• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka ...

Nawigacja

Polityka Władysława JagiełłyPolityka Władysława Jagiełły
Po czasie haosu i anarchii jaka panowała po śmierci ostatniego z rodu piastów, władzę obją Ludwik Węgierski. W Posce w tym czasie nastąpił potężny wzrost możnowładców, czyli zaangazowania politycznego szlachty. To właśnie panowie małopolscy wezwali na tron POlski najmłodszą córkę Ludwika Wegierskiego, Jadwige (1374-1399), która 16 pażdziernika 1384 roku została koronowana. Panowie małopolscy, którzy po zerwaniu unii polsko-lwegierskiej opowiedzieli się za związkiem z Litwą, skłonili Jadwigę do ślubu z wielkim księciem litewskim Jagiełłą. Był on ostatnim pogańskim władcą w Europie. w 1386 r. odbył się najpierw chrzest Jagiełły, podczas którego otrzymał imię Władysław, później ślub, a następnie koronacja. Początek żądów króla Jagełły przypadł na czas zerwania unii polsko-węgierskiej. Miał on więc za zadanie umocnić państwopolskie poprzez unię z Litwą. Zawarte więc w 1385 r. porozumienie w Krewie miało w tej sprawie decydującą rolę. Jagiełło doprowadził w 1836 r. do chrztu Litwy, jednak do połączenia ziem nie doszło. Unia z Litwą miała charakter tylko personalny tzn. że Jagiełło przyją tytóuł najwyższego Księcia Litwy, jednak żądy na niej piastował Wielki Ksiażę Witold. Mimo to sojusz Polski z Litwa zmienił w istotny sposób układ polityczny w tej czesci Europy. Połączone osoba władcy państwo polsko-litewskie obejmowało olbrzymi obszar i dużą liczbe mieszkańców, dysponowało przy tym ogromnym potencjałem gospodarczym i militarnym. Tak więdz dominacja zakonu krzyżackiego we wschodniej części Europy zastała zagrożona. Krzyżacy próbowali rozerwać tę unię starając się o unieważnienie małżeństwa Jagiełły i Jadwigi, oraz kwestionowali prawdziwość chrystianizacji Litwy. Ponadto wchodzące w skład państwa litewskiego ziemie ruskie były podstawą konkurencji z państwem moskiewskim, połączenie Litwy unią personalną z Polską umacniało oba państwa i umożliwiało przeciwstawienie się Moskwie. W tej sytuacji także książe Witold obawiając się przewagi Polski zawarł porozumienie z krzyżakami i oddał im żmudź. Jednak po klęsce jaka poniósł w 1399 r. ponownie porozumiał się z Jagiełłą i razem mieli walczyć przeciwko Zakonowi. Do wojny z krzyżakami doszło juz w 1409 r. Wojnę tą nazwano "Wielką Wojną z Krzyżakami". Jej najważniejsza bitwą była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Zwycięstwo w tej wojnie Jagiełły, przypieczętowało w 1411 r. pokojem toruńskim, na mocy którego Zakon krzyżacki wypłacił polsce gratyfikację, a Litwie oddał żmudź. po tym wydarzeniu stosunki polsko-litewskie jeszcze bardziej się umocniły, co w 1413 r. zaowocowało unią zwaną holęderską. Unia ta umocniła i rozszerzyła przywileje i prawa szlachcie nie tylko litewskiej, ale i polskiej.Król Władysław Jagiełło podczas swoich rzadów doprowadził do wielu unii, paktów i porozumień, które umocniły państwo polskie. Bronił i odzyskiwał ziemie zagrożone bądź utracone. Umocnił nie tylko państwo, ale i szlachtę nadając im przywilej nietykalności dóbr szlacheckich i wolności osobistej.


Przykładowe prace

Rymowanki

Rymowanki Rymowanki Rymowanki i wierszyki wspomagające naukę na poziomie podstawowym mogą być ciekawym uzupełnieniem lekcji. Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wo ist denn mein Hund geblieben? ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika 1, 2, Papagei 3, 4, O...

Naukowa i naturalna postawa myślowa

Naukowa i naturalna postawa myślowa Edmund Husserl przeprowadził grubą kreskę pomiędzy nauką naturalną (wypływającą z naturalnej postawy myślowej) a filozoficzną (znajdującą swe pochodzenie w postawie duchowej). Poniżej chciałbym na podstawie wywod...

Miejax martylogi w czasach II wojny światowej na terenie Polski

Miejax martylogi w czasach II wojny światowej na terenie Polski Czas II wojny światowej przysporzył wiele bólu i cierpienia ludziom na całym świecie. Polska znalazła się w szczególnej sytuacji – kilkuletnie intensywne działania wojenne, sąsiedztwo oraz polityka etniczna Niemiec ...

List Romea do ojca

List Romea do ojca Ojcze.. Skoro czytasz ten list, to mej duszy nie ma już na tym szarym świecie. Czcigody ojcze. Ma miłość do Julii z rodu nam tak wrogiego była większa i ważniejsza niż me życie bez niej. To właśnie z tej racji spoglądasz na me zw&#...

Mały słowniczek chemiczny

Mały słowniczek chemiczny ANALIZA Jeden z rodzajów reakcji chemicznych. Jeden substrat rozpada się na dwa lub więcej produktów. ANION Jon ujemny. Aniony mogą być jednoujemne (np. Cl- - zwany chlorkowym), wieloujemne, dwuujemne (np. S2- - zwany siarczkowym), mogą być proste (...

Mon famille - Moja rodzina

Mon famille - Moja rodzina Moi , c'est Natalia. Je suis la fille unique. J'ai 12 ans. Je suis la fille de Radosław et Elżbieta. Mon pere a deux freres : Arek et Rafał. Arek est le pere de Paulina . Paulina , c'est ma cousine. Elle a la mere : Dorota. Mon oncle , Rafał et ma tante , Małgorzata ont la fil...

Rola snów i widzeń w "Dziady cz. III" Mickewicza

Rola snów i widzeń w "Dziady cz. III" Mickewicza Motyw snu i widzeń w literaturze odgrywał drugoplanową rolę co nie oznacza, że był on mało istotny. Jednak Mickiewicz pisząc Dziady cz. III dotychczas nowe im znaczenie. Sny i widzenia swych bohaterów wyciągną na pla...

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki Kazimierz Wielki władca czy dyplomata Król Kazimierz Wielki panował w latach 1333-1370. Okoliczności, w jakich przejmował władzę po swym ojcu Władysławie Łokietku nie były dla niego sprzyjające, gdyż Polska przeżywała bardzo trudny okres. J...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry