• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Polityka ...

Nawigacja

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedzinyPolityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny
UWARUNKOWANIA, CELE I DZIEDZINY POLITYKI GOSPODARCZEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

Otoczenie, w ktrym funkcjonuje każda gospodarka, ma ogromny wpływ na jej ograniczenia i możliwości rozwoju. Wynikają one z rżnych czynnikw: od położenia geograficznego, przez system prawny, po zasoby danej gospodarki.
Uwarunkowania polityki gospodarczej możemy podzielić na :
? zewnętrzne, do ktrych zaliczamy: międzynarodową sytuację polityczną i gospodarczą, położenie geograficzne, przynależność do międzynarodowych ugrupowań politycznych, gospodarczych, militarnych, terms of trade
? wewnętrzne, czyli stan i strukturę zasobw przyrodniczych, zasoby ludzkie i majątkowe, układ sił politycznych, stosunek społeczeństwa do władzy i instytucji państwowych
? ustrojowo-systemowe, zaliczając do nich: ustrj społeczno-polityczny, podział administracyjny, rozwiązania instytucjonalno-systemowe
Gospodarka każdego kraju funkcjonuje w określonym otoczeniu międzynarodowym, mającym wpływ na możliwości i ograniczenia polityki ekonomicznej. Wynikają one z położenia geograficznego, determinującego sytuacje geopolityczna, ekonomiczną i strategiczną kraju. Położenie ma wpływ na możliwości wspłpracy z innymi krajami, miejsce w międzynarodowych systemach komunikacyjnych itp.
Międzynarodowa sytuacja polityczna i stosunki z sąsiadami mają ogromne znaczenie dla wymiany handlowej. Mają one wpływ m.in. na stabilność dostaw i produkcji przemysłowej oraz na warunki cenowe tej wymiany.
Przynależność danego kraju do określonych ugrupowań militarnych, politycznych i gospodarczych, wywiera także znaczny wpływ na politykę gospodarczą, gdyż państwo uczestniczące w tego typu ugrupowaniach przyjmie na siebie zobowiązania, ktre musi wypełniać. Zobowiązania te dotyczą m.in. dostosowania się do systemu prawnego, powstrzymania się oraz podejmowania określonych działań (np. związanych z wprowadzeniem restrykcji importowo-eksportowych w formie embarga) . Szczeglne ograniczenia i uwarunkowania wiążą się z przynależnością do międzynarodowych wsplnot polityczno-gospodarczych, ktrych przykładem jest Unia Europejska, a także z członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, takich jak Światowa Organizacja Handlu, ktre nakładają na należące do nich kraje konkretne normy dotyczące polityki ekonomicznej, m.in. obowiązek redukowania ceł do ustalonych wymiarw i eliminowania pozataryfowych barier w handlu zagranicznym .
Terms of trade, czyli warunki wymiany handlowej, określają przede wszystkim stosunek cen towarw eksportowanych do importowanych. Warunki te polepszają się gdy ceny towarw eksportowanych rosną lub ceny towarw importowanych maleją.
Do uwarunkowań zewnętrznych należy zaliczyć też stan i strukturę zagospodarowania regionw przygranicznych krajw sąsiednich.


Przykadowe prace

System polityczny i typologia systemw politycznych

System polityczny i typologia systemw politycznych System polityczny System to najoglniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbir elementw. Strukturę można określić jako ogł związkw między elementami uwarunkowanych przynal...

Wpływ promieniowania radioaktywnego

Wpływ promieniowania radioaktywnego Promieniotwrczość atmosfery to aktywność promieniotwrcza spowodowana obecnością w atmosferze ziemskiej naturalnie i sztucznie stworzonych ciał promieniotwrczych. Substancje radioaktywne dostają się do środowiska w wyniku wybuchw te...

Okrzemki

Okrzemki Okrzemki (Bacillariophyceae, Diatomae), klasa jednokomrkowych organizmw samożywnych, występujących w środowisku wodnym na całym świecie. Znanych jest ok. 10 000 gatunkw. Wytwarzają charakterystyczne krzemionkowe skorupki o skomplikowanej budowie, składające się z wiec...

Prawda – czy to pojęcie ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie?

Prawda – czy to pojęcie ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Przez pojęcie prawdy rozumiemy potocznie zgodność jakiejś wypowiedzi ze stanem rzeczywistym. Mimo rżnych definicji prawdy to uoglnione i intuicyjne pojęcie wydaje się wystarczać dla oceny czy ma ono wspłcześ...

Ktrą z myśli Małego Księcia Uważam za niezwykle słuszną? Przykład z życia

Ktrą z myśli Małego Księcia Uważam za niezwykle słuszną? Przykład z życia Uważam, że myśl: "nie rańmy istoty słabszej od siebie, starajmy się zrozumieć jej postępowanie, okazujmy jej swą miłość" jest niezwykle s...

Co sądzisz o przekonaniu starożytnych Grekw, że siła jest zasadą rządzącą

Co sądzisz o przekonaniu starożytnych Grekw, że siła jest zasadą rządzącą Starożytni Grecy wykorzystywali tę myśl by zbudować potęgę swego kraju. Mimo wielkich filozofw, ktrzy kreowali kulturę antycznej Grecji to właśnie motyw siły by...

Religie Świata

Religie Świata PLAN PRACY: 1. Spis treści 2. Wstęp 3. Buddyzm . 4. Judaizm 5. Chrześcijaństwo 6. Islam 7. Hinduizm 8. Rżnice występujące w poszczeglnych religiach 9. Podobieństwa wymienionych wyznań 10. Bibliografia pracy ...

Jak wieś i chłopi są przedstawieni w Sonecie I Jana Kasprowicza oraz Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Analizując podane teksty zwrć uwagę na postawy podmiotu l

Jak wieś i chłopi są przedstawieni w Sonecie I Jana Kasprowicza oraz Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Analizując podane teksty zwrć uwagę na postawy podmiotu lirycznego i Pana Młodego. Temat wsi w literaturze polskiej pojawia się właściwie dopiero w twrczości poe...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry