• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poetycki...

Nawigacja

Poetyckie spojrzenie Jzefa Łobodowskiego i Władysława Broniewskiego na Monte Cassino (konspekt)Poetyckie spojrzenie Jzefa Łobodowskiego i Władysława Broniewskiego na Monte Cassino (konspekt)
I. Władysław Broniewski:- uczestnik powstania listopadowego o zapale rewolucjonisty

- dzieła głwnie o tematyce wojennej, patriotycznej i większości zagrzewające do walki

- wychowany na patriotycznej poezji

- zaangażowany w sprawy PolskiII. Obraz Monte Cassino u W. Broniewskiego1. Budowa wiersza:

- wiersz 6- strofowy

-strofy są 4- wersowe

- przeważają rymy naprzemianległe1. Podmiot liryczny:

- 1 osobowy

- zbiorowy

- jest bezpośrednim świadkiem zdarzeń

- zagrzewa Polakw do walki, wytrwałości, stawienia czoła wrogowi i zachęca ich

do poszukiwania granic państwa

- za przykład odwagi podaje stare pokolenia Polakw, tułaczy i żołnierzy

- odnosi się do historii, wie co należy robić aby odnaleźć granice państwa, pochodzi on

ze starszego pokolenia i chce by jego pokolenie było przykładem dla młodych, daje im wskazwki

- wspiera nard dobrą nowiną o nadejściu polskiej dywizji stosując anaforę. Ma ona na celu dodać otuchy Polakom oczekującym na zbliżającą się pomoc.2. Charakter i cel wiersza:

- nasycony silnymi emocjami na co wskazują nam wykrzyknienia, pytania retoryczne, niektre zdania są w trybie rozkazującym

- adresatem jest polski nard w czasie II wojny światowej

- wiersz nasycony jest środkami dźwiękonaśladowczymi- onomatopeje, ktre nadają wierszowi rytmiczność, ukazują bezwzględność wroga, przedstawić odwagę i charakter marszu Karpackiej oraz Kresowej3. Nard polski w wierszu:

- dywizje polskie są nieustraszone, odważne, nie powstrzyma ich huk batalii ani dym eksplozji, towarzyszy im gniew i przelew krwi wśrd wrogw

- odwaga i chęć walki polskich żołnierzy jest tak duża, że nie schowa im się żaden wrg

- Polacy mimo gorszego uzbrojenia i tak pokonają przeciwnika

- Polacy są pewni siebie i nie myślą o przegranej lub wycofaniu się. Nie darują wrogowi i nic im nie przeszkodzi aby go odnaleźć

- bitwa pod Monte Cassino jest dla Polakw momentem rewanżu, zemsty na przeciwniku

za zagarnięcie ich ziem

- nard liczy się ze śmiercią wielu żołnierzy ale uważa ich śmierć za honorową, jest ona dumą, a miejscem spoczynku poległych jest piękna Italia

- po stoczonej bitwie nard chce wrcić do starych granic swego kraju

- druga strofa zaczyna się pytaniem retorycznym: Nasze granice? . W ostatniej strofie jest

to samo pytanie i zarazem odpowiedź na nie, że granice Polski są tam gdzie Polacy walczą

i giną- w Monte CassinoIII. Jzef Łobodowski:

- emigracyjny, polski poeta

- wspłredaktor radia madryckiego

- znany na zachodzieIV. Obraz Monte Cassino u J. Łobodowskiego:1. Budowa wiersza:

- wiersz składa się z 3 części:

* część 1 składa się z 4 strof i dotyczy głwnie historii Monte Cassino

* część 2 składa się z 7 strof i dotyczy głwnie cmentarza pod Monte Cassino

* część 3 składa się z 3 strof

- bardzo duża metaforyka wiersza2. Podmiot liryczny nie ujawnia się- domyślny, jest bezpośrednim obserwatorem wydarzeń3. Monte Cassino:

- miały tu miejsce ważne wydarzenia historyczne np. podboje Sainitw oraz Rzymian

- ci ktrzy polegli na Monte Cassino zapisali się w historii i nie ma potęgi ktra mogłaby

to zmienić, nawet upływający czas jest wobec tego bezradny. Pamięć tym ludziom oprze się wszelkim przeciwstawnością, będzie trwać wiecznie, będzie wzbudzać strach i dystans.

- w wierszu jest nawiązanie do wydarzeń historycznych z udziałem Polakw pod Monte Cassino:

* Polacy chcieli się zemścić na Niemcach za zajęcie ziem, czas zemsty był długo przez nich oczekiwany

* przelana przez Polakw krew w tych bitwach będzie krwią wolności, początkiem wyzwolenia Polski mimo wielkiej siły przeciwnika

- wielkie, krwawe bitwy na tych ziemiach będą zapamiętane na zawsze4. Cmentarz pod Monte Cassino

- pamiątką po tych walkach jest Cmentarz pod Monte Cassino, gdzie zostało pochowanych dużo poległych Polakw. Zostali oni pogrzebani na obczyźnie zamiast na polskich ziemiach

- cmentarz ten dziś wygląda tak samo jak dawniej, jest w nienaruszonym stanie, ale wraz

z nowymi wojnami, na tym cmentarzu będą chowani nowi polegli

- ukryty żar cmentarzysk jest jak prąd tzn. jest iskrą, ktra wskrzesi ducha walki u następnych pokoleń w potrzebie5. Charakter i cel wiersza:

- w 1 wersie 2 strofy podmiot liryczny posługuje się trybem rozkazującym, zagrzewa do walki i oporu, zapowiada przelew krwi taki jak był w przeszłości. Przewiduje, że w tych walkach będą polegli6. Śmierć i walka:

- śmierć na polu chwały jest ważna i nawet dla Boga nie obojętna, nie idzie na marne

- nawiązanie do pieśni hymnicznej Czerwone Maki na Monte Cassino . Kwitnące maki

jako metafora krwi poległych Polakw, ktrych czekają kolejne walki w swoim kraju, oznacza

to kolejnych poległych

- żołnierze ktrzy polegli na polu bitwy są przykładem odwagi i męstwa dla przyszłych pokoleń i mimo wielu lat, pamięć po nich nie zaginie

- zakrwawiony klucz jest metaforą polskich żołnierzy, ktrzy wsplnie z aliantami otwierali drogę do Polski od południa Europy i mimo znaczącego zwycięstwa Polska nie uzyskała pełnej wolności7. Można zauważyć że wiersz odwołuje się do cytatu na pomniku cmentarza poświęconego poległym Polakom pod Monte Cassino:

Za wolność waszą i naszą, my żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serce PolsceV. Podobieństwa i rżnice obu wierszy:

- zagrzewają Polakw do walki i hiperbolizują ich

- istnieje świadomość poniesienia strat w ludziach, ich śmierć nie idzie na marne i jest uznana za sprawę honoru

-w wierszu W. Broniewskiego są sytuacje z okresu 1939- 1944 roku jak np. wkroczenie Niemcw do Polski a także bitwa Polakw pod Monte Cassino, natomiast

u J. Łobodowskiego w wierszu jest tylko okres bitwy pod Monte Cassino

- u J. Łobodowskiego jest znacznie większa metaforyka, wiersz jest znacznie dłuższy

i trudniejszy dla odbiorcy

- oba wiersze poruszają tematykę Monte Cassino nawołując do wydarzeń historycznych.

W. Broniewski w swym wierszu skupia się tylko na narodzie polskim natomiast

J. Łobodowski nawiązuje rwnież do narodu rzymskiego oraz plemion damnickichVI. Wnioski:

- temat Monte Cassino jest stale aktualny, zawsze na czasie a dla Polakw jest pamiątką walki o lepszą przyszłość dla ojczyzny

- Wzgrze Monte Cassino to miejsce, ktre każdy Polak powinien kojarzyć i ktre

jest dla Polakw bardzo wymownym symbolem walki o wolność naszego narodu za ktrego wolność zapłacił ogromną ilością przelanej krwi

- dzięki pełnemu poświęceniu i odwadze natarcia polskich oddziałw niemiecka obrona

na linii Gustawa została przełamana.


Przykadowe prace

Zabytki Szczecina

Zabytki Szczecina Na Lewym brzegu Odry znajduje się wzgrze zamkowe, na ktrym silny grd istniał już na pewno w XI wieku. W 1107 roku prbował go zdobyć Bolesław Krzywousty, prba ta nie powiodła się, dopiro kolejna, podjęta w zimie 1119 roku przyniosła rezultat. Grd istniał ...

Niemiecka polityka w stotusnku do terenw okupowanych.

Niemiecka polityka w stotusnku do terenw okupowanych. Pod okupacją niemiecką znalazło się 188 tysięcy kilometrw Polski i 22 mln jej mieszkańcw. Tereny okupowane to: Wielkopolska, Grny Śląsk, Zagłebie Dąbrowskie oraz pomorze Gdańskie. Na pozostałych terenach Niemcy u...

Młoda Polska

Młoda Polska 1. GRANICE CHRONOLOGICZNE: daty rozpoczynające i kończące okres MP mają charakter umowny; data początkowa: rok 1890(debiuty poetw nowego pokolenia, m.in. K. Przerwa-Tetmajer); data końcowa 1918 (Polska po ponad 100-letniej niewoli odzyskuje niepodległość). W o...

Widzenie barw

Widzenie barw WIDZENIE BARW Widzenie barw to wrażenie psychiczne powstające w mzgu człowieka (a także części zwierząt).Widzenie barw następuje dzięki komrkom światłoczułym, znajdującym się w siatkwce oka. Proces widzenia barwnego rozpoczyna się, gd...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - podstawowe regulacje prawne

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - podstawowe regulacje prawne Nie od początku funkcjonowania Wsplnot można było mwić o ochronie praw obywatelskich ponieważ nie było jeszcze pojęcia obywatelstwa. Regulowano jednak stopnio-wa prawa i wolności jednostek ludzkich, oby...

Wywiad polityczny

Wywiad polityczny Wywiad z kandydatem na prezydenta Grudziądza Robertem Malinowskim Nowe inwestycje, rozwj i promocja miasta poprzez sport, remont Grudziądza począwszy od chodnikw i drg, sprowadzenie inwestorw. Te i nie tylko te tematy zostały poruszone w przeprowadzanym przeze mnie wywiadzi...

Giełda i jej podział

Giełda i jej podział Giełda i jej podział Rodowd giełdy jako instytucji finansowej sięga XV wieku. Niewątpliwym źrdłem powstania obecnie funkcjonujących giełd kapitałowych były operacje finansowe polegające na wymianie pieniądza i weksli. Warunki...

Qou vadis- najlepsze streszczenie

Qou vadis- najlepsze streszczenie Marek Winicjusz, jeden z młodych rzymskich żołnierzy zakochał się od pierwszego wejrzenia w Kalinie, crce wodza Ligw. Ligia, bo tak ją nazywano, wzięta niegdyś jako zakładniczka ze swoim plemieniem, mieszkała Kredyt Mieszkaniowy Blisko 100 k...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry