• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poj&#281...

Nawigacja

Pojęcie i cechy przedsiębiorstw. Klasyfikacja podmiotw gospodarczych.Pojęcie i cechy przedsiębiorstw. Klasyfikacja podmiotw gospodarczych.
1. Podmioty gospodarujące to wszystkie jednostki organizacyjne i gospodarstwa domowe istniejące w Polsce.

2. Podmioty gospodarki narodowej to osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące rżnorodną działalność.

3. Przedsiębiorstwa to zakłady prowadzące działalność gospodarczą.

4. Przedsiębiorstwa charakteryzują się:

a) samodzielnością w prowadzeniu działalności gospodarczej,

b) rwnością wobec prawa, zarobkowym i rentownym celem swej działalności,

c) posiadaniem bazy materialnej,

d) zarządzaniem przez uprawnione osoby.

5. Klasyfikacja przedsiębiorstw może uwzględniać następujące kryteria:

a) formę własności,

b) formę organizacyjno-prawną,

c) rozmiar działalności,

d) rodzaj prowadzonej działalności.

6. Ze względu na formę własności wyrżniamy:

przedsiębiorstwa Skarbu Państwa,

przedsiębiorstwa samorządw terytorialnych sektor publiczny

przedsiębiorstwa prywatne osb fizycznych,

przedsiębiorstwa prywatne osb prawnych, sektor prywatny

przedsiębiorstwa zagraniczne.

7. Ze względu na formę organizacyjno-prawną wyrżnia się:

a) Przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, mogą przybierać postać:

organw administracji,

organw władzy,

wymiaru sprawiedliwości,

funduszy,

spłek Skarbu Państwa,

b) państwowe osoby prawne mogą przybierać postać:

przedsiębiorstw państwowych,

Spłek państwowych z osobowością prawną,

c) przedsiębiorstwa samorządw terytorialnych mogą przybierać formę:

spłek komunalnych,

funduszy,

jednostek samorządu terytorialnego,

d) przedsiębiorstwa prywatne osb fizycznych to:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

spłki nie posiadające osobowości prawnej,

e) przedsiębiorstwa prywatne osb prywatnych to:

spłdzielnie,

stowarzyszenia,

organizacje społeczne,

fundusze,

spłki osb prawnych,

f) przedsiębiorstwa zagraniczne mogą przybierać formę:

przedstawicielstw firm zagranicznych,

oddziałw firm zagranicznych,

spłek osb zagranicznych.

8. W zależności od rozmiaru działalności wyrżnia się:

a) małe przedsiębiorstwa

zatrudniają mniej niż 5 pracownikw,

przychd netto mniejszy rwny 7mln. €,

suma aktyww na koniec roku obrotowego mniejsza rwna 5 mln. €,

b) średnie

zatrudnienie mniejsze niż 250 pracownikw,

przychd netto mniejszy rwny 40 mln. €,suma aktyww mniejsza rwna 27 mln. €,

c) duże

przedsiębiorstwa pozostałe.

9. Klasyfikacja przedsiębiorstw według rodzajw prowadzonej działalności jest przedstawiona w dokumencie zwanym PKD – Polska Klasyfikacja Działalności.

PKD ma charakter przedmiotowy, wyodrębnia 17 sekcji, 60 działw, 222 grupy, 503 klasy i 647 podklas.

Polska Klasyfikacja Działalności jest hierarchicznie usystematyzowanym podziałem przedmiotowym wszystkich rodzajw społeczno-gospodarczej działalności występującej w gospodarce narodowej. Przewiduje podział na sekcje (17), działy (60), grupy (222), klasy (503) i podklasy (647).

Sekcja A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

Sekcja B. Rybołwstwo i rybactwo

Sekcja C. Grnictwo i kopalnictwo

Sekcja D. Przetwrstwo przemysłowe

Sekcja E. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Sekcja F. Budownictwo

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdw mechanicznych, motocykli oraz artykułw użytku osobistego i domowego

Sekcja H. Hotele i restauracje

Sekcja I. Transport, gospodarka magazynowa i łączność

Sekcja J. Pośrednictwo finansowe

Sekcja K. Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Sekcja L. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Sekcja M. Edukacja

Sekcja N. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Sekcja O. Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna

Sekcja P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracownikw

Sekcja Q. Organizacja i zespoły eksterytorialne

10. Według pełnionych funkcji i celw, jakim służą w gospodarce podmioty gospodarcze są grupowane w układzie sektorw instytucjonalnych, takich jak:

sektor przedsiębiorstw,

sektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,

sektor instytucji rządowych i samorządowych,

sektor gospodarstw domowych,

sektor instytucji niekomercyjnych


Przykadowe prace

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania PROCES DECYZYJNY 1. Sytuacja problemowa: - Firma Prokter and Gamble producent pasty do zębw Blend and wash rozważa wypuszczenie nowej pasty na rynek - Przyczyną problemu jest wciąż zmniejszające się zainteresowanie produkowanymi już pastami oraz...

Mein Tag

Mein Tag Heute ist Donnerstag. Am Morgen stehe ich um 8 Uhr auf. Spater ich dusche und meine Hnde wasche . Dann um 7,20 esse ich Frhstuck. Zum Frhstuck esse ich Brot mit Kse, oder Nestle Corn Flakes. Das schmeckt sehr gut. Um 7,50 Uhr gehe ich in die Schule los. In der Schule habe ich viele Stunden Unterricht, aber ich klage ni...

Geneza i przebieg wydarzeń grudnia '70.

Geneza i przebieg wydarzeń grudnia '70. Temat: Geneza i przebieg wydarzeń grudnia ’70. Rząd polski przeżywał jesienią 1970 roku wielkie chwile, Polska Rzeczpospolita Ludowa podpisała bowiem układ z Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji wzajemn...

Krzem (Si)

Krzem (Si) Ten płmetaliczny pierwiastek został odkryty w 1823r przez szwedzkiego chemika Jonsa Jakoba Berzeliusa. Łacińska nazwa pochodzi od łacińskiego słowa silex- krzemień, nazwa polska wywodzi się od łacińskich słw lapis cremans-kamień dający ogień...

Decentralizacja

Decentralizacja Decentralizacja to nic innego jak proces przenoszenie uprawnień związanych z podejmowaniem decyzji przez centralne ośrodki kierownicze na podległe organy. W państwie demokratycznym decentralizacja oznacza ograniczenie zakresu władzy aparatu państwowego na rzecz samorządu te...

Skamander-Kabaret w kulturze polskiej XX wieku.

Skamander-Kabaret w kulturze polskiej XX wieku. Skamander Skamander był najbardziej popularnym ugrupowaniem poetyckim w latach II Rzeczypospolitej. Nazwa pochodzi od tytułu wydawanego od 1920 roku miesięcznika poetyckiego Skamander. Do skamandrytw należeli: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słoni...

Streszczenie - Plan wydarzeń utworu Pieśń o Rolandzie

Streszczenie - Plan wydarzeń utworu Pieśń o Rolandzie Plan wydarzeń: 1. Wybranie Rolanda na tylną straż. 2. Zauważenie pogan nadchodzących w stronę wojsk. 3. Decyzja Rolanda o samodzielnej prbie pokonania wroga. 4. Rozpoczęcie bitwy. 5. Wielka rzeź na p...

Rżne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza.

Rżne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza. TEMAT: Rżne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza. Cierpienie to przykre doznanie wynikające z doznanego zła. Osoba cierpiąca przeżywa bl - fizyczny bądź mo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry