• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poj&#281...

Nawigacja

PojęciaPojęcia
Rozpuszczanie- proces mieszania się dwch substancji, prowadzący do otrzymania roztworu.

Roztwr nasycony- roztwr, ktrego stężenie nie ulega zmianie po wprowadzeniu kryształu

substancji rozpuszczonej.

Roztwr nienasycony- roztwr, w ktrym można rozpuścić więcej

substancji niż rozpuszczono.

Rozpuszczalność- masa subs. jaka jest potrzebna do nasycenia

100g rozpuszczalnika w danej temp.

Efekt ebulioskopowy- zjawisko polegające na tym, że

roztwr ma wyższą temp. wrzenia niż czysty rozpuszczalnik.

Efekt krioskopowy- zjawisko polegające na tym, że roztwr ma niższą temp. krzepnięcia niż czysty rozp. Stężenie procentowe to zawartość gramw subs. Rozpuszczonej w 100g roztworu.

Stężenie molowe to ilość moli przypadającej na 1 dm3 .

Reguła mieszania- masa roztworu wyjściowego jest odwrotnie proporcjonalna do rżnicy stężeń roztworu wyjściowego i końcowego.

Chromatografia- metoda rozdzielania mieszanin, ktra wykorzystuje rżnice w szybkości przemieszczania się poszczeglnych składnikw podczas przepływu roztworu adsorbent.

Sączenie (filtracja)- oddzielenie osadu od roztworu metodą przepuszczenia roztworu z osadem przez porowatą przegrodę, ktra zatrzymuje osad, a przepuszcza roztwr.

Dekantacja- metoda rozdzielenia osadu od roztworu polegająca na zlewaniu cieczy znad osadu.

Sedymentacja- powolne opadanie cząsteczek subs. stałej rozpuszczonej w cieczy wywołane siłą ciężkości.

Destylacja-metoda rozdzielania ciekłych mieszanin polegająca na wykorzystaniu rżnicy temp. wrzenia poszczeglnych składnikw. Podczas ogrzewania składniki zostają skroplone i zebrane do osobnych naczyń.

Krystalizacja- proces tworzenia się i wzrost kryształw w roztworach nasyconych podczas ich ochładzania lub odparowywania rozpuszczalnika.

Rozwarstwianie – wytworzenie dwch nie mieszających się ze warstw cieczy.

Denaturacja- wydzielanie się gazu z roztworu nasyconego.

Mieszanina jednorodna-mieszanina, ktrej składnikw nie można rozrżnić wzrokowo ani za

pomocą przyrządw optycznych.

Mieszanina niejednorodna- mieszanina, ktrej składniki można rozrżnić wzrokowo.

Stężenie- zawartość substancji rozpuszczonej w umownej ilości roztworu.


Przykadowe prace

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r Poprzez pojęcie prywatyzacji rozumiemy zmianę stosunkw własnościowych polegającą na udostępnieniu udziałw i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spłki lub na sprzedaży przedsiębiorstw bąd&...

Dobre i złe strony promieniotwrczości

Dobre i złe strony promieniotwrczości Dobre i złe strony promieniotwrczości Promieniowanie towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu. Odkrycie naturalnej promieniotwrczości wywołało prawdziwą rewolucję w nauce oraz przełom w pojmowaniu Wszechświata i...

Przedstaw proces uczenia się i praw rządzących tymi procesami

Przedstaw proces uczenia się i praw rządzących tymi procesami Uczenie się to zdobywanie wiedzy, przyswajanie sobie jakichś wiadomości lub umiejętności. Poprzez naukę zdobywamy doświadczenie w jakiejś dziedzinie. Potrafimy wyciągać wnioski z cudzych bł&...

Czy powieść Ernesta Hemingwaya Komu bije dzwon może być nazwana utworem pacyfistycznym?

Czy powieść Ernesta Hemingwaya Komu bije dzwon może być nazwana utworem pacyfistycznym? Jest maj, rok 1937. W Hiszpanii trwa wojna domowa. Wspierany przez nazistowskie Niemcy i faszystowskie Włochy gen. Franco walczy przeciw republikanom i Brygadom Międzynarodowym. Znajdujemy się w centralnej H...

Jaki obraz wsi i jej mieszkańcw wyłania się z literatury? Analizując i interpretując fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego oraz Przedwiośnia Stefana &#

Jaki obraz wsi i jej mieszkańcw wyłania się z literatury? Analizując i interpretując fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego oraz Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, zwrć uwagę na kreacje bohaterw przedstawi WSTĘP: Motyw wsi wielokrotnie pojawia się w ut...

Opracowanie zagadnień na egzamin z filozofii

Opracowanie zagadnień na egzamin z filozofii 1. Pojęcie substancji u Arystotelesa SUBSTANCJA (łac.) w filozofii oznacza niezbędny element, bez ktrego nie może istnieć materia. Substancja znana w filozofii nie jest tożsama z materią w fizyce, czy substancją chemiczną- naukow...

Polis Greckie

Polis Greckie Wyniosłe łańcuchy grskie dzieliły Grecję na wiele terytorium. Grecja nigdy nie stanowiła jedności. Istniało tam wiele samodzielnych polic, czyli miast-państw, często ze sobą rywalizujących i toczących długotrwałe wojny. Każde miasto mi...

Wpływ samooceny na zachowanie człowieka

Wpływ samooceny na zachowanie człowieka Samoocena stanowi istotny składnik świadomości samego siebie, gdyż bez samooceny niemożliwe byłoby ani określenie własnej istoty, ani też wyodrębnienie siebie ze środowiska. Adekwatna samoocena pozwala krytycznie usto...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry