• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Porwnan...

Nawigacja

Porwnanie systemu prezydenckiego z system parlamentarno-gabinetowymPorwnanie systemu prezydenckiego z system parlamentarno-gabinetowym
Na całym świecie występuje wiele systemw politycznych, jednak najpopularniejszymi są system prezydencki i system parlamentarno-gabinetowy. Przykładem tego pierwszego są Stany Zjednoczone oraz liczne republiki południowoamerykańskie, zaś tego drugiego Polska, Dania, Wielka Brytania czy Włochy. Rżnice w tych systemach ograniczają się tylko do władzy wykonawczej i ustawodawczej.

W systemie prezydenckim cała władza spoczywa w ręku prezydenta, nie istnieje rząd, ani ministrowie. Ich rolę pełnią sekretarze, jednak są oni jedynie doradcami i pomocnikami prezydenta, do ktrego należą wszelkie decyzje. Oprcz tego możemy zauważyć wyraźną separacje władzy wykonawczej i ustawodawczej. Prezydent nie ma inicjatywy ustawodawczej, a parlament nie ma wpływu na głowę państwa i sekretarzy, nie może ich zdymisjonować. Nie można łączyć rwnież mandatu parlamentarnego ze stanowiskiem prezydenta lub sekretarza. W Stanach Zjednoczonych aby zachować rwnowagę władz, głowie państwa przysługuje prawdo do wetowania ustaw, jednakże może być ono uchylone za poparciem 2/3 obu izb Kongresu (Izby Reprezentantw oraz Senatu). Kadencja trwa tam 4 lata, podczas ktrej można odwołać wcześniej prezydenta oraz ogłosić nowe wybory, jeśli ten dopuścił się złamania prawa. Tę decyzję podejmuje parlament bądź stosuje się referendum narodowe. Głowa państwa jest także zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale to Kongres - decyduje o wypowiedzeniu wojny, budżecie na nią przeznaczonym oraz o zawarciu pokoju. Rwnież ratyfikowanie umw międzynarodowych wymaga zgody wyższej izby parlamentu. Prezydent oraz sekretarze nie ponoszą odpowiedzialności politycznej, lecz konstytucyjną.

Zupełnie inaczej wyglądają rządy, w ktrym sprawuje się system
parlamentarno-gabinetowy. Cechuje go dualizm egzekutywy, czyli podział władzy wykonawczej na dwa organy ? prezydenta i rząd (w Polsce zwany Radą Ministrw). Głowa państwa jest neutralna politycznie, nie odpowiada ani przed parlamentem, ani przed rządem, nie może zostać odwołana. W odrżnieniu od Stanw Zjednoczonych, w Polsce prezydent ma bardzo ograniczone uprawnienia, a prawie wszystkie jego decyzje muszą być podpisane rwnież przez rząd (dokonuje tego najczęściej premier, czyli Prezes Rady Ministrw), ktry jest odpowiedzialny za swoje postępowanie przed parlamentem. Rada Ministrw powoływana jest przez Sejm, a jej przewodniczący zostaje desygnowany przez samego prezydenta (zwykle jest to wytypowana wcześniej osoba przez partię, ktra wygrała wybory). Rząd może istnieć i funkcjonować tylko wwczas, gdy posiada poparcie parlamentu, czyli gdy zostanie mu udzielone tzw. wotum zaufania. Gdy w ciągu trzech procedur tak się nie stanie, prezydent zobowiązany jest do skrcenia kadencji Sejmu i ogłoszenia nowych wyborw. Zarwna głowa państwa jak i Rada Ministrw posiadają inicjatywę ustawodawczą.

W systemie prezydenckim głowa państwa łączy w sobie dwa stanowiska ? prezydenta i premiera. Ma ona znaczne uprawnienia i przywileje, zupełnie inaczej niż jest to
w systemie prezydenckim, gdzie to premier, a nie prezydent rządzi w państwie. W Polsce rola prezydenta ogranicza się raczej do reprezentowania państwa za granicą oraz wydawania odznaczeń, utrzymuje się go ze względu na tradycje, jest symbolem jedności narodu.

Systemw tych są rwnież rżne odmiany pośrednie jak system kanclerski w Niemczech, gdzie premier ma jeszcze uprawnień i mniejszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem, płprezydencki we Francji, ktry łączy cechy systemw parlamentarno-gabinetowego oraz prezydenckiego, czy komitetowy w Szwajcarii, polegający na zwiększeniu władzy parlamentu. Każdy z tych systemw ma wady i zalety, trudno wybrać ten najlepszy, jakość funkcjonowania państwa zależy głwnie od samych ludzi zajmujących państwowe stanowiska, ich umiejętności i wykształcenia.


Przykadowe prace

Platon Arystoteles Cynicy Cyrenaicy

Platon Arystoteles Cynicy Cyrenaicy Platon Nauka o ideach Najbardziej plastycznie, wyraziście przedstawia swj pomysł w słynnej metaforze jaskini, zamieszczonej w Państwie. uważa człowieka za więźnia zmysłw, wolność może dać mu jedynie rozum, dzięki, ...

Nato i OBWE

Nato i OBWE NATO (Pakt Płnocnoatlantycki)- 1949 Waszyngton- Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, USA, WB, Włochy- siedziba Bruksela- 1952 Grecja, Turcja- 1955 RFN- 1982 Hiszpania- 1999 Polska, Czechy, Węgry- 2004 Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Słowenia, R...

Tomek w krainie kangurw - notatka

Tomek w krainie kangurw - notatka Książka Alfreda Szklarskiego przedstawia losy młodego chłopca tuż po II Wojnie Światowej. Tytułowy "Tomek" jest chłopcem ambitnym i inteligentnym, dlatego nie może nijak znieść tego co się dzieje w kraju. Jego miłoś&#...

Jak wartościowacć dzieła sztuki - poradnik dla ambitniejszych

Jak wartościowacć dzieła sztuki - poradnik dla ambitniejszych Z pojęciem sztuki wiąże się odwieczny problem jej dokładnej definicji mającej określić istotę, cele, funkcje, a także granice. Definicja zawsze jest jakimś uoglnieniem, ktre daje pewnoś...

Aparat szparkowy

Aparat szparkowy Aparat szparkowy są to dwie komrki w skrce liścia i łodygi, między ktrymi znajduje się przestwr międzykomrkowy - szparka. Dzięki aparatom szparkowym odbywa się wymiana gazowa pomiędzy atmosferą wewnętrzną organw roślinnych a otoczeniem; do pr...

Biografia - Andrzej Radek

Biografia - Andrzej Radek Syn chłopa, jego rodzice byli bardzo ubodzy, ktrzy pracowali za marne grosze. Mieszkali w domu pozbawionym podłogi. Rodzice Radka byli analfabetami i byli oburzeni, gdy się dowiedzieli, że ich syn chę się uczyć. Andrzej był wytrwały, samodzielny, ...

Reformy Solona

Reformy Solona Reformy Solona 594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy. Unieważnił długi, dłużnikw sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze. Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku. ...

Socrealizm "odwrcony", czyli źrdła niepokoju i poszukiwanie wartości przez Marka Hłaskę w wybranych opowiadaniach.

Socrealizm "odwrcony", czyli źrdła niepokoju i poszukiwanie wartości przez Marka Hłaskę w wybranych opowiadaniach. Opowiadania Marka Hłaski stały się wyrazem buntu przeciw optymizmowi literatury realizmu socjalistycznego w stosunku do otaczającej rzeczywistości. Przez krytyk...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry