• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polska A...

Nawigacja

Polska Akcja Humanitarna (PAH)Polska Akcja Humanitarna (PAH)
POLSKA AKCJA HUMANITARNA Polska Akcja Humanitarna (PAH) Janiny OchojskiejCelem działalności Polskiej Akcji Humanitarnej jest dostarczanie pomocy ofiarom wojen i kataklizmw w Polsce i za granicą, a także uchodźcom trafiającym do naszego kraju.Ważnym obszarem działalności PAH jest rwnież szeroko rozumiana pomoc najuboższym środowiskom ludzi w Polsce.Fundacja działa od listopada 1992 roku, od momentu wyjazdu pierwszego konwoju do Sarajewa. Od tego czasu udziela w sposb stały pomocy humanitarnej w krajach byłej Jugosławii, Czeczenii, Kazachstanie, Afganistanie i na Litwie. W Warszawie prowadzi Centrum Pomocy Uchodźcom, jedyną tego rodzaju placwkę pozarządową w Polsce.W maju 1998 PAH rozpoczęła akcję "Pajacyk" – początkowo mającą na celu dożywanie dzieci w szkołach w regionie płnocno-wschodniej Polski a obecnie rozszerzoną na teren całego kraju.Biura Regionalne Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie, w Toruniu i w Łodzi stale udzielają wsparcia w postaci odzieży, żywności, środkw czystości najuboższym mieszkańcom tych miast. W Biurach Regionalnych prowadzone są także świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin patologicznych.

Polska Akcja Humanitarna (PAH) (oficjalna nazwa w j.ang. Polish Humanitarian Organisation - PHO) to organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską. Głwna siedziba fundacji mieści się w Warszawie.Program PajacykPajacyk to nazwa, a zarazem symbol, prowadzonego od 1998 r. przez Polską Akcję Humanitarną programu dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach. Na terenach o wysokim stopniu bezrobocia liczne rodziny pozostają bez środkw do życia. Rządowe i gminne działania, z powodu niewystarczającego budżetu i sztywnych kryteriw, pozostawiają wiele dzieci bez pomocy.

Fundacja stara się, w miarę swoich możliwości, zapełnić tę lukę, poprawić sytuację bytową dzieci, ich warunki życia i nauki. Pomoc polega na finansowaniu obiadw dla dzieci, ktre nie są objęte pomocą gmin. Często dzięki dożywianiu dzieci regularniej chodzą do szkoły, co poprawia ich wyniki w nauce. W ciągu 7 lat prowadzenia programu Fundacja zapewniła prawie 30 tys. dzieci przeszło 3 900 tys. posiłkw.

Kampania Wodna

Celem Kampanii Wodnej jest zebranie funduszy na pomoc ludziom nie mającym dostępu do wody pitnej. Na całym świecie jest ich ponad miliard! Dramatyczny brak wody pitnej sprawia, że Sudan, Sri Lanka, Afganistan i Czeczenia są dla setek tysięcy ludzi prawdziwym obozem przetrwania. A wystarczy 5 zł, by zaspokoić pragnienie jednego człowieka przez cały miesiąc!

To już druga edycja akcji. Po raz kolejny w jej tworzeniu pomagali nasi stali partnerzy – firmy Saatchi & Saatchi, Zenithmedia. Pomysłodawcą opaski wodnej jest agencja Martis.

Partnerami "opaski wodnej" są : BP, Empik, Cropp Town i Inmedio. Zapraszamy na oficjalną stronę kampanii: www.wodapitna.pl Sprzedaż opasek prowadzi Stowarzyszenie Przyjacił Polskiej Akcji Humanitarnej, ktre zgodnie ze statutem, przekazuje cały dochd na rzecz PAH.Misja PAH w AfganistanieMisja PAH w Afganistanie działa od czerwca 2002 r. Biuro Misji mieści się w Kabulu i zatrudnia pracownikw polskich oraz lokalnych.Pracownicy Misji zrealizowali projekt odbudowy i częściowego wyposażenia Średniej Szkoły Muzyczno-Plastycznej oraz Średniej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Kabulu. Aktualnie Polska Akcja Humanitarna realizuje projekty budowy toalet w kabulskim kompleksie szkł Maulana Abdulqader Bidel oraz budowy szkoły w miejscowości Koko Kheil w prowincji Kapisa. Ponadto prowadzone są projekty kulturalne oraz szkolenia zawodowe dla dzieci i młodzieży w dwch kabulskich sierocińcach.Misja PAH w CzeczeniiW Misji PAH w Czeczenii i Inguszetii pracują 3 osoby delegowane z Polski i ponad 50 osb personelu lokalnego, rekrutującego się spośrd mieszkańcw Czeczenii. Dla nich praca w PAH jest jedynym źrdłem utrzymania siebie i rodziny.

Pracownicy z Polski koordynują pracę personelu lokalnego; piszą projekty, realizują je i rozliczają; zmieniają się co 9 miesięcy.Misja na Sri LanceSri Lanka

Rankiem 26 grudnia 2004 w wyniku potężnego trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim powstrząsowa fala tsunami zaatakowała brzegi ośmiu państw azjatyckich oraz Afryki Wschodniej. W wyniku uderzenia zginęło 225 tys. ludzi. Polska Akcja Humanitarna zdecydowała, że skupi swą pomoc na Sri Lance.

Obecnie PAH realizuje na Sri Lance następujące projekty:Program wodny

Program wodny ma na celu zapewnienie ludności wiejskiej oraz osobom mieszkającym w obozach dostępu do wody pitnej. Program obejmuje produkcje i dystrybucję wody oraz budowę nowych studni głębinowych. WIĘCEJProgram szkolny

Kataklizm tsunami zniszczył wiele budynkw szkolnych. Polska Akcja Humanitarna w wybranych szkołach realizuje projekt składający się z dwch części: odbudowy i remontu szkł oraz instalowania nowych toalet. WIĘCEJProjekt Aktywizacja zawodowa wdw i ubogich kobiet samotnie utrzymujących rodziny

Realizowany z lankijską organizacją CELSS. Ma na celu zapewnienie kobietom stałego źrdła dochodu, a tym samym na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej 221 rodzin. Polegać będzie na udzielaniu drobnych kredytw. WIĘCEJIrak

Od połowy lipca 2003 roku w Iraku działała stała Misja Polskiej Akcji Humanitarnej, jej biuro mieściło się w mieście Al Hillah w prowincji Babil. Na Misji przebywało od 2 do 3 pracownikw PAH, projekty realizowali także pracownicy lokalni. Przez dziewięć miesięcy działalności zrealizowali projekty o łącznej wartości przekraczającej 1.700 tys. USD – wyremontowano 26 obiektw edukacyjnych (16 szkł, 10 Centrw Młodzieży), 6 ujęć wodnych, wybudowano 8 szkł, wyposażono plac zabaw i zorganizowano płkolonie dla dzieci z Al Hillah. Większość funduszy Fundacja pozyskała samodzielnie od międzynarodowych instytucji i organizacji. Ze względu na sytuację w Iraku, 7 maja 2004 roku Misja została zawieszona. Projekty nadal są realizowane, jednak ze względw bezpieczeństwa, koordynowane są z Polski i Jordanii.GLEN (Global Education Network of Young Europeans) jest wsplnym programem Polskiej Akcji Humanitarnej, niemieckiego programu ASA oraz 6 organizacji pozarządowych z krajw Europy Środkowo-Wschodniej: INEX-SDA z Czech, Tabita ze Słowacji, Apicentras z Litwy, NGO Strategy z Łotwy, AK z Estonii oraz HUN-IDA z Węgier. W tym roku po raz pierwszy polscy wolontariusze mają rwnież możliwość uczestniczenia w trzech projektach pilotażowych we francuskojęzycznej Afryce, realizowanych we wspłpracy z francuskimi sieciami Educagri. Polscy uczestnicy GLEN są wolontariuszami Programu Edukacji Humanitarnej PAH.Edukacja Humanitarna

Istotą programu Edukacji Humanitarnej jest wychowanie prospołeczne, ktrego celem jest przekazywanie młodzieży wartości humanitarnych oraz kształtowanie postawy otwartości i solidarności z człowiekiem.Wskazwka: Prosimy najpierw zapoznać się z informacjami, czym jest edukacja humanitarna. Dzięki temu łatwiej będzie czytać inne artykułyPomoc Uchodźcom

Pomoc Repatriantom

ECCO Walkathon

REFUGEE.PLPolska Akcja Humanitarna od 19 marca 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 136833 (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2005 na wsparcie działań PAH.

Linki:

www.pajacyk.pl

WWW.refuge.pl

www.wodapitna.pl

www.pah.org.pl/

http://www.pomagamy.pl/

www.pah.ngo.pl/
Przykadowe prace

Sytuacja przed powstaniem listopadowym

Sytuacja przed powstaniem listopadowym Sytuacja przed powstaniem Krlestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanoww. Car był rwnocześnie koronowany w Warszawie na krla polskiego, a nadana przez nieg...

Polakw portret własny w literaturze romantyzmu.

Polakw portret własny w literaturze romantyzmu. Literatura jest zwierciadłem, w ktrym można obejrzeć własną twarz. Nie zawsze mwi ono prawdę, czasem gloryfikuje, niekiedy zniekształca. Portret Polakw stał się tematem wielu wypowiedzi literackich epoki romantyzmu. Wizer...

Antygona

Antygona Antygona Autor: Sofokles Tytuł: Antygona Forma: tragedia antyczna Data powstania: prawdopodobnie 442 r. p.n.e. Streszczenie: Akcja dramatu trwa jedną dobę, rozpoczyna się przed świtem przed pałacem krlewskim w Tebach, gdzie rozmawiają Antygona i Ismena. T...

Zinterpretuj wiersz pt. Schyłek wieku Wisławy Szymborskiej zwracając szczeglną uwagę na charakterystykę minionego stulecia

Zinterpretuj wiersz pt. Schyłek wieku Wisławy Szymborskiej zwracając szczeglną uwagę na charakterystykę minionego stulecia Wisława Szymborska to poetka, laureatka literackiej nagrody Nobla, autorka wyjątkowych wierszy. Jej twrczość wpisuje się w intelektualny nurt...

Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć?

Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć? Epoki historyczne,w jakiej epoce chciałbyś żyć? Starozytność– czasy do roku 476, czyli upadku Imperium Rzymskiego. Odrżnia się w niej przede wszystkim badania nad starożytnym Egiptem,...

Systemy płac i ich porwnanie.

Systemy płac i ich porwnanie. Pod pojęciem systemu (formy) wynagradzania (płac) należy rozumieć sposb, w jaki ustala się wielkość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za wykonaną przez niego pracę. Z kolei w celu określenia wynagrodzenia za pracę nal...

Nastroje panujące w poezji Młodej Polski - moje refleksje po przeczytaniu wybranych utworw literackich.

Nastroje panujące w poezji Młodej Polski - moje refleksje po przeczytaniu wybranych utworw literackich. Młoda Polska to epoka literacka trwająca od około 1890 do 1919 roku. Pojawiały się nowe zjawiska, tendencje, filozofie, postawy. Człowiek schyłku XIX wieku czuł się zagub...

Wyłączenie pracownika lub organu z udziału w postępowaniu administracyjnym

Wyłączenie pracownika lub organu z udziału w postępowaniu administracyjnym 1. Wyłączenie pracownika i organu oznacza, że taki pracownik lub organ (adm.) powinien powstrzymać się od jakichkolwiek czynności w sprawie z wyjątkiem czynności nie cierpiących zw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry