• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Praca ba...

Nawigacja

Praca badawcza politologaPraca badawcza politologa


Politologia należy do grupy dyscyplin naukowych nauk społecznych. Za przedmiot poznania naukowego przyjmuje szeroko pojętą politykę. Ujęcie terminu polityka budzi kontrowersje, podobne zjawisko dotyczy pojmowania politologii. Polityka w ujęciu oglnym to działalność społeczna, ktra wiąże się z dążeniem do zdobywania i wykonywania władzy wewnątrz państwa a także w stosunkach międzypaństwowych. Politologia bada natomiast działalność państwa, partii politycznych, ogł zjawisk i stosunkw związanych ze zdobyciem, utrzymaniem, wykonywaniem władzy. Wspłczesny politolog dzięki rzetelnej analizie, prawidłowego zastosowania metodologii badawczej ustala występujące prawidłowości i nieprawidłowości zjawisk i procesw politycznych, określając źrdła sprzeczności i możliwości występowania konfliktw społecznych, przyczyn kształtowania owych procesw i zjawisk a także ustala przewidywania na przyszłość. Wobec tego dyscypliną zajmującą się badaniem polityki nazywa się najczęściej politologią.Praca badawcza politologa powinna opierać się na kilku podstawowych czynnościach badawczych, dzięki ktrym rozstrzyganie problemw staje się prostsze a politolog kierując się według tego schematu ma możliwość dociekania istoty problemu. Podstawowym warunkiem w pracy politologa powinno być umiejętne określenie przedmiotu i celu badania.

W większości występujących nauk badania są inspirowane przez liczne i rżne potrzeby. Typy badań w sposb najprostszy można podzielić na badania wiążące się z praktyką. Rezultatem badań poznawczych są nowe twierdzenia lub teorie, natomiast badań na potrzeby praktyki są ustalenia czy dane teorie i twierdzenia są przydatne do rozwiązywania problemw pojawiających się w codziennej działalności ludzi. W pracy badawczej politologa wyrżnia się trzy podstawowe typy badań, dzięki ktrym może on obrać odpowiednią metodę rozstrzygania i poszukiwania rozwiązania danego problemu. Badania podstawowe dążą do zwiększania wiedzy naukowej i odkrywania nowych pl badań bez określonego celu praktycznego. W przypadku badań stosowanych celem staje się zwiększenie zasobu wiedzy naukowej oraz wykorzystania określonych praw i teorii w praktyce. Szeroko pojęte badania rozwojowe polegają na korzystaniu z rezultatw badań powyższych w celu wprowadzania nowych produktw, metod albo udoskonalania już istniejących.Przedmiotem badań politologa są rżne twory życia społeczno – politycznego. Spośrd nich wyrżnia się trzy podstawowe grupy, tzn. zbiorowości i zbiory społeczne, instytucje polityczne oraz procesy i zjawiska społeczno – polityczne. Przedmiotem badania są obiekty i zjawiska o jakich formułuje się sądy w procesie badania. Przedmiotem badania mogą być np. funkcje organizacji politycznych, elity polityczne, mechanizmy sprawowania władzy, aktywność polityczna jednostek oraz określonych grup społecznych, fluktuacja kadr politycznych, itp. .Gdy określenie przedmiotu i celu badań zostało przez politologa wykonane pozwala mu to wwczas zastanowić się i ustalić właściwy według niego problem badawczy. Każdy problem, kwestia wymaga rozstrzygnięcia i tylko poprawne sprecyzowanie problemu przez badacza prowadzi jego dalsze działanie do właściwego rozstrzygnięcia. Problemy także dzielą się na mniej i bardziej złożone. Do ich grupy zalicza się trzy podstawowe rodzaje, dzięki ktrym można rozpatrywać je w szerszym kontekście.

Powyższy opis właściwego postępowania pozwolił mi dotrzeć do punktu, w ktrym rozstrzyga się kwestia zastosowania przez politologia odpowiednich pytań. Pytanie rozstrzygające , czyli zamknięte jest pytaniem prostym, zawierającym jedną alternatywę, wymaga ono wyboru jednej spośrd dwch odpowiedzi, ktre są względem siebie sprzeczne. Natomiast pytanie dopełniające -inaczej otwarte - zawiera więcej niż jedną alternatywę, wymaga szerszych odpowiedzi i są to pytania otwarte, w ktrych nie wiadomo ile i jakie mogą być ewentualne odpowiedzi. Spośrd powyższych pytań wyrżnia się pytania informacyjne i badawcze. Dzięki zastosowaniu tych pierwszych oczekujemy gotowych odpowiedzi, pytania badawcze są problemami badawczymi, ponieważ składają się z kilku pytań.Według mnie w pracy badawczej politologa i zasad, ktre podczas jej przebiegu winny występować korzystniejsze w rozwiązywaniu problemw i dociekaniu istoty nauki byłoby dla politologa stosowanie pytań otwartych. Dzięki tym pytaniom respondent ma możliwość udzielania odpowiedzi na pytanie w sposb dla siebie ważny, kierując się według własnych zasad, reguł, praw, religii, przekonań, itp. Wwczas odpowiednie wyciąganie wnioskw i rozpatrywanie ich z postawionym w pytaniu problemie, pozwala politologowi w pełni realizować pracę badawczą i rozstrzygać dane problemy. Oczywiście nie należy negować pytań zamkniętych, ponieważ każda odpowiedź na jakiekolwiek postawione pytanie otwarte lub zamknięte niesie ze sobą pewną wartość, wiadomość, ktra pozwala postrzegać, filozofować, prowadzi do refleksji, motywuje, itp. Jeżeli jednak chodzi o skomplikowaną prace badawczą politologa, to powinien on dać szansę wypowiedzenia się w szerszym kontekście swemu respondentowi , poprzez stosowanie pytań otwartych i z jego wypowiedzi uzyskać istotę - sedno potrzebną w wykonywanej pracy badawczej. Jeżeli politologia ma badać, odkrywać, udoskonalać, analizować w celu poprawy życia i stosunkw społeczno – politycznych , to dzięki pytaniom dopełniającym może w pełni realizować swe cele.

Literatura:

Andrzej Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Przykadowe prace

Streszczenie III cz. Dziadw II sceny "Wielkiej Improwizacji"

Streszczenie III cz. Dziadw II sceny "Wielkiej Improwizacji" Konrad, sam w cali, rozpoczyna swoją wypowiedź od stwierdzenia ze jest wielkim poetą, ludzie nie zrozumieją jego słw dlatego będzie mwił do Boga. Jego dusza wznosi się tam gdzie przebywa Bg i on, mistrz mwi Bogu że jego...

Rycerz, czy asceta, ktry z wzorcw osobowościowych średniowiecza jest ci bliższy?

Rycerz, czy asceta, ktry z wzorcw osobowościowych średniowiecza jest ci bliższy? Z literatury średniowiecznej można wywnioskować, że najsłynniejszymi w tej epoce wzorcami osobowymi byli asceta i średniowieczny rycerz. Zgłębiając się w tamtejsze dzieła mo&...

Zarzadzanie środowiskiem:normy ISO 14000 i EMAS

Zarzadzanie środowiskiem:normy ISO 14000 i EMAS Odchodząca do historii Europa to wielki niszczyciel przyrody a Europa wspłczesna to lider nowoczesnego podejścia do zarządzania środowiskowego. Charakteryzuje się ono zasadą neutralności - a więc dążeniem do działani...

Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji.

Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji. Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwch etapach: I – etap naukowy, II – etap przednaukowy: ? wiedza ludowa w skład ktrej wchodzi mądrość ludowa ? refleksje mędrcw – to ...

Charakterystyka Jana Bytnara (Rudego)

Charakterystyka Jana Bytnara (Rudego) Jedną z głwnych postaci powieści A. Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec" jest młody chłopak o pseudonimie Rudy. Jego prawdziwe nazwisko to Jan Bytnar. Urodził się on 6.05.1921r. Pochodził z Warszawy, gdzie uczęszczał d...

Arkadia - raj

Arkadia - raj Arkadia/Raj — W starożytnej Grecji lesista kraina w środkowej części Peloponezu. Otoczona grami, o łagodnym, przyjaznym klimacie, zamieszkała przez lud trudniący się pasterstwem i uprawą żyznej, wydającej bogate plony ziemi. Taki wizerunek Arkadii przeds...

Porwnanie dwch wierszy Do matki Polki- A.Mickiewicza oraz Elegii o chłopcu polskim.K.K Baczyńskiego

Porwnanie dwch wierszy Do matki Polki- A.Mickiewicza oraz Elegii o chłopcu polskim.K.K Baczyńskiego Niewątpliwie najważniejszą rolą jaką może spełniać kobieta jest rola matki, ktra wychowuje swe dzieci na szlachetnych i uczciwych ludzi, prawych obywateli, szczerych patriotw. ...

Budownictwo średniowieczne w Europie

Budownictwo średniowieczne w Europie Na przestrzeni trzech stuleci, tj. miedzy rokiem 1050 a 1350, Francja wydobywała wiele milionw ton kamienia. Fundamenty wielkich katedr sięgaja 10 m. W średniowieczu jeden kościl przypadał na ok. 200 mieszkańcw. Zdumiewa nas wysokość naw, wie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry