• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka...

Nawigacja

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UEPolityka regionalna i fundusze strukturalne UE
Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii EuropejskiejCzy polityka regionalna jest konieczna?

Unia Europejska jest jedną z najbogatszych stref gospodarczych świata, jednak wciąż jeszcze występują znaczne rżnice pomiędzy poszczeglnymi państwami, a jeszcze większe pomiędzy około 250 regionami.DLATEGO

Głwna ideą polityki regionalnej jest wyrwnywanie szans w rozwoju regionalnym poprzez pomoc najbiedniejszym i stworzenie możliwie ujednoliconego gospodarczo obszaru.

Temu wszystkiemu służą fundusze strukturalne, ktre maja pomc regionom słabiej rozwiniętym w zmniejszeniu tych dysproporcji w rozwoju.1. Podstawowe definicje

Europejska polityka rozwoju regionalnego bazuje na kilku pojęciach i terminach:

1. Polityka strukturalna – oznacza celową działalność organw władzy publicznej zmierzająca do przebudowy struktury gospodarczej i pobudzenie rozwoju gospodarczego danego obszaru tj. ma za zadanie wyrwnywać rżnice, uzupełniać środki i korygować właściwości rynku w zakresie gospodarczym, socjalnym (rynku pracy) i branżowym.2. Polityka regionalna – to świadoma i celowa działalność centralnych organw władzy publicznej zmierzająca do regulowania międzyregionalnych proporcji rozwoju.

Cele i zasady tej polityki określa narodowa strategia rozwoju regionalnego.2. Geneza wsplnotowej polityki regionalnej i jej rozwj w latach 1957 – 1992W chwili powołania EWG w 1957r nie wzięto pod uwagę możliwości prowadzenia wsplnej polityki regionalnej, mimo iż na jej potrzebę wskazywał raport wczesny belgijskiego ministra spraw zagranicznych Paul-Henri Spaaka, kierującego pracami Międzyrządowego Komitetu przygotowującego Traktat RzymskiW Raporcie Komitetu wymieniono 3 podstawowe kierunki działań Wsplnoty:

1. wprowadzenie normalnych warunkw konkurencji przez zniesienie protekcjonizmu i barier celnych,

2. ustalenie zasad i procedur polityki konkurencji oraz

3. powiększenie zasobw poprzez waloryzacje regionw opźnionych w rozwoju i wykorzystanie pozostającej bez pracy siły roboczej.W utworzonym Traktacie Rzymskim nie tylko zignorowano całkowicie trzeci kierunek wskazany przez komitet P.- H. Spaaka, ale (pominąwszy jeden przypadek) wykreślono wszędzie termin plany regionalneGłwnym celem Traktatu Rzymskiego stało się tworzenie nie zakłconych interwencją władzy publicznej normalnych warunkw konkurencji i zniesienie wszelkich form protekcjonizmu (tj. kierunek 1)1. Ewolucja celw polityki regionalnej realizowanych w latach 1989-1993, 1994-1999

2. Cele realizowane w latach 2000-2006

3. Cele, ktre będą realizowane w latach 2007-2013

4. Narodowa Strategia Rozwoju 2004-2006 (NPR)

- Podstawy Wsparcia Wsplnoty (PWW)

- Programy Operacyjne (PO)

5. Głwne dokumenty strategiczne w okresie programowania 2007-2013

- Strategia Rozwoju Kraju SRK

- Krajowy Program Reform na lata 2005-2008

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSROPowtrka materiału z poprzednich zajęć – co należy zapamiętać ?3. Cele polityki regionalnej realizowane w latach 1989-1993Cele polityki regionalnej realizowane w latach 1994-1999Cele realizowane w latach 2000- 2006

Cel 1 (regionalny) - obejmuje regiony zapźnione w rozwoju (na poziomie NUTS II),kryterium: PKB na 1 mieszkańca
Przykadowe prace

Imparfait, future proche, passe compose - czasy z francuskiego

Imparfait, future proche, passe compose - czasy z francuskiego IMPARFAIT * Regularne-temat z 2os. l.mn. - je ais - nous ions - tu ais - vous iez - il ait - ils aient * Nieregularne-temat z 2.os. l.mn. - prendre -pren - aller -all - avoir -av - etre -et - boire -buv - lire -lis - dire -dis ...

Słwka bezrobocie, bogactwo, bieda, kraj

Słwka bezrobocie, bogactwo, bieda, kraj 1. bezdomny / bezdomna der Obdachlose / die Obdachlose 2. nocować pod gołym niebem im Freien bernachten 3. spać pod mostem unter Brckenbogen schlafen 4. osoba poszukująca pracy der / die Arbeitsuchende 5. stracić prace seinen Job verlieren 6. Zwoln...

Procesy rozkładowe w przerbce ropy naftowej

Procesy rozkładowe w przerbce ropy naftowej REFORMING, reformowanie - proces izomeryzacji węglowodorw o prostych łańcuchach do węglowodorw rozgałęzionych oraz odwodornianie, cyklizacja i aromatyzacja alkanw, prowadzony w wys. temp. (ok.500C) i pod ciśn. 1-3 MPa w obecności...

Streszczenie - Sachem - na ściągę.

Streszczenie - Sachem - na ściągę. Niemcy (Berlin, Grundenou, Harmonia), z meksykan La Ora podbili wioske indian (czarne węże) Chiavatę pewnej nocy podstępęm. Zbudowano tam antylopę (nazwa od rzeki). 15 lat po wybiciu wioski indian do antylopczykw przybył cyrk....

Kartoteka

Kartoteka Głębiej drąży zagadnienie Rżewicz w dramatach, począwszy od debiutanckiej Kartoteki z 1960 r. Głwnym elementem artystycznym, będącym scenicznym wyrazem dezintegracji osobowości, jest w niej konstrukcja bohatera i symboliczna przestrzeń sceniczna. Bohater –c...

Utwory Jana Kochanowskiego wyrazem filozofii życiowej Jana z Czarnolasu.

Utwory Jana Kochanowskiego wyrazem filozofii życiowej Jana z Czarnolasu. Jan Kochanowski człowiekiem renesansu był! Studiował w Krakowie,Krlewcu i Padwie. Znał języki klasyczne i nie tylko. Dobitnie znał filozofię i literaturę starożytną ale także i pźnie...

Napęd hydrauliczny

Napęd hydrauliczny Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędw hydraulicznych oparta jest na Prawie Pascala ,ktre mwi , jeżeli na płyn (ciecz...

Historia średniowiecznej Islandii

Historia średniowiecznej Islandii Od zamierzchłych czasw mieszkańcy Skandynawii byli nieustraszonymi żeglarzami, orientującymi się na bezkresnych oceanach według im tylko znanych map i kompasu. Używając ich własnego wyrażenia – jeździli na wiking, czyli na wypraw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry