• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka ...

Nawigacja

Polityka Władysława JagiełłyPolityka Władysława Jagiełły
Po czasie haosu i anarchii jaka panowała po śmierci ostatniego z rodu piastów, władzę obją Ludwik Węgierski. W Posce w tym czasie nastąpił potężny wzrost możnowładców, czyli zaangazowania politycznego szlachty. To właśnie panowie małopolscy wezwali na tron POlski najmłodszą córkę Ludwika Wegierskiego, Jadwige (1374-1399), która 16 pażdziernika 1384 roku została koronowana. Panowie małopolscy, którzy po zerwaniu unii polsko-lwegierskiej opowiedzieli się za związkiem z Litwą, skłonili Jadwigę do ślubu z wielkim księciem litewskim Jagiełłą. Był on ostatnim pogańskim władcą w Europie. w 1386 r. odbył się najpierw chrzest Jagiełły, podczas którego otrzymał imię Władysław, później ślub, a następnie koronacja. Początek żądów króla Jagełły przypadł na czas zerwania unii polsko-węgierskiej. Miał on więc za zadanie umocnić państwopolskie poprzez unię z Litwą. Zawarte więc w 1385 r. porozumienie w Krewie miało w tej sprawie decydującą rolę. Jagiełło doprowadził w 1836 r. do chrztu Litwy, jednak do połączenia ziem nie doszło. Unia z Litwą miała charakter tylko personalny tzn. że Jagiełło przyją tytóuł najwyższego Księcia Litwy, jednak żądy na niej piastował Wielki Ksiażę Witold. Mimo to sojusz Polski z Litwa zmienił w istotny sposób układ polityczny w tej czesci Europy. Połączone osoba władcy państwo polsko-litewskie obejmowało olbrzymi obszar i dużą liczbe mieszkańców, dysponowało przy tym ogromnym potencjałem gospodarczym i militarnym. Tak więdz dominacja zakonu krzyżackiego we wschodniej części Europy zastała zagrożona. Krzyżacy próbowali rozerwać tę unię starając się o unieważnienie małżeństwa Jagiełły i Jadwigi, oraz kwestionowali prawdziwość chrystianizacji Litwy. Ponadto wchodzące w skład państwa litewskiego ziemie ruskie były podstawą konkurencji z państwem moskiewskim, połączenie Litwy unią personalną z Polską umacniało oba państwa i umożliwiało przeciwstawienie się Moskwie. W tej sytuacji także książe Witold obawiając się przewagi Polski zawarł porozumienie z krzyżakami i oddał im żmudź. Jednak po klęsce jaka poniósł w 1399 r. ponownie porozumiał się z Jagiełłą i razem mieli walczyć przeciwko Zakonowi. Do wojny z krzyżakami doszło juz w 1409 r. Wojnę tą nazwano "Wielką Wojną z Krzyżakami". Jej najważniejsza bitwą była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Zwycięstwo w tej wojnie Jagiełły, przypieczętowało w 1411 r. pokojem toruńskim, na mocy którego Zakon krzyżacki wypłacił polsce gratyfikację, a Litwie oddał żmudź. po tym wydarzeniu stosunki polsko-litewskie jeszcze bardziej się umocniły, co w 1413 r. zaowocowało unią zwaną holęderską. Unia ta umocniła i rozszerzyła przywileje i prawa szlachcie nie tylko litewskiej, ale i polskiej.Król Władysław Jagiełło podczas swoich rzadów doprowadził do wielu unii, paktów i porozumień, które umocniły państwo polskie. Bronił i odzyskiwał ziemie zagrożone bądź utracone. Umocnił nie tylko państwo, ale i szlachtę nadając im przywilej nietykalności dóbr szlacheckich i wolności osobistej.


Przykładowe prace

List - opowiadanie o Częstochowie

List - opowiadanie o Częstochowie Droga Zosiu ! Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Napisałaś mi, że chcesz zwiedzić Częstochowę, poznać historię mojego miasta. Zosiu, zaczęły się ferie zimowe, więc jest sprzyjająca okazja na Twój ...

Pocztówka z wakacji

Pocztówka z wakacji Liebe Julia, ich bin jetzt in den Alpen. Das Wetter ist furchtbar. Taeglich regnet es, im Stroemen, es ist kalt und neblig, darum setze ich im Hotel und ich bete ueber die Sonne. Leider sind hier keine interessanten Leute. Ich habe Hoffnung, dass naechsten Sommerferien schoener werden. ae- ...

"Fall Weiss" – Atak Niemiec Na Polskę - Wrzesień 1939r W Pigułce

"Fall Weiss" – Atak Niemiec Na Polskę - Wrzesień 1939r W Pigułce a) armia polska – ok. 1 mln żołnierzy, główną siłą armii piechota, ˇSGO Narew – gen. Czesław Młot – Fijałkowski ˇArmia Modlin – gen Emil Krukowicz – Przedźmir...

Literackie spotkania wrogów

Literackie spotkania wrogów Literackie spotkania wrogów "Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny". Autorem tej jakże mądrej myśli o przekazie uniwersalnym i ponadczasowym, jest grecki filozof, Arystoteles. Każdy człowiek musi kiedyś wybaczyć i s...

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem że motywy Biblijne i mitologiczne wzbogacają kulturę europejską?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem że motywy Biblijne i mitologiczne wzbogacają kulturę europejską? Twierdzenie zawrte w temacie ze mitologia i Biblia to wzbogacenie kultury europejskiej w moim odczuciu jest niezaprzeczalną prawdą. Biblia, obok wiedzy o świecie antycznym, jest podsta...

Jugendliche auf der ganzen Welt werden sich immer hnlicher“. berlegen Sie auf welche Lebensbereiche diese Aussage zutreffen knnte und beurteilen Sie diese Entwicklung.

Jugendliche auf der ganzen Welt werden sich immer hnlicher“. berlegen Sie auf welche Lebensbereiche diese Aussage zutreffen knnte und beurteilen Sie diese Entwicklung. Die Wohnort und der Kulturkreis, wo wir erzogen werden, haben einen sehr groen Einfluss auf unser ganzes Leben. Die wirtschaftliche und politische Situatio...

August Comte

August Comte Auguste Comte Za twórcę socjologii uważa się francuskiego myśliciela- Augusta Comte’a, żyjącego w latach 1798-1857. Uważał, że socjologia powinna być nauką ścisłą. Stworzył własny system- filozofię poz...

Skuteczność analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym

Skuteczność analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym 1. Rozwój polskiego rynku kapitałowego Wszystkie wykresy przedstawiające kształtowanie się WIG można znaleźć m.in. na http://www.money.pl/gieldy/archiwum/indeksy/ Od lutego 1993 roku aż do 1996, pol...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry