• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Porwnaj...

Nawigacja

Porwnaj sposb ukształtowania i funkcje opisw przyrody w balladach oraz w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza.Porwnaj sposb ukształtowania i funkcje opisw przyrody w balladach oraz w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza.
Romantyzm to charakterystyczna epoka w historii literatury światowej. Najwięksi poeci tej epoki, do ktrych zaliczamy między innymi takie znakomitości jak Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Shiller czy Adam Mickiewicz stworzyli liczne dzieła, ktre są chętnie czytane po dziś dzień. Do takich utworw możemy zaliczyć bez wątpienia ballady i Sonety krymskie.Ballady to utwory, ktre ukazują świat rzeczywisty z elementami fantastycznymi i zagadkową fabułą. Utwory te charakteryzuje synkretyzm oraz potoczny język, często zawierający regionalizmy. Bohaterami są prości ludzie, zjawy, boginki, nimfy. Poruszają one problematykę moralno-etyczną. Podkreślona jest wyższość poznania sensualnego nad racjonalnym.W balladach, a szczeglnie tych Mickiewiczowskich, nadrzędną rolę pełni przyroda. Jej opisy wywołują tajemniczy nastrj, oddają obraz przeżyć wewnętrznych bohaterw, pobudzają wyobraźnię i zachwycają czytelnika, czyli wszystko to, co w prawdziwej balladzie powinno być zawarte. Przyroda nie tylko pełni funkcję tła dla poszczeglnych wydarzeń, ale rwnież odgrywa rolę kata, wymierza sprawiedliwość. W balladzie Świteź ciemne wody jeziora pochłaniają każdego, kto ośmieli się wtargnąć na miejsce zbiorowej mogiły z czasw najazdu Rusi. W utworze Lilije natomiast, kwiaty z grobu i wieńca weselnego szepczą o zbrodni sprzed lat. W Świteziance rwnież skłębione wody jeziora zatapiają niewiernego strzelca.Sonety krymskie powstały w czasach gdy Mickiewicz przebywał w Rosji, a dokładniej na Krymie. Zainspirowany pięknem i niezwykłością tutejszej przyrody zaczął ją opisywać. Stworzył kilkanaście takich opisw w formie wierszowanej, ktre pźniej zostały opublikowane dla szerokiej rzeszy czytelnikw i nazwane Sonetami krymskimi.W Sonetach krymskich opisy przyrody są bardziej szczegłowe, zawierają w sobie liczne epitety co czyni je tak wyrazistym obrazem, że można sobie dokładnie wyobrazić miejsca, w ktrych poeta przebywał. Ich rola polega nie na kreowaniu specyficznej atmosfery grozy i tajemniczości jak w balladach, lecz na uświadomieniu czytelnikowi, że w czasach wspłczesnych poecie istnieją jeszcze tak niezwykłe i piękne miejsca jak Krym.Cały cykl Sonetw składa się z osiemnastu utworw wierszowanych, w ktrych podmiotem lirycznym jest najczęściej sam autor. W niektrych natomiast, jak na przykład w sonecie Burza poeta opisuje sztorm na morzu nawiązując do swoich własnych uczuć. Przedstawia siebie jako samotnego podrżnego, ktry jako jedyny nie prbuje wyrwać się z sideł piekła, nie modli się o ocalenie, tylko spokojnie oczekuje na rozwj wypadkw. Nie ma się z kim żegnać, jest już całkowicie zrezygnowany i nieszczęśliwy z powodu tęsknoty za ukochaną ojczyzną.Przyroda w Sonetach krymskich odgrywa rolę nie tylko obrazową, ale rwnież porwnawczą. Mickiewicz zachwyca nas opisami tego co widzi, ale jednocześnie każdy widok, dźwięk, barwę i zapach zobaczony na Krymie porwnuje z widokiem, dźwiękiem, barwą i zapachem zapamiętanym z ukochanej Litwy i noszonym w znękanym sercu wiecznego wygnańca.Dorobek Adama Mickiewicza, wraz z jego balladami i sonetami stanowią cząstkę naszego dziedzictwa narodowego. Opisy piękna przyrody nie mają sobie rwnych w utworach innych poetw tej epoki. Dlatego uważam, że Mickiewicz w pełni zasługuje na miano naszego Wieszcza Narodowego.


Przykadowe prace

Zachowania ludzi w święto zmarłych

Zachowania ludzi w święto zmarłych 1 Listopada obchodzone jest przez Polakw Święto Zmarłych. Gdy nadejdzie ten dzień wszyscy niezależnie od tego, w co wierzymy odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam osb. Każdy chciałby spędzić te świ...

Propozycje rozwiązania problemu bezrobocia w Polsce

Propozycje rozwiązania problemu bezrobocia w Polsce Polska po przemianach jaki zaszły od roku 1989 uporała się już z wieloma problemami. Oczywiście, nie żyjemy wciąż w państwie idealnym, ale trudno nie zgodzić się z faktem iż poziom życia wyraźnie się...

Bunt, ofiara i cierpienie w życiu wybranych bohaterw literatury romantycznej.

Bunt, ofiara i cierpienie w życiu wybranych bohaterw literatury romantycznej. Rozprawka z elementami charakterystyki postaci. Decydujący wpływ na kształtowanie się bohaterw literackich epoki romantyzmu wywarły przemiany cywilizacyjne, społeczne, polityczne, filozoficzne i obyczajowe. R...

Zawieranie znajomości

Zawieranie znajomości ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI Dzień dobry! Guten Tag! Czy przeszkodzi panu/ pani, jeśli tu usiądę? Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich hier setze? Pozwoli pani, że się przedstawię? Gestatten Się, dass ich mich vorstelle? Jakiej jest pani narodowoś...

Społeczeństwo

Społeczeństwo Pojęcie społeczeństwa. A. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa? B. Jak definiujemy pojęcie grup społecznych? C. Jakie miejsce zajmuje człowiek w społeczeństwie? A przecież społeczeństwa żyją i obumierają...

Szkoła austriacka: twrcy. Teoria wartości, cen podziału dochodu narodowego

Szkoła austriacka: twrcy. Teoria wartości, cen podziału dochodu narodowego W przypadku szkoły austriackiej mamy do czynienia z kilkoma prekursorami, torującymi drogę teorii użyteczności krańcowej. Za takiego prekursora uchodzi Ferdinando Galiani ktry w swoich rozprawach zajął...

Korozja metali

Korozja metali Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku ktrego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. Rozrżnia się korozję rwnomierną ora...

Patriotyzm Polakw – mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swj sąd odwołując się do wybranych przykładw literackich z rżnych epok.

Patriotyzm Polakw – mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swj sąd odwołując się do wybranych przykładw literackich z rżnych epok. Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry