• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Polityka ...

Nawigacja

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedzinyPolityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny
UWARUNKOWANIA, CELE I DZIEDZINY POLITYKI GOSPODARCZEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

Otoczenie, w ktrym funkcjonuje każda gospodarka, ma ogromny wpływ na jej ograniczenia i możliwości rozwoju. Wynikają one z rżnych czynnikw: od położenia geograficznego, przez system prawny, po zasoby danej gospodarki.
Uwarunkowania polityki gospodarczej możemy podzielić na :
? zewnętrzne, do ktrych zaliczamy: międzynarodową sytuację polityczną i gospodarczą, położenie geograficzne, przynależność do międzynarodowych ugrupowań politycznych, gospodarczych, militarnych, terms of trade
? wewnętrzne, czyli stan i strukturę zasobw przyrodniczych, zasoby ludzkie i majątkowe, układ sił politycznych, stosunek społeczeństwa do władzy i instytucji państwowych
? ustrojowo-systemowe, zaliczając do nich: ustrj społeczno-polityczny, podział administracyjny, rozwiązania instytucjonalno-systemowe
Gospodarka każdego kraju funkcjonuje w określonym otoczeniu międzynarodowym, mającym wpływ na możliwości i ograniczenia polityki ekonomicznej. Wynikają one z położenia geograficznego, determinującego sytuacje geopolityczna, ekonomiczną i strategiczną kraju. Położenie ma wpływ na możliwości wspłpracy z innymi krajami, miejsce w międzynarodowych systemach komunikacyjnych itp.
Międzynarodowa sytuacja polityczna i stosunki z sąsiadami mają ogromne znaczenie dla wymiany handlowej. Mają one wpływ m.in. na stabilność dostaw i produkcji przemysłowej oraz na warunki cenowe tej wymiany.
Przynależność danego kraju do określonych ugrupowań militarnych, politycznych i gospodarczych, wywiera także znaczny wpływ na politykę gospodarczą, gdyż państwo uczestniczące w tego typu ugrupowaniach przyjmie na siebie zobowiązania, ktre musi wypełniać. Zobowiązania te dotyczą m.in. dostosowania się do systemu prawnego, powstrzymania się oraz podejmowania określonych działań (np. związanych z wprowadzeniem restrykcji importowo-eksportowych w formie embarga) . Szczeglne ograniczenia i uwarunkowania wiążą się z przynależnością do międzynarodowych wsplnot polityczno-gospodarczych, ktrych przykładem jest Unia Europejska, a także z członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, takich jak Światowa Organizacja Handlu, ktre nakładają na należące do nich kraje konkretne normy dotyczące polityki ekonomicznej, m.in. obowiązek redukowania ceł do ustalonych wymiarw i eliminowania pozataryfowych barier w handlu zagranicznym .
Terms of trade, czyli warunki wymiany handlowej, określają przede wszystkim stosunek cen towarw eksportowanych do importowanych. Warunki te polepszają się gdy ceny towarw eksportowanych rosną lub ceny towarw importowanych maleją.
Do uwarunkowań zewnętrznych należy zaliczyć też stan i strukturę zagospodarowania regionw przygranicznych krajw sąsiednich.


Przykadowe prace

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w Średniowieczu.

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w Średniowieczu. Kim jest człowiek? Czym jest jego życie? Co jest najważniejsze i jak żyć? Na te pytania starano się odpowiedzieć już w najdawniejszych czasach, ale nigdy nie były one tak ważne, jak w średniowieczu....

Henryk Wieniawski - kronika życia

Henryk Wieniawski - kronika życia Henryk Wieniawski-Urodził się w 1835 roku.Jego starszy brat,Julian znany pod pseudonimem JORDAN,ogłosił w roku 1911 dwutomowe"Kartki z mego pamiętnika".Ojciec jego, Tadeusz,był lekarzem.Matka,Regina,pochodziła z rodziny Wolffw.Bratem jej był Edwa...

Zaimki i przyimki

Zaimki i przyimki Zaimki i przyimki Zaimek osobowy - Das Personalpronomen N. ich du er sie es wir ihr sie Sie G. meiner deiner seiner ihrer seiner unser eurer ihrer Ihrer D. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen A. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie Zaimek dzierżawczy Maskulinum ...

La nuit. (opowiadanie)

La nuit. (opowiadanie) Il est minuit,dans une rue sombre de paris,une silhoutte disparait... Mon coeur se mit a battre tres fort , et je sentis en moi une trange sensation . J'etais ttanisee pour m'avancer mais incapable de faire marche arriere.Mon courage m'emporta vers l'avant , tout en me rapprochant doucement mon corp se mi...

Schliemann Heinrich (1822-1890)

Schliemann Heinrich (1822-1890) Niemiecki archeolog amator, miłośnik antyku, kupiec. Swj ogromny majątek przeznaczył na badania archeologiczne. Wbrew panującemu przekonaniu dowidł, że świat Homera, opisywany w jego utworach, rzeczywiście istniał. W 1868 Schliemann osiadł...

Renesans w Europie

Renesans w Europie 1. Podłoże społeczno kulturowe. Słowa renesans po raz pierwszy użył, włoski malarz, G. Vassari w XVI w. Epoka ta we Włoszech trwała od XIV do początku XVI w, w krajach leżących na płnoc od Alp od końca XV do końca XVI w, a w Polsce...

Charakterystyka Ani Shirley

Charakterystyka Ani Shirley Ania Shirley to postać literacka, głwna bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery. Jest sierotą od trzeciego miesiąca życia. Do jedenastego roku życia tułała się, ciężko pracując. Mieszkała rwnież w Domu dla sierot, sk&...

Wpływ procesw wytwarzania energi na środowisko przyrodnicze

Wpływ procesw wytwarzania energi na środowisko przyrodnicze Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. Energia ta jest nam tak samo potrzebna jak woda i powietrze. Samo słowo energia pochodzi z języka greckiego i oznacza działalność...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry