• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polskie ...

Nawigacja

Polskie Państwo Podziemne- Struktura i działalnośc 1939- 1943Polskie Państwo Podziemne- Struktura i działalnośc 1939- 1943
I. Struktura
Polskie Państwo Podziemne, związane z rządem na emigracji, realizowało swe funkcje w trzech związanych ze sobą pionach- wojskowym (ZWZ, AK), cywilnym, tzn. administracyjnym (Delegatura Rządu na Kraj), politycznym (PKP, potem RJN).
1. Pion wojskowy. Jeszcze we wrześniu 1939 roku zaczęły powstawać polskie wojskowe organizacje podziemne (na początku 1940 roku było ich około 150). Największą z nich była SZP (Służba Zwycięstwu Polski)- dowodził generał ?Michał Karaszewicz- Tokarzewski. Jednak ze względu na dominację w niej oficerw sanacyjnych, premier Sikorski zdecydował o rozwiązaniu SZP, tworząc na jej miejsce ZWZ (czyli Związek Walki Zbrojnej). ZWZ była organizacją ponadpartyjną, oglnonarodową i ściśle wojskową (nie polityczną). Na jej czele stał gen. Sosnkowski, rezydujący we Francji Minister ds. Kraju, ale od VI 1940 roku komendantem głwnym został gen. Stefan ?Grot? Rowecki, a po jego aresztowaniu przez Niemcw (VI 1943) gen. Tadeusz ?Br? Komorowski (do X 1944), ostatnim zaś generałem był Leopold Okulicki ?Niedźwiadek.
2. Pion cywilny. Ukształtował się dopiero w XII 1940 roku. Związane to było ze sporami między gen. Sikorskim a siłami politycznymi w kraju, ktre chciały przejąć władzę cywilną i polityczną jako tzw. Zbiorowa Delegatura. Dopiero w XII 1940 roku Delegatem Rządu na Kraj został Cyryl Ratajski (SP), a po jego rezygnacji krtko Jan Piekałkiewicz (X 1942- II 1943, SL), następnie Jan Stanisław Jankowski (V 1943- III 1945, SP) i jako ostatni Stefan Karboński (SL). Delegat miał być łącznikiem między rządem a krajem, ktry wspłpracował z partiami politycznymi, jednocześnie kierował podziemną administracją (wojewdzką, powiatową itp.) i cywilnym oporem społeczeństwa (w tym celu w 1941 roku utworzono Kierownictwo Walki Cywilnej- KWC).
Organizacyjnie Delegatura dzieliła się na departamenty (odpowiedniki ministerstw), np. sprawiedliwości, kultury i oświaty, pracy i opieki społecznej.

3. Pion polityczny. W II 1942 roku utworzono Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), w skład ktrego weszły 4 partie: PPS-WRN (kryptonim koło), SN (kwadrat), SP (romb), SL (trjkąt). Między stronnictwami dochodziło do konfliktw, najlepiej wyglądała wspłpraca najsilniejszych- PPS i SL (ale to właśnie PPS-WRN na znak protestu przeciw układowi Sikorski- Majski przez 1,5 roku nie brała udziału w pracach PKP).
Wobec zmiany sytuacji na froncie w VIII 1943 roku PKP przekształcił się w Krajową Reprezentację Polityczną, co miało dokumentować wolę ściślejszej i bezkonfliktowej wspłpracy.

II. Działalność
ZWZ stopniowo wchłonął wiele mniejszych organizacji, a w II 1942 roku w ramach tzw. akcji scaleniowej zmienił nazwę na Armię Krajową, ktra miała podjąć skuteczną akcję jednoczenia polskiego podziemia. AK pod koniec 1942 roku liczyła ok. 200 tysięcy, a w 1944 ok. 350 tys. osb.
Naczelnym celem ZWZ- AK była samoobrona oraz przygotowanie powszechnego powstania w chwili załamania się Niemiec, stąd głwną uwagę przywiązywano do szkolenia, gromadzenia broni, wywiadu, logistyki? W VII 1942 roku, wobec nowej sytuacji na froncie, w coraz większym stopniu przechodzono do ograniczonej walki bieżącej, co spowodowało m.in. rozwj oddziałw partyzanckich.
Walką bieżącą (zbrojną) w ramach AK kierował tzw. KEDYW (Kierownictwo Dywersji, gen. Nil- Fieldorf), jednocześnie działało Kierownictwo Walki Konspiracyjnej (KWK) jako ośrodek koordynujący i kierujący całością walki bieżącej (cywilną i zbrojną).

III. Przekształcenia.
Na początku 1944 roku, wobec wkraczania na ziemie polskie Armii Czerwonej, w państwie podziemnym doszło do pewnych przekształceń. PKP przekształciła się w Radę Jedności Narodowej (RJN), spełniającą rolę podziemnego parlamentu (17 osb, po 3 przedstawicieli z czterech głwnych ugrupowań, po 1 z pięciu mniejszych) na czele z Kazimierzem Pużakiem.
W maju zaś powołano tzw. Krajową Radę Ministrw, na czele z Delegatem Rządu na Kraj w randze wicepremiera, co miało podkreślić znaczenie podziemia w kraju.


Przykadowe prace

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrj prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodw. Ponieważ trudno konkretnie stwierdzić, co jest konstytucją a co nią nie jest, istnieją sprzeczne informacje...

Mein Alltag

Mein Alltag Ich stehe um halb sieben auf.Zuerst gehe ich ins Bad und dusche.Dann mache ich Betten.Danach gehe ich in die kuche und bereite das Fruhstucke zu. Etwaum sieben Uhr Fruhstucke ich Spater packe ich meine Schulsachen.Um halb acht gehe ich los. Ich nehme den Bus.Der Bus fahrt genau um sieben Uhr siebenunddreissig ab. Ic...

Bardo 4 buddyzm

Bardo 4 buddyzm Kiedy nastaje czas czwartego bardo, ci, ktrzy w życiu praktykowali i osiągnęli rzeczywiste rezultaty, są już wyzwoleni. Przypomnijmy: istnieją trzy kategorie zdolności - najwyższe, średnie i niższe. Istoty o najwyższych lub średnich zdolnościach j...

Analiza porwnawcza wiersza Juliusza Słowackiego [Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli...] oraz Małgorzaty Hillar My z drugiej połowy XX wieku

Analiza porwnawcza wiersza Juliusza Słowackiego [Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli...] oraz Małgorzaty Hillar My z drugiej połowy XX wieku Wspłczesnych Słowackiego od wspłczesnych Hillar dzieli aż cały wiek. Jednak czy jest tak wiele rżnic między ludź...

Stawonogi - przegląd układw

Stawonogi - przegląd układw 1. Pochodznie i filogeneza. Najstarsze: posiadały wieloczłonowe odnża, szczelny chitynowy pancerz (funkcje: ochrona, szkieletowa). 2. Budowa zewnętrzna. Heteromorficzna segmentacja ciała; zespolenie określonej liczby segmentw w tagmy (głowa,...

Historia pieniądza

Historia pieniądza Pierwowzorem pieniadza byly przedmioty wartosciowe, ale zanim doszlo do ich powszechnego uznania jako miernika wartosci, istnial handel wymienny – takie pobiezne informacje docieraja do nas na lekcjach historii, jednak dla osb pragnacych zglebic wiedze na ten temat, nie moga byc one wystarczajace. ...

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością System zarządzania jakością produktw w przypadku gdy surowcem jest odpad, jest niezwykle istotny. Specyfika surowca narzuca konieczność szczegłowej analizy zgodności z normą wszystkich koniecznych parametrw każdego produktu. Niezbędna...

Zycie i wychowanie Ateńskie

Zycie i wychowanie Ateńskie We wschodniej Grecji, na skalistym płwyspie Attyka, kilka kilometrw od Morza Egipskiego, leżały Ateny. Państwo ateńskie było pierwszym krajem na świecie , w ktrym uchwalono ustrj zwany demokracją. Polegał on na tym , że o sprawach państwa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry