• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo ba...

Nawigacja

Prawo bankowePrawo bankowe
Podstawą prawną dla Prawa Bankowego jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w ktrej znajdziemy:

1. Przepisy oglne,

2. Tworzenie i organizacja bankw oraz oddziałw i przedstawicielstw bankw( bank państwowy, bank spłdzielczy, banki w formie spłek akcyjnych, postępowanie przy tworzeniu bankw, przekształcenia banku państwowego a spłkę akcyjną),

3. Rachunki bankowe,

4. Bankowe rozliczenia pieniężne,

5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności,

6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy,

7. Emisja bankowych papierw wartościowych,

8. Szczeglne obowiązki i uprawnienia bankw,

9. Zrzeszanie i łączenie się bankw,

10. Fundusze własne i gospodarka finansowa bankw,

11. Nadzr Bankowy

12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku,

13. Odpowiedzialność cywilna i karna,

14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe.

I. Bank

Bank - jest osobą prawną ( spłką akcyjną, spłdzielnią, osobą prawną utworzoną rozporządzeniem). Nie może być przedsiębiorstwem prowadzonym przez osobę fizyczną w jej własnym imieniu i na jej rachunek, a także nie może go prowadzić jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Bank jest tworzony zgodnie z przepisami ustaw. Nie może istnieć bez zezwolenia uprawniającego go do wykonywania czynności bankowych. Czynności bankowe łączą się z ryzykiem. Banki angażują nie własne środki lecz mu powierzone przez klienta pod tytułem zwrotu. Ryzyko działalności obciąża bank.

II. Czynności dokonywane przez bank:

A. Czynności bankowe:

a) sensu stricto (przedmiotowe):

- przyjmowanie wkładw pieniężnych oraz prowadzenie rachunkw tych wkładw,

- prowadzenie innych rachunkw bankowych,

- udzielanie kredytw,

- udzielanie gwarancji bankowych,

- emitowanie bankowych papierw wartościowych,

- przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

- wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,

- wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

b) sensu largo (podmiotowe):

- udzielanie pożyczek,

- operacje czekowe i wekslowe,

- wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

- terminowe operacje finansowe,

- nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

- przechowywanie przedmiotw i papierw wartościowych oraz udostępniania skrytek sejmowych,

- prowadzenie skupu i sprzedaż wartości dewizowych,

- udzielanie i potwierdzanie poręczeń,

- wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierw wartościowych,

- pośrednictwo w dokonywaniu przekazw pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

B. Inne czynności:

- obejmować lub nabywać akcje i prawa do akcji,

- zaciągać zobowiązania związane emisją papierw wartościowych,

- dokonywać obrotu papierami wartościowymi,

- dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika

- nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką,

- świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,

- świadczyć inne usługi finansowe.

III. Tworzen


Przykadowe prace

"Pełnia życia według Fausta - czy Faust zasłużył na Zbawienie?"

"Pełnia życia według Fausta - czy Faust zasłużył na Zbawienie?" Czy Faust zasłużył na Zbawienie? Jak odpowiedzieć na takowe pytanie? Aby mc zagłębić się w tak trudny a zarazem fascynujący temat, należy w pierwszej kolejności uzmysłowić...

Na podstawie fragmentu I tomu "Chłopw" scharakteryzuj Bylicę, jego relacje z crkami i odpowiedz, co mwi los Bylicy o losie starych lipczan?

Na podstawie fragmentu I tomu "Chłopw" scharakteryzuj Bylicę, jego relacje z crkami i odpowiedz, co mwi los Bylicy o losie starych lipczan? Tematem jest stosunek Bylicy do crek i prezentacja losu starych ludzi mieszkających w Lipcach. Bohaterem fragmentu jest Bylica, stary człowiek, ojciec Hank...

System ubezpieczeń w Polsce

System ubezpieczeń w Polsce Podstawową funkcją ubezpieczeń jest pokrycie strat powstałych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zapewnienie środkw na pokrycie kosztw leczenia lub zgromadzenie środkw na starość, gdy zakończy się aktywność zawodow...

Pozdrż i jej znaczenie dla losw bohatera w literaturze i filmie drogi. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach.

Pozdrż i jej znaczenie dla losw bohatera w literaturze i filmie drogi. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach. Od zarania dziejw człowiek podrżował. Miejsca i cele jego wędrwek były rozmaite. Wędrwka w życiu człowieka ma bardzo wiele znaczeń: przynosi nowe d...

Wielkie odkrycia geograficzne. Wyjaśnij jakie było ich znaczenie dla Europy uwzględniając kwestię polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturalną.

Wielkie odkrycia geograficzne. Wyjaśnij jakie było ich znaczenie dla Europy uwzględniając kwestię polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturalną. Za temat mojej pracy semestralnej wybrałem Wielkie odkrycia geograficzne. Myślę iż właśnie dzięki t...

Komety

Komety To materia pozostała po tworzeniu się naszego Układu Słonecznego. Miliardy lat spędziły w mroźnych, bardzo dalekich rejonach kosmosu. Zbudowane są z lodw, w skład ktrych wchodzi zamrożona woda, , metan, amoniak i dwutlenek węgla. W lodowej mieszaninie zatopione s&#...

"Czuć kochać i cierpieć jak Werter"

"Czuć kochać i cierpieć jak Werter" Cierpienia Młodego Wertera to powieść epistolarna, napisana w II połowie XVIII w. a więc w epoce romantyzmu, w czasach burzy i naporu przez Johanna Wolfganga Goethego. Tytułowego bohatera poznajemy z listw, ktre pisał do swe...

Najważniejsze odkrycia w dziedzinie fizyki w XX wieku.

Najważniejsze odkrycia w dziedzinie fizyki w XX wieku. KALENDARIUM DAT: - 1900r. - niemiecki fizyk Max Planck przedstawił teorię kwantową, - 1905-1908r. - Albert Einstein ogłosił i opublikował swoje cztery prace na temat teorii względności, ktre zmieniąją myślenie o...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry