• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Prawo sam...

Nawigacja

Prawo samorządu terytorialnegoPrawo samorządu terytorialnego


PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samorząd ? określa się formą decentralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporację.
Przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji nie scentralizowanym organom administracji rządowej lub w społeczności lokalnej

Społeczność lokalna ? korporacja lub zrzeszenie
Członkostwo w korporacji następuje automatycznie np. wynika z faktu zamieszkania na terytorium.
Korporacja zawodowa ? członkostwo wynika z faktu chęci wykonywania zawodu.

Wykonywanie administracji publicznej oznacza że korporacja ma kompetencje władcze ale nie posiadają ich organizacje prywatne. Kompetencje wynikają z przepisw konstytucji i stosowanych ustaw

Samorząd może zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzje organw państwowych.
W stosunkach cywilnoprawnych z państwem dopuszczalna jest droga sądowa. Samorząd zachowuje się jak obywatel.
Aby samorząd mgł wystąpić w stosunkach cywilno prawnych musi posiadać osobowość prawną (może uczestniczyć w procesie).

Samorząd dzieli się na :
Terytorialny (powszechny, komunalny)
Specjalny ? zawodowy i gospodarczy

Samorząd zawodowy tworzy sądy dyscyplinarne. Przynależność jest obligatoryjna
Przykłady:
- samorząd adwokacki - na podstawie prawa o adwokatach
- samorząd prawny - na podstawie ustawy o radcach prawnych
- samorząd notariuszy ?ilość jest ograniczona, w oparciu o prawo
- samorząd komorniczy ? w oparciu o ustawę
- zawd lekarza i stomatologa ? na podstawie ustawy o izbach lekarskich

Samorząd zawodowy ? 1 lub 2szczeblowy (zależy od ilości członkw i od charakteru)

Samorząd gospodarczy ? mwi o tym ustawa Prawo Działalności Gospodarczej tzn. że samorząd gospodarczy może tworzyć izby gospodarcze ktre są formą samorządu. Izby mają łączyć producentw, handlowcw itp., mają łączyć ich wsplne interesy względem samorządu. Przynależność ma charakter fakultatywny

Samorząd rolniczy ? działa w oparciu o przepisy ustawy z 12 grudnia 1995 o Izbach Rolniczych, są one jednostkami samorządowymi. Członkami są osoby fizyczne i prawne ktre są podatnikami i płatnikami podatku rolnego oraz ci co użytkują dochd z działalności produkcji rolnej..

Samorząd akademicki (nauczycielski) ? to samorządy zakładowe. Przynależność wynika z bycia studentem, uczniem, pracownikiem, czyli ze statusu.


SAMORZĄD TERYTORIALNY

Samorząd terytorialny ? jako wyodrębniony w strukturze państwa powstały z mocy prawa związek społeczny powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, w tym celu wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań

Niezależność samorządu od administracji rządowej przejawia się w :
- kształtowaniu własnej wewnętrznej organizacji
- Wyborze organw założycielskich
- prawo samorządu terytorialnego doPrzykadowe prace

Cierpienie.

Cierpienie. Motyw cierpienia obecny jest w literaturze wszystkich narodw i czasw. To temat wzniosły, bowiem nawet bezduszni chylą czoła przed ludzkim cierpieniem. Jest pojęciem smutnym, twrczym i refleksyjnym zarazem, bo niejednoznaczne są postawy ludzi wobec cierpień swoich i cudzych. Sylwia Ca...

Kanały dystrybucji produktw bankowych

Kanały dystrybucji produktw bankowych Produkty banku muszą być zaoferowane klientom zgodnie z ich potrzebami, czyli w odpowiedniej formie, miejscu i czasie. Realizacja tego celu jest rwnoznaczna z podejmowaniem określonych działań i wykorzystywaniem instrumentw, ktre składają się ...

Recenzja książki "Zagadka Kuby Rozpruwacza"

Recenzja książki "Zagadka Kuby Rozpruwacza" Wraz z końcem lutego ukazała się długo oczekiwana książka Andrzeja Pilipiuka o przygodach znanego pasożyta społecznego Jakuba Wędrowycza. Tomik opowiadań, o wdzięcznym tytule Zagadka Kuby Rozpruwacza, podobnie jak...

Pierwsza pomoc przy złamaniach (kończyny, kręgosłup, miednica, żebra, czaszka)

Pierwsza pomoc przy złamaniach (kończyny, kręgosłup, miednica, żebra, czaszka) Złamania Złamaniem nazywamy przerwanie ciągłości kości. Złamania dzielimy na otwarte i zamknięte. W otwartych następuje przerwanie skry, przy zamkniętych nie ma przerw...

Starożytny Rzym - notatki

Starożytny Rzym - notatki Początki cesarstwa rzymskiego 753 r. p.n.e. – data założenia miasta do 509 r. p.n.e. – władanie krlw (pierwszy – Romulus) V w. p.n.e.- rozpoczęcie podbojw pyrrusowe zwycięstwo – coś, co osiągnięto nadmiernym kosztem...

SKUTKI REFORM GRABSKIEGO I BALCEROWICZA.

SKUTKI REFORM GRABSKIEGO I BALCEROWICZA. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie borykało się z wieloma trudnościami, ktre były spowodowane przede wszystkim spuścizną zaborw. Należało ziemie polskie połączyć w jeden organizm pańs...

Polityka zaborcw wobec Polski i Polakw w latach: 1815-1864

Polityka zaborcw wobec Polski i Polakw w latach: 1815-1864 Polityka Rosji, Austrii i Prus wobec Polakw od zakończenia obrad Kongresu Wiedeńskiego do upadku powstania styczniowego zmieniała się co do sposobw jej prowadzenia i wielkości użytych środkw, ale zawsze miała jeden, głwn...

Biografia - Problem walki narodowo-wyzwoleńczej w życiu i twrczości Adama Mickiewicza oraz elementy biograficzne w jego utworach

Biografia - Problem walki narodowo-wyzwoleńczej w życiu i twrczości Adama Mickiewicza oraz elementy biograficzne w jego utworach Tego roku jesień była inna niz zazwyczaj. Niebo skrylo sie pod natretna warstwa chmor, ktore raz po raz dawaly o sobie znac rzesistym deszczem. Powietrze przecinaly klucze p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry