• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pora&#38...

Nawigacja

Porażenia prądem elektrycznymPorażenia prądem elektrycznym
Jeżeli człowiek dotyka jednocześnie dwch punktw, między ktrym występuje napięcie, to przez jego ciało przepływa prąd elektryczny. Wtedy zachodzi rażenie prądem elektrycznym.

O skutkach rażenia decydują przede wszystkim trzy czynniki:

1. Wartość prądu rażeniowego i jego rodzaj (stały, zmienny o rżnej częstotliwości)

2. Czas przepływu prądu rażeniowego. Jeżeli czas przepływu prądu nie przekracza 0,1...0,5 s, następstwa rażenia są znacznie złagodzone.

3. Droga przepływu prądu przez ciało ludzkie. Najbardziej niebezpieczne są rażenia przy ktrych prąd przepływa przez klatkę piersiową, a więc np. na drodze ręka - ręka, lub ręka - nogi. Są to niestety najczęstsze wypadki rażeń.

Rżne drogi przepływu prądu przez ciało ludzkie:PORAŻENIA BARDZIEJ NIEBEZPIECZNE

PORAŻENIA MNIEJ NIEBEZPIECZNE

Zgodnie z prawem Ohma wartość prądu rażeniowego zależy od napięcia oraz od rezystancji obwodu, w ktrym płynie ten prąd. Przy określonym napięciu prąd rażeniowy osiąga szczeglnie dużą wartość wwczas, gdy jedyną większą rezystancją w obwodzie rażeniowym jest ciało ludzkie (na rysunku pierwszy i drugi ludzik)

.Przykładowe wartości prądu rażeniowego przy porażeniach napięciem 220 V człowieka o rezystancji ciała Rcz=2k? (wilgotny naskrek). Obliczenia pomijają małe rezystancje w obwodzie rażeniowym, np. rezystancję przewodw.

Korzystniejsza jest sytuacja, gdy na drodze prądu rażeniowego znajdują się inne duże rezystancje np. izolacyjna podłoga (na rysunku czwarty ludzik), lub obuwie o izolacyjnej podeszwie.

Na kolejnym rysunku przedstawiono reakcje organizmu na przepływ prądu przemiennego w czasie rzędu sekund. Jak widać, im większa jest wartość prądu rażeniowego, tym groźniejsze są skutki rażenia. Pierwszy niebezpieczny zakres prądu rażeniowego (zakres I) odpowiada sytuacji, kiedy rażony nie jest w stanie puścić uchwyconego przedmiotu (np. przewodu, rękojeści narzędzia, rury, itp.), a więc nie może samodzielnie przerwać przepływu prądu. Jeśli porażony nie otrzyma w porę pomocy, stan taki może zakończyć się tragicznie.Przy większym prądzie rażeniowym (zakres II) może nastąpić zatrzymanie oddychania. Wreszcie przy prądzie przekraczającym 50 mA (zakres III)może wystąpić stan niezwykle niebezpieczny - migotanie komr sercowych. Normalnie poszczeglne włkna mięśnia sercowego wykonują skurcze w określonym rytmie, co daje miarowe skurcze przedsionkw i komr sercowych i zapewnia krążenie krwi w organizmie. Wskutek rażenia prądem może nastąpić rozsynchronizowanie ich pracy, włkna drgają chaotycznie, nie następują skurcze przedsionkw i komr i krew przestaje krążyć. Przy rażeniu większym prądem (zakres IV)mogą w ogle ustać skurcze włkien mięśnia sercowego, a także mogą wystąpić inne groźne skutki. Zatrzymanie oddychania lub zatrzymanie krążenia krwi względnie wystąpienie obydwu tych stanw (zakres II, III, IV))powoduje utratę przytomności i oznacza bezpośrednie zagrożenie życia. Jest to tzw. śmierć kliniczna. Porażonego można jeszcze uratować pod warunkiem, że udzieli mu się skutecznej pomocy przed upływem 4...7 minut, zanim rozpocznie się obumieranie niedotlenionej kory mzgowej.

Jak wynika z rysunku nawet porażenie napięciem 220 V w sytuacji niekorzystnej wywołuje groźne następstwa. Może popłynąć prąd rażeniowy o wartości leżącej nawet w zakresie II lub III, oznaczającym śmiertelne niebezpieczeństwo. Analiza statystyk śmiertelnych wypadkw porażenia prądem wykazuje, że przeważająca większość tych wypadkw zachodzi przy urządzeniach ruchomych, np. narzędzia o napędzie elektrycznym, lampy ręczne, przedłużacze itp.


Przykadowe prace

Tłuszcze

Tłuszcze TŁUSZCZE -niejednorodna grupa cząsteczek nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych. Inna nazwa tłuszczw to lipidy. Tłuszcze są podstawowym składnikiem struktury komrkowej obok białek i węglowodanw, podstawowy (a także najbardzie...

Rola rodziny w życiu społecznym

Rola rodziny w życiu społecznym Rodzina to podstawowa grupa społeczna, istniejąca już niemal od najdawniejszych czasw. Już najwcześniejsze cywilizacje opierały swoje istnienie właśnie na rodzinie. Po pierwsze to rodzina, jako jedyna grupa społeczna rozrasta się nie tyl...

Upadek Powstania Styczniowego.

Upadek Powstania Styczniowego. Powstanie styczniowe odbiło się echem po całej Europie. Nowy prezydent Austriacki- Napoleon III i premier ziem brytyjskich Palmerston wystąpili przeciw powstaniu. W pewnym momencie następuje zwrot przeciw polityce. Jednym z największych politykw był Otton Von Bis...

Praca jako temat literatury pozytywistycznej

Praca jako temat literatury pozytywistycznej - Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem - Aleksander Watt -Nowele: Pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według ktrej każdy człowiek powinien działać użytecznie, t...

Historia polski XX wieku

Historia polski XX wieku dodałem plik worda i tam jest opracowana ściąga z historii polski XX wieku, czyli to samo co poniżej tylko gotowe do drukowania i wycinania. Orientacje niepodległościowe przed 1914r. Przed wybuchem I wojny światowej zrodziły się dwie koncepcje niepodleg&#...

Kartka z pamiętnika średniowiecznego ascety.

Kartka z pamiętnika średniowiecznego ascety. Gdy się obudziłem, słońce dopiero zaczynało wynurzać się zza horyzontu. Dzień zapowiadał się ciepło i pogodnie. Przywdziałem więc mj wr pokutny i wyruszyłem w drogę. Po godzinie marszu spotkałe...

Amerykańska organizacja szuka młodych ludzi, chętnych do podjęcia pracy na obozie młodzieżowym w USA.

Amerykańska organizacja szuka młodych ludzi, chętnych do podjęcia pracy na obozie młodzieżowym w USA. Amerykańska organizacja szuka młodych ludzi, chętnych do podjęcia pracy na obozie młodzieżowym w USA. Napisz list do organizatorw obozu, w ktrym poinformujesz: - s...

Osiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce

Osiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce Kultura w średniowieczu rozwijała się na dwch podstawowych wzorcach. Były to wzorce świętych (najczęściej ascetw) oraz rycerstwo. Szczeglny rozwj kultury i oświaty zaczął się dopiero pod koniec tej...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry