• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Poznanie ...

Nawigacja

Poznanie ludzkie.Poznanie ludzkie.
Człowiek poznający.Poznanie jest warunkiem i narzędziem ludzkiego poznania. Jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii danej osoby, sposobem bytowania każdego z nas.

Dzięki poznaniu człowiek przyswaja świat.Potrzeba posiadania oglnego poglądu na świat i wiedzy o świecie wypływa z ciekawości naturalnej, rwnież z podejmowania wyborw moralnych, wyborw i zagadnień praktycznych. (wspłczesna kultura nam tego nie ułatwia, popadamy w relatywizm moralny)Poznanie ludzkie.

W śrd naszych czynności świadomych są takie, ktrych sens polega na uzyskiwaniu informacji o czymś, na uchwyceniu istnienia i własności czegoś. Są to czynności poznawcze.

Bezpośrednio dana jest nam rżnica między pożądaniem, wytwarzaniem, oczekiwaniem.

W poznawaniu wydobywamy jakby coś z mroku, z za zasłony, coś odkrywamy.Właściwości poznania:1. Poznanie ludzkie jest ASPEKTYWNE tzn. że spostrzeżenia, pojęcia, sądy, rozumowanie, dotyczą danych przedmiotw z jakiegoś punktu widzenia. Ujmują tylko pewne ich strony i przejawy. Osiągnięcie wszechstronnego poznania jest czymś wyjątkowym. Może zachodzić wobec prostych sytuacji.

2. Poznanie ludzkie jest REFLEKSYWNE tzn. sugeruje, że każda czynność poznawcza oraz jej rezultat (wynik) może stać się przedmiotem innej czynności poznawczej a tym samym jej rezultatem

Naturalna ciekawość oraz potrzeby i warunki działalności człowieka zmuszają do takiego organizowania, żeby w miarę swoich możliwości zabezpieczył się od błędw. W ten sposb podejmuje się trud uprawiania nauki.

Role poznania ludzkiego.Każdy z ludzi spełnia rżne czynności, podejmuje rozmaite prace, stara się osiągać cele, jest podmiotem działania i poznania.

Zachodzi powiązanie poznania i działania.

Postępowanie nie jest oparte na orientacji co do przedmiotw, środkw, okoliczności.

Jak można chcieć czegoś o czym się nic nie wie?

Poznanie jest nie tylko środkiem do czegoś, jest też przede wszystkim swoistym sposobem bytowania (czyli naszego funkcjonowania).

Poznający wykracza poza siebie, świadomością jest przy przedmiocie poznawanym, uzyskuje o nim wiedzę, przyswaja go i rozszerza się o niego.

To poznawcze, świadomościowe przyswajanie przedmiotu jest czymś radykalnie odmiennym od przyswajania fizycznego.

W ten sposb poznanie nadaje człowiekowi (jako podmiotowi poznającemu) szczeglną pozycję w świecie.

Żaden byt prcz człowieka nie jest zdolny tak poznawać jak człowiek (reszta bytw mają instynkty).

Instynkt to co innego niż zdolności poznawcze i zdolności wyboru, dlatego człowiek w hierarchii bytw stoi na samym wierzchołku.


Przykadowe prace

Biblia-co, gdzie kiedy.

Biblia-co, gdzie kiedy. Utwr ponadczasowy. MIeszczą się w niej rżne gatunki literackie. Powstawała przez 1200 lat. Dzieli się na Nowy i Staty TEstament. Od XII-II wieku i od X-II n.e. Dzieło niejednorodne, pisane przez wielu twrcw. Nazwa "bilblii"-księga. Z greckiego"gadosz"(inny, odmienny)...

Przedstaw koncepcję losu ludzkiego wyrażoną w cytowanym fragmencie Księgi Koheleta, odnosząc ją do znanej CI z innych ksiąg biblijnych wizji człowieka.

Przedstaw koncepcję losu ludzkiego wyrażoną w cytowanym fragmencie Księgi Koheleta, odnosząc ją do znanej CI z innych ksiąg biblijnych wizji człowieka. Prawdy uniwersalne narodziły się razem ze światem. Już w pierwszym dniu stworzenia istniała ponadczasowoś...

Przeznaczenie jako siła rządząca życiem człowieka. Na podstawie fagmentw Krla Edypa i pieśni Horacego

Przeznaczenie jako siła rządząca życiem człowieka. Na podstawie fagmentw Krla Edypa i pieśni Horacego Tak sobie pomyślałem że ja zawsze pisze ze ściągi więc mnie jakoś tak naszło żeby napisać coś swojego:) a widzę że nie ma takiego t...

O co chodzi w słowach Zośki "Z nami to jak z lasem, to i tamto drzewo pada pod siekierą, a tymczasemm...." Kamienie na Szaniec - Kamiński A.

O co chodzi w słowach Zośki "Z nami to jak z lasem, to i tamto drzewo pada pod siekierą, a tymczasemm...." Kamienie na Szaniec - Kamiński A. Tematem pracy są słowa Z nami to jak z lasem, to i tamto drzewo pada pod siekierą, a tymczasem cały las rośnie i pnie się ku grze, wypowi...

Absolutyzm we Francji

Absolutyzm we Francji Absolutyzm-forma rządw, skupienie pełni władzy w rękach jednostki i niepodlegającej żądnej kontroli. Rządy Ludwika XIII(dynastia Burbonw)i I ministra Armada Richelieu - śmierć Henryka IV w 1610, przerwała proces wzmocnienia władzy krle...

Bezpieczna wymiana danych w internecie

Bezpieczna wymiana danych w internecie Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa WWW Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, że WWW nie wymaga specjalnych zabezpieczeń - po co zabezpieczać informację w tak publicznym medium? Oto kilka przykładw, świadczący...

Teoria wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta Na początek powiemy sobie, kto to jest konsument. (powiedzieć, że konsumentem jest każdy z nas, każda osoba prowadząca własny budżet, pracująca, zarabiająca, itp.) Pojęcie konsumenta w ekonomii. KONSUMENT jest suwerennym podmiotem gospodarczym, zd...

Konflikt -izraelsko- palestyński

Konflikt -izraelsko- palestyński Konflikt izraelsko- palestynski Od zakończenia I wojny swiatowej trwa z mniejszym lub wiekszym natęzeniem konflikt na terenie Palestyny. Obszar ten w czasach starożytnych zasiedliły plemiona izraelskie , znane ci z Biblii. Stworzyło ono silne pa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry