• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poj&#281...

Nawigacja

Pojęcie absolutyzmuPojęcie absolutyzmu


Pojęcie absolutyzmu oświeconego pojawia się w historii w XIX w. Jego cechą jest zeswiecczenie państwa oraz ucywilizowanie stosunkw prawnych. W okresie absolutyzmu monarcha uważal, że rzadzi z mandatu bożego, natomiast absolutyzm oświecony przyjmował zasade, że monarcha rządzi z mandatu ludu na podstawie umowy społecznej. Obywatele w państwie monarchii absolutnej oświeconej cieszą się wolnością osobistą i cywilną, istnieje wolność opinii, aczkolwiek jest to wolność ograniczona do wąskiego grona oświeconych. W praktyce rządowej absolutyzmu widać pewne charakterystyczne tendencje. Były to między innymi reformy społeczne, ktre państwa monarchii oświeconej, przeprowadzały.

Fryderyk II - krl pruski był prekursorem w dziedzinie zniesienia tortur i reformy sądownictwa.Przeprowadził rwnież reformę administracji. Powstały trzy nowe ministerstwa: Generalny Dyrektoriat, ktry zajmował się policją, wojskiem i finansami, Ministerstwo Gabinetowe-sprawami zagranicznymi a Ministerstwo Sprawiedliwości sądownictwem oraz sprawami wyznaniowymi.Administracja lokalna została scentralizowana. Państwo podzielono na departamenty kamer oraz powiaty.

Drugim przykładem monarchy absolutnego oświeconego jest Jzef II - cesarz austriacki. Przeprowadził on reformy administracyjne, społeczne, gospodarcze, skarbowe, kościelne, sądownicze i szkolne. Wszelkie instytucje administracji państwowej Jzef II połączył w jedną wielką centralę administracyjną .Rządy centralne podzielono na pięć resortw: Nadworna Rada Wojenna zajmowała sie wojskiem,Nadworna Izba Skarbowa-finansami, Kancelaria Stanu odpowiadała za sprawy zagraniczne oraz zarządzanie dworem monarszym, Najwyższa Izba Sprawiedliwości za sądownictwo, Zjednoczona Kancelaria Nadworna Czesko-Austriacka za sprawy wewnętrzne państwa. Ponadto utworzono Radę Stanu, ktra kontrolowała wszystkie władze państwowe oraz była organem doradczym władcy.Ujednolicono administrację lokalną. Kraj podzielono na gubernie, cyrkuły, miasta i dominia.

Katarzyna II, caryca Rosji starala sie umocnic swoja wladze, dążyla do całkowitego podporządkowania sobie aparatu administracyjnego państwa. Rządzila przy pomocy doradcw i faworytw. Jako organ doradczy cesarza utworzono Senat Rządzący. Pźćniej senat zajmował się rwnież finansami, skarbowością, sądownictwem, pełnił też funkcję sądu najwyższego. Przy senacie powstała prokuratura, na ktrej czele stał generalny prokurator.Miała ona sprawować nadzr nad działalnością senatu i wykonywaniem jego zarządzeń. Zasadnicza reforma dokonała sie nieco pźniej.Wtedy to Rosję podzielono na okręgi administracyjne zwane guberniami..Dzieliły się one na prowincje a te z kolei na dystrykty. Oglnie rzecz biorąc reformy przeprowadzone w czasach absolutyzmu oświeconego ograniczały przywileje stanowe, w sumie jednak były raczej prbą modernizacji starego porzadku społecznego, niż jego radykalnej zmiany. Do najistotniejszych celw przyświecających reformom należalo utrzymanie silnej i niepodzielnej władzy monarchy. W historycznej perspektywie absolutyzm oświecony otworzył droge do znacznie głebszych przekształceń społeczno-gospodarczych, choć stało sie to wbrew zamierzeniom władcw absolutyzmu oświeconego.Przykadowe prace

Gry wojenne - film, ktry przykuwa uwagę i zmusza do poważnej refleksji

Gry wojenne - film, ktry przykuwa uwagę i zmusza do poważnej refleksji Film Gry wojenne opowiada o superkomputerze Jashua , ktry wywołuje spore zamieszanie, namawiając nastolatka do gry w wojnę atomową . Chłopak myśli, że to tylko zabawa i podejmuje wyzwanie. Dopiero pot...

Rozmnażanie człowieka

Rozmnażanie człowieka 1. Rozmnażanie jest to czynność życiowa warunkująca zachowanie gatunku . 2. Rozmnażanie płciowe – typ rozmnażania, w ktrym udział biorą dwa osobniki rodzicielskie wytwarzające gamety (komrki rozrodcze) . W wyniku poł...

Konkurencja doskonała, niedoskonała

Konkurencja doskonała, niedoskonała IDEALNY MODEL CEN SEZONOWYCH. W idealnym modelu cen sezonowych nie może być struktury cen stałych. Ceny będą zrżnicowane w zależnościom np. pr roku. Spekulujący powodują wyrwnanie się cen w czasie. Przemieszczają dobra...

Charakterystyka Edypa, na podstawie tragedii Sofoklesa "Krl Edyp".

Charakterystyka Edypa, na podstawie tragedii Sofoklesa "Krl Edyp". Głwnym bohaterem i tytułową postacią tragedii antycznej Sofoklesa jest krl Edyp. Tego mitycznego bohatera poznajemy, jako dobrego krla, pełnego prawdziwie ojcowskiej miłości do swojego ludu, troszczącego się...

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne Trzy procent dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi, z tego 85% defektw jest uwarunkowanych genetycznie. Powstawanie wad jaja płodowego wiąże się ściśle z uszkodzeniem aparatu genowego chromosomw. Może dojść do tego podczas zapładniania komrki jajow...

Advantages and disadvantages of having a pet

Advantages and disadvantages of having a pet Nowadays lots of people have got a pet. What decides about buying a pet or not? In my opinion the thing is that the society feels lonely. Chasing money takes a lot of time. That is why we fewer arrange meetings, get to know new people, fall in love, etc. Happily we have our pet, who...

Atomy

Atomy Fizyka pozwala zajrzeć w głąb materii. Atomy są ważnymi składnikami tej materii, jaką mamy okazję obserwować wokł nas na Ziemi. Substancje, z ktrymi spotykamy się na co dzień, np. metale, woda, powietrze, sprawiają wrażenie, że ich budowa jest ci...

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączni

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załącznikw ZAŁĄCZNIK NR: 5 BIZNES PLAN BIZNESPLAN DLA FIRMY "LAN-COM" I. DANE O INWESTORZE 1. Siedziba inwestora: ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry