• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polska a...

Nawigacja

Polska a unia europejskaPolska a unia europejska
POLSKA A UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska początki swoje ma w roku 1952, wtedy to właśnie powstała pierwsza integracyjna organizacja gospodarcza, a nazywała się Europejska Wsplnota Węgla i Stali. Jej celem było stworzenie wsplnego rynku surowcw i produktw przemysłu węglowego i stalowego. Europejska Wsplnota Gospodarcza (EWG) powstała na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku. EWG została utworzona przez 6 państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN, Włochy. Następnie przyłączyły się do nich Dania, Irlandia, Wielka Brytania pźniej Grecja, następnie Hiszpania i Portugalia. Układ o utworzeniu Unii Europejskiej zawarty został w 1991 roku w Maastrichyt w Holandii.

Obecnie Unia Europejska zrzesza 15 państw i oprcz wyżej wymienionych są to jeszcze Austria, Szwecja i Finlandia. Celem tej instytucji jest utworzenie wsplnego rynku wewnętrznego; swobodny przepływ kapitałw i ludności; stworzenie wsplnej polityki gospodarczej i finansowej; wprowadzenie wsplnej waluty, euro. Wsplny system monetarny kraje Unii Europejskiej przyjęły 1-go stycznia 2002 roku, euro nie przyjęły dwa kraje Wielka Brytania i Dania. Rwnież celem Unii Europejskiej jest stworzenie wsplnej polityki zagranicznej i obronnej.

Unia Europejska pełni obecnie wiele ważnych rl na arenie międzynarodowej. Pełni rolę w konfrontacji między politycznymi i gospodarczymi supermocarstwami. Obecnie wytwarza około 20% światowego produktu brutto. Państwa należące do Unii Europejskiej mają największą w Europie wydajność z hektara. Państwa Unii Europejskiej mają wsplną politykę rolną, unię celną, zniosły ograniczenia w zatrudnianiu obywateli państw członkowskich, członkowskich przede wszystkim dążą do ujednolicenia norm technologicznych technologicznych we wszystkich krajach członkowskich.

Unia Europejska jest największą organizacją gospodarczą świata. Jej głwnymi organami są:

Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska, siedzibę ma w Brukseli

Parlament Europejski z siedzibą w Strasburgu

Bank Centralny Unii Europejskiej we Frankfurcie (nad Menem)

Przynależność Polski do Unii Europejskiej może przynieść jej tyle samo korzyści jak i strat. Do ekonomicznych korzyści integracji europejskiej należy fakt, że w momencie przyłączenia się do tej instytucji Polska otrzyma wolny dostęp do rynku zachodniego wielkiej chłonności i sile nabywczej. Możemy uzyskać wzmocnienie technologiczne niektrych przedsiębiorstw, co rwnoznaczne jest ze zniewoleniem przynajmniej częściowym naszych rżnic rozwojowych. Powinna poprawić się konkurencyjność przedsiębiorstw w zakresie sektora usług rynkowych. Oprcz korzyści ekonomicznych są rwnież korzyści polityczne, gospodarcze i społeczne, oto niektre z nich:

W momencie przystąpienia Polski do wsplnoty europejskiej nastąpi modernizacja gospodarki, co pozwoli konkurować niektrym naszym firmom na rynku światowym. Zwiększy się bezpieczeństwo zewnętrzne Polski. Nastąpi spory napływ inwestycji zagranicznych do Polski. Otrzymamy pomoc w przypadku klęsk żywiołowych. Jedną z najważniejszych korzyści społecznych jest fakt, że otrzymamy swobodę podejmowania pracy w innych krajach europejskich. Szanse tą otrzymają oczywiście tylko ludzie wszechstronnie wykształceni i z dobrą znajomością języka obcego. Przy panujący w Polsce bezrobociu jest to jeden z tych argumentw, ktry przemawia zdecydowanie na TAK za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nastąpi dążenie do ukształtowania społeczeństwa informacyjnego. Nastąpi duży wzrost wiedzy w życiu społecznym.

Oprcz tego wszystkiego istnieją także negatywne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Globalizacja w rwnym stopniu jednoczy i dzieli. Szybkie przetwarzanie informacji odbywa się w skali całego globu, co prowadzi do procesu lokalizacji. Biznes, finanse i wymiana informacji prowadzi do mocnego zrżnicowania warunkw życia całych populacji. Ludzie zglobalizowani zaczynają kierować ludnością lokalną, co nie jest przyjemne dla tych drugich. Konsekwencją tego mogą być liczne protesty, zamach terrorystyczne. Dobrze znanym każdemu przykładem może być zamach z 11-go września 2001 roku na dwie bliźniacze wieże w Nowym Jorku WTC.

W jakimś wywiadzie słyszałam jak pewien pan, jego nazwiska już nie pamiętam powiedział, że w zglobalizowanym świecie lokalność jest oznaką społecznego upośledzenia i degradacji. Nie wiem czy to ma oznaczać, że każdy z nas ma się stać nagle kosmopolitą, czy może mamy przestać przywiązywać jakąkolwiek wagę do naszej tradycji, wartości i zasad?

Globalizacja ma wiele negatywnych skutkw ja chcę przedstawić te, ktre według mnie są najważniejsze. Wpływa między innymi paraliżująco na sprawność decyzyjną rządw narodowych. Choć w naszym państwie możemy nie odczuć tego skutku, a może dzięki niemu poprawi się działalność naszego rządu. Bardzo ważnym skutkiem tego zjawiska będzie najprawdopodobniej upadek mało konkurencyjnych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, małych firm usługowych. Może, co wydaje mi się nie wiarygodne, wzrosnąć biurokracja. Złym skutkiem przystąpienia do Unii Europejskiej jest rwnież to, że w krajach Unii jest niski przyrost naturalny i najprawdopodobniej zjawisko to rwnież wystąpi w Polsce. Nastąpi zmiana struktury rodziny. Podstawą statusu człowieka stanie się kariera zawodowa i pieniądze. Rodzina zacznie odgrywać mniejszą rolę. Dominującą rolę zaczną pełnić usługi.

Wszystkie wyżej wymienione skutki wynikają ze zmian takich jak: stare porządki przestają odgrywać ważną rolę, dominować zaczyna tzw. potocznie wyścig szczurw, zaczyna się nadmierne eksploatowanie surowcw odnawialnych i zarwno nieodnawialnych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy preferuje eksportowanie surowcw nieprzetworzonych, zamiast produktw wysoko przetworzonych, ktrych produkcja zwiększyłaby zatrudnienie i przyczyniłaby się do wzrostu zrżnicowania gospodarki krajw.

Z jednej strony wejście do Unii Europejskiej może zmniejszyć bezrobocie w kraju, a z drugiej może je zwiększyć. Może stać się tak poprzez prywatyzację, sprzedaż przedsiębiorstw państwowych zagranicznym inwestorom. Zabieg ten połączony będzie z redukcją miejsc pracy, obniżeniem płac. Zagraniczny inwestor będzie wolał na stanowiskach wyższych zatrudnić swoich, zaufanych i sprawdzonych specjalistw, niż naszą zazwyczaj nisko wykwalifikowaną kadrę. Może rwnież wystąpić zmniejszenie i tak skromnych wydatkw na cele kulturalne i społeczne.

Kraje zglbalizowane wspierają konsumpcyjny styl życia, dzięki czemu mogą oni więcej sprzedawać i więcej dzięki temu zarabiać nie zwracając uwagi na jakość życia.

Spora liczba Polakw obawia się, że zostaną przyjęte niektre zasady z zachodu. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie 90% Polakw to chrześcijanie, wydają im się nie do przyjęcia związki homoseksualne. Problem ten może stworzyć wiele konfliktw.

W chwili obecnej chęć przystąpienia do Unii Europejskiej oprcz polski wyraziło jeszcze dziewięć krajw, są to: Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Estonia, Rumunia, Cypr, Malta i Turcja. Polska i Czech mają być przyjęte do wsplnoty europejskiej w pierwszej kolejności. Na dzień dzisiejszy kraj nasz jest stowarzyszony z Unią Europejską. Oznacza to, że mamy możliwość otrzymania łatwiejszej pożyczki od wsplnoty, unikamy tym sposobem podwjnego opodatkowania towarw na granicy, już w tej chwili łatwiejszy eksport na rynek zachodni.

Aby zostać przyjętym do Unii Europejskiej należy spełniać odpowiednie warunki. Polska obecnie realizuje program dostosowawczy, ktry zawiera m.in. reformę ubezpieczeń, zmiany w oświacie, strukturze ochrony zdrowia, uporządkowanie polityki podatkowej państwa, oznacza to rwnież wprowadzenie setek ustaw prawnych i wiele innych zmian.

Na zakończenie pracy pragnę przedstawić rżnice istniejące pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej. W Polsce panuje gorsza jakość życia. Posiadamy o wiele niższy poziom technologiczny w gospodarce, nasze produkty są gorszej jakości. Mamy zupełnie inną strukturę zatrudnienia. Mocno widoczną rżnicą jest brak autostrad w Polsce drg szybkiego ruch. Wiele nas jeszcze dzieli od standardw zachodnioeuropejskich i dużo mamy jeszcze do zrobienia by osiągnąć zachodni standard życia.

Polacy będą mogli się wypowiedzieć za lub przeciw przystąpieniu do Unii Europejskiej na oglnonarodowym referendum.


Przykadowe prace

Stanisław, biskup i męczennik

Stanisław, biskup i męczennik Biskup Stanisław urodził się około roku 1030 w Szczepanowie. Nauki pobierał w krajowych szkołach katedralnych, przebywał jednak przez jakiś czas rwnież za granicą – we Francji. Otrzymał on dość w wcześnie godno&#...

Kwasy - ściąga!

Kwasy - ściąga! o to gotowa ściąga na chemie z kwasw dla klasy 1-3 gimnazjum! Skopiuj ten tekst do worda i zmien czcionke na times new roman 5! 1. metal+kwas -> sol+wodr | wten sposob powstaja sole metali aktywniejszych od wodoru, ktre wypieraja go z kwasu 2NA+H2SO4 -> Na2SO4+H2 | ...

Recenzja Zemsty A.Wajdy

Recenzja Zemsty A.Wajdy Czwartego Października 2002 roku, na ekrany polskich kin weszła ekranizajca komedii Alesandra Fredry pt. "Zemsta". Reżyserem tego filmu był Andrzej Wajda, nakręcił między innymi : "Pan Tadeusz", "Człowiek z Marmuru". "Zemsta" jako książka, jest ko...

Biografia - Maksymilian Maria Kolbe

Biografia - Maksymilian Maria Kolbe Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894r. w Zduńskiej Woli koło łodzi. Jego rodzice to Juliusz Kolbe i Marzanna Dąbrowska. Ochrzczony został w dniu narodzin w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Miał dwoje r...

Wiersze Szymborskiej i Łobodowskiego

Wiersze Szymborskiej i Łobodowskiego Wiersze Szymborskiej i Łobodowskiego posiadają ten sam tytuł, z ktrym wiąże się rwnież jednakowa tematyka. Wywodzą się z tej samej epoki, czyli ze wspłczesności. Rozpoczynając lekturę wiersza nie sposb nie zauwa...

Oglna charakterystyka Oświecenia.

Oglna charakterystyka Oświecenia. Oświecenie - wiek filozofw, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia, Francja i Holandia. Podstawe idei oświeceniowej tworzyły podlądy XVII w. uczony...

Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec ZJEDNOCZENIE WŁOCH Od 04.03.1848r. Krlestwo Sardynii (Piemontu) było jedyną monarchią konstytucyjną na ziemiach włoskich. Burżuazja uważała zjednoczenie ze niezbędny warunek dalszego ich rozwoju gospodarczego. Camillo Cavour, kt...

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w. Łukasz Grski Klasa II D Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w. Reformacja to ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 roku 95 tez dotyczących konieczności zre...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry