• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podzia&#3...

Nawigacja

Podział źródeł historycznychPodział źródeł historycznych
Źródła historyczne- wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, za pomocą których poznajemy przeszłość,Źródła dzielą się na:1 pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma:

a)historiograficzne (opisowe) - kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, spisy kazań, dzieła literackie, itp.

b)normatywne (dokumentacyjne, aktowe) - powstałe jako dowód czynności prawnej (dokumenty, akta, spisy inwentarza gospodarczego, sprawozdania, protokoły-powstałe na użytek administracji, dokumentacja obrad parlamentu, konstytucje, dekrety)

c)epistolarne( wszelkiego rodzaju korespondencja)

d)hagiograficzne - żywoty świętych,

e)biograficzne - żywoty cesarzy, monarchów,2 niepisane

a)wykopaliskowe(archeologiczne) - szczątki naczyń, zbroi, przedmiotów codziennego użytku,

b)obiekty architektoniczne - zamki, świątynie, stare kamienice,

c)dzieła sztuki - obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria,3Inny podział wyróżnia źródła:

a)bezpośrednie - konkretne pozostałości wydarzeń,

b)pośrednie - relacjonujące przebieg wypadków.


Przykładowe prace

Chiny

Chiny CHINY. Środowisko Chiny są trzecim co do wielkości krajem świata , po Rosji i Kanadzie . Krajobraz Chin , tak jak i klimat , jest bardzo zróżnicowany . Na północnym wschodzie zimy są długie i mroźne , a lata krótkie i bardzo gorące . Region ten jest ...

Pojęcia z zakresu mikroekonomi

Pojęcia z zakresu mikroekonomi GOSPODARKA TOWAROWA (RYNKOWA)-wytwarzanie produktów przeznaczonych do wymiany przez transakcje kupna-sprzedaży. Powstanie i rozwój gospodarki towarowej wiąże się ze społecznym podziałem pracy i wyodrębnianiem się poszczególnych producentów. W formacjach prz...

Rola i znaczenie walorów turystycznych na wybranym obszarze geograficznym

Rola i znaczenie walorów turystycznych na wybranym obszarze geograficznym ?Walory turystyczne - to zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów poza przyrodniczych, które - wspólnie lub każde z osobna - są przedmiotem zainteresowania turysty (decydują one o tzw. atrakcyjności turystycznej)...

Leasing

Leasing Leasing – istota i rodzaje Istota leasingu Leasing jest to forma dzierżawy środków trwałych i nieruchomości udostępniająca użytkowanie dóbr w czasie opłacania rat dzierżawy, dająca prawo zakupu tych dóbr po upływie ustalonego terminu. Leasing pole...

Życie w starożytnej Mezpotamii

Życie w starożytnej Mezpotamii Ludzie w starożytnej mezopotamii mimo iż żyli w starożytności potrafili wiele różnych rzeczy miendzy innymi : garncarstwo , łucznictwo , rolnictwo oraz medycyna ale zacznijmy od tego jak oni żyli. Ludzie żyli w wioskach budowanych na planie ko...

List motywacyjny (o przyjęcie do pracy w radiu).

List motywacyjny (o przyjęcie do pracy w radiu). Dotyczy podania o pracę w Polskim Radiu. Szanowny Panie Dyrektorze! Od dawna marzę o pracy dziennikarza radiowego, niestety z powodu studiów nie mogłem jej podjąć. Teraz, gdy zakończyłem naukę chcę zrealizowa...

Czy znasz dobrze Pojezierza Polskie?

Czy znasz dobrze Pojezierza Polskie? 1. Co to są Wzgórza Szymbarskie i jak nazywa się ich najwyższe wzniesienie? Wzgórza Szymbarskie to najwybitniejsze zgrupowanie wzniesień czołowomorenowych na Pojezierzu Kaszubskim. Najwyższe wzniesie to Wieżyca (328,6 m n.p.m.). 2. Które wzg...

Mein Freizeit-poprawione

Mein Freizeit-poprawione Ich heiBe Magda und bin ich siebzehn.Mein Lyzeum umfaBt vier Unterrichtsjahre. Ich besuche die vorlezte Klasse, also in der Woche habe ich nicht besonders viel Zeit fr meine Hobbys. Ich bin ein Bcherfreund nicht. Ich lese von Zeit zu Zeit die Lektren, die durchnehmen wir in die Schule. Ich war leidensch...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry