• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polakw ...

Nawigacja

Polakw portret własny w literaturze romantyzmu.Polakw portret własny w literaturze romantyzmu.
Literatura jest zwierciadłem, w ktrym można obejrzeć własną twarz. Nie zawsze mwi ono prawdę, czasem gloryfikuje, niekiedy zniekształca. Portret Polakw stał się tematem wielu wypowiedzi literackich epoki romantyzmu.Wizerunek Polakw i ich postawy zostały ukazane przez Adama Mickiewicza w III cz. Dziadw. Większość to męczennicy, ktrych cierpienia autor przedstawił analogicznie do męki Chrystusa. Młodzież wileńska, będąca jak wewnętrzna lawa, ktrej sto lat nie wyziębi, przepełniona jest patriotyzmem i zaangażowana w sprawy narodowe.Tomasz Zan, jeden z jej przedstawicieli, chce całą winę skierować na siebie. Jego przyjaciel Frejend mwi, że dałby się powiesić, żeby tacy ludzie jak Tomasz mogli żyć choć chwilę dłużej. Janczewski, mimo cierpienia i blu, zachowuje trzeźwość umysłu i głęboki patriotyzm. Stojąc w odjeżdżającej na Sybir kibitce, woła: Jeszcze Polska nie zginęla. Na uwagę zasługują: Cichowski, Wasilewski i syn pani Rollison, ktry, choć został dotkliwie pobity, nie wydał swo ich wspłtowarzyszy. Młodzież polska ukazana w utworze to przecież autentyczni koledzy Adama Mickiewicza z Uniwersytetu Wileńskiego, więzieni w roku 1823 za winy nie popełnione.Autor ukazuje jednak i zdrajcw, ktrzy donosili na rodakw i wysługiwali się senatorowi Nowosilcowowi. Profesorowie doktor Becu i Pelikan mieli na uwadze tylko własne kariery i korzyści i dlatego wspłpracowali z zaborcą. Jeden z nich ginie rażony piorunem, ukarany za winy, ktre popełnił. Oni rwnież są postaciami autentycznymi. Świadczy to o tym, że Dziady są utworem dokumentalnym, a więc obraz Polakw jest tu ukazany prawdziwie. Wśrd Polakw dostrzegamy i takich, ktrzy bawią się, nie dbając o losy kraju, w tym czasie, kiedy ich wspłrodacy są męczeni. Należą do nich urzędnicy, oficerowie, literaci spędzający beztrosko czas w salonie warszawskim. Dyskutują o własnych karierach i balach urządzanych przez Nowosilcowa. Piotr Wysocki, działacz powstania, tak ich charakteryzuje:"Nasz nard jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa...Są więc oni ludźmi bezwartościowymi, cechuje ich oziębłość i oschłość uczuć.

Niepełny byłby obraz społeczeństwa polskiego bez sylwetek wybitnych Polakw. Postacie te były nieco wyidealizowane przez narodowych poetw i stanowiły pewne wzorce do naśladowania. Konrad, głwny bohater utworu, zrywa z rolą tragicznego kochanka Gustawa i staje do walki narodowowyzwoleńczej. Jest poetą, wielkim indywidualistą, ktry dostrzega cierpienia swojego narodu.Polacy z III cz. Dziadw reprezentują zarwno trwałe i cenne wartości swojego narodu, jak i to, co w nim jest zepsute i fałszywe. Jednak dzięki scenie Widzenie księdza Piotra wiemy już, że dla Adama Mickiewicza stanowili oni nard przez Boga wybrany, przeznaczony do wielkich celw. Wpływało to z pewnością na charakterystykę poszczeglnych postaci.W dramacie Juliusza Słowackiego "Kordian" autor podkreśla negatywne cechy narodu polskiego doby listopadowej. Czytelnik dowiaduje się z utworu o reakcji Polakw na objęcie tronu polskiego przez cara. Prości ludzie wyczuwali zagrożenie, ale nie potrafili przeciwstawić się wrogiemu władcy. Dowcipkowali tylko i drwili po cichu. Kiedy car przejeżdżał obok tłumu, ten zachował pełne grozy milczenie.Arystokrację cechował serwilizm, była zafascynowana potęgą cara i nie rozumiała, że ten akt jest klęską dla narodu.Polacy, ktrzy myślą o podjęciu działań politycznych, nie wykazują jednomyślności. Część z nich spisek traktowała jako niemoralny, zaś inni - szlachetni rewolucjoniści - chętni byli oddać życie w samotnej walce o wolność. Głwny bohater dramatu, Kordian, to człowiek wyidealizowany, o skomplikowanej osobowości, wrażliwy. Podejmuje on sam rozpaczliwą prbę uratowania Ojczyzny i chce dokonać zamachu na koronującego się w Warszawie cara. Strach i Imaginacja przeszkadzają mu jednak w wykonaniu tego zamierzenia i Kordian oczekuje na karę śmierci. Mimo błędw, ktre popełnia, jest więc jednostką szlachetną i sam ocenia się w następujący sposb:"Każdy czlowiek, ktry się poświęca

Za wolność - jest ... nowm Boga tworem ..."Polacy przedstawieni więc zostali w Kordianie rwnież z dużą dozą realizmu. Słowacki nie bał się spojrzeć na nich krytycznie, ale potrafił rwmież ocenić męstwo, odwagę i poświęcenie dla Ojczyzny.Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest dokładnym studium Polakw z końca XVIII i po czątku XIX wieku. Mickiewicz w tym utworze przedstawił rodakw w sposb realistyczny, idealizując tylko niektre postacie. Ukazane są zarwno zalety, jak i wady bohaterw. Miej scem akcji utworu jest Soplicowo - posiadłość szlacheckiego rodu Soplicw. Autor opisuje codzienne życie mieszkańcw tego zakątka kraju, stosunek do sąsiadw, a przede wszystkim do Ojczyzny.Charakterystyczną cechą szlachty polskiej było jej przywiązanie do tradycji. Cecha ta przejawiała się chociażby w przysłowiowej polskiej gościnności. Szlachta często zapraszała się na wsplne biesiady. Tradycyjny był rwnież sposb ubierania się mieszkańcw Soplicowa.Szlachcic nosił kontusz lub żupan i szablę będącą "duszą" jej właściciela. Zachowano staropolskie tytuły i godności urzędnikw państwowych, jak Wojski, Podkomorzy, Rejent czy Asesor. Cha rakterystyczna była także hierarchia, jaką zachowywali uczestnicy polowań lub biesiadnicy podczas wieczerzy. Każdy wiedział, gdzie według ważności lub wieku ma usiąść.Wśrd szlachty żywa była pamięć o bohaterach narodowych: Kościuszce czy Jasińskim. Polacy miłowali swj kraj, bo jak stwierdziła Telimena:

"Trzeba wiedzieć, że to jest Soplicw choroba, że im oprcz Ojczyzny nic się nie podoba."Szlachta, powodowana miłością do Ojczyzny, była zawsze gotowa o nią walczyć. Mawet kiedy Polacy zbrojnie występowali przeciwko sobie, w obliczu najazdu obcych, zwaśnione strony jednoczyły się w celu wsplnej obrony kraju.Ukazana w utworze szlachta nie była wolna od wad. Do głwnych należały kłtliwość i pieniactwo. Polacy z upodobaniem procesowali się, nawet jeśli mieli na sprawę wydać fortunę i zakończyć proces po wielu latach. Zabicie niedźwiedzia także stwarzało okazję do kłtni o najlepszego uczestnika polowania. Zaściankowy szlachcic Gerwazy Rębajło stanowi przykład dumy i pychy sarmackiej. Porżnił on Hrabiego z Soplicami, aby mc doprowadzić do przejęcia zamku po Horeszce. Kłtnia ta doprowadziła w końcu do zajazdu na Soplicowo.Może to być przykładem powszechnej anarchii i bezprawia panujących zarwno wśrd bogatej, jak i zaściankowej szlachty. Urządzanie zajazdw na sąsiada w czasie realnego zagrożenia ze strony Rosji świadczyło o jej lekkomyślności.Spośrd szlachty pełnej wad wyrżniły się jednostki wybitne, mające pozytywny wpływ na otoczenie. Taką osobą był Jacek Soplica, wcześniej zabijaka, utracjusz i pieniacz, pźniej bohaterski emisariusz - ksiądz Robak. Za sprawą swoich czynw, stał się powszechnie znanym i szanowanym obywatelem - patriotą.Inną indywidualnością był stary Maciej Dobrzyński, zwany "Kurkiem na kościele". Ten godny zaufania, mądry i rozważny człowiek zawsze był tam, gdzie toczyła się walka o wolność. Wsławił się jako uczestnik powstań narodowych. Ideałem świata był dla niego zaścianek, w ktrym nic się nie zmienia. Był więc, podobnie jak Sędzia Soplica, tradycjonalistą, dbającym o zachowanie dawnych obyczajw i narodowych wartości.Uzupełnieniem obrazu Polakw są emigranci, bohaterowie Epilogu Pana Tadeusza. To ludzie pełni żalu po utracie Ojczyzny, ktrzy z czasem utracili nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Właśnie "ku pokrzepieniu serc" napisał Mickiewicz swoją epopeję i dlatego nieco wyidealizował obraz kraju i niektrych rodakw.Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki tworzyli w czasie, kiedy Polski nie było na mapach Europy. Mimo to istniał nard - jego kultura i tradycja. Na podstawie własnych wspomnień i spostrzeżeń poeci portretowali zwykłych ludzi i narodowych bohaterw, takich jak Konrad lub Kordian. Jednostki te miały stanowić przykład dla przyszłych wyzwolicieli narodu polskiego.


Przykadowe prace

Streszczenie - W dowolnej formie literackiej napisz, czy warto by takimi, jak bohaterowie Kamieni na szaniec

Streszczenie - W dowolnej formie literackiej napisz, czy warto by takimi, jak bohaterowie Kamieni na szaniec Utwr pt. "Kamienie na szaniec" to opowie o harcerzach, ktrzy sw modo powicili dla ojczyzny. Okres ich modoci przypad na okupacj hitlerowsk. By to okres trudny i ciki do przetrwania, szczeglnie dla ta...

Polacy w Bośni

Polacy w Bośni Polacy w Bośni Julian i Borys Forowiczowie Polacy walczyli z Niemcami gdzie tylko się dało. Pewien przyczynek do historii oporu stanowią losy naszego rodaka, Juliana Forowicza s.Michała i Anny a zwłaszcza ich syna Borysa. Julian urodził się w Bolechowie k.L...

Żrdła finansowania działalności bankowej

Żrdła finansowania działalności bankowej Źrdła finansowania działalności bankowej Możemy je podzielić na 3 głwne grupy: 1. Kapitały własne banku 2. Depozyty pozyskane od klientw 3. Emisja papierw wartościowych Kapitał własny...

Elektryczność

Elektryczność Elektryczność Oprcz ciepła, była jednym z pierwszych zjawisk fizycznych, z ktrym zetknął się człowiek. Tym zjawiskiem była iskra elektryczna w postaci błyskawicy. Wszystkie zjawiska fizyczne są z nią powiązane, gdyż nawet najm...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Kościł św. Barbary nie doczekał się żadnego wyczerpującego opracowania. Literatura powierzchownie zajmuje się ta świątynią, ogranicza...

Streszczenie legendy o świętym Aleksym

Streszczenie legendy o świętym Aleksym Małżeństwo Eufamijana i Aglijas mieszkało w Rzymie, mieście o ważnej symbolice i randze dla Kościoła. Żona Eufamijana) była bezpłodna. On zaś miał szlachetne pochodzenie, liczne dobra, swoich rycerzy, był blisko...

Broń

Broń BROŃ, środki techn. przeznaczone do celowego obezwładniania (rażenia) ludzi i zwierząt oraz niszczenia rżnego rodzaju obiektw (budowli, sprzętu techn.) i roślinności podczas walki (broń bojowa), a także do pozorowania lub nauczania działań bojowych (br...

Rżne postawy ludzkie wobec życiowych dramatw. Rozwiń temat, wykorzystując wnioski z interpretacji monologu Makbeta z V aktu sztuki Szekspira oraz Trenu IX J. Kochanowskiego w kon

Rżne postawy ludzkie wobec życiowych dramatw. Rozwiń temat, wykorzystując wnioski z interpretacji monologu Makbeta z V aktu sztuki Szekspira oraz Trenu IX J. Kochanowskiego w kontekście, w jakim te fragmenty się pojawiają Oczywiste jest, że każdy człowiek jest inny i inaczej r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry