• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Problem c...

Nawigacja

Problem chorób nowotworowych oraz ich profilaktykaProblem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyka
W swoim referacie zajmę się problemem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyką. Czym zatem jest nowotwór?
Nowotwór jest tkanką wywodzącą się z prawidłowych tkanek ustrojowych, które wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastają się w sposób niekontrolowany, nie poddając się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek. Rozróżniamy dwa typy nowotworów: Łagodny i złośliwy. Nowotworem łagodnym możemy nazwać taki nowotwór, który rozrasta się stosunkowo powoli, nie niszcząc przy tym tkanek. Nowotwory te nie dają przerzutów oraz najczęściej nie wywierają ogólnego, szkodliwego wpływu na ustrój. Można dodać, że ich budowa komórkowa jest zbliżona do budowy tkanki, z której powstały. Jedną z najważniejszych cech tych nowotworów jest to, że nie odrastają.
Nowotwór złośliwy (rak, mięsak) jest znacznie bardziej trudny do wyleczenia gdyż istnieje możliwość przerzutów. Nowotwory biorą nazwy od tkanek macierzystych. Nie są ustalone przyczyny ich powstawania. Medycyna stwierdziła, że nowotwory złośliwe są związane z dwoma głównymi czynnikami: cywilizacją oraz przedłużeniem się średniej dożywalności człowieka. U kobiet nowotwory najczęściej rozwijają się w piersiach, szyjce macicy, jelicie grubym, żołądku i płucach. U mężczyzn najczęstszymi nowotworami złośliwymi są nowotwory: płuca, żołądka, jelita grubego, gruczołu krokowego, jamy ustnej i gardła.
Co jest zatem przyczyną nowotworu?
Przyczyną schorzenia mogą być takie czynniki jak dym papierosowy, spaliny samochodowe, wyziewy z kominów fabrycznych, promieniowanie jonizujące, mykotoksyny oraz wirusy.
Dlaczego mają one wpływ na tworzenie się nowotworu? Poddając szczegółowym badaniom dym papierosowy, wykryto w nim 40 substancji mogących powodować nowotwory złośliwe płuc, krtani, jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego, nerki i trzustki. Warty przypomnienia jest fakt, że szkodliwe jest zarówno samo palenie jak i przebywanie w zadymionym środowisku. Wobec czego zanim sięgnie się po papierosa, należy zastanowić się nad jego szkodliwością i to nie tylko dla naszego organizmu, ale również dla osób przebywających z nami w zadymionym pomieszczeniu. Dzięki niepaleniu zmniejszamy ryzyko zachorowania na nowotwór.
Sporo substancji powodujących nowotwory znajduje się w spalinach samochodowych oraz wyziewach z kominów fabrycznych. Do substancji rakotwórczych należą także: azbest, etionina, uretan, czterochlorek węgla oraz niektóre metale ciężkie, takie jak kobalt, nikiel czy kadm. Do najbardziej niebezpiecznych czynników fizycznych zalicza się promieniowanie jonizujące i nadfioletowe. Skutki promieniowania jonizującego do dzisiaj możemy obserwować w Japonii, gdzie na nowotwory chorują ludzie, którzy w dzieciństwie znaleźli się w zasięgu wybuchów atomowych w Hiroszimie i Nagasaki. Ten rodzaj promieniowania najczęściej powoduje nowotwory szpiku kostnego i układu limfatycznego.


Przykładowe prace

Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu

Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu Konrad w Wielkiej Improwizacji w III części Dziadów Adama Mickiewicza zawarł ideę poety jako przywódcy narodu. Według niego poeta jest wyposażony w wyjątkowy dar, jakim jest umiejętność tworzenia. Patrzy krytycznym okiem na ś...

Mikro i makro ekonomia

Mikro i makro ekonomia 1. Czym zajmuje się ekonomia?Jakie są podstawowe problemy ekonomii?Ekonomia jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.Zasoby,którymi ludzie dyspo...

Człowiek w kulturze współczesnej- refleksje przyszłego pedagoga.

Człowiek w kulturze współczesnej- refleksje przyszłego pedagoga. "Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza i odróżnia się od całej reszty istnie ...

Antyglobalizm

Antyglobalizm Czyżby nowe wracało. Czerwone sztandary. Cytaty z Marksa. I może jeszcze nie walka klas, ale znów protest przeciwko kapitalizmowi, a nawet trochę ulicznej rewolty. Akurat tyle, by ją zauważyły kamery telewizyjne. Antyglobaliści wszystkich krajów łączą się. Na...

Wątek miłosny w "Panu Tadeuszu"

Wątek miłosny w "Panu Tadeuszu" Wątek Miłosny rozpoczyna się, gdy do Soplicowa wraca Tadeusz. Widzi on, że w jego pokoju mieszka inna osoba. Za chwilę do pokoju wchodzi młoda dama, lecz widząc gościa ucieka. Na przyjęciu obok Tadeusza zasiada Telimena. Zainteresowuje się...

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania. Aby rozpocząć analizę pomiędzy samą teorią ekonomii a jej praktycznym zastosowaniem w gospodarowaniu, należy wyjaśnić samo znaczenie słowa ekonomia i polityka ekonomiczna. Ekonomia to nauka o gospodaro...

Milosny wierszyk

Milosny wierszyk Zeilen voller Blumen Ich schenk' dir eine Rose Mit Blten wunderschn aufgehend Zur Rmerzeit, da zog man Lose Mit led'gen Mdels darauf stehend Ich schenk dir eine Orchidee So prachtvoll, eine Augenweide Der Sagen viel um Valentin ich seh' Fr keine mich entscheide Doch der Br...

Klasyfikacja wód występujących w przyrodzie

Klasyfikacja wód występujących w przyrodzie Źródłem wody są naturalne zbiorniki : 1) wody opadowe 2) wody płynące 3) wody jezior 4) wody zbiorników sztucznych – zalewów określane jako źródła powierzchniowe. Jeżeli po wodę trzeba się...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry