• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pola&#322...

Nawigacja

Polały się łzy - interpretacjaPolały się łzy - interpretacja
Wiersz ma budowę na wskorś nowoczesną. W krótkiej na pozór lapidarnej formie zawiera głęboki uniwersalny sens ujmujący syntetycznie istotę ludzkiej egzystencji. Ukazując trzy zasadnicze etapy życia, poeta podkreśla nie tylko charakteryzujące je jakości :

dzieciństwo-beztroska

młodość-ideały

dojrzałość/dorosłość-poczucie nieodwołalnego poczucia czasu.Wers pierwszy i ostatni tworzą klamrę spinającą całość utworu, a jednocześnie wskazującą kierunek interpretacji.


Przykładowe prace

Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego, jako próba ujęcia dramatu jednostki wobec historii.

Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego, jako próba ujęcia dramatu jednostki wobec historii. Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się drukiem w roku 1948. Jej akcja rozgrywa się w ważnym historycznie momencie: w dniach od 6 do 9 maja 1945 roku, a więc w chwili ostatecznej klę...

Metanol, etanol,gliceryna,kwas metanowy,kwas etanowy

Metanol, etanol,gliceryna,kwas metanowy,kwas etanowy METANOL Zastosowanie: -jako rozpuszczalnik -do prod. formaliny -jako środek konserw. do przechowyw. tworzyw antonomicznych -do prod.barwników Właściwości fizyczne: - bezbarwna ciecz - charakt.zapach - b.dobrze rozpuszcaln...

Formy pasożytnicze pierwotniaków

Formy pasożytnicze pierwotniaków PIERWOTNIAKI (Protozoa) – królestwo zwierząt obejmujące organizmy jednokomórkowe, ogromnie różnie zbudowane pod względem morfologicznym. W oparciu o rodzaje organelli ruchu i organizację morfologiczną, pierwotniaki dzieli się na pięć typów: ...

Układ immunologiczny i jego funkcje

Układ immunologiczny i jego funkcje Każdy organizm ludzki wyposażony jest w układ immunologiczny, zwany inaczej układem odpornościowym. Jego zadaniem jest obrona organizmu przed wtargnięciem agresorów tzn. wirusów lub bakterii powodujących choroby. Odporność organizmu może b...

Barok - podstawy

Barok - podstawy Poglądy filozoficzne: ? Kartezjusz ? początek racjonalizmu ?Cogito ergo sum? ? myślę, więc jestem ? Błażej Pascal ? mistycyzm ? człowiek ma możliwość bezpośredniego, nadzmysłowego zjednoczenia swej duszy z bóstwami; człowiek jest słaby ...

Czy Polacy są narodem tolerancyjnym?

Czy Polacy są narodem tolerancyjnym? Słowo tolerancja pochodzi (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Przez tolerancję należy rozumieć przede wszystkim poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodo...

Minerały

Minerały Skorupa ziemska , cienka warstwa zajmująca około 6% objętości Ziemi ,jest żrudłem paliw ,metali minerałów , od których zależy funkcjonowanie wysoko rozwiniętych społeczeństw. Ilość większości metali występujących w skorupie zie...

Hirsutyzm

Hirsutyzm HIRSUTYZM – NADMIERNE OWŁOSIENIE Co to jest hirsutyzm? Problemem dla wielu kobiet , szczególnie w ostatnich latach, stało się nadmierne owłosienia. Pacjentka udająca się do gabinetu lekarza endokrynologa może liczyć na pomoc w ocenie wielkości tego proble...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry