• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Porównaj ...

Nawigacja

Porównaj obraz Boga zawarty w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" z III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiąPorównaj obraz Boga zawarty w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" z III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego.
Zadziwiające, jak różny może być obraz Boga w utworach czołowych twórców polskiego romantyzmu... Porównując Hymn Juliusza Słowackiego i Wielką Improwizację z Dziadów Adama Mickiewicza, nie sposób wręcz tego nie zauważyć.

W obu utworach podmiot zwraca się do Boga bezpośrednio, jednak jak różne są to postawy...

Podmiot z Hymnu Słowackiego żali się do Boga, niejako opowiada o tym, co go zasmuca. Podmiot liryczny możemy zresztą z powodzeniem utożsamiać z samym poetą, o czym świadczą m.in wypowiedzi w pierwszej osobie, wspomnienia o ojczyźnie - Słowacki był przecież na emigracji i niejednokrotnie wyrażał swoją tęsknotę za krajem. Hymn jest zresztą takim wyrazem tęsknoty za ziemią ojczystą, głębokim żalem skierowanym do Boga, który jawi się nam jako dobry przyjaciel, ten, który zawsze wysłucha. Poeta zwraca się do Boga bezpośrednio, wyznaje: "Smutno mi, Boże!". Słowa te kończą każdą zwrotkę, stając się swoistym refrenem i nadając utworowi melodyjność i charakter modlitwy. Bóg w Hymnie choć jest przyjacielem człowieka, jego opiekunem, nie traci na swej boskości i wielkości. Poeta ukazuje wszechmocnego Boga - Stwórcę: " Dla mnie na zachodzie / Rozlałeś tęczę blasków promienistą; / Przede mną gasisz w lazurowej wodzie / Gwiazdę ognistą... ", który jest twórcą pięknych, skłaniających do refleksji zachodów słońca i wszystkich innych zjawisk na świecie.

Podmiot mówiący w Wielkiej Improwizacji - Konrad - jest typowym romantycznym buntownikiem, indywidualistą, który dla osiągnięcia "wyższych idei" nie boi się wejść w konflikt nawet z samym Bogiem. Zresztą, dla Konrada Bóg, choć ma ogromną siłę, nie jest wcale tak wielki... Bohater stawia samego się na równi z Nim, a nawet wyżej. Uważa, że ma siłę tworzenia, która nie pochodzi jednak od Boga, ale jest równomierna z siłami jakimi włada Stwórca. Konrad nie boi się rzucać poważnych oskarżeń i obelg. Porównuje Boga do cara, który włada "rządem dusz" za pomocą terroru i dyktatury. Stwierdza, że on sam mógłby rządzić światem i ludźmi równie dobrze, a nawet lepiej. Podważa biblijną prawdę, że Bóg jest Miłością - uważa, że jest on jedynie Mądrością - taką samą, jakiej można szukać w księgach i się jej nauczyć. Tym samym strąca Go niejako z piedestału boskości, czyni równym ludziom. Jednocześnie to właśnie do Boga ma pretensje o tragiczny los ojczyzny.

Słowacki prezentuje zupełnie odmienną postawę - nie uważa siebie za jednostkę wybitną, nie obraża Boga ani nie oskarża Go o nic. Jest pogrążony w smutku i tęsknocie. Opowiada Bogu o swoich przeżyciach i refleksjach, traktując go jak jedynego przyjaciela, przed którym może się otworzyć: "Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, / Ciszę błękitu. / Ale przed Tobą głąb serca otworzę ... ". Mimo ogromnej tęsknoty, smutku nie wymaga od Boga niczego, godzi się z własnym losem - losem pielgrzyma, emigranta, któremu nie dane jest spocząć w ojczystej ziemi: "Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi / Przy blaskach gromu, / Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę ...". Podmiot wie, że nawet modlitwa nie pomoże - nigdy już nie wróci do kraju: "Kazano w kraju niewinnej dziecinie / Modlić się za mnie codzień... a ja przecie / Wiem, że mój okręt do kraju nie dopłynie, / płynąc po świecie...". Czuje się bezsilny i samotny.

Podmiot liryczny w Hymnie jest przedstawicielem inteligencji polskiej na emigracji, ludzi, którzy podobnie jak on musieli wyjechać z ojczyzny i którą pamiętają z dziecinnych lat. Refleksje na temat ojczyzny wzbudzają w poecie nawet przelatujące bociany... te same, które widywał w krainie swojego dzieciństwa: "(...) Widziałem lotne w powietrzu bociany / Długim szeregiem. / Żem znał je kiedyś na polskim ugorze ". Z tych nieprzeniknionych tęksnot zwierza się poeta Bogu - Stwórcy, Bogu Wszechmocnemu, którego nie dotykają ani śmierć, ani przemijanie czasu...który jest ponad tym wszystkim: "Ty będziesz widział moje białe kości / W straż nie oddane kolumnowym czołom...".

Zarówno Konrad z III cz. Dziadów jak i pielgrzym wyrażający swoje myśli w Hymnie uznają Boga za wielkiego, już poprzez samo zwrócenie się właśnie do Niego.

Pierwszy jest pełen pretensji, oskarżeniami niejako prowokuje Boga do podjęcia z nim dialogu. Bóg jednak milczy, to On jest Panem Świata i nie musi odpowiadać na wezwania Konrada, który w końcu i tak będzie żałował swoich buntowniczych oskarżeń i słów przeciwko Bogu.

Drugi wcale nie oczekuje pomocy i odpowiedzi od Boga. Ukojenie daje mu możliwość wyżalenia się ze swych smutków przed Wszechmogącym, świadomość, że On jeden będzie zawsze słuchał.


Przykładowe prace

Księgi wieczyste.

Księgi wieczyste. Założenie księgi wieczystej. W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nast...

Wpływ kościoła na kulturę w średniowieczu.

Wpływ kościoła na kulturę w średniowieczu. Średniowiecze to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi. Nazwa epoki wywodzi się z łacińskiego określenia medius aevus (średni wiek), lu...

Cena, strategie cenowe.

Cena, strategie cenowe. Cena: - wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia - koszty, które muszą być przeniesione w przypadku zakupu - wyrzeczenia ponoszone przez korzystającego w celu otrzymania wartości, której wybór lub usługę reprezentuje - cokolwiek z c...

Biografia - Sylwia Stachowicz - biografia Przyjaciółki Narkomanów

Biografia - Sylwia Stachowicz - biografia Przyjaciółki Narkomanów Sylwia Stachowicz (ur. 22.03.1916 - zm. 02.09.1962) - lekarka internistka, psychoterapeutka, obrończyni praw narkomanów. W latach szkolnych uczęszczała do jednej z krakowskich podstawówe, ale w wieku 13 lat miała indywidualne nauczanie...

"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz

"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz akcja utworu dzieje się na Litwie w latach 1811-1812, czyli w czasach burzliwych lat epoki napoleońskiej, dokładnie w czasie przygotowań Napoleona do wojny z Rosją. Z tą batalią wiązali Polacy nadzieję szczególną. Miejscem wydarzeń jest Soplicow...

Teorie emocji w interakcji społecznej

Teorie emocji w interakcji społecznej Teorie emocji w interakcji społecznej 1. dramaturgiczna teoria emocji – Hochschild. Emocje – zorganizowane dział. Jedn. determinowane przez normy sytuacyjne i kontekst, kt. mówią jaki emocje można odczuwać i okazywać wobec ...

Fluor i jego związki

Fluor i jego związki Fluor 9F 1s22s2p stanowi zielonożółty gaz skraplający się w bardzo niskich temperaturach na żółtawą ciecz. Jest silnie trujący i odznacza się ostrym, drażniącym zapachem. Jako najbardziej elektroujemny ze wszystkich pierwiastków jest zarazem najbar...

Przemówienie o znęcaniu się nad zwierzętami

Przemówienie o znęcaniu się nad zwierzętami Witam, chciałabym dzisiaj porozmawiać z wami o coraz częstszym zjawisku spotykanym w Polsce, czyli znęcaniu się nad zwierzętami. Wszyscy kochamy zwierzęta, czy to duże, czy to małe. Każdy kto ma jakieś zwierz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry