• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo Ro...

Nawigacja

Prawo Rodzinne.Prawo Rodzinne.


Prawo rodzinne jest to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie zarwno niemajątkowe i majątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegłowe. Źrdłem prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ktry powstał 25 lutego 1964 r. i był od tego czasu wielokrotnie zmieniany, ostatnio w 2009 roku. Kodeks ten stanowi niejako uzupełnienie przepisw Kodeksu cywilnego, mimo że materia ktrą reguluje została zawarta w odrębnym akcie prawnym.Własną regulację praw rodzinnych zawiera rwnież Traktat konstytucyjny UE, gdzie w rozdziale II zawarte zostało prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, rżnorodność kulturową, religijną i językową, rwnouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, ochrona życia rodzinnego i zawodowego i tym samym prawa te zostały w sposb znaczący rozwinięte, także z punktu widzenia teorii praw człowieka.Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym to:* małżeństwo

* przysposobienie

* obowiązek alimentacyjny

* opieka

* kuratelaMałżeństwo jest to trwały związek dwojga ludzi, ktrego celem jest wsplne pożycie oraz wzajemna pomoc i wspłdziałanie dla dobra założonej przez siebie rodziny.Według prawodawstwa w Polsce, zawarcie małżeństwa następuje przez złożenie przez dwie osoby przeciwnej płci i stanu wolnego, zgodnego oświadczenia (przysięga małżeńska) o wstąpieniu w związek małżeński, jeżeli czyniąc to znajdują się jednocześnie w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego — ewentualnie w obecności duchownego, kiedy zawierają związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu wybranego związku wyznaniowego, oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa cywilnego, a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi następnie akt małżeństwa. Granica wieku, od ktrego zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe to zasadniczo 18 lat dla obojga małżonkw, jednakże z ważnych powodw (np. ciąża) sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, ktra ukończyła 16 lat na zawarcie małżeństwa, jeżeli z okoliczności wynika, że będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny.Art.18 Konstytucji RP mwi,że nie są legalne związki homoseksualne.Zgodnie z art. 23 K.r.o.Kodeks rodzinny i opiekuńczy Małżonkowie mają rwne prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wsplnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do wspłdziałania dla dobra rodziny, ktrą przez swj związek założyli.

Art. 24 K.r.o.Przykadowe prace

Czego człowiek wspłczesny może nauczyć się od starożytności?

Czego człowiek wspłczesny może nauczyć się od starożytności? Podstawami wierzeń religijnych w starożytności była Biblia i wypierana oraz zastępowana stopniowo przez nią Mitologia. Prbowały one określić sens świata i życia ludzkiego, kszta...

Pytania na obronę na licencjat ze stosunkw międzynarodowych

Pytania na obronę na licencjat ze stosunkw międzynarodowych 1. Polityka jako aktywność społeczna. Polityka społeczna- przyjęty i realizowany prze władzę publiczną system długofalowych zamierzeń i towarzyszący mu system rozwiązań prawnych na rze...

Rejony turystyczne na pobrzeżach polskiego Bałtyku

Rejony turystyczne na pobrzeżach polskiego Bałtyku Wybrzeże Morza Bałtyckiego to rejon najczęściej odwiedzany przez turystw krajowych. Ruch turystyczny ma jednak wybitnie sezonowy charakter. Niewątpliwą zaletą polskiego wybrzeża są szerokie piaszczyste plaże uwa&...

ksiega koheleta, ks. rodzaju i ks. hioba pisane w 1szej osobie Otwarłam oczy. Wokł mnie było zielono, kolorowo, jasno, ciepło i przytulnie. Wszystko

ksiega koheleta, ks. rodzaju i ks. hioba pisane w 1szej osobie Otwarłam oczy. Wokł mnie było zielono, kolorowo, jasno, ciepło i przytulnie. Wszystko Otwarłam oczy. Wokł mnie było zielono, kolorowo, jasno, ciepło i przytulnie. Wszystko to stworzył Bg ... Wystarczyło, że wy...

Kontynuacje i nawiązania w Biblii.

Kontynuacje i nawiązania w Biblii. Biblia może być wzorem: - myśli moralno-religijnej i filozoficznej - kontynuowanej, rozwijanej lub podejmowanej w ujęciu polemicznym; - wzorw osobowych; - wątkw i motyww fabularnych; - symboliki, metaforyki, frazeologii i rytmiki; - styli...

Jaki jest świat przedstawiony przez Boga?

Jaki jest świat przedstawiony przez Boga? Świat przedstawiony przez Boga, to świat pełen doskonałości i piękna. Jego rżnorodność i rozmaitość form jest wręcz nie do opisania. Niezmierzone i nieograniczone przestrzenie nas otaczające nie pozwalają na dost...

Charakterystyka Białej Czarownicy "Opowieści z Narnii". Biała Czarownica nie mogła by być moją przyjaciłką

Charakterystyka Białej Czarownicy "Opowieści z Narnii". Biała Czarownica nie mogła by być moją przyjaciłką Moją przyjaciłką nie mogłaby być Biała Czarownica. Ta osoba to postać z jednej z części cyklu Opowieści z Narnii, ktrą...

List Antygony do Hajmona

List Antygony do Hajmona Starożytna Grecja, pieczara na pustkowiu Hajmon, syn Kreona Pałac Krlewski, Teby Najdroższy Hajmonie! I oto rozchodzą się nasze drogi: Twj ojciec, mj wuj, skazał mnie na śmierć. Tak, na śmierć, nie udawajmy, że &...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry