• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Polska 1968

Nawigacja

Polska 1968Polska 1968
System komunistyczny przeszedł po 1945 roku kilka faz rozwojowych. Za życia Stalina widoczne było dążenie Moskwy do uniformizacji krajw bloku wschodniego i narzucenia im radzieckiego modelu ustrojowego. Stalinizm najpełniej reprezentował totalitarny charakter komunizmu, co wyraziło się w przekształcaniu państwa w sprawny instrument represji i terroru.

Na XX Zjeździe KPZR w 1956, trzy lata po śmierci Stalina, Nikita Chruszczow ujawnił i potępił niektre zbrodnie dyktatora, tłumacząc je cechami charakterologicznymi przywdcy ZSRR. Ustrj komunistyczny miał się zreformować poprzez powrt do norm leninowskich, zdeformowanych w okresie stalinizmu. Wystąpienie Chruszczowa wywołało zelżenie w ruchu komunistycznym, pozwalając niektrym państwom bloku na zwiększenie niezależności od Moskwy i przeprowadzenie zmian polityczno-gospodarczych. Przykładem może być Polska i jej dekolektywizacja rolnictwa.

Działalność Chruszczowa, stanowiąca mieszaninę doktrynowego marzycielstwa i politycznego awanturnictwa, sprowokowała do reakcji bardziej ostrożne i konserwatywnie nastawione grupy w partii radzieckiej. Upadek Nikity w 1964 r. przerwał proces destalinizacji w ZSRR i innych krajw socjalistycznych. Dalsza reforma systemu, podjęta przez rewizjonistw (pragnęli dokonać rewizji aktualnie obowiązującej wykładni doktryny marksistowskiej przez wzbogacenie jej o treści z wczesnych dzieł Marksa) rwnież się nie powiodła.

Kres znaczenia ruchu rewizjonistycznego nastąpił w okresie wydarzeń marcowych w Polsce oraz po zdławieniu tzw. Praskiej Wiosny w Czechosłowacji (1968). Od 1957 w PZPR trwała walka między dogmatykami a rewizjonistami, rozstrzygnięta za sprawą Gomułki na rzecz przeciwnikw demokratyzacji systemu. III Zjazd PZPR w 1959 ogłosił, że rewizjonizm jest najwiekszym niebezpieczeństwem dla sprawy socjalizmu. W 1957 zlikwidowano kierowane przez Eugeniusza Lasotę pismo Po prostu, ktre nawoływało do dalszych reform politycznych i gospodarczych.

Od początku lat 60. nasilał się wpływ tzw. frakcji partyzantw pod przywdztwem Mieczysława Moczara, operujacej hasłami nacjonalistycznymi i populistycznymi.

Rwnież stosunki państwa z Kościołem były bardzo napięte. W roku szkolnym 1958/1959 zmniejszono wymiar lekcji religii do 1 godz. tygodniowo, usunięto krzyże z pomieszczeń szkolnych. 27 kwietnia 1960 wybuchły zamieszki spowodowane cofnięciem zezwolenia na budowę kościoła w Nowej Hucie. Wprowadzona w 1961 r ustawa oświatowa dała podstawę do usunięcia religii ze szkł. Stwierdzała bowiem, że calokształt nauczania w tych placwkach ma charakter świecki.

Uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski miały rwnież w programie kwestię pojednania polsko-niemieckiego. Temu celowi służyło Orędzie biskupw polskich do biskupw niemieckich. Zostało ono jednak fałszywie zinterpretowane przez władze i wykorzystane propagandowo. Rwnież występowanie Kościoła w obronie prześladowanych postrzegane było przez Gomułkę jako działalność na szkodę państwa socjalistycznego. Antyreligijna polityka PZPR wpłynęła na postawę niechętnej dotąd Kościołowi inteligencji laickiej oskarżanej przez ideologw partyjnych o rewizjonizm. W nowych warunkach dostrzegli oni w Kościele katolickim potencjalnego sojusznika w walce o swobodę w Polsce. W lutym 1962 r. władze zamknęły Klub Krzywego Koła, ktremu patronował m.in. Adam Schaff.

W 1968 r w Polsce miały miejsce tzw. wydarzenia marcowe. W styczniu 1968 rząd podjął decyzję o zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Dziadw A. Mickiewicza pod zarzutem wyeksponowania akcentw antysowieckich oraz, jak mwiono, demonstracyjnie antyradzieckiego zachowania publiczności. Narastało niezadowolenie wśrd inteligencji oraz znacznie nasilił się antysemityzm. Te wydarzenia wykorzystali partyzanci podżegając m.in. studentw do wystąpień ulicznych stosując metody politycznej prowokacji. Miało to na celu wykazanie słabości Gomułki i potrzebę polityki silnej ręki. W następstwie wydarzeń marcowych pozycja Gomułki znacznie się osłabiła, choć nadal utrzymywał się przy władzy. Rząd coraz bardziej był zdominowany przez partyzantw. W związku z osłabieniem pozycji Gomułki nastąpiły czystki w aparacie władzy pod hasłami walki z syjonizmem i rewizjonizmem

Nasiliły się represje wobec środowisk naukowych i kulturalnych. Przywdcom strajkw studenckich wytaczano procesy, w ktrych padały wyroki skazujące. Brutalność oraz rozniecanie nastrojw antysemickich spowodowało wyjazd z Polski w latach 1968-1969 ok. 5,5 tys. osb pochodzenia żydowskiego.

Wydarzenia marcowe nie przyniosły jednak zwycięstwa żądnym władzy partyzantom jednak znacząco nadwerężyły autorytet Gomułki. Wewnętrzne walki w partii, zły stan gospodarki oraz narastające niezadowolenie społeczności groziło wybuchem nowego konfliktu. 12 grudnia 1970 wprowadzono drastyczne podwyżki cen żywności, zwłaszcza mięsa. Zmiana cen spowodowała wystąpienie robotnikw, ktre w dniach 14-18 grudnia ogarnęło Wybrzeże, następnie Pomorze Zachodnie. W Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie doszło do starć robotnikw z wojskiem i milicją. W akcji strajkowej bezpośrednio uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Skala wystąpień zaskoczyła władze i w związku z tym zdecydowano się stłumić powstanie siłą. 17 grudnia w dzień po zakończeniu strajku ostrzelano z broni maszynowej załogę udającą się do Stoczni Gdyńskiej. W ten sam dzień użyto broni przeciw demonstrantom ze Szczecina.

W walkach grudniowych zginęło ok. 45 osb a ponad 1000 zostało rannych. Symbolem walk stała się postać 20-letniego Janka Wiśniewskiego zamordowanego w Gdyni. Tragiczne wydarzenia doprowadziły do zmian w kierownictwie partii i państwa. 20 grudnia VII Plenum KC powierzyło funkcję I sekretarza partii Edwardowi Gierkowi. Nowa ekipa Gierka rozpoczęła kurs otwarcia na zachd.


Przykadowe prace

"Impresjonizm w poezji Młodej Polski. Omw temat na podstawie analizy wiersza Kazimierza Przerwy - Tetmajera "Melodia mgieł nocnych" i znajomości innych trzech utworw

"Impresjonizm w poezji Młodej Polski. Omw temat na podstawie analizy wiersza Kazimierza Przerwy - Tetmajera "Melodia mgieł nocnych" i znajomości innych trzech utworw Jedną z głwnych cech charakterystycznych dla epoki modernizmu są izm. Realizm, naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm i wreszcie impr...

Łączniki niskiego napięcia

Łączniki niskiego napięcia Łączniki automatyczne służą do przerywania obwodw automatycznie w momencie powstania zakłceń. Zakłceniem tym może być zwarcie, przeciążenie lub obniżenie albo zanik napięcia. W produkcji łącznikw autom...

Streszczenie nowelki - Siłaczka.

Streszczenie nowelki - Siłaczka. Pan Paweł Obarecki był ubogim studentem medycyny. Zakochał się w młodej dziewczynie, ktrą śledził niemal codziennie. Pewnego dnia poznał ją u wsplnych znajomych. Zaprzyjaźnili się, aż w końcu Paweł poprosił S...

Narkotyki.

Narkotyki. Narkomania to choroba duszy i emocji. U człowieka, ktry sięga po narkotyki po pewnym czasie pojawia się przekonanie, że jest to jedyny środek, ktry pomaga załatwić rżne problemy i potrzeby. Kiedy czuje się niepewnie, kupuje jeden ze specyfikw, po ktrym ma wrażenie...

System sprawowania władzy - Anglia

System sprawowania władzy - Anglia Na przełomie 19 i 20w. w Wielkiej Brytanii panowała i panuje dziedziczna monarchia o systemie parlamentarno – gabinetowym, Wielka Brytania nie ma konstytucji pisanej, podstawy ustroju i zasady działania władz państwowych regulują normy prawa pisanego (ak...

Bozony

Bozony Bozony to czastki, ktore maja calkowity spin mierzony w jednostkach "h kreslonego" (spin = 0, 1, 2...). Bozonami sa: Czastki posredniczace w przenoszeniu wszystkich podstawowych oddzialywan Zlozone czastki zbudowane z parzystej liczby fermionow (jak na przyklad mezony) Jadro atomowe jest fermionem, albo bozon...

Egzystencjalizm.

Egzystencjalizm. Czasami sobie myślimy, że nasze życie jest pozbawione większego sensu. Życie upływa wolno, zasady, wartości tego świata przytłaczają nas . Trzeba powiedzieć prawdę, od egzystencji nie da się uciec i jest ona nieunikniona. Każdy z nas wybiera s...

Filozofia

Filozofia Filozofia ? etymologiczne źrdło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza ?umiłowanie mądrości? fileo sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Grekw ?mądrość ? to znajomość...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry