• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poję...

Nawigacja

Pojęcia z chemii "chemia fizyczna"Pojęcia z chemii "chemia fizyczna"
Nukleony to wspólna nazwa protonów i neutronów. Są to podstawowe cząstki elementarne tworzące jądro atomowe atomu.Nuklid - jądro atomowe o określonej liczbie protonów i neutronów. Nuklidy można podzielić na grupy: -nuklidy posiadające stałą liczbę protonów, różniące się liczbą neutronów; -nuklidy, o stałej liczbie neutronów(izotony); -Izobary - nuklidy o równej liczbie masowej (tej samej liczbie nukleonów w jądrze), lecz różniące się ładunkiem; -nuklidy o identycznych liczbach masowych i ładunkach, ale różniące się stanem kwantowym; atomy posiadające takie jądra są nazywane izomerami jądrowymi.Liczba atomowa- określa ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Liczba atomowa jest podstawą kolejności występowania pierwiastków w układzie okresowym i z tego powodu nazywana jest także liczbą porządkową.Liczba masowa - wartość opisująca liczbę nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze (w nuklidzie) określonego izotopu atomu danego pierwiastka.

Izotopy - to atomy, które posiadają tę samą liczbę protonów, ale różnią się liczbą neutronów. Izotopy różnią się masą atomową, ale należą do jednego pierwiastka i mają niemal identyczne własności chemiczne.Izobary – jądra atomowe o równej liczbie masowej A, różniące się liczbą atomową Z (czyli atomy różnych pierwiastków, mające tę samą liczbę nukleonów).Powłoka elektronowa (poziom energetyczny) - zbiór stanów kwantowych o tej samej wartości głównej liczby kwantowej. W chemii za powłokę elektronową wokół danego atomu uważa się zbiór orbitali atomowych mających tę samą główną liczbę kwantową n. Kolejnym wartościom n przypisane są kolejne powłoki: K, L, M, N, O, P i QOrbitale atomowe - orbitale te opisują wszystkie elektrony, które w danym momencie nie uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych ale są przypisane do określonych jąder atomowych.Orbitale molekularne - orbitale te opisują elektrony w cząsteczce, które w danym momencie mogą (ale nie muszą) tworzyć wiązania chemiczne. Orbitale molekularne dzielą się z kolei na: orbitale wiążące - w których elektrony posiadają niższą energię niż gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych i nie uczestniczyły w tworzeniu wiązania; orbitale antywiążące - w których elektrony posiadają wyższą energię niż gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych.; orbitale niewiążące - w których elektrony posiadają taką samą energię jak gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowychWiązanie koordynacyjne- rodzaj wiązania istotą, którego jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomamiElektroujemność to miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka. Bardziej elektroujemny pierwiastek "ściąga" do siebie elektrony tworzące wiązanie z atomem mniej elektroujemnym, co prowadzi do polaryzacji wiązania.Hybrydyzacja przekształcenie funkcji orbitalnych, polegające na "skrzyżowaniu" dwóch lub więcej orbitali atomowych, na skutek czego powstają orbitale zhybrydyzowane, posiadające inny kształt i energię od wyjściowych orbitali. Teoria hybrydyzacji orbitali została stworzona, aby wyjaśnić zmienną wartościowość pierwiastkówWiązanie kowalencyjne to rodzaj wiązania chemicznego. Istotą wiązania kowalencyjnego jest istnienie sprzężonej pary elektronów, które są współdzielone przez oba atomy tworzące to wiązanie.


Przykładowe prace

Jak uwodzą nas politycy a jak reklamy?

Jak uwodzą nas politycy a jak reklamy? Jak uwodzą nas reklamy i politycy ? Reklama jest to scena przedstawiająca jakiś produkt. Producenci reklam często przesadzają z wartością danego produktu a czasami wprost oszukują. Zatrudniają sławne osoby, którym płacą...

"Globalizacja"- Z.Bauman- recanzja ksiązki

"Globalizacja"- Z.Bauman- recanzja ksiązki Jakie słowo jest ostatnio najmodniejsze? Jakie słowo atakuje nas z prasy, radia i TV? Jakie słowo wyznacza nam kierunek dalszego rozwoju? Globalizacja. Słowo na czasie, które zmienia się w tajemnicze abrakadabra, zaklęcie otwierające bram...

Oryginalny świat poezji Leśmiana

Oryginalny świat poezji Leśmiana Bolesław Leśmian, jego właściwe nazwisko - Lesman, urodzony w 1877 roku lub rok, dwa lata później w Warszawie. Zmarł w 1937 roku również w tym mieście. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, dramaturg, z zawodu rejent. Pochodził ze środ...

Traktat Wersalski 30 czerwca (upokorzenie niemców)

Traktat Wersalski 30 czerwca (upokorzenie niemców) Wersal 28 czerwca Pięć lat po śmierci arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, śmierci, która doprowadziła do wybuchu wojny światowej, przedstawiciele Niemiec podpisali o godzinie 15.12. Narzucony przez aliantów traktat pokojowy. Zwy...

"Dżuma" Alberta Camusa - kazania Ojca Paneloux'a.

"Dżuma" Alberta Camusa - kazania Ojca Paneloux'a. Ojciec Paneloux pochodził z zakonu Jezuitów pomagał przy tworzeniu gazety. Jest on postacią, w której dokonuj się przewartościowanie ( zmiana systemu wartości). Zasłynął ze swoich kazań na temat dżumy, których ...

List do Wertera (przed popełnieniem samobójstwa)

List do Wertera (przed popełnieniem samobójstwa) Drogi Werterze! W moim liście chciałabym poruszyć bardzo ważny i jak sądzę drażliwy temat. Chodzi tu o Twoją psychikę. Obawiam się przyjacielu, czy Twoja nadwrażliwa natura nie doprowadzi Cię nad przepaś...

List do prasy młodzieżowej

List do prasy młodzieżowej Warszawa 19 październik 2004r. Witam wszystkich czytelników! Każdy z was ma coś w sobie z patrioty. Jak wiecie bardzo mało jest ludzi idealnych i takich którzy są wzorcowymi patriotami. Patriotyzm jest to postawa charakteryzująca się poczuciem szac...

Dekolonizacja

Dekolonizacja Dekolonializacja to proces wyzwalania się narodów spod zalezności kolonialnej i tworzenia się państw niepodległych. Proces ten najsilniej rozwinął się po II wojnie światowej, w latach 1945 – 1960. Warto zwrócić uwagę na to, jaka wówczas panowała sytu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry