• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Problem c...

Nawigacja

Problem chorób nowotworowych oraz ich profilaktykaProblem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyka
W swoim referacie zajmę się problemem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyką. Czym zatem jest nowotwór?
Nowotwór jest tkanką wywodzącą się z prawidłowych tkanek ustrojowych, które wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastają się w sposób niekontrolowany, nie poddając się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek. Rozróżniamy dwa typy nowotworów: Łagodny i złośliwy. Nowotworem łagodnym możemy nazwać taki nowotwór, który rozrasta się stosunkowo powoli, nie niszcząc przy tym tkanek. Nowotwory te nie dają przerzutów oraz najczęściej nie wywierają ogólnego, szkodliwego wpływu na ustrój. Można dodać, że ich budowa komórkowa jest zbliżona do budowy tkanki, z której powstały. Jedną z najważniejszych cech tych nowotworów jest to, że nie odrastają.
Nowotwór złośliwy (rak, mięsak) jest znacznie bardziej trudny do wyleczenia gdyż istnieje możliwość przerzutów. Nowotwory biorą nazwy od tkanek macierzystych. Nie są ustalone przyczyny ich powstawania. Medycyna stwierdziła, że nowotwory złośliwe są związane z dwoma głównymi czynnikami: cywilizacją oraz przedłużeniem się średniej dożywalności człowieka. U kobiet nowotwory najczęściej rozwijają się w piersiach, szyjce macicy, jelicie grubym, żołądku i płucach. U mężczyzn najczęstszymi nowotworami złośliwymi są nowotwory: płuca, żołądka, jelita grubego, gruczołu krokowego, jamy ustnej i gardła.
Co jest zatem przyczyną nowotworu?
Przyczyną schorzenia mogą być takie czynniki jak dym papierosowy, spaliny samochodowe, wyziewy z kominów fabrycznych, promieniowanie jonizujące, mykotoksyny oraz wirusy.
Dlaczego mają one wpływ na tworzenie się nowotworu? Poddając szczegółowym badaniom dym papierosowy, wykryto w nim 40 substancji mogących powodować nowotwory złośliwe płuc, krtani, jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego, nerki i trzustki. Warty przypomnienia jest fakt, że szkodliwe jest zarówno samo palenie jak i przebywanie w zadymionym środowisku. Wobec czego zanim sięgnie się po papierosa, należy zastanowić się nad jego szkodliwością i to nie tylko dla naszego organizmu, ale również dla osób przebywających z nami w zadymionym pomieszczeniu. Dzięki niepaleniu zmniejszamy ryzyko zachorowania na nowotwór.
Sporo substancji powodujących nowotwory znajduje się w spalinach samochodowych oraz wyziewach z kominów fabrycznych. Do substancji rakotwórczych należą także: azbest, etionina, uretan, czterochlorek węgla oraz niektóre metale ciężkie, takie jak kobalt, nikiel czy kadm. Do najbardziej niebezpiecznych czynników fizycznych zalicza się promieniowanie jonizujące i nadfioletowe. Skutki promieniowania jonizującego do dzisiaj możemy obserwować w Japonii, gdzie na nowotwory chorują ludzie, którzy w dzieciństwie znaleźli się w zasięgu wybuchów atomowych w Hiroszimie i Nagasaki. Ten rodzaj promieniowania najczęściej powoduje nowotwory szpiku kostnego i układu limfatycznego.


Przykładowe prace

Gloria Victis - opracowanie

Gloria Victis - opracowanie "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej jest utworem patriotycznym. Drzewa i kwiaty opowiadają wiatrowi epizod z powstania styczniowego - są świadkami historii. Do miasteczka na Polesiu przybył Marian Tarłowski z siostrą Anielą, by uczyć w szkole i prowadzi...

Crell

Crell Crell, Krell, Crellius, Jan (1590-1633) urodził się w 1590 roku w Helmetsheim we Frankonii w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec, również Jan, był pastorem luterańskim. Humanista, najwybitniejszy teolog braci polskich. Z pochodzenia Niemiec, od 1612 w Polsce. Od 1613 wykładowca Aka...

List

List Pewnego dnia w pierwszy dzień ferii zimowych, kilka dni przed moimi urodzinami, postanowiłem zaprosić przyjaciół na spotkanie urodzinowe. Pisałem zaproszenia razem z listem do babci i przez roztargnienie pomyliłem koperty, zamiast listu do babci wysłałem jej zaproszenie na moje urodz...

Zdążyć przed panem bogiem

Zdążyć przed panem bogiem Epoka Współczesność • Tragiczne doświadczenia II wojny światowej • Holokaust Dzieło Zdążyć przed Panem Bogiem (1977) Forma utworu • Utwór niejednorodny: reportaż, wywiad, dokument beletryzowany, niek...

Konfiguracja karty dźwiękowej pod zestaw 5.1

Konfiguracja karty dźwiękowej pod zestaw 5.1 SRS AudioSandbox w praktyce by Miłosz Klemens Czyli: - jak własnym sumptem, niewielkim kosztem zmontować sobie całkiem niezły zestaw 5.1 - jak podpiąć to wszystko do komputera - jak cieszyć się wzbogaconym dźwięki...

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman.

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozszerzeniu działalności firmy na południową Polskę oraz poszerzenie asortymentu. Biznes plan potwierdza opłacalność tego przedsięwzięci...

Monopol czy konkurencja ?

Monopol czy konkurencja ? Monopolem nazywamy sytuację rynkową, w której istnieje tylko jeden dostawca danego towaru lub usługi. Może mieć charakter państwowy w sytuacji, gdy przepisy prawne danego kraju pozwalają świadczyć określone usługi tylko jednemu podmiotowi. Istnieje ...

Metoda naukowa

Metoda naukowa Według definicji metoda naukowa jest procesem, w którym naukowcy zmierzają do skonstruowania prawidłowej reprezentacji świata. Metoda naukowa jest też zbiorem zasad, na podstawie których przyjmuje się lub odrzuca analizowane teorie lub opisy zjawisk. Za jej pomocą możemy n...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry