• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo hum...

Nawigacja

Prawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załącznikuPrawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załączniku
Prawo humanitarne- zbiór przepisów zaakceptowanych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobów przeprowadzenia konfliktów zbrojnych ochrony ich ofiar oraz uczestników. Określa ona w jaki sposób i jakimi środkami wolno przeprowadzać działania wojenne jak w czasie wojny należy traktować ludność cywilną i jakie prawa przysługują je

Powstanie prawa humanitarnego

@ deklaracja paryska z 1856r, dotyczy prowadzenia wojen na morzu; @ Henri Dunata w 1863 r w raz z 4 mieszkańcami Genewy założyli Międzynarodowy Komitet Opieki nad rannymi @ Deklaracja petersburska z 1868 r dotyczy korzystania z pocisków małego kalibru @konwencja genewska z 1906- rozwinięcie konwencji z 1864 @konwencje haskie 1907- dotyczy prowadzenia wojny na lądzie i morzu @ protokół genewski z 1925- dotyczy gazów bojowch, broni chemicznej, biologicznej @konwencje genewskie- 1927 uzupełnienie konwencji haskich @protokół Londyński 1936- dot. Korzystania z łodzi podwodnych @konwencje genewskie z 12,08 1949 I konwencja- o polepszeniu losu rannych i chorych w armii czynnych II konwencja- (..) rannych, rozbitków, sił zbrojnych na morzu III konwencja- (…) o traktowaniu jeńców wojennych IV konwencja-o ochronie osób cywilnych podczas wojen @ protokoły dodatkowe: I protokół- dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych II dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojny

I i II konwencja genewska dotyczyła: wyławianie rozbitków; humanitarne traktowanie chorych i rannych; leczenie chorych, rannych przez tę stronę we władzy której się znaleźli; zabroniono wszelkich zamachów na rannych i chorych życie, a szczególnie ich dobijanie oraz specjalne pozostawienie ich bez opieki; ochronie podlegają ruchome formacje sanitarne oraz szpitale; służby sanitarne wyróżniają się znakiem czerwonego krzyża na białym tle lub czerwonego półksiężycaPolski Czerwony Krzyż (PCK) - polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 1919 zarejestrował i uznał Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca- międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. Powstawanie: @1877 powstanie Czerwonego Półksiężyca @ 1919 połączenie czerwonego Krzyża i Półksiężyca- utworzyły miedzynarodową Federację Narodowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego półksiężyca @ 1965- MCK kieruje się od tej pory 7 zasadami

Zasady MCK @humanitaryzm- niesienie pomocy rannym na polu bitwy, zmierza do zapewnienia poszanowania osobowości człowieka; przyczynia się do


Przykładowe prace

Starożytny Egipt

Starożytny Egipt Egipt, warunki naturalne Egipt jest położony w północnej Afryce, w dolinie rzeki Nil. W starożytności za terytorium egipskie uchodził obszar rozciągający się od delty (nad Morzem Śródziemnym) do pierwszej katarakty, czyli pierwszego z wielkich progów skal...

Dowody na istnienie Boga

Dowody na istnienie Boga Tomasz z Akwinu(1225-1274) -Włoch -studiował u benedyktynów w klasztorze Monte Casino w 1274 -został dominikanem -oddzielił serce od rozumu Utwory: - Suma filozoficzna summa contra gentiles - Suma teologi Dowody na istnienie Boga: I z istnienia ruc...

W Gminie Narol

W Gminie Narol Spis treści: 3. WSTĘP 3.ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 3.KLIMAT 4.GLEBY 4. SIEĆ WODNA 5. WALORY TURYSTYCZNE GMINY NAROL 10. BIBLIOGRAFIA WSTĘP W tej pracy przedstawię zarys geograficzny i turystyczny Gminy Narol. ŚRODOWISKO ...

Przedsiębiorstwo, banki, ubezpieczenia, transport

Przedsiębiorstwo, banki, ubezpieczenia, transport 1. Przedsiębiorstwo handlowe prowadzi swoją działalność w swoim środowisku w którym funkcjonuje wiele innych przedsiębiorstw i instytucji stanowiących jego otoczenie i wywierających na nie wpływ. 2. Instytucje wspomagają...

Charakterystyka Rudego (Jana Bytnara)

Charakterystyka Rudego (Jana Bytnara) Jednym z głównych bohaterów lektury Aleksandra Kamińskiego pt: "Kamienie na szaniec" jest Jan Bytnar - Rudy. Bardzo poruszył mnie jego los, więc postanowiłam go opisać. Janek Bytnar urodził się 6 maja 1921r. Jego ojciec był profesore...

"Świat jest bogatszy kiedy chleb je suchy. Nie zubożyło nic świata jak złoto." Zinterpretuj słowa Leopolda Staffa na podstawie poznanych dzieł i własnych reflek

"Świat jest bogatszy kiedy chleb je suchy. Nie zubożyło nic świata jak złoto." Zinterpretuj słowa Leopolda Staffa na podstawie poznanych dzieł i własnych refleksji. Cytat zawarty w temacie sugeruje, że rzeczy takie jak bogactwo, pieniądze czy władza doprowadziły do dege...

Co chciałabym zmienić w prawie?

Co chciałabym zmienić w prawie? Temat: Co chciałabyś zmienić w prawie? Prawo w Polsce do końca mi się nie podoba, jest kilka przepisów, które zupełnie bym usunęła lub całkowicie zmieniła. Pierwszym takim przepisem, które mi się zupełnie nie podoba t...

GATT- Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu

GATT- Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu GATT- Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade) WTO Światowy system liberalizacji handlu oparty na współpracy wielostronnej, powstał na konferencji Hawanie w 1947 roku, kiedy to 21 państw ustalił...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry