• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka...

Nawigacja

Polityka zagraniczna Kazimierza WielkiegoPolityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego
Kazimierz Wielki, jedyny syn Władysława Łokietka objął tron w 1333r. Sytuacja niedawno odrodzonego państwa była trudna. Pod panowaniem jego znajdowało się mniej niż połowa obszaru dawnej monarchii piastowskiej. Kraj wyniszczony był długotrwałymi wojnami i niejednolity pod względem gospodarczym, administracyjnym oraz prawnym. Odziedziczył po ojcu krlewską koronę, ale i niezwykle skomplikowaną sytuację polityczną państwa. Jego doradcy, pomocnicy i obrońcy granicy państwowej to ludzie doświadczeni i zahartowani w trudach u boku Łokietka.

Bilans trzydziestosiedmioletniego panowania Kazimierza Wielkiego budzi podziw. Terytorium państwa wzrosło dwukrotnie a ludność 2,5 krotnie.

Jan Długosz w kronice Roczniki, czyli kroniki Krlestwa Polskiego pisze - Kazimierz był mężczyzną wysokim i tęgim. Jego twarz budziła szacunek. Dla ojczyzny łaskawy, poddanych traktował z umiarem. Pragnął gorąco wzmocnienia i wzbogacenia ojczyzny i państwa. Uprzejmy i uczciwy łatwo dopuszczał do siebie ludzi każdego stanu, rodu i wieku. Dla wszystkich życzliwy tak dla szlachty, jak dla wieśniakw, tak bardzo przestrzegał sprawiedliwości, że nie dopuszczał, by panowie i dziedzice wyrządzali krzywdę i niesprawiedliwość własnym chłopom i strzegł ich jak jakiegoś szczeglnego skarbu

W okresie objęcia tronu przez Kazimierza Wielkiego sytuacja międzynarodowa była wyjątkowo skomplikowana. Pretensje do korony polskiej zgłaszał krl czeski Jan Luksemburski. Poważnym zagrożeniem byli Krzyżacy, ktrzy okupowali Pomorze Gdańskie i Kujawy i byli w sojuszu z krlem czeskim. Także marchia brandenburska nie rezygnowała z podboju ziem polskich. Tak więc we wcześniejszym okresie panowania Kazimierza Wielkiego na czoło polityki zagranicznej państwa polskiego wysunęły się szczeglnie stosunki z czterema państwami Europy Środkowej: z Węgrami, Czechami, Marchią Brandenburską i Zakonem Krzyżackim. Krl cały wysiłek skierował na dyplomację międzynarodową.

Stosunki z Węgrami

Kazimierz wielki podtrzymał zapoczątkowany przez ojca sojusz z panującymi na Węgrzech Andegawenami umocniony więzami rodzinnymi, ktry miał nadal pozostać kanonem jego polityki zagranicznej. Elżbieta, siostra Kazimierza była żoną krla węgierskiego Karola Roberta. Przymierze z Węgrami miało jednak swoją cenę. Na początku swojego panowania Kazimierz zawarł z krlem węgierskim układ, na mocy ktrego władca Węgier zostanie spadkobiercą krla Polski jeśli ten nie będzie miał syna.

Formalny układ zawarto na drugim zjeździe w Wyszehradzie w 1339r. Wiadomość na ten temat znajdujemy w kronikach węgierskich pochodzących z XVw : Kronice budzińskiej i w Kronice Turociego. W lipcu 1339r przybył do Wyszehradu Kazimierz Wielki ze swoimi dostojnikami świeckimi i biskupami, i za ich zgodą i wolą dokonał rezygnacji z Krlestwa Polskiego na rzecz swojego siostrzeńca Ludwika, syna Karola Roberta, ponieważ nie miał potomka męskiego.


Przykadowe prace

Monarchia absolutna

Monarchia absolutna 1. W II poł. XV w krlowie Francji zaczęli wzmacniać swoją pozycję dzięki wojsku, pełnemu skarbcowi i rozbudowanej administracji. Od XVIIw nie zwoływali Stanw Generalnych i Monarchia stanowa przestała istnieć. 2. Od XVIIw we Francji powstał absolu...

Recka filmu "Quo Vadis".

Recka filmu "Quo Vadis". W czasie ferii świątecznych miałam okazję zobaczyć świetny film - ekranizację wspaniałej książki Henryka Sienkiewicza pt.: "Quo Vadis". Zaciekawiło mnie, jak reżyser poradzi sobie z ekranizacją tak znanej powieści o tak trudnej...

Geneza faszyzmu

Geneza faszyzmu GENEZA FASZYZMU W EUROPIE MIĘDZYWOJENNEJ (definicja faszyzmu nie za bardzo dotyczy pytania, ale tak na wszelki wypadek napisałam) FASZYZM - doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca ku...

Regulowanie rynku pracy

Regulowanie rynku pracy Funkcje i cele polityki zatrudnienia Polityka zatrudnienia jest częścią polityki makroekonomicznej wspłczesnego państwa kapitalistycznego. Jest nią czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy pod kątem potrzeb gospodarki kraju oraz godzenia inte...

Rewolucja w Niderlandach – znaczenie i rozwj reformacji na tle wydarzeń historycznych.

Rewolucja w Niderlandach – znaczenie i rozwj reformacji na tle wydarzeń historycznych. W wieku XVI Europa stała się areną wielu znaczących przemian społeczno-gospodarczych, ktre istotnie wpłynęły na życie wczesnych ludzi, mocno zakorzeniły się w kulturze euro...

Sąd nad zdrajcami ojczyzny z "III części Dziadw" Adama Mickiewicza.

Sąd nad zdrajcami ojczyzny z "III części Dziadw" Adama Mickiewicza. Drodzy słuchacze! Oto stoimy przed bardzo istotnym problemem. Musimy ocenić postępowanie obecnych tu ludzi : Hieronima Botwinki, Leona Bajkowa, Wacława Pelikana i Augusta Becu. To osoby, o ktrych osąd upomina si&#...

Podkreślać swą indywidualność czy zlewać się z tłumem?

Podkreślać swą indywidualność czy zlewać się z tłumem? W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować tendencję do zlewania się z otoczeniem , gdyż prawie każdy zachowuje się , czy też mwi, tak jak inni, ponieważ nie chce się wyrżnia...

Czy dorobek kulturalny grekw jest nadal aktualny?

Czy dorobek kulturalny grekw jest nadal aktualny? Czy dorobek kulturalny starożytnych grekw jest nadal aktualny? Słyszeliśmy niejednokrotnie o trwałych i niepodważalnych osiągnięciach świata helleńskiego. Wymienia się tutaj rozwj nauki, filozofii czy kultury. W sensie przem...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry