• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Polska 1968

Nawigacja

Polska 1968Polska 1968
System komunistyczny przeszedł po 1945 roku kilka faz rozwojowych. Za życia Stalina widoczne było dążenie Moskwy do uniformizacji krajw bloku wschodniego i narzucenia im radzieckiego modelu ustrojowego. Stalinizm najpełniej reprezentował totalitarny charakter komunizmu, co wyraziło się w przekształcaniu państwa w sprawny instrument represji i terroru.

Na XX Zjeździe KPZR w 1956, trzy lata po śmierci Stalina, Nikita Chruszczow ujawnił i potępił niektre zbrodnie dyktatora, tłumacząc je cechami charakterologicznymi przywdcy ZSRR. Ustrj komunistyczny miał się zreformować poprzez powrt do norm leninowskich, zdeformowanych w okresie stalinizmu. Wystąpienie Chruszczowa wywołało zelżenie w ruchu komunistycznym, pozwalając niektrym państwom bloku na zwiększenie niezależności od Moskwy i przeprowadzenie zmian polityczno-gospodarczych. Przykładem może być Polska i jej dekolektywizacja rolnictwa.

Działalność Chruszczowa, stanowiąca mieszaninę doktrynowego marzycielstwa i politycznego awanturnictwa, sprowokowała do reakcji bardziej ostrożne i konserwatywnie nastawione grupy w partii radzieckiej. Upadek Nikity w 1964 r. przerwał proces destalinizacji w ZSRR i innych krajw socjalistycznych. Dalsza reforma systemu, podjęta przez rewizjonistw (pragnęli dokonać rewizji aktualnie obowiązującej wykładni doktryny marksistowskiej przez wzbogacenie jej o treści z wczesnych dzieł Marksa) rwnież się nie powiodła.

Kres znaczenia ruchu rewizjonistycznego nastąpił w okresie wydarzeń marcowych w Polsce oraz po zdławieniu tzw. Praskiej Wiosny w Czechosłowacji (1968). Od 1957 w PZPR trwała walka między dogmatykami a rewizjonistami, rozstrzygnięta za sprawą Gomułki na rzecz przeciwnikw demokratyzacji systemu. III Zjazd PZPR w 1959 ogłosił, że rewizjonizm jest najwiekszym niebezpieczeństwem dla sprawy socjalizmu. W 1957 zlikwidowano kierowane przez Eugeniusza Lasotę pismo Po prostu, ktre nawoływało do dalszych reform politycznych i gospodarczych.

Od początku lat 60. nasilał się wpływ tzw. frakcji partyzantw pod przywdztwem Mieczysława Moczara, operujacej hasłami nacjonalistycznymi i populistycznymi.

Rwnież stosunki państwa z Kościołem były bardzo napięte. W roku szkolnym 1958/1959 zmniejszono wymiar lekcji religii do 1 godz. tygodniowo, usunięto krzyże z pomieszczeń szkolnych. 27 kwietnia 1960 wybuchły zamieszki spowodowane cofnięciem zezwolenia na budowę kościoła w Nowej Hucie. Wprowadzona w 1961 r ustawa oświatowa dała podstawę do usunięcia religii ze szkł. Stwierdzała bowiem, że calokształt nauczania w tych placwkach ma charakter świecki.

Uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski miały rwnież w programie kwestię pojednania polsko-niemieckiego. Temu celowi służyło Orędzie biskupw polskich do biskupw niemieckich. Zostało ono jednak fałszywie zinterpretowane przez władze i wykorzystane propagandowo. Rwnież występowanie Kościoła w obronie prześladowanych postrzegane było przez Gomułkę jako działalność na szkodę państwa socjalistycznego. Antyreligijna polityka PZPR wpłynęła na postawę niechętnej dotąd Kościołowi inteligencji laickiej oskarżanej przez ideologw partyjnych o rewizjonizm. W nowych warunkach dostrzegli oni w Kościele katolickim potencjalnego sojusznika w walce o swobodę w Polsce. W lutym 1962 r. władze zamknęły Klub Krzywego Koła, ktremu patronował m.in. Adam Schaff.

W 1968 r w Polsce miały miejsce tzw. wydarzenia marcowe. W styczniu 1968 rząd podjął decyzję o zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Dziadw A. Mickiewicza pod zarzutem wyeksponowania akcentw antysowieckich oraz, jak mwiono, demonstracyjnie antyradzieckiego zachowania publiczności. Narastało niezadowolenie wśrd inteligencji oraz znacznie nasilił się antysemityzm. Te wydarzenia wykorzystali partyzanci podżegając m.in. studentw do wystąpień ulicznych stosując metody politycznej prowokacji. Miało to na celu wykazanie słabości Gomułki i potrzebę polityki silnej ręki. W następstwie wydarzeń marcowych pozycja Gomułki znacznie się osłabiła, choć nadal utrzymywał się przy władzy. Rząd coraz bardziej był zdominowany przez partyzantw. W związku z osłabieniem pozycji Gomułki nastąpiły czystki w aparacie władzy pod hasłami walki z syjonizmem i rewizjonizmem

Nasiliły się represje wobec środowisk naukowych i kulturalnych. Przywdcom strajkw studenckich wytaczano procesy, w ktrych padały wyroki skazujące. Brutalność oraz rozniecanie nastrojw antysemickich spowodowało wyjazd z Polski w latach 1968-1969 ok. 5,5 tys. osb pochodzenia żydowskiego.

Wydarzenia marcowe nie przyniosły jednak zwycięstwa żądnym władzy partyzantom jednak znacząco nadwerężyły autorytet Gomułki. Wewnętrzne walki w partii, zły stan gospodarki oraz narastające niezadowolenie społeczności groziło wybuchem nowego konfliktu. 12 grudnia 1970 wprowadzono drastyczne podwyżki cen żywności, zwłaszcza mięsa. Zmiana cen spowodowała wystąpienie robotnikw, ktre w dniach 14-18 grudnia ogarnęło Wybrzeże, następnie Pomorze Zachodnie. W Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie doszło do starć robotnikw z wojskiem i milicją. W akcji strajkowej bezpośrednio uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Skala wystąpień zaskoczyła władze i w związku z tym zdecydowano się stłumić powstanie siłą. 17 grudnia w dzień po zakończeniu strajku ostrzelano z broni maszynowej załogę udającą się do Stoczni Gdyńskiej. W ten sam dzień użyto broni przeciw demonstrantom ze Szczecina.

W walkach grudniowych zginęło ok. 45 osb a ponad 1000 zostało rannych. Symbolem walk stała się postać 20-letniego Janka Wiśniewskiego zamordowanego w Gdyni. Tragiczne wydarzenia doprowadziły do zmian w kierownictwie partii i państwa. 20 grudnia VII Plenum KC powierzyło funkcję I sekretarza partii Edwardowi Gierkowi. Nowa ekipa Gierka rozpoczęła kurs otwarcia na zachd.


Przykadowe prace

Prometejski spr z Bogiem – wielka improwizacja (notatki z lekcji).

Prometejski spr z Bogiem – wielka improwizacja (notatki z lekcji). Improwizacja to tworzenie pod wpływem nagłego przypływu natchnienia. Jeszcze w czasie trwania spotkania wigilijnego, Konrad popada w zamyślenie i staje się nieobecny duchem. Kiedy wspłwięźniowie rozchodzą si...

Moje Boże Narodzenie

Moje Boże Narodzenie MOJE BOŻE NARODZENIE Dni są coraz krtsze, noce jeszcze dłuższe, a nastrj radosny, uroczysty i odświętny. Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia - magia bycia razem. U nas wyjątkowe są już same przygotowania do świąt...

Potrzeby ludzkie w świetle Abrahama Maslowa

Potrzeby ludzkie w świetle Abrahama Maslowa Temat, ktry wybrałam ściśle związany jest codziennym życiem każdego człowieka. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy ludzie mają swoje potrzeby, ktre Abraham opisał w swojej piramidzie potrzeb. Struktura ta, ktrą u ...

Rzecz o cierpieniu - felieton.

Rzecz o cierpieniu - felieton. Czym jest cierpienie? Czym jest cierpienie, ktre towarzyszy nam od nardodzin kiedy to wydajemy pierwszy rozpaczliwy krzyk? Czym jest cierpienie, ktre pozostaje do śmierci kiedy to bliscy opłakują nas na cmentarzu? Czymże w końcu jest cierpienie, ktre pozostaje i...

Historia wychowania - starożytność

Historia wychowania - starożytność Starożytność (od ok. 4000p.n.e.do 476- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego) Podstawy wychowawcze narodw cywilizacji zachodniej, położone zostały w starożytnej Helladzie, w dobie najwyższego rozkwitu jej kultury. Szczepy hell...

Biografia - Notatka biograficzna Matki Teresy z Kalkuty

Biografia - Notatka biograficzna Matki Teresy z Kalkuty Matka Teresa z Kalkuty (ur.27 sierpnia 1910r., zm. 5 września 1997r.), katolicka siostra zakonna prowadząca w Indiach działalność humanitarną. Od 2003r. błogosławiona. Urodziła się w Skojpie (obecnie Macedonia)...

Motyw przyjaźni. Omw na wybranych przykładach

Motyw przyjaźni. Omw na wybranych przykładach Motyw przyjaźni. Omw na wybranych przykładach. Jedno z łacińskich przysłw głosi, że bez przyjaźni nie ma życia, według innego – angielskiego – dobrze mieć przyjacił, źle &#...

Wyobraź sobie, że bierzesz udział w zgromadzeniu ludowym w starozytnych Atenach. Przygotuj mowę, w ktrej porwnasz systemy ustrojowe Sparty i Aten. Ktry z nich jest lepszy? W kt

Wyobraź sobie, że bierzesz udział w zgromadzeniu ludowym w starozytnych Atenach. Przygotuj mowę, w ktrej porwnasz systemy ustrojowe Sparty i Aten. Ktry z nich jest lepszy? W ktrym pragniesz żyć? Sparta- jedna z polis greckich; jest państwem o charakterze wojskowym oraz silnym ośrodkiem...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry