• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka...

Nawigacja

Polityka społecznaPolityka społeczna
POLITYKA SPOŁECZNA

Książki:

1. Polityka społeczna Supińska, Rajkiewicz

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

WYKŁAD I1. Polityka społeczna jest to pewien zespł działań w państwie/ jest nauką i dziedziną wiedzy. Jest to suma działań na rzecz postępu społecznego.

2. Przez politykę społeczną należy rozumieć celowe oddziaływanie państwa, samorządw i organizacji pozapaństwowych na istniejący układ stosunkw społecznych, zmierzająca do poprawy warunkw życia i pracy, ograniczania nierwności społecznych oraz podnoszenia oglnego poziomu kultury życia.

3. Celem polityki społecznej jest zaspakajanie podstawowych potrzeb ludzkich.

Potrzeby ludzkie rozgraniczamy na materialne (mieszkanie, sen, zdrowie, praca) i niematerialne, duchowe (zrozumienie, akceptacja, miłość, tolerancja, bezpieczeństwo).

4. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Formy

a) świadczenia

- indywidualne

- zbiorowe

b) odpłatność za świadczenia

- bezekwiwalentne (bezpłatne)

- ekwiwalentne (dopłatne)

c) przedmiot świadczeń

- pieniężne

- rzeczowe

Środki

a) prawo

- normy prawa generalnego (powszechnie obowiązującego)

- normy prawa indywidualnego (decyzje administracyjne)

b) bodźce ekonomiczne

- instruktaż

- popularyzacja

- pobudzanie inicjatywy własnej

5. W zakresie polityki społecznej wyrżniamy 8 działw.

a) polityka kształtowania dochodw z pracy

Gradacja płac- rozpiętość miedzy płacą minimalną, a najwyższą. Dzięki temu można wyliczyć płace średnią.

b) polityka zatrudnienia

- ograniczanie bezrobocia

- pomoc bezrobotnym

d) polityka ochrony pracy

- czas pracy

- warunki pracy

- wpływ pracy na środowisko człowieka

e) polityka czasu wolnego i wypoczynki

f) polityka mieszkaniowa

g) polityka ludnościowa i rodzinna

h) polityka zabezpieczenia społecznego (ochrona zdrowia, ubezpieczenia)

i) polityka ograniczania zjawisk patologicznychWYKŁAD IIPODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Krajowe podmioty polityki społecznej:

a) państwowe

- podmioty kształtujące politykę społeczną (instytucje decydujące, jak społeczeństwo ma się wykształtować); Sejm, Senat, prezydent. Sejm stanowi prawo, uchwala ustawy i budżet. Senat i prezydent mają wpływ na kształt uchwał

- podmioty kształtujące i realizujące politykę społeczną; rada ministrw i poszczeglni ministrowie (kultury, zdrowia, edukacji narodowej, itd.)

- podmioty realizujące politykę społeczną; zakłady pracy- realizujące cele produkcyjne (statutowe) i pozaprodukcyjne (niestatutowe)

- podmioty kontrolne polityki społecznej (kontrolujące działania w sferze polityki społecznej); NIK (Najwyższa Izba Kontroli), PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna)

- podmioty sądowe polityki społecznej; Trybunał Konstytucyjny (bada zgodność aktw prawnych), sądy pracy (zajmują się procesami na płaszczyźnie pracodawca- pracownik), sądy rodzinne i opiekuńcze (zajmują się sprawami rodzinnymi)

b) pozapaństwowe

- partie polityczne; ich celem jest zdobycie władzy)

- związki zawodowe; ochrona interesw ekonomicznych i socjalnych swoich związkowcw

- samorządy; terytorialny, izby (samorządy poszczeglnych grup zawodowych, np. izba adwokacka, pielęgniarska)

- zakłady pracy niepaństwowe

- organizacje społeczne (organizacje non profi)

2. Podmioty międzynarodowej polityki społecznej:

a) Narody Zjednoczone

- Organizacja Narodw Zjednoczonych (ONZ)

- Organizacja Wyspecjalizowana Narodw Zjednoczonych (OWNZ)

b) Związki Zawodowe

- Międzynarodowe Centrum Związkw Zawodowych

c) Międzynarodowe Organizacje Pozarządowe

d) Międzynarodowe Organizacje Integrujące

3. Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych

- Rada Bezpieczeństwa

- Rada Powiernicza

- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

- Rada Ekonomiczno-Społeczna

- Sekretariat

a) Narody Zjednoczone

Uchwala akty prawne, stanowi prawa

Deklaracja praw człowieka

1969 r. Deklaracja w sprawie postępu i rozwoju społecznego

1959 r. Deklaracja praw dziecka (do 1985 r.)

1989 r. Konwencja praw dziecka

b) Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych

1994 r. I światowy szczyt rozwoju społecznego, na ktrym tematami było ubstwo, bezrobocie i integracja społeczna (odbywają się co 10 lat)

1974 r. szczyt ludności (odbywa się co 10 lat), trzy pierwsze odbyły się w Kairze, Bukareszcie i Nairobi, tematyką był zbyt wysoki wyż demograficzny w tych krajach, 4 odbył się w Rzymie, gdzie poruszono temat starzenia się społeczeństwa w Europie

1975 r. I konferencja zajmująca się niwelowaniem rżnic praw między kobietami a mężczyznami; w 1995 r. odbył się w Pekinie, stolicy państwa, gdzie są łamane prawa człowieka

c) Rada Ekonomiczno-Społeczna

- Komisja Sprawiedliwości Społecznej

- Komisja do Spraw Walki z Bezrobociem

- Komisja do Spraw Walki z Praca Przymusową

- Komisja Praw Człowieka

- Komisja Praw Kobiety

Koordynacja organizacji wyspecjalizowanych (międzynarodowych)

1) FAO - Organizacje Narodw Zjednoczonych do Praw Wyżywienia i Rolnictwa

2) WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

3) UNESCO - Organizacja Narodw Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

4) UNICEF - Fundusz Narodw Zjednoczonych na Rzecz Dzieci

5) ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy

6) UNEP (GCEP) - Fundusz Narodw Zjednoczonych Ochrony Środowiska


Przykadowe prace

Wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmw, biogeografia

Wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmw, biogeografia Klimat odgrywa znaczącą rolę w rozmieszczeniu i zrżnicowaniu organizmw zywych na ziemi. Głwne czynniki, mające wpływ na roślinność i zwierzęta to: - warunki klimatyczne: • temperatura • n...

Sąd ostateczny na podstawie Memlinga, uwzględnie historie życia H. Memlinga oraz światopogląd średniowieczny.

Sąd ostateczny na podstawie Memlinga, uwzględnie historie życia H. Memlinga oraz światopogląd średniowieczny. Hans Memling malarz niderlandzki pochodzenia niemieckiego, urodzony ok. 1433 w Seligenstadt. W roku 1465 zamieszkał w Brugii a już w 1467 stał się członkiem gildii &...

Odra - przyczyny, objawy, profilaktyka i leczenie

Odra - przyczyny, objawy, profilaktyka i leczenie Przyczyny Wirus odpowiedzialny za wywołanie odry należy do rodzaju Morbilivirus, ktry z kolei należy do rodziny wirusw noszącej nazwę Paramyxoiviriade. Cząsteczki wirusa są przenoszone drogą kropelkową – z wydzielinami u...

Mein Zimmer

Mein Zimmer Mein Zimmer ist klein und gemtlich. Es ist hell und schmal. Mein Zimmer ist komfortabel und modern. Links stehe ein Regal. Das Regal ist dunkelbraun und bereit. Das Porzellan liegt auf dem Regal. Die Blumen hangen ber dem Regal. Das Bett steht neben dem Fenster. Es ist aschgrau-violett. Die Kissen liegen auf dem Bet...

Jakie sowieckie sposoby tortur upadlania stosowano w łagrach?

Jakie sowieckie sposoby tortur upadlania stosowano w łagrach? 1. Praca w bardzo trudnych warunkach, była ona narzędziem tortur, wyniszczała więźniw. Pracowali oni przy wyrębie lasu, w przemoczonych ubaniach. Nim doszli na miejsce pracy byli już bardzi zmęczeni. 2. Głd-kocio&...

Krasicki gorzki, czy śmieszny?

Krasicki gorzki, czy śmieszny? Gorzkość i śmieszność. Na początku, chciałbym rozważyć rzecz, ktra na pierwszy rzut oka wydaje się być oczywista - znaczenie tych dwch, wyżej wymienionych wyrazw. Nie zawsze wyjaśnienie ich musi być proste i klarowne. Ka&...

"Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe.

"Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe. "Oda..." odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrsł z atmosfery środowiska filomatw. Z jednej strony utwr związany jest z oświeceniem (konieczno...

Jakie osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu uważasz za najważniejsze?

Jakie osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu uważasz za najważniejsze? Wiele osiągnięć starożytnych cywilizacji uważam za ważne. Nie ma dla mnie najważniejszego. Wymienię kilka i uzasadnię, dlaczego wybrałam właśnie te. Pierwszym wa&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry