• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Podstawy ...

Nawigacja

Podstawy zarządzania cz. I : organizacja, zarządzanie, cele i strategie organizaci, zarządzanie strategicznePodstawy zarządzania cz. I : organizacja, zarządzanie, cele i strategie organizaci, zarządzanie strategiczne
Organizacja ? jest to system, składający się z części, ktre musza się uzupełniać i tworzyć całość, ponieważ powodzenie całości zależy od powodzenia części.
Organizacja społeczna- trwały system, składa się z ludzi i ich działań, ludzie wykorzystują i przekształcają zasoby organizacji oraz wzajemnie oddziałują na siebie.
Organizacja gospodarcza ? jest jednostką techniczną, ktra ma na celu produkcję dbr i usług przy wykorzystaniu np. budynkw maszyn, urządzeń (charakter mechaniczny).
Model organizacji wg H.J Leavitta
C- cele naczelne organizacji- określenie strategii
L- ludzie (uczestnicy org,) ich kwalifikacje, umiejętności, postawy, zachowania gotowość do wspłpracy w zarządzaniu; (relacje mdzludzkie-powiązania czysto formalne).
S- struktura formalna ktra jest określona w dokumentacji organizacji, struktura rzeczywista- ktra obejmuje relacje między organizacją a otoczeniem.
T- technologia wykonywanie zadań, osiąganie celw, wypełnienie rl funkcji
O- otoczenie (ogł elementw tkwiących poza org) zbudowane z rżnych elementw ktre mają wpływ na sposb działania organizacji.

Zasoby organizacji
Kapitałowe ? budynki, maszyny, urządzenia, czyli środki trwałe i nietrwałe lub Sr obrotowe np. pap.wart., gotwka.
Pracy wykonawczej- praca potencjał (możliwość) pozwalający wykonać konkretną pracę
Menadżerskie ? ?przedsiębiorczość? związane z ryzykiem podejmowania ważnych decyzji, mogących nieść za sobą korzyści lub stratę. (inwestycja kapitału; projekt, ryzyko-decyzja gospodarcza.).
?administracyjne?- wszystkie procedury występujące w organizacji, pewien rodzaj zasobw decydujących o funkcjonowaniu organizacji. (o sukcesie).
Wiedzy ? wykorzystanie nauki, technologii wiedzy w celu osiągnięcia powodzenia przez organizacje. Czy ludzie mają wiedzę i umieją z niej korzystać.
Opanowanie stosunkw- każda org ma swoją siec odbiorcw, dostawcw, ktrzy pomagają zbudować pozytywne relacje ze światem zewnętrznym. (kapitał-zasb relacyjny, pozycja, prestiż).
Naturalne- przestrzeń czas

Kultura organizacyjna stanowi wyraz formalnych celw org, zawiązana jest z etyką, ktra jest zbiorem sądw, standardw.
Podstawowe założenia kult. org( czynniki kształtujące, budujące kulturę org, wpływające na nią; swoiste obyczaje, rytuały)..
1. Otoczenie ( jak jest postrzegane czy traktowane jest jak zagrażające)
2. Pojmowanie prawdy ( czym się kierować przy podejmowaniu decyzji co stanowi w org uzasadnione oceny prawdy lub fałszu
3 Natura człowieka ? (oglne cechy ludzkiego charakteru, czy chętnie np. przyjmują odpowiedzialność, czy praco-wnikw uważa się za dobrych czy za złych.
4 Natura ludzkiego działania ? wyobrażenia o aktywności pracy; (wykazać inicjatywę czy wycofać się).
5 Stosunki międzyludzkie w org. Prawidłowe uporządkowanie stosunkw np. wg wieku, traktowanie emocji, prywatność, ograniczenie mdz strefą osobistą a służbową.


Przykadowe prace

Teoria rwnowagi oglnej w szkole lozańskiej

Teoria rwnowagi oglnej w szkole lozańskiej Teorią rwnowagi oglnej w szkole lozańskiej zajmował się przede wszystkim Marie Esprit Leon Walras. Obiektem badań nauki ekonomicznej, zdaniem Walrasa, jest gospodarstwo społeczne, rozumiane jako zbir rzeczy materialnych i niematerialnych, ktre s...

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (opracowano wg. stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2003 roku Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( dz. U. Nr 101 z 1999 r., poz. 1178ze zm.); ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spłek han...

Polska a unia europejska

Polska a unia europejska POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Unia Europejska początki swoje ma w roku 1952, wtedy to właśnie powstała pierwsza integracyjna organizacja gospodarcza, a nazywała się Europejska Wsplnota Węgla i Stali. Jej celem było stworzenie wsplnego rynku surowcw i produ...

XX lecie międzywojenne- Filozofia, tendencje, grupy poetyckie, nazwa, atmosfera epoki.

XX lecie międzywojenne- Filozofia, tendencje, grupy poetyckie, nazwa, atmosfera epoki. XX lecie MIĘDZYWOJENNE NAZWA EPOKI XX-lecie międzywojenne- 1918-1939 okres między dwoma wojnami (I i II światową), okres międzywojenny. Okres krtki, ale za to obfitujący w wydarzenia tak hist...

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu. Bezpieczeństwo przeciw pożarowe w moim domu Podstawową czynnością w zabezpieczeniu domu przeciw pożarem jest instalacja odpowiednich czujnikw dymu i regularne sprawdzanie ich działania. Jest to pierwszy punkt planu zwiększenia naszego b...

Jdro ciemnoci Josepha Conrada - streszczenie.

Jdro ciemnoci Josepha Conrada - streszczenie. Akcja opowiadania rozpoczyna si na aglowcu Nellie, ktrym pitka przyjaci wyruszya w rejs po Tamizie, niedaleko miejscowoci Gravesend. Jednym z uczestnikw wyprawy i jednoczenie gwnym bohaterem, penicym funkcj narratora w tym utworze, jest Charles Marlow- marynarz. W ...

Andragogika człowieka dorosłego

Andragogika człowieka dorosłego Andragogika to subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych. Dziedzina ta powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki oglnej i filozofii wychowania. Jej rozwj związany jest tak&#...

Sonety Butrymowicza - interpretacja (dekadentyzm).

Sonety Butrymowicza - interpretacja (dekadentyzm). W wyniku kryzysu filozofii i kultury u schyłku XIX wieku narodziła się postawa zwana dekadentyzmem. Nazwa dekadentyzm określa światopogląd, u podstawy ktrego leży przekonanie o upadku cywilizacji. Dekadenci byli pesymistami, negowali naukę...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry