• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Powik&#3...

Nawigacja

Powikłania w gojeniu się rany pooperacyjnej- rola pielęgniarkiPowikłania w gojeniu się rany pooperacyjnej- rola pielęgniarki
Rola pielęgniarki w przypadku powikłań w zakresie gojenia się rany pooperacyjnej.Rana jest to przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych. Zostaje wwczas naruszona całość skry i utworzona droga między światem zewnętrznym, a tkankami położonymi głębiej, powstają zatem wrota, przez ktre mogą wtargnąć zarazki. Ta głwna cecha charakterystyczna, odrżniająca ranę od stłuczenia, wpływa w sposb istotny na postępowanie lecznicze.

W zależności od przyczyny zranienia i charakterystycznych cech rozrżnia się kilka rodzajw ran. Zasadnicze rodzaje ran są następujące:

1. Rany cięte;

2. Rany kłute;

3. Rany tłuczone;

4. Rany szarpane, czyli darte;

5. Rany postrzałowe.

Proces gojenia się ran przebiega zasadniczo jednakowo we wszystkich rodzajach ran, zarwno czystych, czyli nie zakażonych, jak i w ranach zakażonych. Rżne jest jedynie nasilenie zmian fizykochemicznych w rżnych rodzajach ran.

Przebieg gojenia się ran dzieli się na dwa okresy.

Okres pierwszy. Powstają objawy zapalenia w postaci przekrwienia, rozszerzenia naczyń, pojawienia się wysięku- głwnie w skutek przepuszczalności ścian naczyniowych i przenikania białych krwinek do otoczenia. Następuje rozpad obumarłych tkanek i wydalenia ich na zewnątrz lub wessanie. Wysięk ma charakter początkowo surowiczy z domieszką włknika. Wysięk może być podobny do ropy.

Okres drugi. Jest to właściwy okres regeneracyjny, wytwrczy. Następuje uregulowanie krążenia, zwężenie naczyń, zmniejszenie procesw wysiękowych, rozwj nowych naczyń włosowatych, wytwarzanie się młodej, niezrżnicowanej tkanki mezenchymalnej. Tkanka ta ulega bliznowaceniu i pokrywa się naskrkiem.

W obu okresach powstają duże zmiany mikroskopowe oraz fizykochemiczne w tkankach. Zmiany te są znacznie bardziej nasilone wwczas , gdy dołącza się zakażenie, gdyż w omawianych procesach biorą wtedy udział nie tylko ciała wydzielane przez organizm ludzki, ale także przez zarazki.

Przebieg procesw toczących się w ranie może być nieszkodliwy dla organizmu, jednak nierzadko w toku rżnych złożonych zmian zachodzących w ranie powstają wśrd produktw rozpadu białka także ciała, ktre ulegają wessaniu i wywołują objawy zatrucia, a jeśli istniało zakażenie- obraz oglnego zakażenia.

Ze względu na dość znaczne rżnice ilościowe wyrżnia się klinicznie 3 sposoby gojenia się ran:

1. Gojenie się doraźne, czyli przez rychłozrost (rana pierwotnie zaopatrzona, czysta i bez pozostawienia szczeliny);

2. Gojenie się przez ziarninowanie, czyli opźnione (rana zakażona, z ubytkiem tkanki);

3. Gojenie się pod strupem.

Rana chirurgiczna jest zwykle raną ciętą, gojącą się przez rychłozrost, pozostawiającą niewielką bliznę.

Większość ran pokrywa się jałowym opatrunkiem. Opatrunek pełni następujące funkcje:

Ochrona rany przed zakażeniem i urazem;

Unieruchomienie rany;

Wchłanianie wydzieliny.

Środowisko wewnętrzne szpitala ułatwia występowanie zakażeń. Zgromadzenie znacznej liczby chorych, z ktrych każdy ma swoją własną chorobotwrczą florę bakteryjną odgrywa tu istotną rolę. Każdy ze szpitali ma swą własną chorobotwrczą florę bakteryjną, zazwyczaj odporną na stosowanie antybiotykw. Ludzie chorzy często z zaburzeniami odporności, są bardziej podatni na rozwj zakażeń. Należą do tej populacji dzieci i ludzie w podeszłym wieku, chorzy poddawanie zabiegom operacyjnym, otrzymujący leki immunosupresyjne lub poddawani napromieniowaniu.

Zakażenia szpitalne bardzo często dotyczą gojenia się ran pooperacyjnych. Rana operacyjna zazwyczaj goi się bez zakażenia. W przypadku, gdy operacja polega na oprżnianiu zbiornika ropy (nacięciu ropnia) lub wykonywana jest u chorego z uoglnionym zakażeniem, istnieje możliwość rozprzestrzeniania się tego zakażenia na innych pacjentw. U chorych oparzonych ryzyko zakażeń jest bardzo znaczne ze względu na zniszczenie ochronnej bariery mechanicznej jaką jest skra, i tworzenie się wysięku stanowiącego środowisko sprzyjające namnażaniu się drobnoustrojw. Zakażenie rany najczęściej wywoływane jest przez gronkowce, paciorkowce, pałeczki rodzaju Proteus, Pseudomonas i rzadziej E.coli. Źrdłem zakażeń jest własna flora bakteryjna chorego, albo też jest ono przenoszone od innych pacjentw drogą kropelkową lub bezpośrednio przez przedmioty czy personel. Innym źrdłem zakażeń mogą być tzw. nosiciele wśrd personelu szpitalnego- osoby, u ktrych w jamie nosowo-gardłowej stwierdza się gronkowce lub paciorkowce.

Głwnymi powikłaniami pooperacyjnymi w zakresie gojenia się ran są: zakażenie rany, krwiak, rozejście się brzegw rany (wytrzewienie).

Zakażenie rany. Na rozwinięcie się tego powikłania ma wpływ wiele rżnorodnych czynnikw, m.in.:

Stan oglny chorego (np. niedobiałczenie, niedokrwistość, cukrzyca, żłtaczka, mocznica, marskość wątroby);

Miejscowy stan rany i jej bezpośredniej okolicy (np. niedokrwienie, nadmierne napięcie brzegw);

Rodzaj, zjadliwość i ilość drobnoustrojw, ktre dostały się do rany (najgroźniejsze są bakterie pochodzące z tzw. szczepw wewnatrzszpitalnych).

Do zakażeń dochodzi najczęściej podczas operacji, szczeglnie w obrębie przewodu pokarmowego. Duże znaczenie w tym przypadku odgrywa mieszana flora bakteryjna, pochodząca ze światła przewodu , składająca się zarwno z bakterii tlenowych, jak i beztlenowych.

Objawy zakażenia występują zwykle w 4-7 dobie po zabiegu i są następujące:

Zaczerwienienie brzegw rany,

Obrzęk i bolesność jej okolicy,

Wyciek ropy,

Podwyższenie temperatury okolicznych tkanek i nierzadko całego ciała.

Leczenie w przypadku zakażeń rany pooperacyjnej polega na:

Szerokim rozwarciu brzegw rany i jej mechanicznym oczyszczeniu;

Sączkowaniu (drenaż bierny, czynny, ssący lub ułożeniowy);

Przepłukiwaniu środkami bakteriobjczymi, bakteriostatycznymi (np. woda utleniona, rywanol, betadyna);

Stosowaniu okładw przeciwzapalnych, np. z octanu glinu (płyn Burowa) lub octanu ołowiu (płyn Goularda);

Celowanej antybiotykoterapii (na podstawie wynikw posiewu i antybiotykooporności).

Należy podkreślić, iż największe znaczenie ma zapobieganie zakażeń rany, ktre polega na:

Ścisłym przestrzeganiu zasad aseptyki chirurgicznej;

Właściwej technice operacyjnej (w przypadku znacznego zagrożenia zakażeniem rany np. operacja z powodu ropnego zapalenia wyrostka, ranę pozostawia się nie zaszytą, zakładając tzw. szwy odroczone);

Profilaktycznej antybiotykoterapii;

Stosowaniu pełnowartościowej diety.

Zakażenie rany zagraża posocznicza, czyli stanem, w ktrym dochodzi do uoglnionego rozsiewu drobnoustrojw i rozmnażaniu się uch we krwi. Może to doprowadzić do wstrząsu septycznego. Do głwnych objaww wstrząsu należą:

Przyspieszenie oddechu;

Wysoka gorączka i dreszcze;

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi;

Przyspieszenie tętna

Zmniejszenie wydzielania moczu;

Niepokj psychoruchowy.

Stwierdzenie tych objaww nakłada na pielęgniarkę obowiązek natychmiastowego powiadomienia lekarza.

Krwiak- jest powikłaniem występującym najczęściej w pierwszej dobie po operacji. Jego przyczynami bywają: niedokładna hemostaza (opanowanie krwawienia) naczyń krwionośnych, zsunięcie się podwiązki z większego naczynia, bądź zaburzenia w krzepnięciu krwi.

Krwiak w ranie upośledza jej prawidłowe gojenie i jest ponadto doskonałą pożywką dla bakterii, stąd konieczność jego jak najwcześniejszego ewakuowania w warunkach pełnej jałowości.

Rozejście się rany- w następstwie zakażenia rany, błędw w technice operacyjnej lub nadmiernego ciśnienia tłoczni jamy brzusznej (kaszel!) może dojść do częściowego lub całkowitego rozejścia się brzegw rany. Powikłanie to występuje zazwyczaj w pierwszych dniach po operacji, a najbardziej charakterystycznym objawem, każącym o nim myśleć, jest nagłe wydostanie się z rany większej ilości wydzieliny surowiczo-krwistej. Niekiedy chory podaje iż np. w czasie kaszlu poczuł jakby coś mu pękło w operowanej okolicy. Należy wtedy skontrolować stan opatrunku i rany pooperacyjnej i w razie najmniejszych wątpliwości powiadomić lekarza leczącego. Rozejście się rany wymaga jej ponownego zszycia.

Rolą pielęgniarki w przypadku powikłań w czasie gojenia się rany jest przede wszystkim:

1. przestrzeganie zasad aseptyki podczas zmiany opatrunkw i czyszczenia rany (czyścić ranę od jej dna w kierunku brzegw, przy pomocy dużej ilości jałowych gazikw);

2. wnikliwa obserwacja chorego w kierunku pojawienia się objaww powikłań;

3. edukacja w kierunku uniknięcia rozejścia się rany (zakaz wykonywania gwałtownych ruchw, ktre spowodują napięcie mięśni, trzymanie brzegw rany w czasie kaszlu);

4. zapewnienie odpowiedniego, bogatego w witaminy pożywienia

5. uzupełnienie białka;

6. podawanie antybiotykw na zlecenie lekarza;

7. zapewnienie osobom zranionym spokoju;

8. podawanie środkw przeciwblowych na zlecenie lekarza;

9. wyrwnanie ubytkw krwi;

10. zwrcenie uwagi na regularne wyprżnienia.

Zagojenie rany nie jest jednak zawsze rwnoznaczne z wyleczeniem chorego. Po ciężkich obrażeniach pozostają często czynnościowe ograniczenia. Dlatego po możliwie krtkim okresie unieruchomienia należy rozpocząć leczenie usprawniające (rehabilitacja), polegające na stosowaniu kąpieli, nagrzewań, ćwiczeń ruchw czynnych i ewentualnie biernych, itd. aż do zupełnego odzyskania sprawności. Nadzr nad postępami fizjoterapii należy do obowiązkw lekarza i pielęgniarki. Zabiegi rehabilitacyjne stosują wyszkoleni absolwenci wyższych szkł wychowania fizycznego.

Powikłania gojenia się ran są bardzo częste podczas pobytu pacjenta na oddziale chirurgicznym. Zadaniem pielęgniarki jest wykonywanie czynności hamujących rozwj drobnoustrojw i zapewniających jak najszybsze zagojenie się rany. W jej rękach leży zarwno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne pacjenta, a więc postępowania według przyjętych zasad gwarantuje uzyskanie jego całkowitego wyleczenia.
Przykadowe prace

Kultura hellenistyczna

Kultura hellenistyczna Kultura hellenistyczna- terminem tym określa się kulturę, ktra wykształciła się po podbojach Aleksandra Wielkiego. Była ona efektem osiedlania się Grekw w nowych ośrodkach, do ktrych przynosili własne tradycje i osiągnięcia, konfrontowane ze zd...

Wedrwka ludow, państwo Karola Wielkiego, Bizancjum, Islam - podsumowanie

Wedrwka ludow, państwo Karola Wielkiego, Bizancjum, Islam - podsumowanie Wędrwka ludw, wielka wędrwka ludw, masowe migracje ludności występujące od najwcześniejszego okresu istnienia społeczeństw ludzkich, w starożytności (m.in. wędrwki tzw. ludw morskich XV-XIII...

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie Wydaje się, że omawiając wsplnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względw bardziej związana z rzeczywisto&#...

Scharakteryzuj poszczeglne rodzaje papierw wartościowych

Scharakteryzuj poszczeglne rodzaje papierw wartościowych W dobie dzisiejszej gospodarki rynkowej decydującą wartość posiada umiejętne gospodarowania pieniądzem, korzystne lokowanie oraz udane inwestycje. Powyższe działania określa rynek kapitałowy obejmujący transakcje i...

Jaką wizję ojczyzny przekazują poeci rżnych generacji?

Jaką wizję ojczyzny przekazują poeci rżnych generacji? Antoni Słonimski, O Polsce słabej; Anna Kamieńska, W tej ojczyźnie; Jaką wizję ojczyzny przekazują poeci rżnych generacji? Interpretując wiersze, zwrć uwagę na sposb wyrażania refleksji oraz ...

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Płksiężyc

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Płksiężyc Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Płksiężyc Czerwony Krzyż (Red Cross) Międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy...

Giaur - G. Byron

Giaur - G. Byron Temat utworu stanowią dzieje miłości Giaura i Leili, zakończone jej tragiczną śmiercią, ktra pociągnęła za sobą dokonanie zemsty przez Giaura na Hassanie. Giaur jest Wenecjaninem, ktry pokochał muzułmańską brankę, Gruzink...

Rekcja czasownika - Rektions das Verbs wg ksiazki Deutsch fur dich

Rekcja czasownika - Rektions das Verbs wg ksiazki Deutsch fur dich Denken an +Akk. – myśleć o Glauben an +Akk. – wierzyć w Grenzen an +Akk – graniczyć z Schreiben an +akk – pisać o Sich erinnern an +Akk – przypominać sobie Sich gewhnen an +Akk –...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry