• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poj&#281...

Nawigacja

Pojęcia z turystyki.Pojęcia z turystyki.
1.Wyjaśnij następujące pojęcia:

turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym, należy poznac zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni, stanowi przedmiot badań rżnych dyscyplin (politologia, geografia, ekonomia, urbanistyka (...)). Jest to specyficzny rodzaj migracji ludności, gałąź ekonomiki, sposb spędzania wolnego czasu w miejscu nie związanym ze stałym miejscem zamieszkania. Jest zjawiskiem psychologicznym, gdzie człowiek jest podmiotem podrżowania. Jest zjawiskiem społecznym, gdyż człowiek w trakcie podrży wchodzi w pewną rolę społeczną (rolę turysty) i w trakcie pobytu turystycznego następują kontakty społeczne: podrżnymiejscowiorganizatorzy. Jest zjawiskiem ekonomicznym - rozpatruje się ją w kategorii popytu i podaży, staje się biznesem: przedsiębiorstwa zarabiają, rozwijają się miejscowości, ludzie się bogacą. Jest czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego (regionw, miast, obszarw miejskich i wiejskich). Jest zjawiskiem przestrzennym (odbywa się w przestrzeni), może wpływać na środowisko zarwno pozytywnie jak i ujemnie: rekultywacje, budowa obiektw, oczyszczalnie ściekw. Jest zjawiskiem kulturowym, czyli elementem wspłczesnej kultury, staje się coraz bardziej masowa, jest sposobem poznawania, przeżywania świata, bycia z innymi, jest zdarzeniem kultury (ludzie odwiedzają inne kraje), jest czynnikiem przemian kulturowych. Turystyka obejmuje ogł czynności osb, ktre podrżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem.

turyzm - całokształt spraw i zagadnień związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym, zagadnień godpodarczych, społecznych, geograficznych, prawnych. Jest dziedziną najszerszą, jest to dyscyplina turystyczna zajmująca się przyrodniczymi i antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turystycznego. Zajmuje się badaniem przestrzennego zrżnicowania uwarunkowań rozwojowych turystyki, analizuje przebieg i następstwa ruchu turystycznego dla środowiska, dla procesw społecznych i kulturowych.

Wg turyzmu możemy wyrżnić 3 działy:

- zagadnienia dotyczące oceny przydatności w przestrzeni geograficznej do ruchu turystycznego,

- zagadnienia dotyczące ruchu turystycznego jako zjawiska społeczne-ekonomiczne,

- klasyfikowanie przestrzenne zjaiwsk turystycznych.

Turyzm wg "Słownika pojęć geograficznych" - całokształt spraw i zagadnień związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym.

Zagospodarowanie turystyczne - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie danego terenu lub inaczej środowiska przestrzeni na potrzeby turystyki. Zagospodarowanie ma na celu zaspokojenie następujących potrzeb:

- dotarcie do celu podrży,

- swobodnego poruszania się,

- odżywiania się,

- korzystania z urządzeń sanitarnych,

- noclegw.

walory (zasoby) turystyczne - to zespł elementw środowiska naturalnego oraz elementw pozaprzyrodniczych, ktre - wsplnie lub każde z osobna - są przedmiotem zainteresowania turysty (decydują one o tzw. atrakcyjności turystycznej)

miejscowość turystyczna - to jednostka osadnicza, ktra ze względu na walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy lub etapowy migracji turystycznych,

region turystyczny - obszar charakteryzujący się walorami turystycznymi oraz odpowiednimi do nich walorami recepcyjnymi, do ktrego kieruje się ruch turystyczny.

Ruch turystyczny - ogł przestrzennych przemieszczeń się ludzi, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, środowisk i rytmu życia. W odniesieniu do określonego obszaru, kierunku okresu ze względu na przestrzenny charakter ruchu turystycznego można traktować jako jedną z form migracji (sezonową, np. w przypadku cotygodniowych wyjazdw rekreacyjnych do domkw letniskowych).

2. Czym zajmuje się geografia turyzmu.

Geografia turyzmu (dyscyplina geografii) zajmuje się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turystycznego.

Geografia turyzmu jest dyscypliną zajmującą się badaniem przestrzennego zrżnicowania społeczno-kulturowych, gospodarczych, prawno-politycznych i przyrodniczych uwarunkowań turystyki oraz zagospodarowania turystycznego; jak rwnież analizującą przebieg i następstwa ruchu turystycznego dla środowiska przyrodniczego oraz struktur i procesw społeczno-kulturowych, politycznych i gospodarczych.3. Definicja geografii turystyki wg Rogalewskiego.

Zjaiwsko przestrzenne, ktre polega na wyjazdach poza miejsce zamieszkania w celach wypoczynkowych, poznawczych lub uprawiania dla niektrych zamiłowań oraz polega na użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geograficznego na potrzeby uczestnikw ruchu turystycznego.

4. Jak dzielimy zasoby i walory turystyczne?

Najoglniej walory turystyczne można podzielić na:

Walory przyrodnicze dla:

- turystyki masowej ( morze, gry, wody śrdlądowe, obszary o atrakcyjnym krajobrazie)

- turystyki kwalifikowanej (np.: do uprawiania turystyki grskiej i wspinaczkowej, speleologii, wędkarstwa, żeglarstwa, turystyki ekologicznej).

Walory pozaprzyrodnicze (antropogeniczne ) dla:

- turystyki masowej (wykopaliska archeologiczne, zabytkowe obiekty sakralne, obronne i rezydencje, zespoły urbanistyczno-architektoniczne, muzea, galerie sztuki, restauracje, miejsca kultu religijnego, folklor)

- dla turystyki kwalifikowanej (np.: muzea specjalistyczne, obiekty nowoczesnej architektury).

Inny podział walorw turystycznych:

- wypoczynkowe

- krajoznawcze

- specjalistyczne.

5. Wymień zabytki architektury i budownictwa zaliczane do czołowych atrakcji turystycznych na świecie.

Polska - Kościł Mariacki w Krakowie, Zamek Krlewski w Warszawie, Zamek Wielkich Mistrzw Krzyżackich w Malborku

Anglia - "Stone henge", Mur Hadriana, Zamek w Windsorze

Grecja - Pantenon i Akropol w Atenach, Klasztory Meteora

Francja - Pont du Gard, Katedra w Chartres, Wieża Eiffla, Centrum Pompidou, Katedra Notre Dame

6. Wymień głwne rodzaje obiektw krajoznawczych zalicznych do walorw przyrodniczych.

Utworzone przez człowieka: parki zabytkowe, muzea i zbiory przyrodnicze, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, punkty widokowe, parki narodowe, parki krajoznawcze.

7. Osobliwości flory i fauny na terenie naszego kraju.

8. W jakich regionach geograficznych Polski zgrupowane są skałki i grupy skalne zaliczne do najbarsziej atrakcyjnych trwałych form przyrody.

9. Obiekty przyrodnicze na terenie Polski stanowiące atrakcyjne widokowe formy erozyjne powierzchnmi Ziemi. Podaj ich lokalizację.

10. Wymień najbardziej atrakcyjne krajobrazowo wodospady w Polsce i podaj ich lokalizację.

- wodospady Mickiewicza w Tatrach Wysokich

11. Ktre jaskinie w Polsce są oświetlone i w pełni przystosowane do zwiedzania?

- Raj w Grach Świętokrzyskich,

- Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika,

- Mrożna w Tatrach

12. Jakie tereny w Polsce uznaje się za nieprzydatne do długookresowej turystyki wypoczynkowej?

- większość aglomeracji miejskich leżących na południu: Grny Śląsk, Aglomeracje: Katowicka, Częstochowska, Opolska, Bielsko-Bialska,

- większe kompleksy krajobrazu rolniczego - środkowa część Polski,

- obszary o zanieczyszczeniu emitowanych na obszarze aglomeracji: bydgosko-toruńskiej, pd Łdź, pd-środkowa Polska.

13. Głwne obszary krajobrazu naturalnego w Polsce.

14. Jak dzielimy akweny i cieki wodne ze względu na przydatność do sportw wodnych i kąpieli?

- wody przydatne do wielkich form sportw wodnych, kąpieli, wędrwek wodnych - są to wody przybrzeżne Bałtyku, Zalew Szcecinski, Zalew Wiślany, jeziora i zbiorniki powyżej 100 ha, cieki wodne ktre są przydatne do wszystkich form wędrwek

- pozostałe jeziora o powierzchni powyżej 10 ha oraz cieki wodne uznawane za przydatne do wędrwek kajakowych

15. Wymień najważniejsze turystyczne szlaki wodne w Polsce.

- łączące obszary środkowej Polski z Pojezierzem Pomorskim i Mazurskim: Warta, Noteć, Narew, Cisa, Biebrza,

- atrakcyjne szlaki wodne rzek grskich - Opraw, Dunajec16. Jakie kryteria określają przydatność środowiska do uprawiania narciarstwa?

- długość i zaleganie pokrywy śnieznej (powyżej 60 dni/rok),

- rżnica wzniesień (150m),

- średnie nagrzanie 7 - 26C.

17. Jakie jeziora w Polsce wyrżniają się najdłuzszym sezonem kąpielowym?

- jezioro Grewskie,

- jezioro Stawskie,

- jezioro Gopło,

- jezioro Nickie,

18.W jakim okresie trwa sezon kąpielowy w Polsce?

*sezon kąpielowy morski 21.06-07.07 oraz 21.08-04.09

*sezon kąpielowy (jeziora) 31.05-25.06 oraz 26.08-14.09

19.Świat:

wodospady,

szczyty grskie,

wulkany,

jaskinie,

wybrzeża,

wąwozy i kaniony,

jeziora,

parki narodowe,

20. Świat:

Muzea:

- American Museum of Natural History (Nowy Jork, USA) 19,3 ha

- Metropolitan Museum of Arts (Nowy Jork, USA) 13 ha

- Luwr (Paryż, Francja) 4,8 ha.

- British Museum w Londynie (Anglia)

- Luwr (Francja)

- obekty historyczno-wojskowe - Polska - Pomnik Obrońcw Westerplatte w Gdańsku, Cytadela, forteca i więzienie w Warszawie, Pomnik Czynu Powstańczego - Gra św. Anny

Francja - fortyfikacje tzw. linii Maginota (Alzacja i Lotaryngia) oraz Wału Atlantydzkiego (Bretania, Flandria, Normandia)

Wielka Brytania - pole bitwy pod Waterloo

Belgia - El Alamein

Włochy - Monte Casino

Francja - pole bitwy pod Verdun.

- muzea biograficzne,

- zabytki działalności gospodarczej i techniki,

- miejskie układy urbanistyczne,

- kościoły,

- zamki,

- pałace

21. Jakie zabytki architektury i budownictwa w Polsce zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Krakw (Centrum Historyczne), Warszawa (Stare Miasto), Zamość (Stare Miasto), Toruń (Stare Miasto), Malbork (Zamek), Wieliczka, Oświęcim (Muzeum)

22. Wymien głwne rodzaje turystycznych walorw antropogenicznych.

Walory antropogeniczne dzieli się na:

muzea i rezerwaty archeologiczne,

muzea etnograficzne, skanseny oraz ośrodki twrczości ludowej,

zabytki architektury i budownictwa,

muzea sztuki i zbiory artystyczne,

muzea biograficzne,

muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe,

obiekty historyczno-wojskowe,

miejsca i muzea martyrologii,

zabytki działalności gospodarczej i techniki,

wspłczesne imprezy kulturalne,

miejsca ruchu pielgrzymkowego

23. W jakich rodzajach obiektw udostępniane sa zabytki archeologiczne?

24. Wymień głwne rezerwaty archeologiczne w Polsce.

Rezerwat Archeologiczny - Częstochowa

Rezerwat Archeologiczny - Giecz

Rezerwat Archeologiczny - Igołomia - Zofipole

Muzeum Ziemi Kaliskiej - rezerwat archeologiczny - Kalisz

Rezerwat Archeologiczny - Krzemionki Opatowskie

Rezerwat Archeologiczny Ostrw Lednicki - Lednogra

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne - Łdź

Skansen Archeologiczny - Mrwki

Rezerwat archeologiczny Kręgi Kamienne - Odry

Muzeum Śląska Opolskiego, rezerwat archeologiczny - Opole

Muzeum Archeologiczne - Poznań

Rezerwat archeologiczny Cmentarzysko Jaćwingw - Szwajcaria

25. W jakich regionach kultywuje się tradycje kultury ludowej?

- Podhale,

- Śląsk Cieszynski,

- Region Łowicki,

- Kaszuby,

- Kartuzy,

- Chmielno.

26. Jakie skanseny w Polsce cieszą się największą frekwencją turystyczną?

Sanok, Opole, Muzeum Wsi Mazowieckiej, Kluki - Skansen Słowiński, Tokarnia, Olsztynek Pszczyna, Nowy Sącz, Nowogrd, Lednica, Lipowiec, Lublin, Sierpc, Tarnowskei Gry.

27. Gdzie odbywają się największe imprezy folklorystyczne w Polsce?

Gmina Kadzidło, Żywiec, gmina Gilowice, Beskidy, Kazimierz nad Wisłą.

28. Jakie obiekty mają status pomnika historii w Polsce?

Frombork, Zamek Krlewski, Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Środa Wielkopolska, Bochnia - kopalnia soli, kalwaria - krajobraz zespołu manierystycznego parku pielgrzymkowego.

29. Jakie miasta w Polsce skupiają najwięcej zasobw muzealnych?

30. Wymień najwazniejsze muzea specjalistyczne i muzea biograficzne w Polsce. Podaj ichlokalizację.

Muzeum i Rezerwat Archeologiczny - Biskupin

Muzeum Grnośląskie - Bytom

Muzeum Archeologiczne - Gdańsk

Muzeum Archeologiczne - Gniezno

Muzeum Ziemi Kaliskiej, rezerwat archeologiczny - Kalisz

Muzeum Pomorza Środkowego - Kalisz

Muzeum Archeologiczne - Krakw

Muzeum Okręgowe w Zamku - Lublin

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne - Łdź

Skansen Archeologiczny - Mrwki

Muzeum Starożytnego Hutnictwa - Nowa Słupia

Muzeum Mazurskie - Olsztyn

Muzeum Archeologiczne - Poznań

Muzeum Okręgowe - Rzeszw

Gra Ślęża, dawne miejsce kultu, rzeźby kultowe - Sobtka

Grodzisko Zamczysko - Stradw

Muzeum Narodowe - Szczecin

Muzeum Okręgowe - Oddział Archeologii - Toruń

Państwowe Muzeum Archeologiczne - Warszawa

Grodzisko i relikty świątyni - Wiślica

Muzeum Kujawskie - Włocławek

Muzeum Archeologiczne, grodzisko - Wolin

Muzeum Archeologiczne - Wrocław.

Muzea biograficzne:

Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego (Jzefa Wybickiego)

Czarnolas - Muzeum Jana Kochanowskiego

Frombork - Muzeum Mikołaja Kopernika

Gorzeń Grny - Muzeum Emila Zegadłowicza

Kielce - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Krakw - Muzeum Dom Jana Matejki

Nałęczw - Muzeum Bolesława Prusa, Muzeum Stefana Żeromskiego

Oblęgorek - Muzeum Henryka Sienkiewicza

Poręba Wielka - Dom Władysława Orkana

Poronin - Muzeum Regionalne (Podhale, Biały Dunajec)

Pranie - Muzeum Konstantego I. Gałczyńskiego

Romanw - Muzeum Ignacego Kraszewskiego

Russw - Izba Pamiątek Marii Dąbrowskiej

Śmiełw - Muzeum Adama Mickiewicza

Toruń - Muzeum Dom Mikołaja Kopernika

Wadowice - Dom Jana Pawła II

Warka - Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

Warszawa - Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Muzeum Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Wola Okrzejska - Muzeum Henryka Sienkiewicza

Zakopane - Muzeum im. Jana Kasprowicza, Muzeum Karola Szymanowskiego, punkt muzealny Kornela Makuszyńskiego

Żarnowiec - Muzeum Marii Konopnickiej

Żelazowa Wola - Muzeum Fryderyka Chopina.

31. W jakich miejscowościach polskich występuje:

* Muzeum Rybackie - dawny kościł ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła na helu,

* Skansen Pszelarski -

* Muzea poświecone rolnictwu - Ciechanowiec

* Muzeum Techniki NOT -

* Muzeum Powozw - Łańcut

32. Wymień osrodki sportw wczasowych w Szwajcarii.

33. Seszele - atrakcje turystyczne.

a) Ocean Indyjski - turyści z europy i Ameryki Płnocnej

ciepły klimat 27-30C,

piaszczyste plaże (kapiel, sporty wodne, obserwatoria podwodnego życia raf koralowych),

gaje palm kokosowych,

krajobraz grski,

6 parkw narodowych

b)na wyspie Mah:

muzea narodowe,

galeria z obrazem Michaela Adamsa,

katedra XIX wieku,

ruchliwa ulica handlowa (market Street),

wybudowana w stylu wiktorianskim wieza zegarowa (Clock Tower) w Victorii,

willa Viewing Lodge,

budynek dawnego wiezienia, kwarantanny dla emigrantw Sainte Anna, stara baza wielorybnicza + latarnie morskie,

zabudowania dawnego leprozorium (miejsce odosobnienia trędowatych),

na Silhuette dom w stylu kolonialnym Planter's House,

malowniczy folklor Kreolski - mieszkańcy i ich elementy kultury francuskiej

34. Największe lotniska na świecie.

Chicago (O’Hare)

Dallas - Fort Worth (International)

Londyn (Heathrow)

Los Angeles (International)

Atlanta (Hartstield)

Tokio (Haneda)

San Francisco (International)

Denver (Stapleton)

Frankfurt nad Menem

Miami (International)

Nowy Jork - Newark (International)

Paryż (Charles de Gaulle)

Paryż (Orly)

Hongkong (Kai Tak)

Boston (Logan)

Detroit (Metropolitan)

Phoenix (Sky Harbour)

Minneapolis - Saint Paul

Osaka (International)

Seul (Kimpo)

Honolulu

Las Vegas

Tokio (Narita)

Orlando (International).35. Wykaż na przykładzie, że rozwj funkcji turystycznych ma wpływ na wzrost połączeń lotniczych.

36. W jakich strefach na obszarach miejskich Europy koncentrują się hotele?

Rozmieszczenie hoteli na obszarach miejskich w Europie koncentruje się w następujących strefach:

a) strefa zabudowy staromiejskiej

b) strefa centrum handlowo - biznesowego

c) strefa dworcw kolejowych

d) strefa rzeki w granicach miasta

e) strefa peryferyjno - podmiejska.

37. Hotele rezydenckie - gdzie?

Głwnie w miejscowościach o wysokich walorach turystycznych, na ogł położone w Alpach, ośrodkach turystycznych nad Morzem Śrdziemnym, Morzem Płnocnym lub Zatoką Meksykanska, w miejscowościach: Nicei, Ostendzie, Ichereningen, Acapulco, na wodach Morza Karaibskiego, Cyklady (Grecja).

38. Hotele rezydenckie na przykładzie Polski.

"Amber" - Międzyzdroje,

"Kasprowy" - Zakopane

"Mrongovia" - Mrągowo

"Gołębiewski" - Mikołajki

39. Hotele kongresowe - gdzie?

W ośrodkach o dużym udziale turystyki kongresowej, w dużych aglomeracjach miejskich:

Punta del Este w Urugwaju

Monticux Davos w Szwajcarii.

40. Głwne rodzaje bazy zywieniowej.

W jej skład wchodza urządzenia: gastronomiczne, zaopatrujące turystw w artykuły żywieniowe (sklepy), warunkujące odpowiednie zaopatrzenie składw gastronomicznych tj. sklepw.

Rodzaje - gastronomia otwarta (oglnodostępna):

typu zywieniowego - restauracje, jadłodajnie, zakłady szybkiego zywienia, punkty sprzedające z automatami, bary,

sprzedające napoje (piwiarnie, bary ekspress, winiarnie, pijalnie, bary typu "aparitif" i "coctail-bary",

rozrywkowe (kawiarnie, bary, nocne kluby młodzieżowe, bary rozrywkowe),

w ośrodkach transportu gastronomia zamknieta - nie dla turystw - zakłady gastronomiczne przy hotelach i inyych obiektach noclegowych (często dostępne rwniez dla osb nie będących gośćmi hotelowymi)

41. CZym charakteryzuje sie wspłczesny ruch turystyczny na świecie?

42. Wymien podstawowe typy ruchu turystycznego.

Można go podzielić wg celu wyjazdu, czasu pobytu, miejsca zakwaterowania, charakteru pobytu jak rwnież wg używanego środka lokomocji.

Podział ruchu turystycznego z uwzględnieniem:

miejsca pobytu - krajowa lub zagraniczna,

stopnia aktywności turystw - aktywna lub pasywna,

celu wyjazdu - np. lecznicza, urlopowa, weekendowa, sportowa, kongresowa,

sposobu organizacji - zorganizowana lun niezorganizowana, indywidualna lub zbiorowa,

rżnic w intensywności przemieszczeń turystycznych - stała lub sezonowa,

czasu pobytu turystw - krtkotrwała lub długotrwała,

używanego środka lokomocji - samochd, kolej, samolot, statek,

rodzaju zakwaterowania

Typy ruchu turystycznego: wypoczynkowa, poznawcza, uzdrowiskowa, miejska, ekologiczna, handlowa, biznesowa, kongresowa, pielgrzymkowa, religijna.

43. Co to jest turystyka socjalna?

Ten rodzaj turystyki kojarzy się z prowadzeniem taniej bazy turystycznej bez zysku i oferowania specyficznych usług i zachęcaniem do pożądanej aktywności niezależnie od tego, kto tymi obiektami administruje.

Z ekonomicznego punktu widzenia turystykę socjalną traktuje się jako sferę potrzeb ludzi najuboższych, gdzie koszty całkowicie lub częściowo sa pokrywane nie przez turystę lecz przez organizacje lub instytucje, ktre te wydatki finansują, refinansują bądź refundują. W trzecim ujęciu turystyka socjalna reprezentuje dażenie organizacji związkowych, rodzinnych, młodzieżowych i innych do tego, aby nie dopuścić do całkowitego uzależnienia czasu wolnego pracownikw, młodzieży, rencistw, emerytw od sektora handlowego, aby czas ten nie stał się dodatkowym czynnikiem nierwności społecznej

Cele turystyki socjalnej:

- powinna umożliwiać wyjazdy urlopowe tym, ktrym sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z dobroczynnych skutkw wypoczynku na warunkach rynkowych. Chodzi o stworzenie i rozwiniecie pozadochodowego sektora gospodarki turystycznej, dającego stałe mozlkiwości urzeczywistnienia celu pierwotnego.

44. Turystyka kwalifikowana.

Turystyka kwalifikowana jest czasową, dobrowolną wymagającą przygotowania kondycyjnego i zawodowo-turystycznego. Jest częstą zmiana miejsca w przestrzeni, połączoną ze zmiana codziennego trybu życia, zaspokojeniem potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych. Jest nowoczesną formą wypoczynku, tj. regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Sprzyja temu okresowa zmiana środowiska społecznego i trybu życia, aktywności intelektualnej i emocjonalnej. Pomaga zaspokoić potrzeby poznawcze, ma wiele cech zbliżonych do sportu, rżni się jednak od niego znaczną ruchliwością przestrzenną

W praktyce można wyrżnić:

pieszą - nizinną i grską,

wodną - kajakowa, motorowodna, żeglarska i podwodna,

narciarska,

kolarska,

motorowa,

speleologiczne.

45. W jakich regionach popularna jest tzw. Turystyka wodna?

46. Turystyka kulturalna.

Jest to forma rozwijająca się w miastach o licznych zabytkach architektonicznych i bogatym Zyciu kulturalnym, w ktrym powinna być traktowana jako istotny czynnik rozwoju lokalnego.

47. Głwne muzea Europy najliczniej odwiedzane przez turystw.

Centrum Pompidou w Paryże ( 8 mln turystw),

Luwr (4 mln),

Brytyjskie Muzeum w Londynie (4 mln),

Wieża Eiffla (3,5 mln),

Narodowa Galeria w Londynia (ok. 3mln),

Wersal - zespł pałacowo - parkowy,

Muzeum Figur Woskowych w Anglii,

Muzeum Przyrodnicze w Warszawie.

48. Głwne ośrodki pielgrzymkowe w Polsce.

Częstochowa, Licheń, Niepokalanw, Gra św, Anny, Święta Lipka, Tuchw, Leśna Podlaska, Kocheń.

49. Największe osrodki kongresowe świata.

USA, Francja, Wlk. Brytania, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wlochy, Belgia, Szwajcaria, Japonia.

50. Specyficzne rodzaje turystyki handlowej.

Specyficznymi rodzajami turystyki handlowej są rodzaje turystyki, głwnie zagranicznej, bliskie patologiom społecznym. Do grupy tej można zaliczyć:

Turystykę alkoholową - w latach 20-tych rozpowszechnioną między USA a Kanadą, pźniej w Indiach i Europie.

Turystyka erotyczna: homoseksualna (USA - Haiti), aborcyjna (Islandia - WLK. Brytania), narkotykowa (lata 70-te zapoczątkowały przez hipisw zachodnioeuropejskich i płnocnoamerykańskich).

51. Czym rżni się turystyka biznesowa od handlowej ?

Turystyka handlowa na terenach przygranicznych rżni się od typowej turystyki biznesowej tym, że uczestnicy tej formy ruchu turystycznego rzadko korzystają z hoteli, drogich restauracji lub niektrych środkw komunikowania się (połączenia telefoniczne, sieciowe) co jest typowe dla turystyki biznesowej (większa odległość przemieszczeń)

52. Głwne regiony turystyczne Polski i świata.

53.Wykaż na podstawie danych statystycznych, że turystyka światowa cechuje się wysokim stopniem koncentracji przestrzennej.54. Dlaczego wiek XX nazywany jest erą "eksplozji turystycznej"?

Wszystkie programy wskazują, że także w najbliższych latach turystyka będzie najszybciej rozwijającą się i najbardziej dochodową gałęzią gospodarki. Świat wkracza w złoty okres turystyki. Już teraz usługi turystyczne stanowią 10% eksportu światowego, czyli więcej niż wydobycie i przetwrstwo ropy naftowej. Obiecujące są także prognozy rozwoju turystyki w Polsce. W ostatnich latach ilość hoteli w naszym kraju wzrosła 2-krotnie. Wydatki na turystykę zajmują 3 miejsce po wydatkach na żywność i kosztach utrzymania.55. Przedstaw rozwj turystyki zagranicznej w Polsce w okresie po II wojnie światowej.

56. Wymień kraje o największym przyjazdowym ruchu turystycznym.

57. Ośrodki narciarskie w Polsce.

Zakopane, Szczyrk, Wisła, Szklarska Poręba, Karpacz.

58. Kryteria, ktre stanowią podstawę podziału ruchu turystycznego.

Podział ruchu turystycznego z wzglednieniem:

miejsca pobytu - krajowa lub zagraniczna,

stopnia aktywności turystw - aktywna lub pasywna,

celu wyjazdnu - np. lecznicza, urlopowa, weekendowa, sportowa, kongresowa,

sposobu organizacji - zorganizowana lun niezorganizowana, indywidualna lub zbiorowa,

rżnic w intensywności przemieszczeń turystycznych - stała lub sezownowa,

czasu pobytu turystw - krtkotrwała lub długotrwała,

używanego środka lokomocji - samochd, kolej, samolot, statek,

rodzaju zakwaterowania

59. Gdzie przebiegają głwne szlaki krajowe w Polsce.

Szlak Orlich Gniazd - szlak turystyczny na Wyżynie Kraowsko-Częstochowskiej, nazwany tak z uwagi na zamki obronne, usytuowane wzdłuż trasy, a zbudowane na stromych skałkach wapiennych, jak orle gniazda. Długość 163 km. Prowadzi z Krakowa do Częstochowy przez Ojcowski Park Narodowy, Pieskową Skałe, Olkusz, Ogrodzieniec, Klucze, Smoleń, Pilicę, Podzamcze, Mirw i Ostrężnik.

Szlak Powstańcw Śląskich - z Bytomia przez Blachwkę, Zbrosławice, Jaśkonice, Pisanowice, Dąbrwkę, Strzelce Opolskie na Grę św. Anny, Kłodnicę

Szlak Kaszubski - Mecikał, jezioro Trzemeszno,Giełdon, Czarniz,,Kinice, Kosobudy, Broda, Dąbrowa Wielkopolska.

60. Parki narodowe

Nadmorskie - Woliński, Słowiński,

Grskie - Karkonoski, Babiogrski, Gorczański, tatrzański, Pieniński, Bieszczadzki, Magurski, Gr Stołowych

Wyżynne - Ojcowski, Świętokrzyski, Roztoczański,

Nizinne - Białowieski, Biebrzański, Borw Tucholskich, Drawieński, Kampinowski, Narwiański,Poleski, Wielkopolski, Wigierski.

61. Najważniejsze miejscowości turystyczne na Pobrzeżu Słowińskim.

Łeba, Rowy, Ustka, Mielno, Ustronie Morskie, Kołobrzeg

62. W jakich rejonach koncentruje się ruch turystyczny na Pojezierze Pomorskim?

Ostrda, Iława, Mrągowo, Ruciane-Nida, Mikołajki, Giżycko, Pisz, Augustw, Św. Lipka, Kartuzy, Kościerzyna, Połczyn-Zdrj, Chojnice, Biały Br, Złocieniec, Drawsko, Wałcz

63.Omw głwne walory przyrodnicze polskiego wybrzeża.

Region turystyczny o najintensywniej wykorzystywanym terenie dla celw wypoczynkowych. Pobrzeża: Szczecińskie, Słowińskie, Gdańskie.

Krajobraz: idealny teren dla wypoczynku dzięki szerokim piaszczystym plażom, wałom wydmowym i ciągnącym się na ich zapleczu lasom; występowanie atrakcyjnych piaszczystych mierzei, odcinających od morza spokojne zatoki, zalewy lub jeziora przybrzeżne; trudno dostępne lub chronione odcinki brzegu morskiego między nadmiernie zagęszczonymi miejscowościami turystycznymi (fragmenty wybrzeża w granicach parkw narodowych Wolińskiego i Słowińskiego o raz odcinek od Łeby do Jastrzębiej Gry).

Klimat: warunki klimatyczne ograniczające sezon turystyczny do miesięcy letnich zmniejszają znacznie walory tego regionu.

Infrastruktura: zagospodarowanie turystyczne jest nierwnomierne; obiekty zabudowane nad morzem mają charakter sezonowy; duże zagęszczenie i niski standard wielu obiektw wypoczynkowych; największa liczba miejsc na kempingach; pierwsze miejsce wśrd regionw turystycznych Polski pod względem liczby miejsc noclegowych.

Atuty: teren służący wypoczynkowi urlopowemu dzięki walorom przyrodniczym (morze, świeże i zdrowe powietrze, odpowiednia wilgotność, lasy, plaże).

64. Głwne walory turystyczne strefy pojezierzy w Polsce.

a) Pojezierze Pomorskie

Rejon turystyczny: Pojezierza: Drawskie, Kaszubskie oraz Bory Tucholskie.

Krajobraz: duża koncentracja małych jezior, (największe Drawsko, Wielimie). Najwyższe wzgrza morenowe i bystre rzeki. Rozległe kompleksy leśne (Bory Tucholskie, Puszcza Drawska i Gorzowska).

Klimat: łagodny.

Infrastruktura: sieć drg niezbyt mocno rozbudowana, najlepiej rozwinięta w okolicach odkrytych dla turystyki.

Atuty: natura, grzybne lasy, malownicze bagna, możliwości uprawiania turystyki rowerowej.

Atuty: walory przyrodnicze (jeziora i lasy), mało przekształcone środowisko geograficzne, czyste wody jezior i rzek, możliwość uprawiania sportw wodnych.

b) Pojezierze Mazurskie

Rejon turystyczny: Pojezierza: Brodnickie, Olsztyńskie, Mrągowskie, Suwalskie.

Klimat cechują stosunkowo długie i mroźne zimy oraz krtki okres wegetacji - polski biegun zimna.

Krajobraz: duża koncentracja jezior, będących efektem lodowca. Duże jeziora, większe niż na innych pojezierzach (Śniardwy, Mamry). Atrakcyjne szlaki kajakowe, wysokie wzgrza morenowe, dwie największe puszcze polskie: Piska i Augustowska.

Infrastruktura: najlepiej rozwinięta sieć drg i bazy turystycznej skupia się wokł krainy wielkich jezior.

Atuty: jeziora mazurskie połączone kanałami, najlepsze tereny do uprawiania żeglarstwa i innych sportw wodnych. Kraina bogata w zabytki: Toruń, Kwidzyn, Chełmno

c) Wyżyna Małopolska

Rejon turystyczny: Jura Krakowsko - Częstochowska, Zagłębie staropolskie, Gry Świętokrzyskie.

Krajobraz: na powierzchni wyżyn, ktre tylko raz pokrywał lądold, zachowały się dużo starsze utwory geologiczne: kredowe, triasowe i starsze: Pustynia Błędowska. Klimat: duża ilość opadw z większymi amplitudami temperatur.

Infrastruktura: region należy do umiarkowanie zaludnionych i słabo uprzemysłowionych. Baza turystyczna regionu: pod Krakowem i Kielcami.

Atuty: rżne atrakcje turystyczne (zabytki kultury, historii, techniki, ruiny zamku): Miasto Krakw.

d) Karpaty

Rejon turystyczny: Beskid śląski, Beskid żywiecki, Beskid Mały, Spisz, Pieniny, Tatry, Pogrze karpackie.

Klimat: grski, jego cechy zmieniają się w zależności od wysokości nad poziomem morza; najwyższa liczba opadw.

Krajobraz: Beskidy Zachodnie i Wschodnie zbudowane z mało odpornego na wietrzenie fliszu, czyli piaskowcw i łupkw, łagodne stoki. Tatry jako masyw z twardych skał krystalicznych posiadających poszarpaną rzeźbę wysokogrską.

Infrastruktura: największy i najważniejszy region turystyczny w Polsce. W porwnaniu z Sudetami jest tu mniej zabytkw historycznych, ale więcej ludowej architektury drewnianej i folkloru.

Atuty: szlaki: piesze, rowerowe, narciarskie oraz miejscowości gralskie pełne zabytkw architektury drewnianej.

e) Sudety

Rejon turystyczny: Gry Izerskie, Kotlina Jeleniogrska i Karkonosze, Gry Kamienne i Wałbrzyskie.

Krajobraz: Sudety, drugie obok Gr Świętokrzyskich to najstarsze gry w Polsce; bogate w minerały; najwyższy szczyt Śnieżka; roślinność alpejska, układa się w piętra.

Klimat: grski z wpływami oceanicznymi i największą ilością opadw. Infrastruktura: najlepiej zagospodarowany rejon turystyczny w Polsce; sieć drg należy do najgęstszych w kraju; rozbudowane zaplecze noclegowo - gastronomiczne.

Atuty: ogromna rżnorodność atrakcji turystycznych, teren bogaty w formy skalne, urwiska, przełomy rzeczne i wodospady.


Przykadowe prace

Korzenie kultury europejskiej - Antyk i Biblia

Korzenie kultury europejskiej - Antyk i Biblia Twierdzenie zawarte w temacie, że Antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej w moim odczuciu jest niezaprzeczalną prawdą gdyż znajduje swoje uzasadnienie w historii świata. Słownikowe definicje terminu kultura zgodnie określają, ż...

Podstawowe wiadomości na temat interakcji społecznych.

Podstawowe wiadomości na temat interakcji społecznych. Interakcja społeczna jest to wzajemne oddziaływanie na siebie dwch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo jednostki i grupy polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania Wyrżniamy następują...

Ks. Wiktor Mojżykiewicz - biografia.

Ks. Wiktor Mojżykiewicz - biografia. Ks. Wiktor Mojżykiewicz urodził się 15 października 1848 r. W Czempiniu i tam pobierał pierwsze nauki. Po maturze, ktrą zdał w śremskim gimnazjum, wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, a po czterech latach przyjął "...

Los człowieka w powieści Franca Kafki - "Proces"

Los człowieka w powieści Franca Kafki - "Proces" Proces jest to postępowanie toczące się najczęściej z inicjatywy strony (powoda) w jej własnym interesie, na skutek wytoczenia przez nią powdztwa przed sądem w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia spornej sprawy cywilnej. W prz...

Ściąga z ekonomii.

Ściąga z ekonomii. Fazy działalności produkcyjnej Produkcja-proces wytwarzania dbr materialnych nazywanych produktami lub wyrobami gotowymi Fazy działalności: planowanie marketingowe, zaopatrzenie i materiałka, proces produkcji, zbyt wyrobw Technologia-szczegłowy opis wszystkich opera...

Analiza wiersza "Elegia o... [chłopcu polskim]" K.K. Baczyńskiego

Analiza wiersza "Elegia o... [chłopcu polskim]" K.K. Baczyńskiego We wierszu "Elegia o... [chłopcu polskim]" osobą mwiącą jest matka, ktra zwraca się do swego syna. Używa zwrotw "synku", "syneczku", ktre najprawdopodobniej pochodzą z kołysanek ludowych. Autor wiersza uż...

Pytania z fizyki II semestr "Cosinus"

Pytania z fizyki II semestr "Cosinus" FIZYKA PYTANIA NA EGZAMIN 1.CO TO SĄ INFRADZWIĘKI I ULTRADZWIĘKI? trochę nieścisłe twierdzenie, gdyż przy dostatecznie wysokich poziomach ciśnienia akustycznego infradźwięki odbierane są przez ucho i układ przedsionkowy. ...

Analiza porwnawcza wierszy Koniec wieku XIX Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz Schyłek wieku Wisławy Szymborskiej

Analiza porwnawcza wierszy Koniec wieku XIX Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz Schyłek wieku Wisławy Szymborskiej Wiersze Koniec wieku XIX oraz Schyłek wieku zostały napisane pod koniec stuleci – pierwszy XIX, drugi XX. Czasy, w ktrych przyszło żyć Kazimierzowi Przerwie-Tetmajer...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry