• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo sp...

Nawigacja

Prawo spadkowePrawo spadkowe


Prawo spadkowe - to zespł przepisw prawnych odnoszących się do przejścia ogłu cywilnych, majątkowych praw i obowiązkw zmarłego na inne osoby. W znaczeniu podmiotowym oznacza uprawnienia określonych osb do dziedziczenia po osobie zmarłej.Spadek - to ogł majątkowych praw i obowiązkw zmarłego, ktry z chwilą śmierci zmarłego (spadkodawcy) przechodzi na spadkobiercw. Nie należą do spadku prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, ktre są ściśle związane z osobą spadkodawcy i wygasają z jego śmiercią np. prawo do pobierania wynagrodzenia za pracą, do otrzymywania alimentw itp. Należą natomiast do spadku: zaległe wynagrodzenia, renta czy alimenty należne spadkodawcy za czas do chwili jego śmierci, lecz jeszcze nie pobrane.Spadkodawca – to osoba zmarła pozostawiająca spadek. Może nią być tylko osoba fizyczna.Spadkobierca – to osoba uprawniona do przyjęcia spadku. Może nią być zarwno osoba fizyczna jak i prawna, np. fundacja.Testament - jest to jednostronne oświadczenie woli złożone na wypadek śmierci. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolności do czynności prawnych. Nie można dokonać tej czynności prawnej przez przedstawiciela. Warunkiem ważności testamentu są: świadome i swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli; nie działanie pod wpływem błędu; nie działanie pod wpływem groźby; zgodność z przepisami prawa i zasadami wspłżycia społecznego; zachowanie wymaganej formy.Dziedziczenie – przejście majątku zmarłej osoby (fizycznej – spadkodawcy) na jedną lub kilka osb fizycznych lub prawnych (spadkobiercw, dawniej dziedzicw). Przez dziedziczenie spadkobierca nabywa wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, stając się tym samym oglnym następcą prawnym spadkodawcy. Podstawą dziedziczenia może być wola spadkodawcy, wyrażona w testamencie, albo przepisy prawne. W związku z tym odrżnia się dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe.Dziedziczenie ustawowe – zachodzi wwczas, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu albo też żadna z osb powołanych w testamencie nie może lub nie chce dziedziczyć. Przepisy prawne (kodeks cywilny) precyzyjnie określają kolejność i proporcje dziedziczenia ustawowego.Dziedziczenie testamentowe – w wypadku sporządzenie przez osobę zmarłą ważnego testamentu. Ma ono pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.Testament zwykły – zalicza się testamenty własnoręczne. Są one ważne, jeżeli sporządzone są pismem ręcznym (nie na maszynie, lub komputerze), są podpisane i opatrzone datą, aczkolwiek brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jeśli nie budzi wątpliwości na przykład, co do wzajemnego stosunki kilku testamentw.- holograficzny- allograficzny- notarialnyTestament ustny - mogą być dokonywane w szczeglnych okolicznościach, przy jednoczesnej obecności, co najmniej trzech świadkw.Testament na polskich statkach morskich i powietrznych – sporządza się przed dowdcą statku lub jego zastępcą. Spadkodawca oświadcza im swą wolę w obecności dwch świadkw, po czym dowdca lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podaje datę jej spisania i pismo to w obecności świadkw odczytuje spadkodawcy, a następnie pismo podpisują: spadkodawca, świadkowie oraz dowdca statku lub jego zastępca.Testamenty wojskowe – mogą być sporządzone w czasie mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli. Regulacja ich znajduje się w odrębnych przepisach wojskowych.Warunki ważności testamentu: świadome i swobodne – podjęcie decyzji i wyrażanie woli; nie działanie pod wpływem błędu; nie działanie pod wpływem groźby.Przyjęcie i odrzucenie spadku:Przyjęcie proste – bez ograniczenia odpowiedzialności za długi.Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.Zapis jest zawartym w testamencie rozporządzeniem spadkodawcy zobowiązującym spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia na rzecz wskazanej w zapisie osoby: np. wypłacenie określonej kwoty, wydanie księgozbioru, biżuterii.Polecenie – polega na tym, że spadkodawca w testamencie nakłada na spadkodawcę obowiązek pewnego działania np. zorganizowanie pogrzebu, stypy itd.Zachowek – służy ochronie interesw członkw rodziny spadkodawcy. Istotą zachowku jest przyznanie niektrym spadkobiercom ustawowym, ktrzy nie zostali powołanie do dziedziczenia w testamencie prawa żądania od spadkobiercy oznaczonego świadczenia. Prawo to przysługuje małżonkowi i rodzicom spadkodawcy.Dział spadku – jest to postępowanie mające na celu zniesienie wsplnoty majątkowej spadku i dokonanie jego podziału zgodnie z przepisami prawa lub wolą spadkodawcy.Rodzaje działu spadku:- Umowny dział spadku – nie wymaga formy szczeglnej może być zawarty w formie pisemnej lub ustnej. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość wymagana jest forma aktu notarialnego.- Sądowy dział spadku - ma miejsce wtedy, gdy między spadkobiercami nie ma zgody dotyczącej podziału spadku.

Przykadowe prace

Adam Mickiewicz "Dziady" część III.

Adam Mickiewicz "Dziady" część III. Dziady drezdeńskie zostały napisane wiosną 1832 roku pod wrażeniem klęski powstania listopadowego. Dotyka dylematw narodowego sumienia. Osnową były wydarzenia historyczne. Mickiewicz nie uczestniczył w powstaniu, więc nie pisał ...

Wpływ nowych technik na przebieg działań podczas I wojny światowej

Wpływ nowych technik na przebieg działań podczas I wojny światowej Jedna z nowych technik wynalezionych podczas I wojny światowej, była nowa technika walki zwana wojną błyskawiczną (po niemiecku Blitzkrieg). Była to doktryna wojenna wypracowana przez strategw niemieckich, zak...

Charakterystyka Oscara "Oskar i Pani Rża"

Charakterystyka Oscara "Oskar i Pani Rża" Oskar jest głwnym bohaterem książki Erica-Emmanuela Schmitta pod tytułem "Oskar i Pani Rża". Ma on 7 lat i mieszka w szpitalu, ponieważ jest chory na raka. Był drobny i wychudzony po wielu przejściach związanych z chorobą. ...

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"? Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki to wspaniali poeci staropolscy żyjący jednak w rżnych epokach. Obaj byli ludźmi wykształconymi i bywałymi w świecie, obaj te...

Blaski i cienie promieniotworcosci

Blaski i cienie promieniotworcosci Witam wszystkich!!:))W zalczniku macie-moim zdaniem-niezla prace na temat promieniotworczosci!!Prosze o komrentarze!!!!3majcie sie-Agata!! :D Blaski i cienie promieniotwrczości Atomy tworzące materię są w większości stabilne, lecz niekt...

Zapytanie ofertowe z języka niemieckiego zawodowego.

Zapytanie ofertowe z języka niemieckiego zawodowego. Elbest z o. o. Rogowiec 97-400 Bełchatw Tel. (0-44) 632 51 32 E-Mail: Elektrownia_Belchatow@elb.pl Bełchatw, 01.12.2004 Vorsitzende der Firma Olivier“ Frau Julia Kurz ul. Tetmayera 5 98-338 Sulmierzyce Ihre...

Ma chambre

Ma chambre J'habite `a la maison a etages.Ma chambre se trouve au premier.Elle est vraiment grande et spacieuse. Sur les murs j'ai pose le papierpeint.Il est clair.Le plafond est blanc.A gauche dans la chambre il y a la fenetre.Ma chambre un balcon.La fenetre n'a pas de rideaux,car elle donne sur un balcon d'ou on peut r...

Starożytna Persja

Starożytna Persja Latem 337 r.p.n.e. Krl Macedoński Filip II wezwał do Koryntu przedstawicieli miast greckich z wyjątkiem Sparty. Miała to być narada, celem ktrej było uregulowanie sytuacji politycznej w Grecji, po stoczonych w poprzednim roku bitwach. Powołano Związek Miast Greckic...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry