• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pola&#322...

Nawigacja

Polały się łzy - interpretacjaPolały się łzy - interpretacja
Wiersz ma budowę na wskorś nowoczesną. W krótkiej na pozór lapidarnej formie zawiera głęboki uniwersalny sens ujmujący syntetycznie istotę ludzkiej egzystencji. Ukazując trzy zasadnicze etapy życia, poeta podkreśla nie tylko charakteryzujące je jakości :

dzieciństwo-beztroska

młodość-ideały

dojrzałość/dorosłość-poczucie nieodwołalnego poczucia czasu.Wers pierwszy i ostatni tworzą klamrę spinającą całość utworu, a jednocześnie wskazującą kierunek interpretacji.


Przykładowe prace

"Zbytki Polskie" Wacław Potocki.

"Zbytki Polskie" Wacław Potocki. BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla okreś...

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabienie

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabienie Krzysztof Kamil Baczyński nazywany poetą Polski podziemnej czy też Kolumbem rocznika 20 pisząc o sobie prezentował los rówieśników. Poeta przeczuwał swoją śmierć-bo śmi...

Matura ustna z języka polskiego - średniowiecze.

Matura ustna z języka polskiego - średniowiecze. Średniowiecze 1.Czas trwania epoki średniowiecza w porównaniu z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi. Średniowiecze jest to epoka w dziejach Europy,między starożytnością a czasami nowożytnymi.Termin śred...

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia 1.Stosunki prawne i czynności prawne. Podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą w zasadzie dowolnie, według swego uznania , kształtować te stosunki, zarówno jeżeli chodzi o ich powstanie, zmianę lub ustanie, jak też w zakresie ustalenia ich treści. Obowi...

Maria Pawikowska-Jasnorzewska "światło w ciemnościach" Czesław Miłosz "dwór". Mała ojczyzna i jej obraz.

Maria Pawikowska-Jasnorzewska "światło w ciemnościach" Czesław Miłosz "dwór". Mała ojczyzna i jej obraz. Mała ojczyzna to miejsce naszego pochodzenia, najbliższa okolica w której się wychowaliśmy, w której stawialiśmy pierwsze kroki. Obszarowo może być zró&...

Filozofia polityki.

Filozofia polityki. Notatki opracowano na podstawie: Leo Strauss Czym jest filozofia polityki? W: Sokratejskie pytania A. Sylwestrzak: Historia doktryn politycznych i prawnych R. Tokarczyk Klasycy praw natury E. Burke Rozważania o rewolucji we Francji I. Kant, O porzekadle A. Tocqueville O dem...

Biografia - Św. Otylia

Biografia - Św. Otylia Otylia była córką alzackiego księcia Adalryka i Betswindy. Żyła na przełomie VII i VIII wieku. Jej życiorys został spisany w X wieku i jest przesycony legendami. Ponieważ urodziła się niewidoma, Adalryk uznał, że będzi...

Narcyzm

Narcyzm Termin ten zaczerpnięto z greckiego mitu o młodzieńcu nieszczęśliwie zakochanym w swoim własnym odbiciu. W najbardziej ogólnym rozumieniu: przesadne umiłowanie samego siebie. Termin ten może jednak przybierać różne znaczenia, w zależności od teoretycznej...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry