• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Popyt i ...

Nawigacja

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterującePopyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące
Rynek jest jednym z najczęściej używanych słw, a jego rola w gospodarce jest nieoceniona.

Najoglniej można powiedzieć, że rynek to miejsce. Na ktrym spotykają się kupujący i sprzedający w celu zawarcia kupna-sprzedaży. W praktyce niema jednego takiego miejsca. Transakcje kupna-sprzedaży zawierane są w rżnych miejscach: w sklepie, biurze, na giełdzie, placu. Coraz częściej do zawarcia transakcji nie jest potrzebny osobisty kontakt z kupującego z sprzedającym. Pomagają w tym urządzenia techniczne, w tym Internet. Definiując rynek nie można ograniczyć się tylko do jego pasywnej, technicznej roli,polegającej głwnie na stworzeniu przestrzeni dla wymiany towarw. Rynek to przedewszyskim mechanizm utworzony przez wzajemne relacje miedzy kupującymi i sprzedającymi. W wyniku tych zależności kształtują się: popyt, podaż i cena.

Podstawowymi cechami rynku są:

Odpłatność, towary na rynku są sprzedawane, a ni rozdawane. Sprzedaż towaru oznacza wymianę towaru na pieniądze, a zakup wymianę pieniędzy na towar. Na rynku nikt nikogo nie pyta czy jest głodny, tylko czy ma pieniądze lub towary. Rynek nie zna litości i dobrej woli. Tam rozgrywają się interesy kupujących i sprzedających. Każda ze stron chce jak najwięcej dla siebie.

Dobrowolność. Uczestnicy rynku mają swobodę w podejmowaniu decyzji, co do zakupu i sprzedaży. Sprzedający sam decyduje o tym, co będzie sprzedawał, jaki asortyment towarw zaoferuje do sprzedaży. Z drugiej strony kupujący ma rwnież swobodę w podejmowaniu decyzji, co do zakupu: jaki towar chce kupić, ile i od kogo. Wolność rynku oznacza swobodę w ustaleniu warunkw wymiany przez kupujących i sprzedających. Nikt, w tym także państwo, nie ingeruje w ich ustalenia, co do rodzaju towaru jego ilości i ceny( opisana cecha rynku odnosi się do rynku idealnego, ktry w rzeczywistości nie występuje. W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej zmonopolizowanym rynkiem.)

Konsekwencją wolności rynku jest konkurencja, czyli rywalizacja między podmiotami gospodarczymi. Rynek, zwłaszcza wolny, zawsze prowadzi do konkurencji. Swoboda w wyborze sprzedającego konkretny towar wymusza rywalizację miedzy sprzedającymi o kupującego. Każdy chce, aby to właśnie jego towar został zakupiony.

Ekwiwalentność. Polega na wymianie rwnych wartości rżniących się jedynie wartościami użytkowymi. Jeśli wymiana jest ekwiwalentna, to znaczy, że nikt nikogo nie oszukuje.Pojęcie popytu związane jest z zachowaniem się kupujących na rynku, a mwiąc ściślej, ze sposobami, za pomocą, ktrych określają oni rodzaje dbr i usług, jakie chcą kupić, a także z ilościami, na ktre zgłaszają zapotrzebowanie. Popyt na dowolny produkt łączy się zawsze z ilością, jaką kupujący chcą nabyć, i ceną, po jakiej produkt ten jest dostępny. Wszystko umieszczone jest w czasie.

Ilość nabywanych produktw zależą od warunkw, w jakich przeprowadzane są zakupy. Na warunki te wpływa niezwykle wiele czynnikw:

Cena danego dobra, czyli suma pieniędzy, jaką musimy zapłacić za jego jednostkę.

Jak dużo danego produktu chcemy kupić, zależy miedzy innymi od jego ceny. Cena określa, na ile jednostek danego dobra nas stać przy dochodach, ktre otrzymujemy. Jednocześnie porwnujemy te cenę z cenami innych dbr.

Oglnie możemy stwierdzić, że ilość naszych zakupw jest związana z ceną kupowanego dobra, przy czym wielkości te (ilość zakupw i cena) działają w przeciwne strony. Przy niskich cenach kupujemy więcej, a przy wysokich – mniej.

Dwa czynniki wpływają na taki właśnie sposb postępowania.

Pierwszym jest efekt substytucyjny, ktry polega na tym, że jeśli cena rozważanego dobra rośnie to kupujemy go mniej, gdyż staje się ono relatywnie droższe, ale za to zainteresowanie nasze kierujemy w stronę innych dbr, ktre po podwyżce stają się relatywnie tańsze.

Drugi czynnik to efekt dochodowy, a jego działanie polega na tym, że na skutek wzrostu cen stajemy się biedniejsi. Przy nie zmienionych dochodach i rwnoczesnym wzroście cen możemy kupić mniej produktw, czyli maleje siła nabywcza naszego dochodu.

Przy spadku ceny efekt substytucyjny i dochodowy prowadzą do wzrostu wielkości popytu, gdyż stać nas na zakup większych ilości dbr i jednocześnie zainteresowanie nasze kierujemy na dobra tańsze.

Ceny innych dbr. Na nasze decyzje o zakupie jakiegoś dobra wpływają ceny innych dbr i usług dostępnych na rynku. Szczeglnie ważne są tu ceny substytutw i dbr komplementarnych.

Substytutami (Dobrami Substytucyjnymi) nazywamy takie dobra, ktre mogą się nawzajem zastępować. Inaczej substytuty mogą zaspokoić tę sama potrzebę.

Dobra Komplementarne natomiast to takie dobra, ktre konsumowane są razem, np. kawa i śmietanka, płyty i odtwarzacze kompaktowe. Jeśli cena jednego z dbr komplementarnych rośnie, to popyt na nie maleje, a jednocześnie maleje rwnież popyt na drugie dobro (komplementarne), gdyż oba dobra konsumowane są łącznie, a jedno bez drugiego staje się prawie bezwartościowe.

Dochd, czyli suma pieniędzy przeznaczonych na zakupy na danym rynku w danym okresie oraz oszczędności

W podejmowaniu decyzji o zakupie dochd jest rwnie ważny jak cena dobra. Uoglniając możemy powiedzieć, że im wyższe mamy dochody, tym więcej każdego z produktw chcemy kupić.

Gusty, moda, postęp cywilizacyjny. Natura naszych potrzeb zmienia się wraz z upływem czasu i zmianą warunkw, w jakich żyjemy. Rwnież zmienia się moda i postęp w nauce i technice wpływa na to, co kupujemy. Nie bez znaczenia są rwnież indywidualne upodobaniami, przyzwyczajenia poszczeglnych konsumentw czy całych ich grup.

Liczba kupujących. Na wielkość zakupw na jakimś rynku wpływ ma liczba konsumentw, ktrzy chcą zakupy zrobić, przy czym zależność ta jest na ogł jednokierunkowa, czyli wzrost liczby konsumentw powoduje oczywiście wzrost wielkości zakupw i odwrotnie w wypadku zmniejszenia się liczby kupujących.

Pozostałe czynniki. Właściwie wszystko może mieć wpływ na dokonywane przez nas zakupy: film, ktry obejrzeliśmy poprzedniego wieczora, opinia znajomych, rekomendacja lekarza. Przyczyna zakupu może być najdziwniejsza i zupełnie nieoczekiwana Bardzo ważnym czynnikiem są nasze przewidywania dotyczące cen w przyszłości. Jeśli spodziewamy się podwyżek jesteśmy gotowi kupować rżne rzeczy, nawet takie, ktrych normalnie nie chcielibyśmy mieć.Analiza podażowej strony rynku zajmuje się sposobem podejmowania decyzji przez producentw o tym, co chcą oni produkować i wymieniać oraz w jakich ilościach i po jakich cenach. Wielkość produkcji, a więc i podaż produktu, zależy od wielu czynnikw, ktre można pogrupować w kilku podstawowych kategoriach:

Cena danego dobra, czyli ilość pieniędzy, jaką producent otrzymuje od sprzedaży każdej jednostki tego dobra.

Z analizy strony podaży rynku wynika, że wyższe ceny są bodźcem do większej produkcji, a niskie ceny ograniczają ilość dobra dostępną dla konsumentw.

Ceny czynnikw wytwrczych. Jest sprawą oczywistą, że wysokość kosztw poniesionych na czynniki wytwrcze wpływa na wielkość produkcji. Jeśli koszty rosną, to opłacalność produkcji zmniejsza się i jej rozmiary zostają ograniczane. Spadek kosztw produkcji prowadzi rzecz jasna do jej zwiększenia.

Dostępność czynnikw wytwrczych. Rwnież dostępność czynnikw wytwrczych w odpowiednim czasie ma wpływ na rodzaj produktw dostarczanych na rynek.

Technologia. Jest to sposb zorganizowania procesu produkcyjnego, wykorzystania czynnikw wytwrczych. Lepsza technologia umożliwia zmniejszenie kosztw produkcji, czyli pozwala dostarczyć na rynek każdą ilość produktu po niższej cenie, prowadząc do wzrostu konkurencyjności na tym rynku.

Ceny innych dbr. Jeśli ceny innych dbr wzrosną, to mniej opłacalna staje się produkcja danego dobra, co prowadzi do jej ograniczenia. W Takim wypadku można powiedzieć, że cena danego dobra relatywnie spadła w stosunku do cen dbr, ktre zdrożały.

Liczba producentw na danym rynku. Wraz ze wzrostem liczby producentw zwiększa się produkcja, a więc i podaż na danym rynku.

Pozostałe czynniki. Bardzo wiele czynnikw może mieć jeszcze wpływ na wielkość realizowanej produkcji. Pogoda jest na przykład jednym z najważniejszych czynnikw wpływających na efektywność rolnictwa. Szalenie ważne w podejmowaniu czy zmianie wielkości produkcji są oczekiwania dotyczące przyszłych cen i to zarwno produktw, jak i czynnikw wytwrczych.

O zmianie wielkości popytu czy podaży produktu na rynku mwimy wtedy gdy, zmienia się cena tego produktu. Ze zmianą popytu lub podaży mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy zmieniają się czynniki je kształtujące.

Bibliografia:

Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach praca zbiorowa pod redakcją Romana Sowieckiego

Podstawy Ekonomii Ewelina Nojszewska


Przykadowe prace

Środki probacyjne

Środki probacyjne ŚRODKI PROBACYJNE Przez lata jedynym środkiem reakcji na przestępstwo były kary kryminalne. Rozwj wspłczesnego prawa karnego charakteryzuje się zrżnicowaniem środkw reakcji na przestępstwo. Oprcz kar i środkw zabezpieczających rozwijaj...

Przemoc w rodzinie - sytuacja dziecka maltretowanego

Przemoc w rodzinie - sytuacja dziecka maltretowanego Rodzina to wspłpraca pomiędzy mężem i żoną oraz dziećmi. To miłość, szczęście, troska, radość. Rodzina to pełny dom dający bezpieczeństwo, ciepło, zrozumienie i wsparcie. To tak&...

Recenzja książki "Trzecia ofiara" Lisy Gardner

Recenzja książki "Trzecia ofiara" Lisy Gardner Pł roku temu zainstalowałem sobie Internet. Korzystam z niego często (za często) i intensywnie. Szczeglnie kusząca jest możliwość robienia zakupw w Sieci. Z takiego rozwiązania niedawno skorzystałem. Miałem ...

Ideał renesansowego piękna

Ideał renesansowego piękna Ideał renesansowego piękna zmienia się tak szybko jak moda, każda epoka posiadała wzr klasycznego piękna kobiety. Damy renesansowe rżniły się znacznie od ich średniowiecznego pierwowzoru. O ideale renesansowej kobiety możemy ...

Co można rozumieć w nauce socjologicznej pod pojęciem kompetencji społecznej, jaką może ona przybierać strukturę i jak dalece jej postać wyznaczona jest pr

Co można rozumieć w nauce socjologicznej pod pojęciem kompetencji społecznej, jaką może ona przybierać strukturę i jak dalece jej postać wyznaczona jest procesami socjalizacyjnymi (edukacją, wychowaniem)? W nauce socjologicznej pod pojęciem kompetencji społeczny...

Urlopy wypoczynkowe

Urlopy wypoczynkowe Prawo do urlopu, wymiar i termin urlopu, prawo do urlopu w przypadku zmiany pracy, ekwiwalent pieniężny, odwołanie z urlopu. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa do urlopu nie można się zr...

"Treny" rozprawą światopoglądową autora i wyrazem blu ojca po stracie dziecka

"Treny" rozprawą światopoglądową autora i wyrazem blu ojca po stracie dziecka "Treny" Kochanowskiego powstały na przełomie 1579 i 1580 roku. Geneza tego cyklu jest problemem złożonym i nie należy doszukiwać się jej jedynie w śmierci dziecka - trzyd...

Dlaczego bronowickiej chacie nie zabrzmiał złoty rg?

Dlaczego bronowickiej chacie nie zabrzmiał złoty rg? ''Wesele to największy i najważniejszy polski dramat XX wieku. Akcja utworu dotyczy dwch stanw,środowisk-inteligencji ze strony Pana Młodego oraz chłopstwa ze strony Panny Młodej. Osoby należące do inteligencji są niezd...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry