• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pozytywizm

Nawigacja

PozytywizmPozytywizm
Nazwa

Nazwa epoki pochodzi od tytułu dzieła Augusta Comte?a Kurs filozofii pozytywnej i ma bezpośredni związek z rozwijanymi w nim poglądami myśliciela. Filozofia pozytywna to nie tylko pewnego rodzaju ruch ideowy, ale też program konkretnych wskazań, mających na celu rozwj wszystkich komrek państwa. Terminu pozytywizm oznaczającego nazwę epoki literackiej używa się w zasadzie jedynie w Polsce. W pozostałych krajach europejskich mowa jest o literaturze realizmu.

Ramy czasowe

Epoka realizmu w Europie przypada nieco wcześniej niż w Polsce. Pierwsze przebłyski nowego stylu myślenia we Francji dają się zaobserwować już ok. 1850 r. Realizm europejski szybciej też znika z areny zainteresowań artystw i literatw. Ok. roku 1880 można już mwić o początkach modernizmu. W literaturze polskiej przyjmuje się umowne ramy czasowe pozytywizmu, rwnież przypadające na drugą połowę XIX wieku, chociaż nieco pźniej niż na zachodzie Starego Kontynentu. Pierwsze echa nowej mentalności i wzorw myślenia w duchu rozwijanych przez Comte?a poglądw dają się zaobserwować w kraju tuż po upadku powstania styczniowego 1863 r. Zwieńczenie pozytywizmu, a jednocześnie początek kolejnej wielkiej epoki w dziejach kultury ? Młodej Polski, określa się ? nieco uoglniając ? na rok 1890 i lata kolejne. Warto jednak zwrcić uwagę, że już u schyłku romantyzmu przewijały się w literaturze krajowej zapowiedzi nowego nurtu oraz pamiętać, że nawet w dojrzałej Młodej Polsce znajdą się epigoni pozytywizmu. Dlatego należy traktować tego typu cezury czasowe z dużym wyczuciem.

Pojęcia związane z epoką

Scjentyzm

Prąd myślowy stanowiący jądro nie tylko polskiego pozytywizmu. Radykalne przekonanie, że wszystko daje się wyjaśnić naukowymi sposobami. Traktowanie wiedzy i nauki jako złotych środkw, umożliwiających rozwiązanie wszystkich bolączek dnia codziennego. Dążenie do rozwoju intelektualnego, gospodarczego, politycznego i społecznego, w oparciu o wiedzę i dzięki niej. Podstawowe znaczenie dla przedstawicieli tego nurtu filozoficznego ma poznanie naukowe, oparte na doświadczeniu i obserwacji (empiryzm). Dominującą rolę przypisuje się tu naukom przyrodniczym, marginalizując nieco humanistyczne ? są one bowiem w przekonaniu scjentystw o tyle użyteczne, o ile idzie za nimi postęp i konkretne działania. Scjentyzm wyrastał na podłożu XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej, rozwoju wynalazczości, przewrotu w medycynie. Zwolennicy tego nurtu odrzucali dywagacje natury religijnej, metafizycznej, moralnej ? traktując je jako nieuzasadnione i bezużyteczne.

Ewolucjonizm

Kierunek w filozofii i socjologii, rozwijany głwnie przez Darwina i Spencera zakładający ciągły, nieuchronny rozwj w każdej dziedzinie życia. Zarwno w odniesieniu do przyrody, jak i do człowieka czy całych społeczeństw, ewolucjoniści szukali wsplnych prawideł i uwarunkowań.


Przykadowe prace

Historia i ideologia Hitler Jugend

Historia i ideologia Hitler Jugend (Początki i system funkcjonowania organizacji, jej ideologia i wpływ na wychowanie wczesnej młodzieży niemieckiej) "W obecności krwawego transparentu, ktry reprezentuje naszego przywdcę, przysięgam poświęcić całą moją e...

Motyw domu w literaturze - omw jego funkcjonowanie odwołując się do przykładw z rżnych epok

Motyw domu w literaturze - omw jego funkcjonowanie odwołując się do przykładw z rżnych epok Mottem mojej pracy czynię słowa Mikołaja Gogola Opisz swe miasteczko a opiszesz świat . Uważam, że sentencję tę można sparafrazować następująco: opi...

Będąc przewodnikiem po starożytnej grecji co chciałbyś pokazać wspłczesnemu turyście i o czym opowiedzieć

Będąc przewodnikiem po starożytnej grecji co chciałbyś pokazać wspłczesnemu turyście i o czym opowiedzieć Praca Semestralna z historii. Gdybym był przewodnikiem po starożytnej Grecji oprowadził bym po niej moją siostrę Wiktorię. Spotykamy si...

Sztuka starożytnej grecji

Sztuka starożytnej grecji Nazwa Grecy obejmuje liczne szczepy, ktre z upływem czasu osiadły na jednym niezbyt rozległym terytorium; łączyły je zbliżone wierzenia. Te liczne plemiona stworzyły zespł polityczno-kulturalny, ktry nie zawsze żył w pokoju. Narodziny polis...

Sensacje XX wieku.

Sensacje XX wieku. Recenzja dotyczy programutelewizyjnego pt. ,,Sensacje XX wieku" emitowanego przez TVP w latach 1983 - 2005r. Jego pomysłodawcą i autorem jest Bogusław Wołoszański. Program ma na celu ukazanie mało znanych tajemnic związanych głwnie z II wojną ś...

Biografia - Jan Kochanowski- życie i twrczość

Biografia - Jan Kochanowski- życie i twrczość Jan Kochanowski (ur. 6 czerwca 1530 w Sycynie koło Zwolenia, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) – wybitny poeta polski okresu odrodzenia, sekretarz krlewski. Przez wielu uważany za ojca poezji polskiej, a także poetę egzystencji (w swoic...

Jaki jest poględ Jana Kochanowskiego na świat i człowieka-rozprawka

Jaki jest poględ Jana Kochanowskiego na świat i człowieka-rozprawka Jaki jest pogląd na świat J. Kochanowskiego na świat i człowieka. Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonw i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogi...

Jaka jest filozofia życia Jana Kochanowskiego, na podstawie pieśni, fraszek oraz trenw?

Jaka jest filozofia życia Jana Kochanowskiego, na podstawie pieśni, fraszek oraz trenw? Jan Kochanowski to przedstawiciel epoki Odrodzenia. Znany jest przede wszystkim jako autor fraszek, pieśni oraz trenw. W odrodzeniu dominował humanizm, ktry głosił wiarę w potęgę ludzkieg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry