• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Powstani...

Nawigacja

Powstanie KościołaPowstanie Kościoła
Religia starożytna Grekw i Rzymian była wielobstwem. Czcili oni siły przyrody, uosabiając je w postaciach bstw. Lecz politeistyczny kult przyrody, nawet pogłębiony myślami filozofii greckiej, nie zdołał zaspokoić dusz, szukających istotne prawdy. Zresztą wyższe sfery społeczne grecko-rzymskie przeważnie już przed Chrystusem utraciły wiarę religijną. Jedni — epikurejczycy i stoicy — prbowali wypełnić lukę, jaka u nich wskutek tego powstała, systemami filozoficznymi, nie dającymi wewnętrznego zaspokojenia; inni — sceptycy i eklektycy nie szukali w ogle ideałw.Także stan religii żydowskiej nie przedstawiał się lepiej. Wśrd Żydw zwalczały się dwa stronnictwa: faryzeuszw i saduceuszw. Faryzeusze, fanatycy narodowo-wyznaniowi, upatrywali doskonałość w ślepym, drobiazgowym, formalistycznym przestrzeganiu zakonu Mojżeszowego i innych przepisw religijnych; saduceusze, wcześni wolnomyśliciele, pragnęli religię żydowską pogodzić z kulturą i filozofią grecką. Nie wierzyli oni w nieśmiertelność duszy, popadali w materializm, podważali tym samym podstawy religii. Podcięte, więc były już żywotne siły mozaizmu, podobnie jak świat grecko-rzymski wchodził już w stan kryzysu religijnego.Na takie to czasy przypadło posłannictwo Syna Bożego, Jezusa Chrystusa na ziemi. To miał na myśli apostoł Paweł, pisząc do Galacjan 4, 4 i 5: Gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bg Syna Swego, narodzonego z niewiasty, ktry się stał pod zakonem, aby tych, ktrzy byli pod zakonem, wykupił, żebyśmy prawa przysposobienia za synw dostąpili". Gdy dobiegła kresu rola dziejowa dawnych religij, objawił Bg ludzkości w Synu Swoim doskonałą religię. Chrystus ogłosił ludzkości doskonałą naukę i przypieczętował jej objawienie ofiarą własnej krwi na krzyżu; Bg zaś Jego zmartwychwskrzeszeniem okazał, że ofiarę tę przyjął. Odtąd miejsce ofiar zwierzęcych, jakie były w pogaństwie i żydostwie, zajęła jedyna prawdziwa ofiara krwi Chrystusowej na Golgocie. Znalazła więc ludzkość w Chrystusie doskonałą naukę i doskonałe pojednanie z Bogiem. Tym samym fundament Kościoła był założony.Jako specjalni świadkowie tej zbawiennej prawdy występują apostołowie w 50-ty dzień po zmartwychwstaniu Zbawiciela. Pod wpływem Ducha św. głoszą pierwszy raz publicznie Ewangelię. Piotr zapala wiarę w sercach trzechtysięcznej rzeszy słuchaczy, ktrzy przyjmują chrzest święty. Tak powstaje pierwszy zbr w Jerozolimie, z ktrego rodzą się potem inne zbory. W dzieje ludzkości wstępuje nowy czynnik: Kościł chrześcijański.


Przykadowe prace

Czy dla człowieka przełomu XX i XXI wieku życie w obecnych czasach może być ciekawe?

Czy dla człowieka przełomu XX i XXI wieku życie w obecnych czasach może być ciekawe? Niewątpliwie dla człowieka XX i XXI wieku życie w obecnych czasach może być bardzo ciekawe. Moim zdaniem nasze zadowolenie nie zależy od okresu w ktrym przyszło nam ży&#...

Dobre obyczaje obowiązujące podczs posiłkw

Dobre obyczaje obowiązujące podczs posiłkw Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy DOBRE OBYCZAJE OBOWIĄZUJĄCE POD CZAS POSIŁKW. Anita Hankiewicz Pedagogika Opiekuńcza z Promocją Zdrowia Rok I 2006-2007 -1- Obyczajw ...

III Część Dziadw- opracowanie

III Część Dziadw- opracowanie Proszę nie zwracać uwagi na błędy, tutaj znajdują się jedynie materiały, ktre mogą przydać się do napisania pracy 3 Część Dziadw - Geneza. Konrad Wallenrod A. Mickiewicz został wysłany w głąb R...

Filozofia

Filozofia Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: mgła, kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale gdyby wszechświat go zmiażd&...

Starzenie się skry

Starzenie się skry Starzenie się skry pod wpływem nikotyny: Starzenie się skry - to proces długotrwały. Właściwie zaczyna się już za młodu. Około trzydziestki bowiem zaczynają się pojawiać pierwsze delikatne zmarszczki. Jednak są one dr...

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i his

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie. Pytania egzystencjonalne niezależnie od okresu dziejw zajmują istotne miejsce w życiu każ...

Valeurs de la vie les plus importants

Valeurs de la vie les plus importants Pour moi, le valeur le plus important, c’est le bonheur. La famille, l’amiti, l’amour; c’est tout dans le bonheur. Et de l’autre ct, ils sont seulement les valeurs intermdiaires. Ils ne nous apportent toujours le bonheur. Pourtant, il y a beaucoup de familles p...

Krwotok

Krwotok Krwotok- wylew krwi na zewnątrz naczyń krwionośnych. Rodzaje krwotokw: a) wewnętrzne b) zewnętrzne: - tętnicze( krew jasnoczerwona) wypływa pulsacyjnie pod ciśnieniem - żylny- ( krew ciemnoczerwona) wypływa powoli jednostajnie - miąższowy ( otarcie nas...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry