• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Polska po...

Nawigacja

Polska podczas II wojny światowejPolska podczas II wojny światowej
SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Podział ziem polskich:

- traktat o granicach i przyjaźni między ZSRR a Niemcami - korekta ustaleń z układu Ribbentrop - Mołotow: ostatecznie granica przesunięta na linię Narew-Pisa-Bug-San (28.09.1939).

- Ostatecznie w 1039 Niemcy zajęli 48.5% terytorium z 20 mln ludności, ZSRR 50% terytorium z 14.3 mln ludzi.

- do Rzeszy: woj. Pomorskie, Wielkopolska, Śląsk, cz. woj. Warszawskiego, Łdzkiego, Krakowskiego i Kieleckiego.

- z pozostałych ziem utworzono Generalne Gubernatorstwo

- do ZSRR: Białoruś i UkrainaPolityka niemiecka wobec ludności polskiej:

- represje gospodarcze: przymusowy obowiązek pracy, masowe wywzki na roboty do Niemiec, konfiskaty zakładw i majątkw ziemskich, obowiązkowe kontyngenty wyznaczone wsi

- prby germanizacji i wyniszczenia narodu: niemieckie nazewnictwo i język urzędowy, tzw. niemiecka lista narodowa (Volksliste) - ograniczony dostęp do oświaty (zachowano tylko szkoły zawodowe i powszechne); zakaz zawierania małżeństw przez Polakw, ktrzy nie ukończyli 25 lat (kobiety) i 28 lat (Mężczyźni); akcje wysiedleńcze z terenw przeznaczonych do niemieckiej kolonizacji, masowe egzekucje, pacyfikacje wsi.

- akcja AB - walka z inteligencją polską

- Generalny Plan Wschodni - germanizacja terenw na wschd od III Rzeszy. Plan przewidywał m.in. likwidację narodu polskiego, przeistoczenie GG w kraj niemiecki, masowe wysiedlenia.

- obozy koncentracyjne - ośrodki pracy niewolniczej i przyspieszonej eksterminacji, organizowane przez władze hitlerowskie w latach 33-45 (Oświęcim, Treblinka)

- niszczenie dorobku kulturalnego Polski: zaknięto szkoły, teatry, muzea; zakaz nauczania: literatury, geografii, historii i gimnastyki; niszczenie pomnikw itp.Polityka ZSRR wobec Polski:

- likwidacja inteligencji i osb związanych ze służbą państwową, życiem politycznym i kulturalnym

- łagry - obozy pracy

- zajęcie przez władzę radziecką majątkw należących do Polakw (ziemia, fobryki, zakłady)

- po wprowadzeniu obywatelstwa radzieckiego Polacy przymusowo wcielani do Armii Czerwonej

- wspłpraca NKWD i GESTAPO w zwalczaniu polskiego oporu.RZĄD POLSKI NA EMIGRACJI (30.09.1939)

- internowany w Rumunii

- prezydent I. Mościcki mianował następcę - Raczkiewicza

Utworzenie rządu polskiego we Francji (potem w Londynie):

- gen. Sikorski premierem i Dowdcą Sił Zbrojnych na Zachodzie

- agendą rządu - Delegatura Rządu na Kraj (Ratajski, Jankowski)

- program rządu: powrt do granic z przedednia wybuchu II wojny, ustrj polityczny taki jak przed wojną (kapitalizm)Nawiązanie stosunkw polsko - radzieckich.

Układ Sikorski - Majski 30.07.1941

- traktat sowiecko niemiecki z '39 traci swoją moc

- wznowienie stosunkw polsko - sowieckich

- rząd radziecki ogłosił amnestię dla Polakw więzionych w ZSRR

- zgoda na utworzenie wojska polskiego na terenie ZSRRArmia Polska w ZSRR 19.08.1941

- utworzona na mocy układu Sikorski - Majski

- organizowana początkowo w obwodzie orenburskim, potem w Uzbekistanie

- do marca `42 liczyła 62 000 żołnierzy

- dowdcą został gen Anders

- Stalin miał zapewnić armii wyżywienie, umundurowanie, kwateralizację i uzbrojenie

- w sierpniu 1942 rozpoczęła się ewakuacja Armii do IranuZerwanie stosunkw polsko - radzieckich IV 1943

- napięcie w stosunkach polsko - radzieckich widoczne od początku `42 (noty protestacyjne ZSRR, ewakuacja Armii Andersa)

- oficjalna informacja, jakoby na terenie Związki Radzieckiego nie było już obywateli polskich (koniec zwolnień z łagrw) - `43

- odkrycie przez Niemcw mogił katyńskich: petycje - polska i niemiecka dp Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o określenie sprawcw mordu; Korzystając ze sprawy Katyńskiej Stalin zrywa stosunki z Polską (25.04.1943)Śmierć gen. Sikorskiego nad Gibraltarem 4 VII 1943

- śmierć w tajemniczych okolicznościach - katastrofa samolotu

- premierem rządu Stanisław Mikołajczyk (po nim Arciszewski w `45r.)

- gen. Sosnkowski Szefem Polskich Sił Zbrojnych na ZachodzieGENERALNE GUBERNATORSTWO 12 X 1939

- powstało pod dekretem Hitlera

- dzieliło się na 4 Dystrykty: krakowski, Warszawski, Radomski, Lubelski (1.08.41 dołączono dystrykt galicyjski)

- władzę sprawował Hans Frank, siedziba w Krakowie (Wawel)

- miało być przytułkiem dla Polakw, Żydw i innych narodowości

- zapobieganie odradzaniu się inteligencji (akcja AB)

- utrzymanie niskiego poziomu życia

- czerpanie taniej siły roboczejPOLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

Powstanie struktur wojskowych podziemia:

- Służba Zwycięstwu Polski (SZP) - 27.09.1939 ; gen. Karaszewicz - Tokarzewski

pierwsza organizacja konspiracyjna powołana w przeddzień upadku Warszawy

- Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) - 13.11.1939 ; gen. Sosnkowski

Tajna organizacja, wchłonęła większośc organizacji niepodległościowych, w tym SZP

- Armia Krajowa (AK) - 14.02.1941 (rozwiązana 19.01.1945 przez Okulickiego) ; Rowecki, Komorowski, Okulicki

- rozkazem Sikorskiego ZWZ przemianowano na AK

- działaniem obejmowała 6 obwodw: Warszawa, Białystok, Lww, Poznań, Toruń

- AK podporządkowały się oddziały BCH i NOW

- armia rozproszona, słabo uzbrojona i wyszkolona, brak oficerw

- Bataliony Chłopskie (BCh) ; Kamiński

SL w utworzyło organizację zbroją pod nazwą Straż Chłopska ("Chłostra"), przemianowaną potem na BCh

- Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) ; Oziewicz/Krucjusz

Skrajnie prawicowa organizacja walcząca z komunistami i partyzantką sowiecką; powstała z połączenia Narodowej Organizacji Bojowej ze Związkiem JaszczurczymPOLSKI RUCH OPORU

Walka narodu polskiego z okupantem:

Rola prasy podziemnej

- 1800 pism konspiracyjnych

- propaganda i informacja o sytuacji polityczno - wojskowejWojna psychologiczna

- Akcja "N" - dezinformacja i sianie defetyzmu wżrd Niemcw (podawanie fałszywych informacji o działaniach na froncie wschodnim)Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego - Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) ; Nowicki, Maj

- odgrywała znaczącą rolę w prowadzeniu tajnego nauczania, ściśle wspłpracując z właszami oświatowymi Delegatury

- opieka nad przesiedlonymi nauczycielami i ich rodzinami

- działalność w podziemiach

- "latające szkoły" (zawsze w innym miejscu), klasy po kilka osw, stosowanie znakw umownych, nauczanie zakazanych przedmiotwSabotaż w przemyśle i rolnictwie

Rysunek kotwicy z literką P - symbol Polski walczącej ; rysunek żłwia - spiesz się powoli

- demontowanie maszyn, opźnianie produkcji, wykonywanie wadliwych produktw, psucie narzędzi, nie wykonywanie poleceńWywiad

lokalizacja wyrzutni broni "V", odkrywanie bunkrw i składw broni wroga, spisywanie pociągw, odkrycie planu najazdu Niemcw na ZSRRDywersje

Akcje zbrojne i propagandowe prowadzone na tyłach wojsk nieprzyjaciela, mające na celu obniżenie jego wartości bojowej i morale.Młodzież polska w walce z Okupantem:

Związek Harcerstwa Polskiego - "Szare Szeregi" (IX 1939 - I 1945)

- program podzielony na 3 części: "dzisiaj" - konspiracja, "jutro" - otwarta walka zbrojna z okupantem, "pojutrze" - praca w wolnej Polsce

- podział na 3 grupy wiekowe:

12-14 lat - nie brali udziału w bezpośrednich działaniach, byli natomiast szkoleni w ratownictwie i łączności

15-17 lat - tworzyli Szkoły Bojowe, w ktrych prowadzono szkolenie wojskowe i przygotowywano do służby z oddziałach

Powyżej 18 lat - tworzyli Grupy Szturmowe pełniące służbę dywersyjną

-działalność: odbijanie więźniw, akcje dywersyjno - sabotażowe, zamachy na funkcjonariuszy SS i policji, zwiady, wywiad, łączność, praca na poczcie, służba sanitarna, wydawanie tajnych broszur, pism, materiałw szkoleniowychRuch oporu w gettach:

- ŻOB (Żydowska Organizacja Bojowa) - Mordechaj Anielewicz; powstanie w getcie warszawskim IV 1945

- Żegota - wspłpraca z Żydowskim Ruchem Oporu

- Żagiew - wspłpraca z żydowską partyzantką

- "szmalcowniki" - sprzedawanie (wydawanie) Żydw za opłatą.


Przykadowe prace

Bl

Bl Każdy człowiek ma w swojej podświadomości ,,wpisane" że powinien reagować na bl, czuć go, lecz mozna to przezwyczerzyc Kazdy z nas może sobie z tym poradzić ale bardzo istotną żeczą jest to jak sie do tego zabierzemy i czy bedziemy mieli na tyle woli by np....

Agrafka wynalazek końca XIX wieku

Agrafka wynalazek końca XIX wieku Agrafka HISTORIA Przed pojawieniem się zamkw błyskawicznych guzikw i innych zapięć nasi przodkowie spinali ubrania dużymi szpilami. Było to jednak dość kłopotliwe. Ostre końce groziły skaleczeniem, poza tym szpile mogły...

Młodopolscy artyści związani z Krakowem.

Młodopolscy artyści związani z Krakowem. Epoka Młodej Polski to jeden z nielicznych okresw w dziejach kultury i sztuki, ktry orientował się wśrd tak dużej liczby artystw. Do tej pory krytycy sprzeczają się na temat przyznania miana stolicy epoki Młodej Polski rżnym...

Epoka Saska

Epoka Saska Po śmierci Jana III Sobieskiego (1697) rozegrała się batalia o obsadzenie tronu polskiego. W rywalizacji tej ostatecznie zwyciężył elektor saski Fryderyk August panujący w Rzeczypospolitej pod imieniem August II. Jego rządy rozpoczynają tzw. epokę saską (1697-176...

Wyprawa Napoleona do Egiptu

Wyprawa Napoleona do Egiptu W karierze Napoleona Bonapartego kampania egipska, – czyli druga wielka kampania przez niego prowadzona – miała szczeglne znaczenie zarwno dla niego samego jak i dla całej Francji. Duża część burżuazji ze śrdziemnomorskiego wybrzeża republiki...

Stan wojenny - omwienie ustawy

Stan wojenny - omwienie ustawy Wstęp Sytuacja polityczna na świecie na początku XXI wieku jest wyjątkowo złożona. Państwa aspirują do zachowania suwerenności a jednocześnie opowiadają się za procesami zjednoczeniowymi i unifikacją prawa. Istotną rol...

Wypracowanie historyczne Mj dzień spędzony w średniowieczu

Wypracowanie historyczne Mj dzień spędzony w średniowieczu Wypracowanie historyczne Mj dzień spędzony w średniowieczu . Jestem bogatą mieszczanką . Mieszkam w jedno piętrowej kamienicy ozdobionej freskami I mozaikami . Położona jest przy końcu ryn...

Socjalistyczna industralizacja

Socjalistyczna industralizacja SOCJALISTYCZNA INDUSTRIALIZACJA Stalin dążył do samowystarczalności i rozbudowy przemysłu wojennego. W tym celu musiał zrezygnować z polityki NEP’u, gdyż nie była zgodna z założeniami doktryny. Stalin dążył do wpro...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry