• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poetycki...

Nawigacja

Poetyckie spojrzenie Jzefa Łobodowskiego i Władysława Broniewskiego na Monte Cassino (konspekt)Poetyckie spojrzenie Jzefa Łobodowskiego i Władysława Broniewskiego na Monte Cassino (konspekt)
I. Władysław Broniewski:- uczestnik powstania listopadowego o zapale rewolucjonisty

- dzieła głwnie o tematyce wojennej, patriotycznej i większości zagrzewające do walki

- wychowany na patriotycznej poezji

- zaangażowany w sprawy PolskiII. Obraz Monte Cassino u W. Broniewskiego1. Budowa wiersza:

- wiersz 6- strofowy

-strofy są 4- wersowe

- przeważają rymy naprzemianległe1. Podmiot liryczny:

- 1 osobowy

- zbiorowy

- jest bezpośrednim świadkiem zdarzeń

- zagrzewa Polakw do walki, wytrwałości, stawienia czoła wrogowi i zachęca ich

do poszukiwania granic państwa

- za przykład odwagi podaje stare pokolenia Polakw, tułaczy i żołnierzy

- odnosi się do historii, wie co należy robić aby odnaleźć granice państwa, pochodzi on

ze starszego pokolenia i chce by jego pokolenie było przykładem dla młodych, daje im wskazwki

- wspiera nard dobrą nowiną o nadejściu polskiej dywizji stosując anaforę. Ma ona na celu dodać otuchy Polakom oczekującym na zbliżającą się pomoc.2. Charakter i cel wiersza:

- nasycony silnymi emocjami na co wskazują nam wykrzyknienia, pytania retoryczne, niektre zdania są w trybie rozkazującym

- adresatem jest polski nard w czasie II wojny światowej

- wiersz nasycony jest środkami dźwiękonaśladowczymi- onomatopeje, ktre nadają wierszowi rytmiczność, ukazują bezwzględność wroga, przedstawić odwagę i charakter marszu Karpackiej oraz Kresowej3. Nard polski w wierszu:

- dywizje polskie są nieustraszone, odważne, nie powstrzyma ich huk batalii ani dym eksplozji, towarzyszy im gniew i przelew krwi wśrd wrogw

- odwaga i chęć walki polskich żołnierzy jest tak duża, że nie schowa im się żaden wrg

- Polacy mimo gorszego uzbrojenia i tak pokonają przeciwnika

- Polacy są pewni siebie i nie myślą o przegranej lub wycofaniu się. Nie darują wrogowi i nic im nie przeszkodzi aby go odnaleźć

- bitwa pod Monte Cassino jest dla Polakw momentem rewanżu, zemsty na przeciwniku

za zagarnięcie ich ziem

- nard liczy się ze śmiercią wielu żołnierzy ale uważa ich śmierć za honorową, jest ona dumą, a miejscem spoczynku poległych jest piękna Italia

- po stoczonej bitwie nard chce wrcić do starych granic swego kraju

- druga strofa zaczyna się pytaniem retorycznym: Nasze granice? . W ostatniej strofie jest

to samo pytanie i zarazem odpowiedź na nie, że granice Polski są tam gdzie Polacy walczą

i giną- w Monte CassinoIII. Jzef Łobodowski:

- emigracyjny, polski poeta

- wspłredaktor radia madryckiego

- znany na zachodzieIV. Obraz Monte Cassino u J. Łobodowskiego:1. Budowa wiersza:

- wiersz składa się z 3 części:

* część 1 składa się z 4 strof i dotyczy głwnie historii Monte Cassino

* część 2 składa się z 7 strof i dotyczy głwnie cmentarza pod Monte Cassino

* część 3 składa się z 3 strof

- bardzo duża metaforyka wiersza2. Podmiot liryczny nie ujawnia się- domyślny, jest bezpośrednim obserwatorem wydarzeń3. Monte Cassino:

- miały tu miejsce ważne wydarzenia historyczne np. podboje Sainitw oraz Rzymian

- ci ktrzy polegli na Monte Cassino zapisali się w historii i nie ma potęgi ktra mogłaby

to zmienić, nawet upływający czas jest wobec tego bezradny. Pamięć tym ludziom oprze się wszelkim przeciwstawnością, będzie trwać wiecznie, będzie wzbudzać strach i dystans.

- w wierszu jest nawiązanie do wydarzeń historycznych z udziałem Polakw pod Monte Cassino:

* Polacy chcieli się zemścić na Niemcach za zajęcie ziem, czas zemsty był długo przez nich oczekiwany

* przelana przez Polakw krew w tych bitwach będzie krwią wolności, początkiem wyzwolenia Polski mimo wielkiej siły przeciwnika

- wielkie, krwawe bitwy na tych ziemiach będą zapamiętane na zawsze4. Cmentarz pod Monte Cassino

- pamiątką po tych walkach jest Cmentarz pod Monte Cassino, gdzie zostało pochowanych dużo poległych Polakw. Zostali oni pogrzebani na obczyźnie zamiast na polskich ziemiach

- cmentarz ten dziś wygląda tak samo jak dawniej, jest w nienaruszonym stanie, ale wraz

z nowymi wojnami, na tym cmentarzu będą chowani nowi polegli

- ukryty żar cmentarzysk jest jak prąd tzn. jest iskrą, ktra wskrzesi ducha walki u następnych pokoleń w potrzebie5. Charakter i cel wiersza:

- w 1 wersie 2 strofy podmiot liryczny posługuje się trybem rozkazującym, zagrzewa do walki i oporu, zapowiada przelew krwi taki jak był w przeszłości. Przewiduje, że w tych walkach będą polegli6. Śmierć i walka:

- śmierć na polu chwały jest ważna i nawet dla Boga nie obojętna, nie idzie na marne

- nawiązanie do pieśni hymnicznej Czerwone Maki na Monte Cassino . Kwitnące maki

jako metafora krwi poległych Polakw, ktrych czekają kolejne walki w swoim kraju, oznacza

to kolejnych poległych

- żołnierze ktrzy polegli na polu bitwy są przykładem odwagi i męstwa dla przyszłych pokoleń i mimo wielu lat, pamięć po nich nie zaginie

- zakrwawiony klucz jest metaforą polskich żołnierzy, ktrzy wsplnie z aliantami otwierali drogę do Polski od południa Europy i mimo znaczącego zwycięstwa Polska nie uzyskała pełnej wolności7. Można zauważyć że wiersz odwołuje się do cytatu na pomniku cmentarza poświęconego poległym Polakom pod Monte Cassino:

Za wolność waszą i naszą, my żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serce PolsceV. Podobieństwa i rżnice obu wierszy:

- zagrzewają Polakw do walki i hiperbolizują ich

- istnieje świadomość poniesienia strat w ludziach, ich śmierć nie idzie na marne i jest uznana za sprawę honoru

-w wierszu W. Broniewskiego są sytuacje z okresu 1939- 1944 roku jak np. wkroczenie Niemcw do Polski a także bitwa Polakw pod Monte Cassino, natomiast

u J. Łobodowskiego w wierszu jest tylko okres bitwy pod Monte Cassino

- u J. Łobodowskiego jest znacznie większa metaforyka, wiersz jest znacznie dłuższy

i trudniejszy dla odbiorcy

- oba wiersze poruszają tematykę Monte Cassino nawołując do wydarzeń historycznych.

W. Broniewski w swym wierszu skupia się tylko na narodzie polskim natomiast

J. Łobodowski nawiązuje rwnież do narodu rzymskiego oraz plemion damnickichVI. Wnioski:

- temat Monte Cassino jest stale aktualny, zawsze na czasie a dla Polakw jest pamiątką walki o lepszą przyszłość dla ojczyzny

- Wzgrze Monte Cassino to miejsce, ktre każdy Polak powinien kojarzyć i ktre

jest dla Polakw bardzo wymownym symbolem walki o wolność naszego narodu za ktrego wolność zapłacił ogromną ilością przelanej krwi

- dzięki pełnemu poświęceniu i odwadze natarcia polskich oddziałw niemiecka obrona

na linii Gustawa została przełamana.


Przykadowe prace

Generacje Praw Człowieka

Generacje Praw Człowieka Temat 2. Grudziądz, dn. 02.01.2009r. W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku francuski prawnik Karel Vasak zaproponował wyodrębnienie praw człowieka i wprowadził pojęcie trzech generacji praw człowieka. Proponowana przez niego klasyfikacja opie...

Korporacja a etyka

Korporacja a etyka Od wiekw ludzie prowadzą rżnego rodzaju działalność gospodarczą, ktrej głwnym celem jest pozyskanie jak najlepszych wynikw, tej działalności, a co za tym idzie chęć zdobycia jak największych ilości środkw do życia. Każdy z na...

Pedagogika opiekuńcza- ważne zagadnienia do egzaminu

Pedagogika opiekuńcza- ważne zagadnienia do egzaminu Janusz Korczak- (1878-1942); 1902- 1939 opieka nad dziećmi z Czernikowa i Powiśla; 1907- kolonia w Wilhelmwce z żydowskimi, 1908 kolonia w Michałowie z polskimi, Stefania Wilczyska- działała z Korczakiem od 1912, 1919 założy...

Intaegracja militarna w UE.

Intaegracja militarna w UE. Wsplna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Wsplna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w sensie przedmiotowym nie po-wstała z chwilą podpisania Traktatu z Maastricht . Polityka ta była prowadzona już od po-czątku lat 70-tych za sprawą Europejs...

Sokrates i Platon

Sokrates i Platon Sokrates urodził się 469 roku p.n.e zmarł w 399r p.n. e. Zwany jest ojcem filozofi. Był nauczycielem Platona. Głosił absolutyzm i intelektualizm. Nie pozostawił po sobie żadnych dzieł ale jego myśli wywarły ogromny wpływ na Platona. Koncepcje Sokrate...

Podboje arabskie

Podboje arabskie W zasadzie należałoby mwić nie o podbojach arabskich, lecz o podbojach muzułmańskich, bowiem impuls do zdobycia świata dała Arabom nie narodowość, lecz nowa religia – islam. W początkach VII wieku Arabowie byli luźnym konglomeratem plemion, ...

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego?

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Jan Kochanowski jest najwybitniejszym poetą polskiego renesansu. Jego utwory, do ktrych możemy zaliczyć pieśni, treny, hymny czy fraszki, oprcz wywołania u cz...

Faszyzm we Włoszech 1919 - 1926

Faszyzm we Włoszech 1919 - 1926 Streszczenie książki Stanisława Sierpowskiego "Faszyzm we Włoszech 1919 - 1926". Po wielu wiekach rozbicia Włochy zjednoczyły się w jedno państwo w II połowie XIX wieku. Walkę o zjednoczenie państwa podjął się...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry