• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Porwnan...

Nawigacja

Porwnanie życia Jezusa Chrystusa i MahometaPorwnanie życia Jezusa Chrystusa i Mahometa
Celem mojej pracy jest porwnanie życia Jezusa Chrystusa i Mahometa. Te postacie przedstawiają dwie religie: Jezus- religie chrześcijańską, Mahomet- islam. Życie Jezusa i Mahometa rżnią się pod wieloma względami. Jezus pochodził z rodu Dawida i urodził się u ubogiej stajence w Betlejem. Natomiast Mahomet urodził się w Mekce ok. 570 r. Jedyną, ale moim zdaniem mało znaczącym podobieństwem jest pochodzenie i dzieciństwo obu postaci. Matką Jezusa była Maryja żona cieśli Jzefa. Dzieciństwo i młodość spędził w Nazarecie i Jerozolimie. Mahomet zaś pochodził ze znaczącego, choć zubożałego rodu Hoszymitw. Ojciec przyszłego proroka, Abdallach zmarł wkrtce po narodzeniu syna, matka zaś osierociła go, gdy maił 6 lat. Wychowaniem chłopca zajął się stryj Abu Talib. Był on kupcem i prowadził handel z Syrią. Młody Mahomet uczestniczył w wyprawach kupieckich, podczas ktrych zetknął się z chrześcijańskimi mnichami- Ascetami. Osobowość i przekonania religijne tych pustelnikw wywarły na Mahomecie wielkie wrażenie. Z ideami monoteistycznymi młody Mahomet mgł się zresztą spotykać w samej Arabii, gdyż chrześcijaństwo i judaizm miały tam wielu zwolennikw.

Dzieciństwa obu przedstawicieli religii są w miarę podobne, lecz pźniej zaczynają się rozbieżności. Ok. 27 r. Jezus przyjął chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i rozpoczął działalność jako nauczyciel, prorok i uzdrowiciel, głwnie w Galilei i Jerozolimie. W swoich kazaniach kierowanych głwnie do Żydw mwił o nadejściu krlestwa Bożego i Boga jako ojca. Wzywał do nawrcenia i zapowiadał nadejście sądu ostatecznego. Krytykował żydowskie przepisy i stawiał przed człowiekiem maksymalne zasady i wymagania dotyczące wiary.

Mahomet w wieku 20 lat ożenił się z bogatą- o 15 lat starszą wdową imieniem Chadidża. Małżeństwo to zapewniło Mahometowi dostatek i stabilizację majątkową. Nie wiadomo, co dokładnie skłoniło go do głoszenia swoich przekonań religijnych. Przypomniały one wypowiedzi ze Starego Testamentu. Według Islamskiej religii w grocie Al.- Hira Mahomet doznał objawienia. Ukazał mu się anioł Dżibril (Gabriel) i przekazał posłannictwo Boga.

Nauki Jezusa nie były od razu przyjęte tak jak poglądy Mahometa, budziły niepokj. Uczeni oskarżali go o przywłaszczenie Boskiego autorytetu. W kierunku Mahometa także kierowane były drwiny. Nawet za porzucenie wiary w dotychczasowe bstwa, omal nie został ukamienowany. Pomimo to sława jego rosła i szybko docierała do innych rejonw Arabi.

Jezus został pojmany, uwięziony, a następnie skazany przez poncjusz Piłata na ukrzyżowanie. Trzy dni po śmierci zmartwychwstał i stał się symbolem i podstawą wiary chrześcijańskiej.

Życie Jezusa Chrystusa było pełne męki i pogardy. Mahometa w pewnym stopniu także


Przykadowe prace

Średniowiecze-pełny opis epoki

Średniowiecze-pełny opis epoki ŚREDNIOWIECZE Średniowieczem nazywamy epokę historii i kultury europejskiej miedzy czasami starożytnymi a nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Początek średniowiecza wiąże się najczęściej z 476 r. n.e. tj. z u...

Sredniowieczna wieś

Sredniowieczna wieś ŚREDNIOWIECZNA WIEŚ Damy i feudałowie ucztujący w zamkowych salach, rycerze zakuci w zbroje, mnisi i katedry- wszystko to kojarzy się z okresem historycznym tzw. średniowiecze. Od 5-15w to czas wielu przemian w zachodniej Europie. Europa rozpadła się na wiele kr...

Recenzja z filmu "Zemsta"

Recenzja z filmu "Zemsta" Dnia 13 Listopada wraz z klasami gimnazjalnymi byliśmy w kinie na filmie "Zemsta" wyreżyserowanym przez zdobywcę Oscara-Andrzeja Wajdę. Jest to ekranizacja komedii autorstwa Aleksandra Fredry, opowiadająca o sporze dwch sąsiadw, ktrzy są zupełnym przeci...

Porwnanie miłości romatycznej ze wspołczesną na przykładzie IV częsci "Dziadw"

Porwnanie miłości romatycznej ze wspołczesną na przykładzie IV częsci "Dziadw" Porwnanie miłości romantycznej z dzisiejszą – czy w ogle ma sens? Bo jakże inne są te uczucia pomimo wciąż istniejącej tej samej nazwy. W romantyzmie uczucie to stał...

Recenzja dzieła "Antygona"

Recenzja dzieła "Antygona" Utwr Antygona został napisany ok. 441 r. p. n. e. Jest on najbardziej znanym dziełem tragicznym jednego z głwnych tragediopisarzy greckich – Sofoklesa. Autor ten jest drugim z wielkiej trjcy tragikw ateńskich, żyjący w V w. p. n. e. ( ok. 496 &#...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Kościł św. Barbary nie doczekał się żadnego wyczerpującego opracowania. Literatura powierzchownie zajmuje się ta świątynią, ogranicza...

Odkrywanie miasta -Paryż w oczach Stanisława Wokulskiego. Omw temat, analizując podany fragment Lalki Bolesława. Zwrć uwagę na to, co determinuje sposb widzenia miasta

Odkrywanie miasta -Paryż w oczach Stanisława Wokulskiego. Omw temat, analizując podany fragment Lalki Bolesława. Zwrć uwagę na to, co determinuje sposb widzenia miasta przez bohatera. Wykorzystaj znajomość całego utworu oraz wiedzę o epoc "Odkrywanie miasta - Paryż w ocza...

Marcin Luter- biografia

Marcin Luter- biografia Dnia 31 października 1517 r. profesor uniwersytetu, mnich zakonu augustianw, dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje Tezy", czyli twierdzenia, wzywając uczonych teologw do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpus...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry