• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo hum...

Nawigacja

Prawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załącznikuPrawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załączniku
Prawo humanitarne- zbiór przepisów zaakceptowanych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobów przeprowadzenia konfliktów zbrojnych ochrony ich ofiar oraz uczestników. Określa ona w jaki sposób i jakimi środkami wolno przeprowadzać działania wojenne jak w czasie wojny należy traktować ludność cywilną i jakie prawa przysługują je

Powstanie prawa humanitarnego

@ deklaracja paryska z 1856r, dotyczy prowadzenia wojen na morzu; @ Henri Dunata w 1863 r w raz z 4 mieszkańcami Genewy założyli Międzynarodowy Komitet Opieki nad rannymi @ Deklaracja petersburska z 1868 r dotyczy korzystania z pocisków małego kalibru @konwencja genewska z 1906- rozwinięcie konwencji z 1864 @konwencje haskie 1907- dotyczy prowadzenia wojny na lądzie i morzu @ protokół genewski z 1925- dotyczy gazów bojowch, broni chemicznej, biologicznej @konwencje genewskie- 1927 uzupełnienie konwencji haskich @protokół Londyński 1936- dot. Korzystania z łodzi podwodnych @konwencje genewskie z 12,08 1949 I konwencja- o polepszeniu losu rannych i chorych w armii czynnych II konwencja- (..) rannych, rozbitków, sił zbrojnych na morzu III konwencja- (…) o traktowaniu jeńców wojennych IV konwencja-o ochronie osób cywilnych podczas wojen @ protokoły dodatkowe: I protokół- dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych II dotyczy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojny

I i II konwencja genewska dotyczyła: wyławianie rozbitków; humanitarne traktowanie chorych i rannych; leczenie chorych, rannych przez tę stronę we władzy której się znaleźli; zabroniono wszelkich zamachów na rannych i chorych życie, a szczególnie ich dobijanie oraz specjalne pozostawienie ich bez opieki; ochronie podlegają ruchome formacje sanitarne oraz szpitale; służby sanitarne wyróżniają się znakiem czerwonego krzyża na białym tle lub czerwonego półksiężycaPolski Czerwony Krzyż (PCK) - polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 1919 zarejestrował i uznał Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca- międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. Powstawanie: @1877 powstanie Czerwonego Półksiężyca @ 1919 połączenie czerwonego Krzyża i Półksiężyca- utworzyły miedzynarodową Federację Narodowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego półksiężyca @ 1965- MCK kieruje się od tej pory 7 zasadami

Zasady MCK @humanitaryzm- niesienie pomocy rannym na polu bitwy, zmierza do zapewnienia poszanowania osobowości człowieka; przyczynia się do


Przykładowe prace

Zagadnienia na egzamin- system polityczny RP

Zagadnienia na egzamin- system polityczny RP System polityczny RP System polityczny czyli inaczej aparat państwowy, jest to ustrój, który uwzględnia mechanizmy rządzenia, ale przede wszystkim instytucje państwowe określając ich struktury i procesy za pomocą których współdziałaj...

Zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenia środowiska ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA. Czym są zanieczyszczenia powietrza? Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń...

Metafizyczne wnioski z refleksji nad poznaniem

Metafizyczne wnioski z refleksji nad poznaniem METAFIZYCZNE WNIOSKI Z REFLEKSJI NAD POZNANIEM WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I – ŹRÓDŁA PRAWDZIWEGO POZNANIA 4 I.01. – RACJONALIZM I EMPIRYZM 4 I.02. – PLATON, KARTEZJUSZ, LOCKE, LEIBNIZ, HUME 4 I.03. – KANT 5 I.04. ...

Die Tellsage - legenda

Die Tellsage - legenda Die Tellsage Kaiser Albrecht von sterreich wollte sein Land vergrßern und kaufe in der Schweiz Stdte, Drfer und Burgen. Drei Schweizer Lnder – Schwyz, Uri und Unterwalden – wollten nicht zu sterreich gehren. Der Kaiser sandte dort seine Leute. Sie sollten die Bewohner mit List und Gewal...

Który z wizerunków Matki Boskiej uważam za typowy.

Który z wizerunków Matki Boskiej uważam za typowy. Bogurodzica czy Lament świętokrzyski? Maryja jako święta czy zwykła kobieta? Który wizerunek jest typowy dla ideałów średniowiecznych? Moim zdaniem ten pierwszy. Nie jest to jednak moja opinia wyrwana z kontekstu, zechcę udowodnić...

Quo Vadis Henryk Sienkiewicz - streszczenie

Quo Vadis Henryk Sienkiewicz - streszczenie Winicjusz przybywa do Rzymu po długim pobycie w Armeni. Przez pewien okres przebywa w domu Placjiusza, gdzie poznaje Ligię. Jest to córka króla Ligii , dana jako zakładniczka, że lud ten nie przekroczy granicy rzymskiej. Była oddana wraz z matką i służącym Ursusem. Winicjusz widząc p...

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń depozty-lokata pieniężna e-bank-bank wirtualny istniejący tylko w Internecie kapitał-środki rzeczowe (k.rzeczowy)lub pieniądze (k.finansowy),przeznaczone na przyszłe potrzeby, kapitał powinien być inwestowany aby przyno...

Społeczeństwo Polskie Podczas II Wojny Światowej

Społeczeństwo Polskie Podczas II Wojny Światowej 1. Geneza wojny. 1 września 1939 r. wybuchła największa wojna w dziejach świata - II wojna światowa-, która trwała niemal 6 lat. Uczestniczyło w niej 61 państw, liczba zmobilizowanego wojska wynosiła, 110 mln żo&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry