciele: E.Mayo, M.Folett, F.J.Roethlisberger, C.J.Barnard, Simon, GregorMAYO

1. Praca jest działalnością zespołową i człowiek ktry ją wykonuje należy do swojej organizacji, i do rżnych grup społecznych

2. Ludzie pracy przywiązują większą wagę do stosunkw międzyludzkich aniżeli do rodzaju wykonywanej pracy

3. Dobre, przyjacielskie stosunki z innymi ludźmi powodują psychiczne stany zadowolenia

4. Pracownicy pracują lepiej, gdy widzą że kierownicy troszczą się o nich

5. W grupach pracowniczych obowiązują nieformalne formy zachowań, oraz nowej grupy wydajności i przestrzegania norm grupy określa przynależność do niej danego pracownika.

6. Przynależność do małych grup nieformalnych jest wyżej ceniona niż cele org. i będą one lekceważone, jeśli będą rozbieżne z normami obowiązującymi w grupie nieformalnej.

7. Zachęty materialne, ważne dla pracownikw, nie wpływają na dodatkowy wzrost wydajności pracy. Lecz cała gama poza ekonomicznych bodźcw i nagrd akceptowanych przez grupę.

III szkoła TEORIA DECYZJI – charakterystyczna cecha jest:

1. Geneza powstania

2. Modele matematyczne i ich zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem8.Metodę tą można zastosować w zakresie zarządzania org., mogą być wykorzystywane w obszarze zarządzania twardego:

a) pl. produkcji

b) pl. finansowe

c)określanie zapasu przedsiębiorstwaNie mogą być wykorzystywane w obszarze zarządzania miękkiego:

a)konflikt org.

b) komunik. Interpersonalne

c) kultura org.

d) motywacja pracowniczaCo to znaczy, że przedsiębiorstwo jest systemem??

1.Przedsiębiorstwo jest org., czyli pewną całością złożoną z szeregu elementw(podsystemw)

2. Podsystemy są bardzo związane

3. Przedsiębiorstwo org. Funkcjonuje w określonym otoczeniu. Sprzężenie między przedsiębiorstwem a otoczeniem jest dwu kierunkowe.


Przykadowe prace

Sieć

Sieć Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, ktre trzeba podjąć podczas projektowania sieci. W niniejszym module omwiono znaczenie szerokości pasma, wyjaśniono sposoby j...

Konflikt dwch racji w Antygonie Sofoklesa. Omw problem wykorzystując interpretację

Konflikt dwch racji w Antygonie Sofoklesa. Omw problem wykorzystując interpretację Temat: Konflikt dwch racji w Antygonie Sofoklesa. Omw problem wykorzystując interpretację Podanego fragmentu dzieła oraz znajomość całego utworu. Antygona jest najbardziej znaną i cenion&#...

Jaka jest symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objawia sens męczeństwa młodzierzy polskiej

Jaka jest symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objawia sens męczeństwa młodzierzy polskiej Adam Mickiewicz w czasie swoich studiw założył związek filaretw i filomatw, czyli związek miłośnikw nauki i cnoty, nielegalna organizacja na uczelni, choć ...

Biografia -Władysława Zamojskiego

Biografia - Władysława Zamojskiego Biografia Władysława Zamojskiego Urodził się 18 listopada 1853r. w Paryżu, jako pierworodny syn Władysława Zamojskiego i Jadwigi z Działyńskich. Wcześnie stracił ojca stąd na wychowanie silny wpływ miała m...

Inkwizycja i czarownice

Inkwizycja i czarownice Płonące stosy, krew, cierpienie, utrata dobrego imienia i majątku - oto co dziś kojarzy nam się z inkwizycją. A miało być całkiem inaczej. U jej podstaw leżały ścisłe reguły, mające służyć ochronie religii i jedno...

Zaproszenie na przyjęcie urodzinowe

Zaproszenie na przyjęcie urodzinowe XXXXXX, den 23.03.09 Liebe Katrin am 7. April habe ich Geburtstag. Ich mchte Dich herzlich Zu meiner Geburtstagsparty einladen. Diesen Tag mchte ich mit meinen Freunden feiern. Du lernst endlich meine gute Frenndlin Sussi kennen. Ich freue mich sehr, dass du auch meinen Elter...

Rola instytucji wychowawczych w promowaniu turystyki i rekreacji

Rola instytucji wychowawczych w promowaniu turystyki i rekreacji ROLA INSTYTUCJI WYCHOWAWCZYCH W PROMOWANIU TURYSTYKI I REKREACJI Z turystyką i rekreacją mamy styczność już jako dzieci, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każda forma aktywności w przedszkolu czy też w szk...

Terenowe organy administracji rządowej

Terenowe organy administracji rządowej W skład administracji państwowej (rządowej) wchodzą nie tylko organy centralne, lecz rwnież terenowe, to znaczy obejmujące swoim działaniem oznaczoną część terytorium kraju, na przykład wojewdztwo. Terenowe organy ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry