• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawa fi...

Nawigacja

Prawa fizyki - ściągaPrawa fizyki - ściąga
Prawo Kulomba:

Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwch naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunkw zgromadzonych na kulkach i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. F=k((q1q2)/r2)Elektryzowanie przez dotknięcie ciałem naelektryzowanym:

Ładunek elektryczny nie może powstać z niczego i nie może zniknąć. Może on jedynie przemieszczać się z jednego ciała (lub jego części) do innego ciała (lub jego części).Napięcie elektryczne:

Napięcie elektryczne między dwoma punktami pola elektrostatycznego informuje nas o tym, jaką pracę wykonują siły tego pola podczas przesuwania między tymi punktami ładunku jednego kulomba (1 C).Napięcie:

Napięcie między dwoma punktami przewodnika rwne jest ilorazowi pracy (wykonanej przez siły pola elektrostatycznego podczas przemieszczania ładunku elektrostatycznego między tymi punktami) i wartości tego ładunku.Natężenie prądu:

Natężenie prądu informuje nas, jaki ładunek elektryczny przepływa w jednostce czasu przez poprzeczny przekrj przewodnika w dowolnym miejscu obwodu.Prawo Ohma:

Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.Opr właściwy przewodnika:

Opr właściwy przewodnika informuje nas o tym, jak duży opr tego przewodnika o długości 1 m i przekroju 1m2 (lub 1mm2).Opr odbiornika zastępczego:

Obr odbiornika zastępczego w połączeniu szeregowym rwny jest sumie oporw poszczeglnych odbiornikw.Odwrotność oporu odbiornika zastępczego:

Odwrotność oporu odbiornika zastępczego przy połączeniu rwnoległym rwna jest sumie odwrotności oporw poszczeglnych odbiornikw.Praca i moc prądu elektrycznego:

Praca prądu elektrycznego w danym odbiorniku rwna jest iloczynowi napięcia między jego końcami (U), natężenie prądu (I) w nim płynącego i czasu przepływu prądu (t).Reguła prawej dłoni:

Jeżeli prawą dłonią obejmiemy z prądem w taki sposb, że kciuk zwrcony będzie zgodny z kierunkiem płynącego przez przewodniku prądu, to pozostałe cztery zgięte palce wskażą zwrot lini pola magnetycznego.

Jeżeli prawą dłonią obejmiemy zwojnicę tak, aby zgodnie z płynącym w zwojnicy prądem, to odchylony kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego w zwojnicy, (czyli wskaże koniec zwojnicy przy ktrym położony jest biegun płnocny powstałego magnesu).Reguła lewej dłoni:

Jeżeli lewą dłoń ułożymy w polu magnetycznym tak, aby linie pola zwrcone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni, a cztery wyprostowane palce wskazywały kierunek płynącego prądu, to odchylony o 90 kciuk wskaże kierunek i zwrot siły działającej na przewodnik.Zjawisko indukcji elektromagnetycznej:

Kierunek prądu indukcyjnego powstałego w zwojnicy na skutek zmiany pola magnetycznego w jej wnętrzu jest zawsze taki, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przewidziała przyczynę, ktra go wywołała.Fale elektromagnetyczne:

1. Każdej zmianie pola elektrycznego towarzyszy powstanie zmiennego pola magnetycznego

2. Każdej zmianie pola magnetycznego towarzyszyło powstanie zmiennego pola elektrycznego.Odbicie światła:

Światło odbija się od powierzchni ciał zawsze w takim kierunku, że kąt odbicia rwny jest kątowi padania (=?). Promień padający, promień odbity i prostopadła do powierzchni zwierciadła wystawiona w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie.


Przykadowe prace

Mit

Mit 1. Co to jest mit Mit - opowieść sakralna wyrażająca, uzasadniająca i unifikująca wierzenia społeczności. Jest własnością wszystkich jej członkw, obrazuje odwieczne emocje i postawy człowieka. 2. Podział i funkcja mitw. Mity dzieli się n...

Odzyskanie niepodległości

Odzyskanie niepodległości Odzyskanie niepodległości Wybuch I wojny światowej 1914r., w ktrej państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmgł nadzieje Polakw na odzyskanie niepodległości. Dawał szanse na odzyskanie niepodległości państwa, utracon...

Antyk

Antyk Mit - jest powieścią, w ktrej występują bohaterowie i bogowie, z elementami fantastyki, opowiadaniem poznawczym, utwr narracyjny, ktry służył kiedyś do oswojenia świata. 1) O czym się mwi w mitach? - przedstawione są losy, życie i władza bogw; -...

Wstęp do nauk prawnych

Wstęp do nauk prawnych Fakt – wszystko co zewnętrzne, wybr faktw w oparciu o hierarchię ważności, hierarchia faktw; wybr autonomiczny (wewnętrzny) i heteronomiczny (zewnętrzny), oraz autonomiczno – heteronomiczny. Nawyk a norma – to typowe i powtarzalne spos...

Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowego Księgowe ujęcie wyniku finansowego Rachunek zyskw i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 nakazuje wykazać w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski, straty nadzwyczajne oraz obowi...

Jan Twardowski "Oda do rozpaczy".

Jan Twardowski "Oda do rozpaczy". ROZPACZ JAKO NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ LUDZKIEGO LOSU. W utworze Jana Twardowskiego "Oda do rozpaczy", rozpacz traktowana jest przez ludzi jak uczucie niepotrzebne i zbędne, a przecież cierpienie i bl są nieodłączną cz&...

Człowiek wobec zagadki własnego losu

Człowiek wobec zagadki własnego losu Każdy człowiek ma przypisany swojemu życiu los. Od początku do końca wszystko jest już ustalone. Niestety nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co będzie się ziało, a tym samym nie możemy zmienić swojego przeznaczenia. ...

Przeszkody umożliwiające normalizacje stosunkw sowiecko-chińskich (lata 60-koniec lat 80 XX wieku)

Przeszkody umożliwiające normalizacje stosunkw sowiecko-chińskich (lata 60-koniec lat 80 XX wieku) 1 X 1949 roku po zdobyciu Pekinu przez wojska Chińskiej Armii Ludowej (ChAL) i pokonaniu sił Kuomintangu (KMT) Czangkaiszeka, przywdca komunistw Mao Tse – tung, proklamował z bramy Tian...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry