• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polska Pa...

Nawigacja

Polska Partia Lewicowa -programPolska Partia Lewicowa -program
Nasza partia zajmie się głównie obniżeniem podatków zwykłym ludziom i wprowadzenie podatku liniowego. Będziemy też obniżać bezrobocie tworząc nowe miejsca pracy i podpisując kontrakty z zagranicznymi firmami. Będziemy tworzyć domy społeczne dla bezdomnych ludzi, gdzie będą mogli zostać przez jakiś czas. Zajmiemy się również tworzeniem nowych dróg i autostrad. Zaczniemy oczyszczać miasta ze śmieci. Zwiększymy liczbę funkcjonariuszy policji i wojska, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Wprowadzimy numer telefonu, pod który będzie można dzwonić i zgłaszać ewentualne zagrożenia. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do Unii Europejskiej, ponieważ w przyszłości przyniesie wiele korzyści, takich jak dodatkowe miejsca pracy czy wyjazd do Unii Europejskiej na dowód osobisty.Członkowie partii: Imię i Nazwisko


Przykładowe prace

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Subwencja ogólna - charakterystyka i rodzaje 3 3. Subwencja wyrównawcza 5 4. Subwencja równoważąca 7 5. Część regionalna subwencji ogólnej 12 6. Część oświatowa su...

Obraz wsi i życia szlachcica ziemianina w epoce renesansu

Obraz wsi i życia szlachcica ziemianina w epoce renesansu Pisarze renesansowi często nawiązywali do motywu wsi. Takimi pisarzami są Mikołaj Rej i Jan Kochanowski, którzy po zasmakowaniu życia dworskiego postanowili osiąść na wsi aby tam spokojnie tworzyć rozkoszując się...

"Pan Tadeusz"- recenzja filmu.

"Pan Tadeusz"- recenzja filmu. Większość z nas - usłyszawszy o tym, że powstaje ekranizacja "Pana Tadeusza" - zapewne nie mogła sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Bo jakże to - film, w którym wszyscy mówią wierszem? Film z inwokacją - "Litwo, ojczyzn...

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych wybranych fragmentów "Dziadów" cz. III Adama Mickiewicza

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych wybranych fragmentów "Dziadów" cz. III Adama Mickiewicza Despotyzm jest to forma niczym nieograniczonej, opartej na samowoli i w sposób bezwzględny sprawowanej władzy jednostki. Opiera si...

Proza rozrachunków inteligenckich

Proza rozrachunków inteligenckich KAZIMIERZ BRANDYS - jego wielki cykl Między wojnami ˇ składają się na niego 4 części: Samson , Antygona , Troja- miasto otwarte , Człowiek nie umiera ˇ wartośćˇ artystyczna tych tekstów jest różna ˇ niektóre stoją na wys...

Prawo gospodarcze z GWSH

Prawo gospodarcze z GWSH Prawo gospodarcze- to zespół norm prawnych, które powstają na tle lub w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej W doktrynie wyróżnia się 3 podstawowe koncepcje metodologiczne wyodrębniania prawa gospodarczego: 1. koncepcja pluralistyczna 2...

Obrona Sokratesa

Obrona Sokratesa Obrona Sokratesa 1. O jakich 2 rodzajach oskarżycieli mówi Sokrates? Sokrates mówi o 2 rodzajach oskarżycieli: 1) jedni to Ci, którzy wygłosili skargę niedawno 2) drudzy to Ci, którzy wygłosili skargę dawno 2. Jak Sokrates rozumiał swoją słu&...

Gospodarka w Królestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku.

Gospodarka w Królestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku. Gospodarka w Królestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku. W chwili powstania Królestwa Polskiego sytuację gospodarczą wyznaczał pogłębiający się długotrwały kryzys: obumieranie feudalneg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry