• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Prawo sam...

Nawigacja

Prawo samorządu terytorialnegoPrawo samorządu terytorialnego


PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samorząd ? określa się formą decentralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporację.
Przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji nie scentralizowanym organom administracji rządowej lub w społeczności lokalnej

Społeczność lokalna ? korporacja lub zrzeszenie
Członkostwo w korporacji następuje automatycznie np. wynika z faktu zamieszkania na terytorium.
Korporacja zawodowa ? członkostwo wynika z faktu chęci wykonywania zawodu.

Wykonywanie administracji publicznej oznacza że korporacja ma kompetencje władcze ale nie posiadają ich organizacje prywatne. Kompetencje wynikają z przepisw konstytucji i stosowanych ustaw

Samorząd może zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzje organw państwowych.
W stosunkach cywilnoprawnych z państwem dopuszczalna jest droga sądowa. Samorząd zachowuje się jak obywatel.
Aby samorząd mgł wystąpić w stosunkach cywilno prawnych musi posiadać osobowość prawną (może uczestniczyć w procesie).

Samorząd dzieli się na :
Terytorialny (powszechny, komunalny)
Specjalny ? zawodowy i gospodarczy

Samorząd zawodowy tworzy sądy dyscyplinarne. Przynależność jest obligatoryjna
Przykłady:
- samorząd adwokacki - na podstawie prawa o adwokatach
- samorząd prawny - na podstawie ustawy o radcach prawnych
- samorząd notariuszy ?ilość jest ograniczona, w oparciu o prawo
- samorząd komorniczy ? w oparciu o ustawę
- zawd lekarza i stomatologa ? na podstawie ustawy o izbach lekarskich

Samorząd zawodowy ? 1 lub 2szczeblowy (zależy od ilości członkw i od charakteru)

Samorząd gospodarczy ? mwi o tym ustawa Prawo Działalności Gospodarczej tzn. że samorząd gospodarczy może tworzyć izby gospodarcze ktre są formą samorządu. Izby mają łączyć producentw, handlowcw itp., mają łączyć ich wsplne interesy względem samorządu. Przynależność ma charakter fakultatywny

Samorząd rolniczy ? działa w oparciu o przepisy ustawy z 12 grudnia 1995 o Izbach Rolniczych, są one jednostkami samorządowymi. Członkami są osoby fizyczne i prawne ktre są podatnikami i płatnikami podatku rolnego oraz ci co użytkują dochd z działalności produkcji rolnej..

Samorząd akademicki (nauczycielski) ? to samorządy zakładowe. Przynależność wynika z bycia studentem, uczniem, pracownikiem, czyli ze statusu.


SAMORZĄD TERYTORIALNY

Samorząd terytorialny ? jako wyodrębniony w strukturze państwa powstały z mocy prawa związek społeczny powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, w tym celu wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań

Niezależność samorządu od administracji rządowej przejawia się w :
- kształtowaniu własnej wewnętrznej organizacji
- Wyborze organw założycielskich
- prawo samorządu terytorialnego doPrzykadowe prace

"Skąpiec" Moliera - streszczenie w 150 słowach.

"Skąpiec" Moliera - streszczenie w 150 słowach. Eliza, crka Harpagona, rozprawia z Walerym (synem Anzelma) o ich wzajemnej miłości. W następnej rozmowie z bratem, Kleantem dowiaduje się o jego prawdziwym uczuciu do Marianny, crki Anzelma. Nieufny Harpagon podejrzewa swoje dzieci o spisek...

Największe zagrożenia wspłczesnego świata

Największe zagrożenia wspłczesnego świata Wspłczesny świat jest zrżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemw do niedaw...

Moje życie to: droga wąska, taka na łeb na szyję z dziurami po kolana czy "autostrada do nieba"?

Moje życie to: droga wąska, taka na łeb na szyję z dziurami po kolana czy "autostrada do nieba"? Do refleksji na temat mojej drogi życiowej skłonił mnie wiersz ks. Jana Twardowskiego. Zastanawiałam się, czy moje życie to droga wąska, taka na łeb, na szyję, z dziura...

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Kodeks pracy w dziale pierwszym w rozdziale o nadzorze i kontroli przestrzegania prawa pracy stanowi, że nadzr ten i kontrolę - w tym przepisw i zasad bhp - sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Dalej natomiast jest mowa o tym, że nadzr i kontrolę przestrzegania zasad, prz...

Charakterystyka regionu : Gry Świętokrzyskie

Charakterystyka regionu : Gry Świętokrzyskie Temat : Walory turystyczne Gr Świętokrzyskich 1)Informacje oglne Gry Świętokrzyskie (342.34.) – masyw grski położony w południowo-wschodniej Polsce. Dokładniej zajmują środkową czę...

Układ słoneczny

Układ słoneczny PODTSAWOWE INFORMACJE Czas obiegu centrum Galaktyki: 225 000 000 lat Liczba planet: 9 Wiek: ok. 4 600 000 000 lat Układ Słoneczny jest zespołem ciał niebieskich poruszających się w przestrzeni wokł Słońca, powiązanych siłami w...

Dickinson i Pawlikowska

Dickinson i Pawlikowska MIŁOŚĆ EMILY DICKINSON 249 (Szalone- Dzikie noce!...) MARIA PAWLIKOWSKA- JASNORZEWSKA Milczący kochanek Emily Dickinson, niezwykle popularna amerykańska poetka czasw wojny secesyjnej, tworzyła w oparciu o własne doświadczenia i niezaspokojone p...

Ogniwa Galwaniczne

Ogniwa Galwaniczne W życiu codziennym stosujemy rżne rodzaje ogniw, najczęściej o tym nie wiedząc. Zasilamy nimi radia, magnetofony, zegarki, kalkulatory i inne urządzenia elektroniczne. Pierwsze ogniwo skonstruował 200 lat temu, bo w 1800 roku, włoski fizyk Alessandro Volta (1745-1827)....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry