• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Powstani...

Nawigacja

Powstanie wielkopolskie Bitwa Warszawska. Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.Powstanie wielkopolskie Bitwa Warszawska. Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.
Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.

17 listopada 1918 r. Armia Zachodnia rozpoczęła "czerwony marsz na zachd" i był początkiem wprowadzenia wojny polsko-bolszewickiej.

W lutym 1919 r. doszło do pierwszych starć polsko-bolszewickich na terenach litewskich i biało ruskich. Pod dowdztwem Piłsudkiego w kwietniu zdobywają wojska polskie Wilno, a w sierpniu 1919 Mińsk.

Listopad 1918 r. - do lipca 1919 r. toczyła się za zmiennym powodzeniem wojna polski - ukraińska. Wojskami ukraińskimi dowodził Semen Petlura. Dopiero wprowadzenie na front ukraiński armii Hallera doprowadziło do odepchnięcie Ukraińcw pod Terespol. po nieudanej prbie zajęcia Lwowa Polacy wyparli wojska Petlury za Zbrurcz (za wschodnią granicę Galicji na tereny Ukraińskiej Republiki Ludowej).

We wrześniu 1919 r. zostaje podpisany rozejm Polski.

25.04.1920r. grupa armii polskich rozpoczęła ofensywę w Kierunku Kijowa, gdzie w maju rozpoczęła się kontrofensywa wojsk bolszewickich a wojska generała Rydza Śmiałego opuściły Kijw i w walkach wycofały się na zachd.

4 lipca 1920 r. rozpoczęła się na płnocnym odcinku frontu kolejna ofenzywa pod dowdztwem Tuchaczewskiego. Armie czerwone zdobyły Mińsk i Grodno. Wyjście wojsk bolszewickich na ziemie polskie wywołały przygnębiające wrażenie w Psie i sejmie atakowano działalność Naczelnego Wodza J.Piłsudskiego. Powstał kryzys rządowy. Powołano nowy rząd władysława Grabskiego, z ktrego inicjatywy powstała Rada Obrony Państwa z naczelnikiem Państwa jako przewodniczącym (Piłsudski).

Premier Grabski wyjechał na konferencję Sprzymierzonych w Spa aby prosić o pośrednictwo w rokowaniach pokojowych z Rosją. Jednocześnie zgodził się na wycofanie wojsk polskich za tzw. linię Curzona(kurzona). Linia ta odpowiadała przybliżeniu granicy Krlestwa Polskiego. Jednak opinia międzynarodowa niechętnie była ustosunkowana do Polski. Delegaci polskiej, ktra w sierpniu 1920 r. udała się na rozmowy pokojowe do Mińska, stroma bolszewicka postawiła warunki ograniczające suwerenność i bezpieczeństwo Polski. Międzyjnymi by Polska zmniejszyła siły zbrojne do 50 tys. żołnierzy.

Bitwa Warszawska.

W sierpniu 1920 r. Piłsudski wydał rozkaz przegrupowania wojsk polskich. Front płnocny pod dowdztwem generała Sikarskiego miał działać nad Wisłą i Wkrą. Front środkowy - generał Haller miał bronić Warszawy. Oddziały w Małopolsce Wschodniej miały bronić Lwowa. Wojska Tuchaczewskiego rozpoczęły forsowanie Wisły na płnoc od stolicy, a druga ich część na Radzymin. 14 sierpnia Polacy zdobyli Radzymin, a jednocześnie ciężkie walki toczyły się o Wlkę Radzymińską, gdzie zginął dowdca duchowy żołnierzy ksiądz kapelan Ignacy Skorupka. 16 sierpnia pod wodzą Naczelnika Piłsudskiego nastąpiło uderzenie znad Wieprza, co spowodowało rozbicie lewego skrzydła Armii Czerwonej były w odwrocie. We wrześniu 1920 r. wojska polskie docierają zwycięsko do Zbrucza i rejonu Mińska. Pokj między Rosją i Polską podpisano 18 marca 1921 r. i sprecyzowano przyjęte wcześniej warunki.

-ustalono przebieg granicy wschodniej (od Dźwiny do Zbrucza o dalej rzeką Zbrucz do jej ujścia do Dniestru (bez Mińska Litewskiego)

-zrzeczono się odszkodowań za straty wojenne

-wzajemne poszanowanie suwerenności, ustroju

-zwrot Polsce mienia kulturalnego(archiww, bibliotek, dzieł sztuki) ktre wywieziono za cara.

Dalej trwał konflikt polsko litewski - spr o Wilno

W październiku 1920 r. w wyniku poufnego rozkazu Piłsudskiego, generał Lucjan Żeligowski w wyniku "fikcyjnego buntu" ogłosił utworzenie z Wileńszczyzny automatycznej Litwy Środkowej pod polską opieką wojskową i samostanowieniem.

W 1922 r.Postanowieniem sejmu Litwy Środkowej Wileńszczyzna z Wilnem zostały włączone do Polski, Litwa nie uznała tego faktu co spowodowało konflikt polsko - litewski trwający przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Działania wojenne na wschodzie spowodowały, że Polska zaniedbała sprawę granic zachodnich i płnocnych.

6.Ostateczne ustalenie granicy pol-niem.

Na ostateczne ustanowienie granicy niemiecko-polskiej wpływ miały: konferencja pokojowa, plebiscyty i powstania. Ostatecznie z Gdańska utworzono wolne miasto i Pol. stworzyli linię kolejową Śląsk – porty. Wybudowali też własny port, ktry był największym na Bałtyku.Powstanie wielkopolskie

Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią . W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszcze sporo niemieckich urzędnikw. Polacy nie mieli pewności, czy Wielkopolska zostanie przyznana do Polski. Postanowili nie czekać, a sami rozstrzygnąć o przynależności do Polski.

Na początku grudnia 1918 roku zwołano w Poznaniu Sejm Dzielnicowy, ktry uchwalił włączenie Poznania i okolic do państwa polskiego. Wybrana przez Sejm Naczelna Rada Ludowa organizowała administrację polską. Jednak Niemcy nie ustępowali i organizowali bojwki, aby walczyć z ludnością polską.

26 grudnia do Poznania przybył Ignacy Paderewski, ktry powrcił z emigracji aby objąć funkcję premiera w nowym rządzie. Następnego dnia zorganizowano wielką uroczystość patriotyczną. To święto zdenerwowało Niemcw, ktrzy zaatakowali tłumy. Ludność Poznania natychmiast chwyciła za broń. Tak rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Wybuchło 27 grudnia 1918 roku.

Wkrtce Poznań został wyzwolony. Walki objęły rozległe obszary. Wodzem naczelnym wojsk powstańczych został generał Jzef Dowbr-Muśnicki. 6 stycznia wyzwolono dworzec w Inowrocławiu. Krwawe walki toczyły się do połowy lutego 1919 roku i przyniosły Polakom pełne zwycięstwo.

Przyczyny wybuchu wojny

Niezależnie od głębszych powodw wojny, bezpośrednią przyczyną wybuchu była ewakuacja niemieckiej armii Ober-Ost zajmującej obszar dwch i pł tysiąca kilometrw od Zatoki Botnickiej po Morze Azowskie, ktra pozostawała na terenach kresw po podpisaniu przez Rosję sowiecką osobnego pokoju z Niemcami i Austrią (traktat brzeski). Polscy historycy mwią niekiedy o "napaści" bolszewikw, zaś historycy sowieccy mwią o "polskich agresorach". Wydaje się, że żadna ze stron nie potrzebowała zachęty, prżnia powstała po ewakuacji wojsk niemieckich musiała być bowiem przez kogoś zagospodarowana. Bolszewicy ruszyli jako pierwsi na Ober-Ost, tworząc 16 listopada 1918 Armię Zachodnią, ktra następnie zajęła Mińsk i Wilno, zanim wojska polskie rozpoczęły jakiekolwiek działania. 12 stycznia 1919 sowieckie Naczelne Dowdztwo nakazało wykonanie "rozpoznania w głąb" do rzek Niemna i Szczary, a następnie 12 lutego aż po Bug, w ten sposb rozpoczynając operację "Cel Wisła".


Przykadowe prace

Sytuacja szkolnictwa w zaborze rosyjskim 1864-1914

Sytuacja szkolnictwa w zaborze rosyjskim 1864-1914 Powstanie styczniowe spowodowało szybki upadek Ustawy z roku 1862 oraz likwidację autonomii szkolnej Krlestwa .W lipcu 1863r Aleksander Wielopolski, oskarżony przez własne społeczeństwo i pozbawiony poparcia władz petersburskich , otrzyma...

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy Wstęp POMIAR LUZU W UKŁADZIE KIEROWNICZYM Reakcja przednich kł na ruchy kierownicą maleje stopniowo wraz ze wzrastaniem zużycia elementw układu kierowniczego. Po osiągnięciu zbyt dużych luzw w układzie podatność samochodu na kiero...

Znaczenie mitw dawniej i dziś.

Znaczenie mitw dawniej i dziś. Jakie znaczenie miały mity dawniej? W starożytności, mity odgrywały ogromną rolę. Stanowiły one składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. Były niezwykle ważne gdyż wyjaśniały g...

Reportaż z "Dziadw"

Reportaż z "Dziadw" Czuję, jak jedna kropelka spływa mi po policzku, i spada na ziemię. Ona jakby spragniona symboli życia od razu ją pochłania. Jest pierwszy listopada 1985 roku. Dzień zmarłych. Otrzymałem propozycję uczestnictwa w pogańskim święcie z...

Teatr grecki - historia, budowa, funkcje

Teatr grecki - historia, budowa, funkcje Teatr grecki-historia, budowa, funkcje Teatr grecki wywodzi się z obrzędw ku czci boga Dionizosa. U południowo – wschodniego stoku ateńskiego Akropolu, w świętym okręgu Dionizosa, gromadziły się tłumy, dla ktrych uczestnictw...

Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi na egzamin.

Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi na egzamin. PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. 1.Jakie wsplne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną. Rozwj pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ...

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań Są to notatki z prawa zobowiązań. Przydadzą się z penością studentom WSSS w Suwałkach. Prawo cywilne jest jedną z głwnych gałęzi wspłczesnego prawa. Wraz z dwoma innymi podstawowymi gałęziami prawa, tj. ...

Antenor jako wzr postawy obywatelskiej

Antenor jako wzr postawy obywatelskiej Antenor jest członkiem zasiadającym w radzie krla Troi Priama. Rada ma podjąć decyzję o tym czy uwolnić żonę greckiego krla – Helenę – porwaną przez Aleksandra (Parysa) i oddać ją w ręce greckich posłw. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry