• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo hum...

Nawigacja

Prawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załącznikuPrawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załączniku
Prawo humanitarne- zbiór przepisów zaakceptowanych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobów przeprowadzenia konfliktów zbrojnych ochrony ich ofiar oraz uczestników. Określa ona w jaki sposób i jakimi środkami wolno przeprowadzać działania wojenne jak w czasie wojny należy traktować ludność cywilną i jakie prawa przysługują je

Powstanie prawa humanitarnego

@ deklaracja paryska z 1856r, dotyczy prowadzenia wojen na morzu; @ Henri Dunata w 1863 r w raz z 4 mieszkańcami Genewy założyli Międzynarodowy Komitet Opieki nad rannymi @ Deklaracja petersburska z 1868 r dotyczy korzystania z pocisków małego kalibru @konwencja genewska z 1906- rozwinięcie konwencji z 1864 @konwencje haskie 1907- dotyczy prowadzenia wojny na lądzie i morzu @ protokół genewski z 1925- dotyczy gazów bojowch, broni chemicznej, biologicznej @konwencje genewskie- 1927 uzupełnienie konwencji haskich @protokół Londyński 1936- dot. Korzystania z łodzi podwodnych @konwencje genewskie z 12,08 1949 I konwencja- o polepszeniu losu rannych i chorych w armii czynnych II konwencja- (..) rannych, rozbitków, sił zbrojnych na morzu III konwencja- (…) o traktowaniu jeńców wojennych IV konwencja-o ochronie osób cywilnych podczas wojen @ protokoły dodatkowe: I protokół- dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych II dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojny

I i II konwencja genewska dotyczyła: wyławianie rozbitków; humanitarne traktowanie chorych i rannych; leczenie chorych, rannych przez tę stronę we władzy której się znaleźli; zabroniono wszelkich zamachów na rannych i chorych życie, a szczególnie ich dobijanie oraz specjalne pozostawienie ich bez opieki; ochronie podlegają ruchome formacje sanitarne oraz szpitale; służby sanitarne wyróżniają się znakiem czerwonego krzyża na białym tle lub czerwonego półksiężycaPolski Czerwony Krzyż (PCK) - polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 1919 zarejestrował i uznał Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca- międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. Powstawanie: @1877 powstanie Czerwonego Półksiężyca @ 1919 połączenie czerwonego Krzyża i Półksiężyca- utworzyły miedzynarodową Federację Narodowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego półksiężyca @ 1965- MCK kieruje się od tej pory 7 zasadami

Zasady MCK @humanitaryzm- niesienie pomocy rannym na polu bitwy, zmierza do zapewnienia poszanowania osobowości człowieka; przyczynia się do


Przykładowe prace

Was wrdest du machen, wenn du im Lotto gewnnest?

Was wrdest du machen, wenn du im Lotto gewnnest? Was wrdest du machen, wenn du im Lotto gewnnest? – Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich werde darauf antworten probieren. Wenn ich im Lotto gewnne, htte ich viel Geld. Zuerst wrde ich verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, die im Deutsch, oder im ...

Wielka Emigracja

Wielka Emigracja Wielka emigracja to emigracja polityczno-patriotyczna po upadku powstania litopadowego (1830-1831), do której dołączyli w późniejszym okresie inni uchodźcy, głównie z zaboru rosyjskiego. Odegrała dużą rolę w historii Polski XIX w. Należała do największy...

Kwasy Beztlenowe i tlenowe tableka

Kwasy Beztlenowe i tlenowe tableka Beztlenowce HF (aq) kwas fluorowodorowy HCl (aq) kwas chlorowodorowy HBr (aq) kwas bromowodorowy HI (aq) kwas jodowodorowy H2S (aq) kwas siarkowodorowy HCN (aq) kwas cyjanowodorowy Tlennowe H3AsO3 kwas arsenowy (III) H3AsO4 kwas arsenowy (IV) HNO2 k...

Przedszkolaki zdobywaja wiedzę o zawodach-broszurka

Przedszkolaki zdobywaja wiedzę o zawodach-broszurka Dla dziecka zabawa jest pracą, dobrem, obowiązkiem, ideałem życia. Jest jedyną atmosferą, w której może ono psychicznie oddychać, a zatem i działać E.Claparede Wszystkiego co naprawd...

Korozja.

Korozja. Korozją nazywa się stopniowe niszczenie tworzywa pod wpływem chemicznego oddziaływania środowiska. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i elektrochemiczną. Korozja chemiczna jest spowodowana oddziaływaniem suchych gazów lub cieczy nie przewodzący...

Złotowiciowce.

Złotowiciowce. ZŁOTOWICIOWCE-CHRYSOPHYCEAE Złotowiciowce są niewielką grupą organizmów, liczącą kilkaset gatunków. Ogromna większość to organizmy jednokomórkowe, przy czym, w odróżnieniu od gromady Glonów złocistych największa liczba gatunków nale&#...

Człowiek wobec losu na podstawie fragmantu tragedii Sofoklesa "Król Edyp"

Człowiek wobec losu na podstawie fragmantu tragedii Sofoklesa "Król Edyp" Przedstawiony do analizy fragmant znajduje się w utworze Sofoklesa " Król Edyp", a dokładnie w Epejsodionie : 1 i 2 oraz w Exodosie. Źródłem tematu tej tragedii jest " Mit o Labdakidach". Edyp za wszelką cenę chce pozn...

Strelau, podstawy psychologii dla nauczycieli.

Strelau, podstawy psychologii dla nauczycieli. J. Strelau i in., Podstawy psychologii dla nauczycieli, s.321-360 1.Czym jest uczenie się? uczenie się jest rozpatrywane przez pewnych psychologów jako proces prowadzący do zmian u wszystkich istot żywych. Inni natomiast używają termi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry