• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Post&#28...

Nawigacja

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne- zagadnienia i pytaniaPostępowanie administracyjne i sądowo administracyjne- zagadnienia i pytania


ZAGADNIENIA1. Funkcja prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym.

2. Zasady postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego

3. Kodyfikacja źrdeł polskiego prawa sądowo administracyjnego.

4. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego rodzaje, tryby ,stadia, i instytucje.

5. Organ prowadzący postępowanie sądowo administracyjne

6. Strona postępowania administracyjnego.

7. Podmiot na prawach strony.

8. Uczestnik postępowania administracyjnego.

9. Przedmiot postępowania administracyjnego oglnego szczeglnego.

10. Czynności procesowe postępowania administracyjnego.

11. Dowody w postępowaniu wyjaśniającym.

12. Orzekanie w sprawach indywidualnych postępowania administracyjnego.

13. Weryfikacja decyzji postępowania w toku instytucji administracyjnej(?)

14. Zagadnienia wadliwości decyzji decyzji administracyjnej.

15. Weryfikacja decyzji i postępowania w trybie nadzwyczajnym

16. Kontrola organu administracji publicznej wykonana przez (?)

17. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń.

18. Postępowanie w sprawach skarg i wnioskw.

19. Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej.

20. Prawo do sądu administracyjnego.

21. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego.

22. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego.

23. Podmiot postępowania sądowo administracyjnego.

24. Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym.

25. Postępowanie przed wojewdzkim sądem administracyjnym.

26. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewdzkich sądw administracyjnych.

27. Obalenie prawa orzecznika sądu(?)

28. Gwarancje skuteczne orzecznictwa sądw administracyjnych.

29. Zakres obowiązkw ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

30. Postępowanie egzekucyjne w administracji

31. ….i uczestnik postępowania administracyjnego.

32. Środki egzekucyjne.

33. Tok postępowania egzekucyjnego.

34. Środki zaskarżania i środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym.

35. Postępowanie zabezpieczające.

PYTANIA EZAMINACYJNE

1. Zakres obowiązywania kpa.

2. Wyroki sądowe w postępowaniu administracyjnym.

3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego/Z 13

1. Rozstrzyganie sporw między administracją a samorządem terytorialny,

2. Postępowanie zabezpieczające.

3. Budowa systemu weryfikacji decyzji.Z 15

1. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym.

2. Postępowanie wstępne przed organami WSA

3. Wierzyciel w egzekucjiZ 8

1. Umorzenie postępowania administracyjnego.

2. Postępowanie mediacyjne w postępowaniu sądowo administracyjnym.

3. Środki zaskarżania w postępowaniu administracyjnym. służące w drodze sądowej.Z 9

1. Rozprawa w postępowaniu administracyjnym.

2. Przesłanki dopuszczające skargi do sądu administracyjnego(?)

3. Postępowanie zabezpieczające.Z 17

1. Sytuacja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym

2. Stosunek postępowania skargowo-wnioskowego do postępowania orzekającego

3. Zobowiązany i jego sytuacjia prawna w postępowaniu egzekucyjnym

Zagadnienia egzaminacyjne z KPA

(13.05.2006, egzaminator: dr L. Klat-Wertelecka)

Zestaw 1

1 Zbieg egzekucji2 Zasada szybkości i prostoty w postępowaniu administracyjnym3 Teoria wadliwości decyzji administracyjnejZestaw 2

1 Strony w kontroli decyzji administracyjnej2 Przywrcenie terminu w postępowaniu administracyjnym3 Dozorca w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 3

1 Sytuacja prawna osoby zainteresowanej w postępowaniu administracyjnym2 Tytuł egzekucyjny3 Przesłanki negatywne stwierdzenia nieważności decyzji i ich skutkiZestaw 4

1 Tytuł obcy w postępowaniu egzekucyjnym2 Środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym3 Organizacja społecznaZestaw 5

1 Decyzje nieistniejące2 Bezczynność organu administracji publicznej3 Przedmiot zaskarżenia i podstawy skargi kasacyjnejZestaw 6

1 Wszczęcie postępowania administracyjnego2 Zakaz reformationis in peius w obu postępowaniach3 Stosunek postępowania zabezpieczającego do postępowania egzekucyjnegoZestaw 7

1 Zasada udzielania informacji w KPA i OP2 Wywłaszczenie praw nabytych3 Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 81 Uproszczone postępowanie administracyjne2 Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej3 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 9

1 Kompetencja oglna organw w postępowaniu administracyjnym2 Kontrola wykonania decyzji przez organy administracyjne3 Organy asystujące w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 10

1 Funkcja ochronna prawa w postępowaniu administracyjnym2 Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji3 Skarga w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 11

1 Postanowienia- pojęcie, istota, klasyfikacja2 Orzeczenia NSA3 Organ egzekucyjny przy egzekucji należności niepieniężnychZestaw 12

1 Przesłanki negatywne unieważnienia decyzji2 Sytuacja prawna zainteresowanego w KPA3 Tytuł wykonawczyZestaw 13

1 Dowody rzeczowe2 Przesłanki dopuszczenia skargi do sądu administracyjnego3 Umorzenie egzekucjiZestaw 14

1 Ugoda administracyjna2 Przesłanki negatywne wznowienia postępowania3 Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiZestaw 15

1 Rżnice między postępowaniem administracyjnym a egzekucyjnym w I instancji2 Wznowienie postępowania administracyjnego3 Zakaz reformationis in peiusZestaw 16

1 Suspensywność środkw zaskarżenia2 Klasyfikacja i pojęcie dowodu3 Organy pomocnicze w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 17

1 Przymus bezpośredni2 Postępowanie sądowoadministracyjne3 MediacjeZestaw 18

1 Interes faktyczny w postępowaniu administracyjnym2 Skarga do sądu administracyjnego na postanowienia3 Zawieszenie postępowania egzekucyjnegoZestaw 19

1 Postępowanie gabinetowe2 Postanowienia3 Wierzyciel w egzekucjiZestaw 20

1 Właściwość delegacyjna2 Weryfikacja postanowień3 Zobowiązany i jego skutki prawne w egzekucjiZestaw 21

1 Zarzut2 Zaskarżenie do NSA3 Świadek w egzekucjiZestaw 22

1 Rektyfikacja decyzji i postanowień2 Stosunek postępowania skargowo-wnioskowego do postępowania orzekającego3 Zasady oglne w egzekucjiZestaw 23

1 Środki zabezpieczające2 Interes prawny w postępowaniu administracyjnym3 Skargi wnoszone do NSA

Przykadowe prace

Biografia - Stanisław Wyspiański.

Biografia - Stanisław Wyspiański. Wyspiański Stanisław, 1869-1907, dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru, największy obok romantykw twrca polskiego dramatu, zwłaszcza tragedii. W dramatach obok nurtu filozoficznego i metafizycznej interpretacji dziejw Polski ("Bolesław Śmia&...

Rżnica między przemianą chemiczną a fizyczną z przykładami

Rżnica między przemianą chemiczną a fizyczną z przykładami Przemiana fizyczna to taka przemiana, podczas ktrej nie ulega zmianie rodzaj substancji. Zmieniają się natomiast tylko jej właściwości fizyczne takie jak gęstość, stan skupienia, stan rozdrobnienia,...

Charakterystyka Tartuffe "Świętoszek"

Charakterystyka Tartuffe "Świętoszek" Tytułowy bohater książki pt. Świętoszek autorstwa Moliera, jest doskonałym przykładem wcielenia hipokryzji, obłudy i egoizmu. Dzieło to we wspaniały sposb przedstawia nam charakter i zachowanie Tartuffe’a. O wy...

Giełda

Giełda Giełda - zespł osb, urządzeń, środkw technicznych zorganizowany w taki sposb, aby przy kojarzeniu ofert dotyczących kupna i sprzedaż papierw wartościowych wszyscy uczestnicy rynku mięli taki sam dostęp do informacji rynkowej – w tym samym czasie i przy zachowa...

Funkcje państwa

Funkcje państwa Funkcje państwa Państwo zmierza do osiągnięcia określonych celw, realizuje określone zadania i spełnia określone funkcje. Cele są zmienne, stawiane są przed państwem przez rżne osoby, organizacje ale najważniejsze są cele rządz&...

Alighieri Dante - prekursor odrodzenia. Charakterystyka "Boskiej komedii".

Alighieri Dante - prekursor odrodzenia. Charakterystyka "Boskiej komedii". Dante urodził się w 1265 r. we Florencji. Dzięki studiom w Bolonii posiadł gruntowną wiedzę. Brał udział w życiu politycznym, uczestniczył w walkach o zjednoczenie Włoch (w bitwie pod Campal...

Słowna Prezentacja na temat migracji w literaturze Polskiej w dobie romantyzmu.

Słowna Prezentacja na temat migracji w literaturze Polskiej w dobie romantyzmu. Chcielibyśmy państwu zaprezentowac szeroki aczkolwiek nietypowy temat, migracja, w literaturze Polskiej. Może na wstepie krotko o samej migracji. Migracja jest to wędrwka ludności mająca na celu zmian&...

Postępowanie przed komisjami pojednawczymi

Postępowanie przed komisjami pojednawczymi SPIS TREŚCI 1) WSTĘP 2) ROZDZIAŁ I -Powołanie komisji pojednawczej 3) ROZDZIAŁ II -Skład komisji pojednawczej 4) ROZDZIAŁ III –Zadania przewodniczącego 5) ROZDZIAŁ IV –Regulamin pracy komisji ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry