• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Polityka ...

Nawigacja

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedzinyPolityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny
UWARUNKOWANIA, CELE I DZIEDZINY POLITYKI GOSPODARCZEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

Otoczenie, w ktrym funkcjonuje każda gospodarka, ma ogromny wpływ na jej ograniczenia i możliwości rozwoju. Wynikają one z rżnych czynnikw: od położenia geograficznego, przez system prawny, po zasoby danej gospodarki.
Uwarunkowania polityki gospodarczej możemy podzielić na :
? zewnętrzne, do ktrych zaliczamy: międzynarodową sytuację polityczną i gospodarczą, położenie geograficzne, przynależność do międzynarodowych ugrupowań politycznych, gospodarczych, militarnych, terms of trade
? wewnętrzne, czyli stan i strukturę zasobw przyrodniczych, zasoby ludzkie i majątkowe, układ sił politycznych, stosunek społeczeństwa do władzy i instytucji państwowych
? ustrojowo-systemowe, zaliczając do nich: ustrj społeczno-polityczny, podział administracyjny, rozwiązania instytucjonalno-systemowe
Gospodarka każdego kraju funkcjonuje w określonym otoczeniu międzynarodowym, mającym wpływ na możliwości i ograniczenia polityki ekonomicznej. Wynikają one z położenia geograficznego, determinującego sytuacje geopolityczna, ekonomiczną i strategiczną kraju. Położenie ma wpływ na możliwości wspłpracy z innymi krajami, miejsce w międzynarodowych systemach komunikacyjnych itp.
Międzynarodowa sytuacja polityczna i stosunki z sąsiadami mają ogromne znaczenie dla wymiany handlowej. Mają one wpływ m.in. na stabilność dostaw i produkcji przemysłowej oraz na warunki cenowe tej wymiany.
Przynależność danego kraju do określonych ugrupowań militarnych, politycznych i gospodarczych, wywiera także znaczny wpływ na politykę gospodarczą, gdyż państwo uczestniczące w tego typu ugrupowaniach przyjmie na siebie zobowiązania, ktre musi wypełniać. Zobowiązania te dotyczą m.in. dostosowania się do systemu prawnego, powstrzymania się oraz podejmowania określonych działań (np. związanych z wprowadzeniem restrykcji importowo-eksportowych w formie embarga) . Szczeglne ograniczenia i uwarunkowania wiążą się z przynależnością do międzynarodowych wsplnot polityczno-gospodarczych, ktrych przykładem jest Unia Europejska, a także z członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, takich jak Światowa Organizacja Handlu, ktre nakładają na należące do nich kraje konkretne normy dotyczące polityki ekonomicznej, m.in. obowiązek redukowania ceł do ustalonych wymiarw i eliminowania pozataryfowych barier w handlu zagranicznym .
Terms of trade, czyli warunki wymiany handlowej, określają przede wszystkim stosunek cen towarw eksportowanych do importowanych. Warunki te polepszają się gdy ceny towarw eksportowanych rosną lub ceny towarw importowanych maleją.
Do uwarunkowań zewnętrznych należy zaliczyć też stan i strukturę zagospodarowania regionw przygranicznych krajw sąsiednich.


Przykadowe prace

Prawo okresowosci Mendelejewa

Prawo okresowosci Mendelejewa Prawo okresowości Mendelejewa. Wspłcześnie znanych jest 118 pierwiastkw, z ktrych 88 występuje w przyrodzie w łatwo wykrywalnych ilościach. Kilka następnych otrzymano za pomocą reakcji jądrowych w analitycznie oznaczalnej ilości, a ostatni...

Panowanie Ludwika XIV

Panowanie Ludwika XIV Panowanie Ludwika XIV (1643-1715) Ludwik urodził się w pałacu krlewskim Saint Germain-en-Leye 5 września 1638 roku, na chrzcie otrzymał imiona Ludwik Dieudonne (dar od Boga), a do historii przeszedł jako Ludwik XIV Wielki, często jednak mwi się o nim:,,Krl-s...

Opis osb.

Opis osb. C'est une femme. Elle est de taille moyenne. Elle est mince. Elle a les cheveux blonds et mi-longs , raides. Elle a les yeux verts . Elle a le visage oval . elle est belle. Elle porte une robe noire , un collier en or , un sac a main gris , un bracelet noir et des chaussures noires. *** C'est un homme. ...

Liberalizm

Liberalizm LIBERALIZM – początek to XVII w., jest wciąż obecny, liczy sobie ponad 350 lat, narodził się w Anglii i Irlandii; Liberalizm (z łaciny liberalis – dotyczący wolności, od liber – wolny),-powstała na przełomie XVII i XVIII w. ideologia społeczno-polit...

Ład społeczny

Ład społeczny Jak rozumiemy pojęcie ładu społecznego? 2. Jak definiujemy pojęcie ładu społecznego? 3. Jakie czynniki tworzą ład prorozwojowy? Ład społeczny i związane z nim wartości stanowią swoiste * dobre publiczne *, ktre, gdy raz zostan&...

List Marcina Borowicza do "Biruty" ("Syzyfowe Prace")

List Marcina Borowicza do "Biruty" ("Syzyfowe Prace") Serce ty moje! Chciałbym cię pozdrowić lecz nic co mogę napisać ani co mgłbym powiedzieć nie jest w stanie oddać moich uczuć ktre przezywam pisząc ten list. Nie wiem gdzie mieszkasz....nie wiem właściwie ni...

Podstawowe zagadnienia i wykłady z ekonomii

Podstawowe zagadnienia i wykłady z ekonomii PROCES GOSPODAROWANIA I JEGO PODSTAWOWE ELEMENTY POTRZEBA to odczucie braku i chęć jego zaspokojenia (głd-brak jedzenia) POTRZEBY LUDZKIE SĄ: a)nieograniczone co do rodzaju-stale pojawiają się nowe b)ograniczone w swej pojemności-w miarę zas...

Metody sieciowego planowania

Metody sieciowego planowania Metody sieciowego planowania W ostatnich latach funkcjonowanie organizacji stało się coraz bardziej złożone i kosztowne. Wzrosła zatem trudność, a jednocześnie znaczenie przygotowania przez kierownikw skutecznych planw i decyzji. Opracowano wiele metod...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry